Calc – zamknutie buniek a dokumentov

calc.png V článku si ukážeme, ako použiť zamknutie buniek, listov, dokumentov v zošite Calc a na čo je to možné použiť v praxi.  

Ako príklad je na stiahnutie vzorový súbor: Príklad zamknutie dokumentov

Zamknutie buniek

Zamknutie bunky slúži na to, aby po následnom zamknutí listu nebolo možné meniť dáta v tejto bunke. Štandardne sú v liste všetky bunky uzamknuté. Zmeniť to môžete tak, že si označte bunku, alebo rozsah buniek a vyberte Formát | Bunky..., alebo na vybranej bunke (oblasti buniek) vyvolajte pravým tlačidlom myši kontextovú ponuku a vyberte Formát buniek...

Následne v dialógu Formátovať bunky v karte Ochrana bunky sú na výber rôzne možnosti. Karta je rozdelená na dve časti, kde v prvej sú na výber voľby Skryť všetko, Chránené a Skryť vzorec. Podstatná pre vás je voľba Chránené, kde pri jej výbere po zamknutí listu nebude možné vkladať do bunky žiadne dáta, no však prepočet vzorcov bude vykonaný. Voľbou Skryť vzorec bude tento pri zamknutí listu skrytý vo vstupnom riadku a tak isto ho nebude vidno ani pri dvojkliku v bunke. Druhá časť sa týka tlače, kde pri výbere Skryť počas tlače budú tieto bunky pri tlači vynechané.

Formátovať bunky karta Ochrana bunkyFormátovať bunky karta Ochrana bunky

Zamknutie listu

Zamknutie listu prevediete voľbou Nástroje | Zamknúť dokument | List... Následne môžete zadať heslo pre zamknutie listu. Pokiaľ heslo nezadáte a len potvrdíte tlačidlom OK, nebude pri odomykaní listu požadované. Až pri zamknutí listu sa prejavia nastavenia ochrany buniek, ktoré ste previedli podľa predchádzajúceho odseku.

Dialóg pre zadanie heslaDialóg pre zadanie hesla

Po zamknutí listu v zamknutých bunkách nie je možné vyvolať ponuku Formát | Bunky... (táto ponuka nebude zvýraznená) a taktiež kontextovú ponuku Formát buniek..., kde je kontextová ponuka zmenená a možnosť Formát buniek... už chýba.

Zamknutie dokumentu

Zamknutie dokumentu slúži hlavne na to, aby nebolo možné zmeniť štruktúru dokumentu, napríklad meniť poradie listov, alebo listy mazať a pridávať. Tak isto nie je možné vkladať ani iné objekty, grafy a podobne. Všetky ponuky, ktoré nie je možné v dokumente previesť, nie sú výrazné (sú zošednuté). V ďalšom rade je možné touto voľbou dokument ochrániť heslom. Pokiaľ heslo nezadáte, nebude pri odomykaní dokumentu požadované. Zamknutie dokumentu prevediete voľbou Nástroje | Zamknúť dokument | Dokument...

Praktické využitie zamknutia buniek

Vo vzorovom dokumente sú uvedené dva príklady.

Príklad 1 – súpiska predaného tovaru

Prvým príkladom je súpiska predaného tovaru v liste 1, kde v prvom stĺpci je názov tovaru, druhý stĺpec je počet predaných, v treťom je cena a vo štvrtom je vzorec pre výpočet celkovej sumy za predaný tovar. Druhý stĺpec, ktorý je označený modrou farbou, bude slúžiť pre vkladanie počtu predaných tovarov. Bunky v tomto stĺpci sú odomknuté a ostatné bunky sú zamknuté. Po zamknutí listu bude možné vkladať dáta, teda počty, len do týchto buniek. Ostatné bunky nebude možné zmeniť, takže pri uzamknutí listu s heslom bude môcť ceny meniť len ten, kto bude poznať heslo. Samozrejme ide tu o to, aby ceny neboli nedopatrením prepísané.

Tabuľka k príkladu 1

Príklad 2 – údaje o firme

V druhom príklade je v liste 2 v oblasti A1:D5 vytvorená tabuľka s údajmi o firme (môže to byť napríklad odberateľ na faktúre). V ďalšom liste s názvom odberateľ sú dáta o odberateľoch, ktoré budú následne pomocou vyhľadávacích funkcií doplnené do tabuľky v liste 2. Bunka A1 v tabuľke v liste 2 je odomknutá a zároveň je v nej zoznam vytvorený pomocou Dáta | Platnosť... podľa nasledujúceho obrázku. Ostatné bunky sú uzamknuté.

Vytvorenie zoznamu pomocou Dáta | Platnosť...Vytvorenie zoznamu pomocou Dáta | Platnosť...

Následne po zamknutí listu bude možné vybrať zo zoznamu v bunke A1 názov odberateľa a ostatné údaje budú vložené pomocou vyhľadávacích funkcií. Týmto predídete nechcenému prepísaniu napríklad adresy alebo IČO.

Tabuľka s príkladu 2Tabuľka s príkladu 2

Uzamknutie buniek a tabuľka Sprievodcu dátami

Pokiaľ dokument obsahuje v zamknutom liste tabuľku Sprievodcu dátami (kontingenčnú tabuľku), je potrebné bunky, v ktorých sa táto tabuľka nachádza, odomknúť, nakoľko pri uzamknutých bunkách nedôjde k aktualizácii tabuľky Sprievodcu dátami a bude zobrazené nasledovné upozornenie.

Upozornenie pri aktualizácii tabuľky Sprievodcu dátami, pri uzamknutých bunkáchUpozornenie pri aktualizácii tabuľky Sprievodcu dátami, pri uzamknutých bunkách

Odporúčam odomknúť väčšiu oblasť buniek, a to hlavne, pokiaľ je predpoklad, že sa tabuľka s pribúdajúcimi dátami bude zväčšovať. Toto upozornenie sa samozrejme objaví aj vtedy, ak by ste chceli čosi vkladať aj do iných uzamknutých buniek.

(Jako ve škole) Průměr: 1.50 | Hodnotilo: 6
 

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
 
 
woo jaw demo hz