Konferencia o otvorenom softvéri v Žiline

ikona_linux.png V dňoch 1. – 4. júla 2010 sa v priestoroch Žilinskej univerzity uskutoční odborná konferencia Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach( OSSConf2010), ktorá je stretnutím ľudí, ktorých spája záujem o otvorený softvér a otvorené informačné technológie (tvorba, využitie, komplexné riešenia na základe otvoreného softvéru a hardvéru).  

OSSConf 2010 je po prvýkrát organizovaná pod hlavičkou Spoločnosti pre otvorené informačné technológie (SOIT) a rovnako po prvýkrát tu bude udelená Cena SOIT a Liberixu za najlepšiu študentskú prácu súvisiacu s otvorenými informačnými technológiami.

OSSConf 2010 je ďalším pokračovaním série konferencií zameraných na otvorený softvér, ktoré začali ako špecializovaná sekcia v rámci konferencie Aplimat (2007, 2008) a viedli k prvej slovenskej samostatnej konferencii o otvorených technológiách OSSConf09. Počas troch dní konferencie OSSCOonf2010 odznie celkove 45 príspevkov, ktoré pokrývajú široké spektrum tém – od vyslovene špecializovaných, až po témy, u ktorých očakávame záujem širokej verejnosti. Prijaté príspevky budú publikované v tlačenom zborníku, pričom vybrané z nich budú zverejnené v časopisoch Posterus a OpenMagazin, a prípadne na portáli Geoinformatika.sk.

Na konferencii odznejú aj tri pozvané prednášky, ktoré prednesú výrazné osobnosti českej open source scény – Vlastimil Ott, Jiří Rybička a Petr Kovář. Z ostatných prednášok by sme chceli záujemcov upozorniť na príspevky vývojárov zo spoločností Red Hat a Novell, na sekciu o použití otvoreného softvéru v geografických informačných systémoch a na prednášku Petra Ferschmanna z českej spoločnosti WinStrom, ktorá na Slovensku po prvýkrát predstaví multiplatformový účtovnícky systém FlexiBee.

Konferencia sa koná v areáli Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity. Vstup je voľný, viac informácii o programe možno získať na stránke OSSConf2010. Každý účastník konferencie získa DVD s najnovšou verziou populárnej linuxovej distribúcie Ubuntu 10.04.

Súčasťou konferencie bude odovzdávanie Ceny SOIT a Liberixu za študentské práce s témou otvoreného softvéru. Zúčastnilo sa 18 bakalárskych a diplomových prác z Českej republiky a zo Slovenska. Odmenené budú tri najlepšie práce.

Sponzori OSSConf2010 a Ceny SOIT a Liberixu: Slovenská informatická spoločnosť, HP Slovensko, Red Hat Czech, Žilinská univerzita, Gista Open Technologies, Internetové knihkupectví U Marečka, Liberix, Winstrom

Kontakt: Miloš Šrámek, sramek<dot>milos@gmail<dot>com

Spoločnosť pre otvorené informačné technológie: SOIT je občianske združenie, ktoré podporuje tvorbu, používanie a šírenie slobodného a otvoreného softvéru, otvorených štandardov a otvoreného obsahu. SOIT združuje nielen IT odborníkov, ale aj bežných užívateľov otvoreného softvéru a otvoreného obsahu. SOIT organizuje pravidelné konferencie a semináre a tiež zastrešuje projekt Slobodný otvorený softvér (SOS) pre školy, ktorý rozširuje možnosti používania voľného softvéru vo vyučovacom procese. Viac informácií nájdete na adrese http://www.soit.sk

Liberix: Liberix je obecně prospěšná společnost založená za účelem propagace volně šiřitelného softwaru a otevřených technologií. Spolupracuje se vzdělávacími institucemi, neziskovými organizacemi i komerčním sektorem. Věnuje se osvětě, vzdělávání a organizaci propagačních akcí. Společnost sídlí v Olomouci, více informací naleznete na adrese www.liberix.cz.

(Jako ve škole)
 

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
redakce OpenOffice.cz

redakce OpenOffice.cz

redaktoři OpenOffice.cz

 

Public Relations

Využíváte plně potenciál M365 a Microsoft Vivu?

Využíváte plně potenciál M365 a Microsoft Vivu?Představte si, že Microsoft 365 je nejen soupravou nástrojů, ale skutečným prostředkem pro transformaci vašeho podnikání. Jednou ze společností, která vás na této cestě jako obchodní partner může podpořit, je Crayon Czech Republic and Slovakia.

Pokračování ...


 
 
woo jaw demo hz