Urychlete si práci s buňkami

calc.png Kopírovat a vkládat obsah do buněk lze mnoha způsoby. Můžete si i vybrat, co bude např. ze schránky vloženo a jakým způsobem. Inteligentní kopírování buněk vám také ulehčí práci.  

Článek předpokládá, že máte základní znalosti práce v Calcu a navazuje na ně.

Pokročilé vkládání obsahu do buněk

Kromě jednoduchého vložení obsahu schránky do buňky je možné využít i pokročilou funkci Vložit jinak, kterou vyvoláte přes menu Úpravy nebo pomocí klávesové zkratky [ Ctrl+Shift+v] . V závislosti na aktuálním obsahu schránky se objeví jeden ze dvou dialogů – jestliže je ve schránce obsah pocházející z buněk Calcu (před Vložit jinak jste v Calcu použili operaci pro kopírování nebo vyjmutí buňky či oblasti buněk), pak uvidíte dialog z obrázku s názvem „Vložit jinak obsah buněk“.

Vložit jinak obsah buněk.Vložit jinak obsah buněk

Zde máte možnost nastavit, co a jakým způsobem bude vloženo:

 • Vložit vše – obsah jednotlivých zdrojových buněk bude vložen kompletně beze změny,

 • Text – ze zdrojových buněk budou vloženy do cílové oblasti jen textové hodnoty a do ostatních buněk bude vložen prázdný obsah; tzn. pokud zdrojová buňka obsahuje číslo či datum nebo jen formát, nebude tento typ obsahu vložen,

 • Čísla – vloží se jen číselné hodnoty (též výsledky vzorců, pokud to jsou čísla),

 • Datum a čas – zkopírují se jen hodnoty, které mají formát data nebo času; po zkopírování se může zobrazit jen číslo reprezentující datum nebo čas – poté je potřeba této hodnotě nastavit formát data či času (proto je u data a času někdy lepší vkládat současně i formáty),

 • Vzorce – budou zkopírovány jen vzorce, tj. buňky, jejichž obsah začíná symbolem „=“; jestliže zaškrtnete současně volby Text/ Čísla a Vzorce, pak mají přednost vzorce,

 • Komentáře – zkopírují se jen komentáře/poznámky; pokud chcete z buňky zkopírovat jen komentář do jiné neprázdné buňky, musíte použít zároveň volbu Přidat, viz níže,

 • Formáty – bude zkopírován jen formát buněk, jako jsou barva, zarovnání, typ a velikost písma, ohraničení apod.,

 • Objekty – zkopírují se jen objekty, např. obrázky, formulářové prvky apod.,

 • Přeskočit prázdné buňky – pokud jsou ve zdrojové oblasti dat prázdné buňky nebo by ve výsledku měl být do některých buněk vložen prázdný obsah, nebudou do cílové oblasti tyto prázdné buňky vloženy, tj. prázdné buňky se v tomto případě nepřenášejí, na jejich místě zůstane původní obsah,

 • Transponovat – po vložení se původní sloupce změní na řádky a původní řádky na sloupce,

 • Odkaz – namísto zkopírování hodnot/obsahu buněk budou v cílové oblasti vytvořeny absolutní odkazy na zdrojové buňky,

 • Přidat, Odečíst, Násobit, Dělit – hodnoty ze zdrojových buněk budou přidány/přičteny, odečteny, vynásobeny, vyděleny s obsahem cílových buněk (v případě vzorců dojde k jejich korektní matematické úpravě),

 • Dolů, Vpravo – při vkládání nebude přepsán obsah buněk v cílové oblasti, ale bude vložen potřebný počet nových buněk a původní budou posunuty dolů, resp. vpravo.

Jednotlivé možnosti lze kombinovat. Lze tak například transponovat jen ty buňky, které obsahují čísla.

TIP: Pokud máte v nějaké buňce vzorec a chcete do jiné buňky vložit pouze jeho číselnou reprezentaci, tj. výsledek, pak použijte „ Vložit jinak“ a zaškrtněte jen vložení Čísla . Jestliže je výsledkem vzorce text, je potřeba zaškrtnout položku Text . Případně zaškrtněte obě tyto volby. Jde tedy o převod vzorců na hodnoty, jak možná znáte z Microsoft Excelu.

Pokud je ve schránce místo buněk Calcu obsah jiné povahy (např. text, obrázek nebo jiný objekt), pak vám Calc nabídne dialog z obrázku „ Vložit jinak ostatní obsah“.

Vložit jinak ostatní obsahVložit jinak ostatní obsah

Volby v tomto dialogu pak závisejí na konkrétním obsahu schránky. Jakou z nich vybrat, záleží na aktuální potřebě, např. text je obvykle vhodné vkládat neformátovaný a upravit ho až v Calcu odpovídajícími funkcemi.

Inteligentní kopírování buněk

Calc dokáže s jistou dávkou inteligence kopírovat obsah buněk. Hlavní síla se projeví v případě kopírování vzorců, v případě hodnot pak umí vytvářet posloupnosti.

Inteligentní kopírování buněkInteligentní kopírování buněk

Vložte do buňky A1 hodnotu „A1“ a označte buňku A1. Nyní myší uchopte zvýrazněný pravý dolní roh buňky A1 a táhněte myší směrem dolů. Calc bude jednak červeně označovat cílovou oblast pro rozkopírování buňky a navíc v pomocném políčku zobrazí hodnotu, kterou posléze – po uvolnění tlačítka myši – doplní do poslední buňky označené oblasti, jak vidíte na obrázku Inteligentní kopírování buněk . Stejně to funguje při roztažení oblasti směrem doprava. Pokud protáhnete buňku směrem nahoru nebo doleva, dojde k odčítání hodnot v posloupnosti. Jestliže chcete tomuto chování zabránit a i do ostatních buněk vložit hodnotu A1, pak při tažení myší podržte klávesu Ctrl.

Na dvou videích, která jsou v článku Funkce v OpenOffice.org Calc – síla, kterou je obtížné zkrotit uvidíte co to je relativní a absolutní odkaz. Na první ukázce uvidíte práci s relativními odkazy a na druhé rozdíl mezi relativním a absolutním odkazem.

Jiným způsobem, jak tohoto dosáhnout, je přes menu Úpravy | Vyplnit | Posloupnosti. Výchozí situace je stejná – v buňce A1 je hodnota „A1“. Nyní označte buňky A1:A5 a použijte Úpravy | Vyplnit | Posloupnosti. V zobrazeném dialogu je již vše přednastaveno a stačí tedy klepnout na OK.

Calc umí vytvářet i nejednotkové posloupnosti. Do buňky A1 vložte hodnotu „0“ a do buňky A2 hodnotu „5“. Označte buňky A1:A2 jako oblast. Nyní uchopte pravý dolní roh oblasti a proveďte inteligentní kopírování. Do dalších buněk budou doplňovány hodnoty dle posloupnosti z označené oblasti, tedy 10, 15, 20 atd.

Označíte­ li prázdnou oblast buněk a použijete Úpravy | Vyplnit | Posloupnosti, pak si budete moci nastavit pravidla pro vytvoření posloupnosti (počáteční a koncovou hodnotu, krok, zda bude rostoucí či klesající, lineární či geometrická, nebo časová aj.).

Takto můžete automaticky vytvářet posloupnosti čísel nebo hodnot, které číslem končí. Calc můžete ale naučit i další, nečíselné posloupnosti. Ve výchozím nastavení umí Calc slovně a zkratkou dny v týdnu a slovně a římskými číslicemi měsíce v roce. Vložte do buňky A1 hodnotu „leden“ a inteligentním kopírováním ji protáhněte dolů. Automaticky se doplní názvy dalších měsíců. Jedná se o přednastavené seznamy, které najdete přes menu Nástroje | Volby | OpenOffice.org Calc | Řadit seznamy. Zde si můžete doplnit také vaše vlastní seznamy, např. abecedu.

Článek je zkontrolován v OpenOffice.org 3.3 a LibreOffice 3.4.

(Jako ve škole) Průměr: 1.11 | Hodnotilo: 9
 

Komentáře

user avatar Martin V.
Odpovědět
Rychle "Vložit hodnoty"
6. 10. 2011, 10:50:21
Jde nějak v Calcu rychle vložit "jen hodnoty", "jen vzorce", případně "jen formáty" tak, jak to jde na jedno tlačítko v Excelu? Neustálé vyplňování celého dialogu je docela zdržující. Díky předem za rady.
user avatar hanus
Odpovědět
Re:Rychle
7. 10. 2011, 11:18:47
Excel už dlouho nepoužívám, nevím, jaké tlačítko na to tam teď je.
V Calcu se v rámci jednoho spuštění pamatuje nastavení tohoto dialogu. Aby na ten konkrétní způsob vložení bylo v menu/na liště tlačítko, musel byste si nahrát odpovídající makro a přiřadit ho položce z menu/tlačítku na liště.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Rychle
25. 02. 2013, 01:06:01
Nějaký čas už to jde s LibreOffice....
user avatar Martin V.
Odpovědět
Urychlete si práci s buňkami
11. 10. 2011, 14:56:35
Ok, díky.
user avatar lp
Odpovědět
Kopírování data a času
28. 11. 2011, 19:45:45
Možná stojí za upozornění dost stupidní chování LO (OO jsem nezkoušel) při kopírování data a času:

Pokud máme vzorec, jehož výsledkem je datum nebo čas (třeba funkce TIME), tak calc zobrazí výsledek v přijatelném formátu. Pokud chceme zkopírovat jen tuto hodnotu, a zadáme vložit jinak - datum a čas, nezkopíruje se nic. Pokud zadáme vložit jinak - číslo + formáty, výsledkem je číslo. Teprve když vzorci přiřadíme formát, lze vkládat jinak, ale je nutné zaškrtnou vložení formátu, jinak se opět vloží jen číslo, tj. vložit jinak - datum a čas + formát.

Závěr: Pokud věříme calcu a nezadáme ručně správný formát data a času, tak převod vzorce na hodnotu u těchto dat nebude fungovat.
user avatar Ram
Odpovědět
Urychlete si práci s buňkami
23. 02. 2013, 18:59:29
Jde nějak v Calcu vložit ikona sum, minus, krát, lomítko (děleno), ikona vložit hodnoty???
Tyto ikony memůžu najít. Děkuji

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
 
 
woo jaw demo hz