Draw

Roli kreslicího programu má v balících Apache OpenOffice a LibreOffice právě Draw. Není určen pro práci s bitmapovou grafikou (zpracování fotek apod.), nýbrž pro vektorovou grafiku, tzn. kreslení za pomocí čar, ploch, různých geometrických útvarů 2D i 3D. Výhodou je, že tyto objekty lze kdykoli následně znovu snadno editovat, mazat, na rozdíl od bitmapové grafiky.  

Draw podporuje práci ve vrstvách, lze do něj vkládat obrázky, tabulky, grafy, vzorce a další objekty z programů v balíku. Podporuje spojnice, pomocí kterých se snadno vytvářejí např. vývojové diagramy a jiná schémata. Pro technické kreslení lze využít vodicích a kótovacích čar. I Draw podporuje práci se styly.

Pro ukládání je použit standardizovaný formát OpenDocument, konkrétně pak ODG – Open Document Graphics. Exportovat lze do PDF, HTML a SWF či dalších formátů jako PNG, GIF, JPEG, EPS, EMF, WMF.

OpenOffice.org Draw 3.3 v Xubuntu OpenOffice.org Draw 3.3 v Xubuntu

K tématu nabízíme

 
 
woo jaw demo hz