Jak si upravíte graf

calc.png Každý graf lze dodatečně upravovat, ať již se jedná o jeho vzhled, zobrazovaná data či samotný jeho typ. V článku se dozvíte, jak lze jednoduchým způsobem editovat a upravovat grafy tak, aby jejich vypovídací hodnota byla co největší.  

Poklepáním na objekt grafu zahájíte jeho editaci přímo v listu a tím vlastně aktivujete komponentu Chart (Graph), která se v Calcu a potažmo v celém OpenOffice stará o grafy. Všimněte si změny v položkách hlavního menu a v panelech nástrojů – ikonky pod hlavním menu –, jak je vidět na obrázku Úprava grafu – označení datové řady. V menu Vložit a Formát naleznete všechny součásti grafu, které lze upravovat. Některé z nich nemusí být aktivní, což závisí na typu grafu, který editujete.

Komponenta Chart má svou vlastní paměť pro vracení úkonů zpět. Jestliže tedy v grafu provedete úpravy a ty chcete následně vrátit, musíte graf nejprve aktivovat k editaci a až poté použít akci „Zpět“ .

Úprava grafu – označení datové řadyÚprava grafu – označení datové řady

K jednotlivým součástem grafu můžete samozřejmě přistupovat i přímo přes graf – poklepejte na objekt grafu, nastavte kurzor myši nad nějakou jeho část a počkejte, až se zobrazí bublina s popisem, jako na obrázku Úprava grafu – označení datové řady. Poté klepněte pravým tlačítkem myši, čímž vyvoláte kontextovou nápovědu pro danou součást grafu. První položkou Formát XYZ vyvoláte dialog s možnostmi nastavení všech parametrů dané části grafu, které se samozřejmě liší podle konkrétní části grafu (datová řada, datový bod, stěna grafu, plocha grafu aj.). Jiné vlastnosti mají osy, jiné mají datové řady, popisky dat, mřížka, legenda či plocha grafu.

Zejména u trojrozměrných grafů může být problém dostat se k některým jeho součástem. Poté je výhodné použít v hlavním menu položky Vložit a Formát .

Co lze tedy u grafu nastavit? Až na několik výjimek v podstatě všechno. Nebudeme se zde zabývat běžnými záležitostmi, jako jsou barvy oblastí a čar, průhlednost a vzhled písma, ale zaměříme se na specifické vlastnosti některých součástí grafu.

Graf se skládá z plochy grafu a samotného grafu. Plocha grafu může obsahovat legendu, titulek a podtitul a názvy os (a vlastně je v ní i samotný graf). Jejich polohu lze měnit přesouváním myší, rozměry jsou však určovány automaticky podle velikosti písma a místa, které je k dispozici (velikost a proporce grafu měnit lze). Samotný graf pak obsahuje osy, datové řady, jejich popisky a mřížky.

Pokud potřebujete do grafu přidat další datové řady, otevřete ho k editaci, pravým tlačítkem myši vyvolejte kontextové menu a z něj vyberte položku Datové oblasti. Tím se otevře dialog s kartami Rozsah dat a Datové řady.

Pro změnu typu grafu platí obdobný postup – v kontextovém menu grafu vyberte položku Typ grafu a otevře se dialog, který znáte z průvodce grafy.

Průvodce grafyPrůvodce grafy

Jestliže potřebujete do grafu dodatečně vložit jeho název, legendu, mřížku atp., otevřete graf pro editaci a z hlavního menu Vložit si vyberte odpovídající položku.

Kromě těchto standardních prvků můžete do oblasti grafu vložit i prvky pomocí panelu nástrojů Kresba – textová pole, čáry, šipky, různé tvary atd. Můžete tak vizuálně zvýraznit či doplnit informace obsažené v grafu. Některé grafické objekty však není možné v grafu plně editovat, např. složená svorka na obrázku Ukázka kombinace různých grafů a objektů musela být nejprve vytvořena a otočena mimo graf a do grafu pak byla přenesena pomocí Ctrl+c a Ctrl+v (změny velikosti, barvy a tloušťky čáry již byly provedeny v grafu).

Ukázka kombinace různých grafů a objektůUkázka kombinace různých grafů a objektů

Na obrázku je kombinace pruhového (řádkového) grafu skládaného na procenta a hřebenového grafu (běžný řádkový). Grafy nelze do sebe zanořovat, je možné je přes sebe jen umístit (někdy je za tímto účelem vhodné nastavit průhlednou oblast grafu, tj. žádnou barvu). Grafy na obrázku jsou ještě doplněny textovými poli a tvary složená závorka a obdélník. U datových řad grafů je nastaven barevný axiální přechod.

Při skládání objektů přes sebe bývá potřeba využít možnosti určení pořadí objektů ve „vrstvách“. Klikněte na objekt pravým tlačítkem myši, z kontextového menu vyberte položku Uspořádat a v ní odpovídající akci Přenést do popředí, Odsunout do pozadí atp.

(Jako ve škole) Průměr: 3.00 | Hodnotilo: 4
 

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
 
 
woo jaw demo hz