Funkce data a času v Calcu: HOUR, ISLEAPYEAR, MONTH, NETWORKDAYS, TIME, WEEKDAY

calc.png V dnešním druhém dílu malého seriálu o funkcích data a času si představíme další. Můžete zjišťovat hodinu, číslo měsíce nebo datum, ale také počet pracovních dnů mezi danými hodnotami. Na jednotlivých dílčích příkladech doplněných ukázkami z aplikace si předvedeme jejich zápis a bližší nastavení.  

HOUR

Funkce HOUR vrací hodinu z daného času v obecném formátu. Například pokud máte čas „19:52:10“ (hodiny, minuty, sekundy), získáte 19. Zapisuje se ve tvaru =HOUR() a do závorky opět můžete napsat čas nebo odkázat na buňku, v příkladě na buňku A52.

HOURHOUR

Naopak funkce MINUTE dělá úplně to stejné, jen vrací minutu ze zadaného času.

MINUTEMINUTE

ISLEAPYEAR

ISLEAPYEAR vrací ze zadaného data buď nulu (0), anebo jedničku (1). Pokud vrátí druhé jmenované, jedná se o přestupný rok. Předveďme si tedy funkci na praktickém příkladě. Dejme tomu, že chceme zjistit, jaké roky z období let 2010 až 2020 jsou přestupné. Do buněk pod sebou si roztáhněte (viz první díl, příklad u funkce DAYSINMONTH) data. Pozor: Je nutné zadávat v celém tvaru, nikoli jen 2010. Následně si do buňky vpravo, v dnešním příkladu se jedná o buňku H56, zapište funkci ve tvaru =ISLEAPYEAR(G56) a poté ji roztáhněte až na řádek shodný s rokem 2020. Ve sloupci H se objeví 0 a 1, ze kterých můžeme konstatovat, že přestupné roky jsou 2012, 2016 a 2020.

ISLEAPYEARISLEAPYEAR

MONTH a MONTHS

Funkce MONTH pracuje v podstatě úplně stejně jako například MINUTE, jen s tím rozdílem, že na místo minuty vrací číslo měsíce a místo časového formátu se počítá s formátem data.

Naopak funkce MONTHS vrací počet měsíců v daném rozmezí, intervalu. Zadává se ve tvaru =MONTHS (počáteční datum; koncové datum). Na příkladu si tak můžeme uvést počet měsíců mezi 12. květnem 2011 a 30. prosincem 2014, protože na menší časové úseky nemá funkce z pochopitelných důvodů žádný význam. Je to 43.

MONTH a MONTHSMONTH a MONTHS

NETWORKDAYS

Skutečně velice užitečnou funkcí je NETWORKDAYS, která vrací počet pracovních dnů v určitém rozmezí. Zapisuje se jako =NETWORKDAYS(počáteční datum; koncové datum; svátky). Přičemž jako svátky se označuje interval, tedy najednou obě buňky obsahující počáteční a koncové datum. Samozřejmě můžete například podnikat a nebudete držet svátky, v tom případě (viz příklad na snímku) na místo označování intervalu na třetím parametru napíšete 0.

NETWORKDAYSNETWORKDAYS

NOW a SECOND

NOW se zapisuje jako =NOW(), a to vždy s prázdnou závorkou, a vrací systémový čas, tedy stejný čas, který se zobrazuje v počítači. Funkce SECOND se zapisuje stejným způsobem, jen s tím rozdílem, že vrací sekundy. Přitom je třeba mít na paměti, že se jedná o proměnnou, která se načítá po vstupu do tabulky (například vypnutí a zapnutí dokumentu).

NOW a SECONDNOW a SECOND

TIME

Skládá z jednotlivých hodnot v buňkách výsledný čas. Zapisuje se ve tvaru =TIME(hodina; minuta; sekunda). Jedná se tedy o jakýsi protiklad k funkci DATE probírané v minulém článku, jen se zde neřeší datum, ale čas.

TIMETIME

TIMEVALUE

Naopak funkce zapisovaná ve tvaru =TIMEVALUE(čas)vrací hodnotu v podobě desetinného čísla ze zadaného času vzhledem k jednomu dni. V podstatě tedy vrací, jak velká část náleží do času. Pro 11:00 se vrátí číslo 0,45833. To ještě můžeme pro názornost převést na procenta přes pravé kliknutí myši na buňku, vybráním Formát buněk... a v záložce Čísla vyberte Procento a potvrďte OK.

TIMEVALUETIMEVALUE

WEEKDAY

Je funkce, která udává pořadí nebo chceme-li číslo dne v týdnu. Přitom se zapisuje pomocí tří typů zadávaných čísly 1, 2 a 3. Přitom pro naše vnímání týdne se nejvíce hodí 2. Zápis samotný vypadá následovně: =WEEKDAY(datum; 2). Angloamerické země totiž mají neděli (v tomto případě 1.5.2011) jako první den v novém týdnu (1), zatímco my ji máme jako poslední den v týdnu (7).

WEEKDAYWEEKDAY

WEEKNUM a WEEKNUM_ADD

Dále je tu atypická funkce WEEKNUM, která vrací ISO číslo týdne dle standardu ISO8601, a zapisuje se následovně: =WEEKNUM(datum). Přitom datum může být již opět zadáno v buňce, nebo jej můžete zadat manuálně, a to takto: =WEEKNUM("2010-01-07"; 2).

Úplně stejně se přitom pracuje s WEEKNUM_ADD, nicméně ten nefunguje podle zmíněného ISO standardu, ale na druhou stranu odpovídá klasickému kalendáři, který většina z nás používá.

WEEKNUM a WEEKNUM_ADDWEEKNUM a WEEKNUM_ADD

(Jako ve škole) Průměr: 2.00 | Hodnotilo: 7
 

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
 
 
woo jaw demo hz