Ako vytvoriť rozšírenie 6 – Možnosti description.xml

programovani.png V doterajších dieloch seriálu o tvorbe rozšírenia pre OpenOffice.org sme si ukázali iba jednoduchý príklad, ktorý nezahŕňal všetky možnosti, ktoré môžeme použiť. V nasledujúcich dieloch budeme preto postupne odhaľovať ďalšie a ďalšie zákutia ich tvorby. Dnes sa budeme venovať všetkým možnostiam, ktoré môžeme definovať v súbore „description.xml“.  

Súbor „description.xml“ bol v jednoduchej verzii predstavený v treťom dieli tohto seriálu, pričom v ňom boli uvedené tri časti, ktoré môže obsahovať – súhlas s licenciou (údaj <registration>), verziu (údaj <version>) a jedinečný identifikačný názov (údaj <identifier>). Okrem tohto však môže tento súbor obsahovať aj ďalšie náležitosti, ktoré si teraz podrobnejšie predstavíme. V nasledujúcom sú okrem teoretických vzorov použité konkrétne príklady z rozšírenia pre slovenské jazykové slovníky, rozšírenia „typoJTB“, rozšírenia „Dmaths“ a mojich rozšírení.

<platform>

Pomocou tohto údaju môžete zadefinovať operačný systém, pre ktorý je rozšírenie určené. Pokiaľ tento údaje nezadáte, ale zadáte <platform value="all" /> alebo <platform value=" " />, rozšírenie je určené pre všetky operačné systémy. Pokiaľ je určené iba pre niektoré, potom ich musíte presne vymenovať, napríklad <platform value="windows_x86, linux_x86, linux_x86_64" />.

V súčasnosti sú podporované tieto operačné systémy: freebsd_x86, freebsd_x86_64, linux_ia64, linux_powerpc, linux_s390, linux_sparc, linux_x86, linux_x86_64, macosx_powerpc, macosx_x86, os2_x86, solaris_sparc, solaris_x86 a windows_x86. V prípravnej fáze (viď issue 88578) sú aj tieto operačné systémy: linux_arm_eabi, linux_arm_oabi, linux_mips_eb, linux_mips_el, linux_powerpc64 a linux_s390x.

<dependencies>

Pomocou tohto údaju môžete zadefinovať minimálnu a maximálnu verziu OpenOffice.org, pre ktorú je rozšírenie určené. Nasledovným zápisom napríklad obmedzíte možnosť inštalácie rozšírenia iba od verzie OpenOffice.org 3:

<dependencies>
 <OpenOffice.org-minimal-version value="3.0" d:name="OpenOffice.org 3.0">
</dependencies>

<display-name>

Pomocou tohto údaju môžete zadefinovať zobrazovaný názov rozšírenia v správcovi rozšírení. Samozrejme, názov môžete zadať v rôznych jazykoch, napríklad:

<display-name>
 <name lang="en">Slovak spell check dictionary, hyphenation rules and thesaurus</name>
 <name lang="sk">Slovenský slovník pre kontrolu pravopisu, delenie slov a slovník synoným</name>
</display-name>

<icon>

Rozšírenie si môžete v správcovi rozšírení graficky vyznačiť ikonou, ktorá môže mať maximálne rozmery 42x42 bodov a musí byť vo formáte PNG alebo JPG. Pozor, pokiaľ chcete, aby niektorá farba bola priehľadná, musíte ju takto nastaviť priamo v obrázku – v tomto prípade neplatí, že priehľadná farba je fialová (tomuto sme sa venovali pri definícii ikony tlačidla). Ikonu musíme v rozšírení niekde uložiť, napríklad do podadresára „ikona“:

<icon>
 <default xlink:href="ikona/JP_ikona.png" />
</icon>

Rozšírenie so zadefinovanou ikonou, vydavateľom a názvom v UIRozšírenie so zadefinovanou ikonou, vydavateľom a názvom v UI

<publisher>

Pomocou tohto údaju môžete zadefinovať odkaz na stránky vydavateľa rozšírenia a pod. Uvedený odkaz je prístupný v správcovi rozšírení, pričom kliknutím naň sa otvorí príslušná stránka v internetovom prehliadači, napríklad:

<publisher>
 <name xlink:href="http://sk-spell.sk.cx" lang="sk">sk-spell</name>
</publisher>

Zobrazenie odkazu na vydavateľa rozšírenia v správcovi rozšíreníZobrazenie odkazu na vydavateľa rozšírenia v správcovi rozšírení

<release-notes>

V tomto údaji môžete zadať odkaz na stránky, kde sú poznámky k príslušnému vydaniu rozšírenia, napríklad:

<release-notes>
 <src xlink:href="http://www.dmaths.org" lang="fr" />
</release-notes>

<update-information>, <update-website>

Posledný údaj, ktorý môžete v súbore „description.xml“ definovať, je údaj o tom, kde má OpenOffice.org kontrolovať nové verzie rozšírenia. Možnosť aktualizácie je v OpenOffice.org prístupná v správcovi rozšírení. Kontrola aktualizácií všetkých rozšírení je prístupná cez tlačidlo Zkontrolovat aktualizace..., kontrola aktualizácie jedného rozšírenia je prístupná cez kontextové menu, ktoré sa zobrazí po stlačení pravého tlačidla myši – voľba Aktualizace.... Pri definícii zadávate odkaz na XML súbor, kde je definované, aká verzia je aktuálne uložená na internete, napríklad:

<update-information>
 <src xlink:href="http://www.volny.cz/macrojtb/extensions/typoJTB.update.xml" />
</update-information>

Odkaz na údaje o novej verzii v rozšírení „typoJTB“Odkaz na údaje o novej verzii v rozšírení „typoJTB“

Súbor „typoJTB.update.xml“ (ktorý je uložený na „www.volny.cz/macrojtb/extensions/“) musí obsahovať informácie o tom, kde je uložené vlastné rozšírenie (príslušný OXT súbor), jeho verziu a identifikačný názov. Okrem toho môže obsahovať údaje o verzii OpenOffice.org, vydavateľovi a poznámky k vydaniu:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<description xmlns="http://openoffice.org/extensions/update/2006"
    xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
  <update-download>
    <src xlink:href="http://www.volny.cz/macrojtb/extensions/typoJTB.oxt" />
  </update-download>
  <version value="1.5.2" />
  <identifier value="typoJTB-TomB.addon" />
</description>

Obsah súboru „typoJTB.update.xml”Obsah súboru „typoJTB.update.xml”

Toto však nie je jediná možnosť definície kontroly nových rozšírení. Pokiaľ ukladáte rozšírenia na extensions.services.openoffice.org, potom nezadávate odkaz na XML súbor, ale priamo na stránky vášho projektu, napríklad:

<update-website>
 <src xlink:href="http://extensions.services.openoffice.org/project/dict-sk" />
</update-website>

Príklad rozšírenia uloženého na extensions.services.openoffice.orgPríklad rozšírenia uloženého na extensions.services.openoffice.org

Tým sme ukončili možnosti, ktoré môže obsahovať súbor „description.xml“. Nabudúce sa budeme venovať možnostiam viacerých položiek v paneli nástrojov, paralelnej definícii viacerých panelov nástrojov a pod.

(Jako ve škole) Průměr: 1.00 | Hodnotilo: 1
 

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
 
 
woo jaw demo hz