Jak nahradit Microsoft Office 2003

microsoft_office_2003bw2.jpg V dubnu 2014 ukončí společnost Microsoft podporu pro Microsoft Windows XP a Microsoft Office 2003. V reálu to znamená, že přestane poskytovat důležité (vlastně jakékoliv) bezpečnostní a jiné aktualizace pro tyto produkty. Je na čase zamyslet se nad tím, jak tuto otázku řešit. V tomto článku se zamyslíme, co by pro menší firmu, domácnost či školu mohlo být adekvátní náhradou.   

Mohlo by se zdát, že není třeba věc „příliš hrotit“; nebudou vydávány aktualizace, no a co? Potíž je v tom, že je značná část aktualizací klíčových, protože jsou bezpečnostního rázu. Jednotlivec si možná může dovolit nechat skrz nějaký nezabezpečený program proniknout nějaký malware, ale rozhodně si to nemůže dovolit firma či jiný subjekt, které jsou na správném chodu počítačů životně závislé.

Je zřejmé, že čím většího počtu lidí se v nějaké skupině (firma, úřad, škola) tato skutečnost dotkne, tím složitější je to otázka. Kupodivu složitější, než by se na první pohled zdálo, protože tentokrát nelze problém vyřešit pouhopouhým upgradem, tedy instalací nové verze programu. Důvod je zřejmý z následujícího obrázku.

Porovnání Microsoft Office 2003 a 2013. Tlačítkové lišty vs. ribbon, nabídkový pruh vs. tlačítko Start, jiné formáty… Porovnání Microsoft Office 2003 a 2013. Tlačítkové lišty vs. ribbon, nabídkový pruh vs. tlačítko Start, jiné formáty…


Na obrázku je jasně vidět klíčový problém, jemuž budete čelit v každém případě, pokud se rozhodnete upgradovat z verze 2003 na jakoukoliv novější. Verze 2007, první po verzi 2003, totiž přinesla změnu uživatelského rozhraní, a to
zásadní. Natolik zásadní, že mnohým uživatelům práce s Microsoft Office činí problémy. Případně právě proto, že si jsou změny vědomi, odkládají přechod na poslední možnou chvíli (kdy už ale nebude čas si na změnu zvyknout).

Co všechno se změnilo?

Nové verze Microsoft Office jsou tedy změněné designově, ale i jinak. Připomeňme si to nejdůležitější.

Namísto tlačítek ribbon

Namísto tlačítkových lišt je použit pás karet, takzvaný ribbon. Ten zabírá značné místo (lze jej sbalit, ale pouze ručně, minimalizace nemá přiřazenou klávesovou zkratku) a běžní uživatelé většinou nepřijdou na způsoby, kterak si ho přizpůsobit. Běžní uživatelé si jej ani přizpůsobit nemohou; postup je totiž neobyčejně kuriózní a obskurní (posuďte sami – návod naleznete v článku Přizpůsobení pásu karet (Ribbon) – vlastní pás karet). Mohou si pouze přidávat tlačítka na horní tlačítkovou lištu.

Ze zkušenosti je práce s ribbonem zdlouhavější, protože uživatelé musejí nejprve zvolit skupinu a až poté tlačítko. Nemají tedy k dispozici konkrétní tlačítkovou lištu, která by se přizpůsobovala vybranému obsahu (například klepnete‑li na obrázek, ihned by se měla zobrazit lišta pro úpravu obrázků).

Kam zmizel nabídkový pruh?

Ani nabídku, skrytou pod tlačítkem Office, si nelze přizpůsobit, navíc toto menu je poměrně zvláštně uspořádáno a leckteré položky jsou umístěny tam, kde byste je vůbec nečekali (úloha: nalezněte položku nabídky Vlastnosti dokumentu…). Je jasné, že tato nabídka je zcela odlišná od nabídkového pruhu v předchozích verzích. Nabídky totiž byly implementovány do tlačítek ribbonu.

Nový standard OOXML dobývá svět… ale jen ten v Redmondu

Microsoft Office ve verzi 2007 přinesl do světa formát Office Open XML. Tento formát byl v roce 2006 standardizován jako standard ISO/IEC pro přenos kancelářských dokumentů; v roce 2008 však proces proběhl znovu, protože ve formátu OOXML došlo k určitým změnám. Verze 2007 se však striktně nedržela ani standardu schváleného v roce 2008 (pochopitelně), ale ani původního; dokonce ani verze 2010 nemá striktní podporu pro OOXML. Ta byla implementována až pro Microsoft Office 2013.

Formát OOXML je opravdovou katastrofou pro všechny vývojáře, kteří se snaží do svých produktů zahrnout podporu pro tento formát, a zároveň pro uživatele Microsoft Office, nezáleží, zda dřívějších či současných verzí:

  1. Specifikace tohoto formátu je popsána v naprosto neuvěřitelném svazku zahrnujícím 6546 stran (konkurenční formát Open Document Format pouze 867 stran).
  2. Nedodržování striktní implementace v předchozích verzích vede k četným problémům.
  3. Schvalování OOXML v organizaci ISO bylo zřejmě doprovázeno korupcí ze strany Microsoftu, což vedlo k velkým protestům, které ovšem nebyly vyslyšeny, což vrhá velmi špatné světlo na Microsoft, organizaci ISO, proces schvalování formátu OOXML a formát jako takový (s ohledem na chuť vývojářů třetích stran zahrnout do svých produktů podporu pro OOXML).

Pro verze Microsoft Office platí beze zbytku rčení každý pes jiná ves. Co verze, to jiná specifikace formátu. To samozřejmě s sebou přináší četné problémy napříč jednotlivými verzemi, nicméně – a to je důležité poznamenat – Microsoft vytváří špatnou i zpětnou podporu. Co se tedy může stát?

  1. Uložíte‑li soubor v novější verzi programu (navíc pod formátem OOXML), budete mít problémy jej otevřít ve starší verzi programu. Anebo jej otevřete, ale s problémy (to se týká např. kontingenčních tabulek).
  2. Uložíte‑li soubor ve starší verzi programu, můžete mít problém jej otevřít v novější verzi (!).
  3. A vrchol na závěr: Uložíte‑li soubor v jedné verzi programu, nemusíte jej otevřít v úplně stejné verzi instalované na jiném počítači! Budete informováni, že soubor je poškozený. Tento soubor však otevřete jinými programy, které jsou s to pracovat s formátem OOXML. Může se to zdát nepravděpodobné, ale k tomuto jevu skutečně dochází (a zdaleka ne u složitých souborů, může jít například o jednoduché tabulky).

Častá chybová zpráva při používání Microsoft Office... Častá chybová zpráva při používání Microsoft Office...


Je velmi obtížné stavět existenci firmy nebo úřadu na formátu, jehož specifikace se mění (i když další změny OOXML zřejmě nelze očekávat) a který vykazuje nekompatibilitu mezi různými verzemi programu, pro nějž je nativním formátem. Na formát souborů a jejich jednotnost musí být naprosté spolehnutí, protože je třeba, aby starší, nově a v budoucnu vznikající soubory byly editovatelné.


Shrnutí

Shrňme si tedy zásadní problémy:

  1. Naprosto změněné uživatelské rozhraní, které se obtížně přizpůsobuje a na něž si uživatelé musí zvyknout, pokud s ním mají pracovat.
  2. Je třeba si zvyknout na používání nového souborového formátu.
  3. Nekompatibilita jak mezi verzemi samými, tak dokonce i mezi různými instalacemi téže verze.

Jak z toho ven?

Jste‑li živnostník, chcete, abyste pracovali co nejefektivněji, tedy mimo jiné, abyste investovali co nejméně peněz do školení personálu.

Jste‑li ředitelem školy nebo jiné státní instituce, mělo by vám jít o totéž, navíc je velmi žádoucí, abyste byli aktivními podporovateli otevřenosti, standardizace a dodržování standardů. Tam, kde je to účelné, se vyplatí daný úkon standardizovat, protože to nutně vede ke snížení finančních nákladů.

Podle Doporučení k aplikaci § 4 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů se nařizuje státním institucím (mezi něž patří i školy) elektronické dokumenty zveřejňovat v otevřených formátech (mezi něž patří doporučovaný Open Document Format).

Pokud tedy musíte řešit otázku „máme Microsoft Office 2003 – a co dál?“, pak zároveň musíte vzít v úvahu následující:

1. Pořizovací cena (upgradovaných) verzí.
2. Školení personálu.
3. Přizpůsobení programu interním požadavkům.

Každý bod představuje finanční náklad, poslední dva jsou také velmi náročné technicky a časově.

Rozhodnete‑li se zakoupit nejnovější verzi Microsoft Office, vyjde vám cena jedné licence na minimálně 5000 ; chcete‑li databázový manažer (Access), pak počítejte s částkou přesahující 10 000 Kč. Rozhodnete-li se provozovat Microsoft Office na smartphonu, resp. cloudově (Office 365), počítejte u firem s částkou od 4 eur (tj. cca 100 Kč) měsíčně nebo 40 eur ročně za každého uživatele.

Školení personálu představuje významnou finanční položku; čím je novinek více, tím je školení finančně a časově náročnější. Zaměstnanci po dobu školení negenerují zisk, přesto je třeba jejich čas zaplatit, zaplatit je nutné i školitele. Lze očekávat, že školení zaměstnanců, kteří přechází z verze 2003 na novější, bude velmi nákladné, protože změna na základní uživatelské úrovni – uživatelském rozhraní – je obrovská.

Jestliže používáte starší verze programu, jste zvyklí na určité postupy, které se v novějších verzích dělají jinak. Nebo naopak, otevřou se vám nové možnosti – např. verze 2007 podporuje nekonečně mnoho podmínek podmíněného formátování atd.

Pokud by došlo k nepravděpodobné situaci, že by společnost Microsoft ukončila provoz, vaše investice do zaměstnanců by vyšla vniveč a navíc postupy a procesy, které ve firmě řídíte, by musely být přepracovány a přizpůsobeny jinému programu. Je lepší, když je k dispozici více programů, které mají podobný uživatelský základ a vzhled a pracují podobně a liší se v drobnostech.

Pokračování příště

To by bylo pro dnešek vše a příště se podíváme na to, jaké požadavky lze na kancelářský balík klást a jak lze těmto požadavkům vyhovět. Možností je totiž celá řada.

Autor používá LibreOffice 4.1.1

(Jako ve škole) Průměr: 1.25 | Hodnotilo: 8
 

Komentáře

user avatar Vladimír Vojta
Odpovědět
Jak nahradit Microsoft Office 2003
2. 10. 2013, 17:23:35
Velice pěkně napsaný článek, který popisu zásadní nešvary tohoto nepovedeného SW.
Dost mě vyděsila informace, že podpora MS2003 končí v 04/2013, kdy mi hrozí, že v naší firmě přejdeme na výše popisovaný paskvil. :-(

Těším se na pokračování. :-)
user avatar PN
Odpovědět
Re:Jak nahradit Microsoft Office 2003
2. 10. 2013, 19:37:00
Autor uvádí datum duben 2014. Dubna 2013 bych se dnes už nebál :-) Faktem je zrušení podpory je poměrně nepříjemné. Motorem tohodle všeho jsou peníze. Microsoft vydává nové verze za každou cenu, aby donutil právě tímto prostředkem znovu platit. Myslím, že by bylo fér když by nepodporované verze dali zadarmo.
Podpora XP je už rušena dlouho. Mám problém s RPC serverem. V podstatě nemohu používat tiskárnu. A to mám přeinstalováno XP na Sp3. Prostě Microsoft uvádí postup opravy, který nefunguje. Povedlo se mi to trošku vylepšit dík internetovým diskusím, ale tiskárnu jsem nerozchodil. Nějaký FixIt na to vůbec nereaguje. Připadá mi, že je to jejich záměr. Nejen že nepodporuje - i když by ještě měl, ale nejspíš také sabotuje a korumpuje. V dubnu přeinstaluju na Linux a nechci o nich už slyšet.
user avatar lp.
Odpovědět
Jak nahradit Microsoft Office 2003
2. 10. 2013, 19:08:42
Pěkně napsaný článek, bohužel s řadou nepřesností. Ribon upravovat lze taháním myší, ...
Neduhy s kompatibilitou dnes bohužel trpí i obě větve oo, že ve starší verzi sw nelze vždy plnohodnotně používat soubor vytvořený v novější verzi je zcela běžné. Domnívám se, že není nutné prokazovat výhody oo porovnáváním s vymyšlenými nebo dávno odstraněnými neduhy mso.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Jak nahradit Microsoft Office 2003
3. 10. 2013, 07:13:56
Velice rád se od vás nechám poučit. Kterak přizpůsobovat ribbon jsem hledal několik let :D takže budu rád, když mě do toho někdo zasvětí.

Poslední vaše věta je nesmysl.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Jak nahradit Microsoft Office 2003
3. 10. 2013, 10:57:30
Omlouvám se, tím nesmyslem jsem samozřejmě myslel to, že mi podsouváte vymyšlené nedostatky. Jinak samozřejmě souhlasím - a za ten návod na customizaci ribbonu budu vděčný :-)
user avatar lp.
Odpovědět
Jak nahradit Microsoft Office 2003
3. 10. 2013, 18:00:58
Nechtěl jsem tady dávat návody na MSO, proto ty poněkud obecné výhrady.

Uvedený návod se týkal verze 2007, nebyl kompletní, ten nástroj mrší češtinu a pokud to má nějak vypadat, je postup ještě o něco divočejší. I tam ale šlo částečně něco měnit makrem. Jinak verze 2007 se podle mne moc nepovedla.
V 2010 lze např. pravým klikem na qat (lišta "rychlý přístup") otevřít menu "přizpůsobit pás karet" /nebo soubor - možnosti - přizpůsobit pás karet/ a pak už je to jasné.

Osobně kustomizaci rozhraní moc neřeším. Nadšení mne dávno přešlo, dělám u více strojů a tak je pro mne efektivnější standardní rozhraní, maximálně si naklepu pár ikonek na rychlý přístup.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Jak nahradit Microsoft Office 2003
3. 10. 2013, 18:43:47
Děkuju :-)
Naštěstí to nemusím řešit, i v práci používám LO (aktuálně OO, kvůli jednomu problému u LO, který bude vyřešen příští týden).

Další díl bude pro vás užitečnější. Tohle byly jen takové... ehm... všeobecné, známé a nic neříkající pindání :-)
user avatar laco
Odpovědět
Jak nahradit Microsoft Office 2003
16. 11. 2013, 13:56:41
jednému nerozumiem
ak firma musí prejsť z mso2003 na niečo iné, čo jej bráni prejsť na aoo/lo, keď aj tak bude musieť riešiť kompatibilitu s novými verziami mso ?
to, čo by ušetrila na licenciách by mohla vraziť do prechodu na aoo/lo (prepísať makrá...) a zaškolenie
vo firme mám len dva pc linux/lo, tak to neriešim ale zaujíma ma to
user avatar Zvedavec
Odpovědět
Jak nahradit Microsoft Office 2003
16. 11. 2013, 16:49:23
"vo firme mám len dva pc linux/lo"

Ja bych si tipl, ze to bude pricina toho nerozumeni :-). (nic ve zlem)

Ona "nekompatibilita" mezi verzemi MSO sice existuje, ale podle mych zkusenosti je daleko mensi, nez nekompatibilita mezi MSO a AOO/LO.

Dalsi otazky prechodu se tu resily mockrat, prechod na AOO/LO s sebou nese celou radu problemu a kdyz uz prejdete technicky, problemy budou na strane uzivatelu.
S AOO/LO proste curate proti vetru, takze je pro mnoho lidi i firem jednodussi zaplatit a mit vicemene klid na nekolik let.
user avatar laco
Odpovědět
Jak nahradit Microsoft Office 2003
17. 11. 2013, 16:28:11
ak by som mal sto pc a platil by som si ITčkára a ten by mi povedal toto:
"S AOO/LO proste curate proti vetru, takze je pro mnoho lidi i firem jednodussi zaplatit a mit vicemene klid na nekolik let.",
už by sa mohol ísť hlásiť na úrad práce (nič v zlom)
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Jak nahradit Microsoft Office 2003
17. 11. 2013, 16:32:39
Máte pravdu. Protože soubory vygenerované v novějších verzích MSO nelze otevřít ve starších - LO/AOO je aspoň otevře, byť třeba se zmrzačeným formátováním.

Pro příklady netřeba chodit daleko. Stačí si přečíst článek.
user avatar Zvedavec
Odpovědět
Re:Re:Jak nahradit Microsoft Office 2003
17. 11. 2013, 19:17:24
Na tech malo PC, ktera maji u nas MSO jsou porad MSO2003, nebo XP (2001) a zatim nenarazili na nic, co by neotevreli.
user avatar JP
Odpovědět
Re:Re:Re:Jak nahradit Microsoft Office 2003
25. 11. 2013, 20:36:03
Moje osobní zkušenost: 2 HW stejná nová PC, nainstalovaný tentýž OS MS Win a tentýž balík MS Office (ze stejných médií, multilicence).
Dokument vytvořený v MS Office na jednom PC na druhém otevřen, ale s rozpadlým formátováním - číslování kapitol, formátování odstavců, zalomení stránek (nepátral jsem, jestli se zvětšilo řádkování či okraje).
BTW: ajťáka by měl zajistit, aby šlo proti větru čurat. Když budou všichni čurat po větru, něco či někoho to spláchne.
user avatar zvedavec
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Jak nahradit Microsoft Office 2003
26. 11. 2013, 13:17:39
Ajtak je necim podrizenym, asi tak. Pokud si s nadrizenym nebude rozumet, logicky bude splachnut on, nevim, co je na tom divneho.

Ryba smrdi od hlavy - pokud nezacnou statni urady shora - vlada, kraje pouzivat otevrene formaty, tezko donutite jim podrizene organizace, aby je pouzivaly, nota bene, kdyz Vas bude onen kraj jeb.t, ze odt neotevre a dotazniky posilat v MSO formatech, nejlepe s makry.

U soukromnika je to ciste vec majitele, co si koupi.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Re:Jak nahradit Microsoft Office 2003
26. 11. 2013, 14:53:17
http://www.oss.cz/en/aktuality/doporuceni-k-aplikaci-%C2%A7-4-odst-2-zakona-c-1061999-sb-o-svobodnem-pristupu-k-informacim-ve-
user avatar Zvedavec
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Re:Re:Jak nahradit Microsoft Office 2003
26. 11. 2013, 15:55:40
A?
user avatar Lukáš Jelínek
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Re:Re:Jak nahradit Microsoft Office 2003
26. 11. 2013, 16:05:13
Tohle je pouhé doporučení, bez jakékoli vymahatelnosti. Proto ho mohou orgány veřejné správy v klidu ignorovat a také to zhusta dělají. A co se týká povinností uložených § 4 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., tak tam platí, že kde není žalobce, není soudce. Neboli pokud se nebude na příslušný orgán tlačit, případně i s použitím žaloby ke správnímu soudu, nikoho to tam příliš zajímat nebude.
user avatar Zvedavec
Odpovědět
Re:Jak nahradit Microsoft Office 2003
17. 11. 2013, 19:20:51
V tomto pripade je treba si uvedomit, ze casto jsou to prave vedouci pracovnici firem, kdo rozhoduje, ze radeji zaplati, nez ti "ajtaci".

Nepochopil jste, ze problem neni v ajtacich. Naopak, podle vlastnich zkusenosti mam ja spis potize, protoze jsem AOO prosadil.
user avatar Zdenda
Odpovědět
Office 2013 vs 365
25. 11. 2013, 12:59:02
minulej tyden jsem se chtel podivat, co to vlastne vymysleli, tak jsem se tam pracne zaregistroval, silenou dobu se me tam vytvare ucet. Ale budiz, prezil jsem to. Nainstaloval jsem si ten ohromnej (nove i super otravnej) balik aplikaci Office, vytvoril jsem prazdnej dokument, ten se po trose snahy ulozil i na ten jejich Cloud a ejhle, pres webovy rozhrani to neslo editovat - bylo v tom jedno sloho - TEST. Fakt zoufaly.
user avatar PN
Odpovědět
Jak nahradit Microsoft Office 2003
28. 11. 2013, 06:07:32
Vnuk si koupil noťas. Jsou tam pochopitelně Win 8. Tak jsem s radostí podíval jak to funguje. Svůj pocit umím popsat. Už jsem ho zažil. To když jsem si koupil stroj s Win 3.01. Byl jsem vyděšený stajně jako když v 68 přijeli rusové a rodiče se báli, že na nás budou střílet.
Faktem je, že jsme si na soudruhy i Win 3 zvykli, a už jsou jen historií. Zato ale Office 365 nikomu asi k srdci nepřiroste. Souhlasím s tím co píše Zdenda. Tenhle taktický tah Microsoftu je spíš gólem do vlastní brány. Ten kdo potřebuje něco opravdu dělat potřebuje offline office. Zajímalo by mne jak se pracuje, když by se naráz připojilo 100% uživatelů podnikového, nebo školního intranetu. Odezva z místného disku bude vždy rychlejsí než z cloudu.
Řekl bych, že OOo, respektive LO má tímto počinem MS ve všech směrech navrch. Jde možná jen o to, dát to víc na vědomí veřejnosti. Možná by neuškodila i nějaká reklama v denném tisku, nebo v televizi. Tedy jasně - jde jen o peníze, ale byl by ten správná čas.
user avatar Zvedavec
Odpovědět
Re:Jak nahradit Microsoft Office 2003
28. 11. 2013, 07:01:43
No to urcite navrch maji, ale srovnavame tu Office 365 jako webovou aplikaci s "lokalnim" kancelarskym balikem, coz je nesmysl. Office 365 muzete srovnavat leda tak s Google docs (disk).

Poznamka k pripojeni - jak to bude chodit pri cele skole najednou?
IMHO uplne v pohode, protoze datovy prenos u beznych dokumentu je zanedbatelny, urcite mensi nez pri nacteni ledasjake webove stranky, o videich z Youtube ani nemluve. Takze toho bych se nebal a navic ne neni chyba baliku, to je proste vlastnost a pokud pouzijete G docs, ktere samozrejme trnem v oku nikomu nejsou, budete mit uplne stejny problem.
user avatar Vladimír
Odpovědět
Minimalizace pásu karet
28. 11. 2013, 09:55:29
CTRL + F1 neboli ukázka toho, že platí "když všechno selže, podívej se na návod".
user avatar Lukáš Jelínek
Odpovědět
Re:Minimalizace pásu karet
28. 11. 2013, 12:05:16
To sice ano, ale kvalitní software (nebo kvalitní cokoliv k používání běžnými uživateli) má mít uživatelské rozhraní navržené tak, aby návod potřeba nebyl. Použití by mělo být intuitivní.

Vím, že říkat tohle v době, kdy si člověk bez návodu málem ani neotevře dveře (protože místo kliky je tam cosi, o čem se dá bez návodu jen spekulovat, jak to použít - a skončit u metody pokus-omyl), je trochu úsměvné. Typickým příkladem "dnešní doby" jsou dálkové ovladače ke všemu možnému. Desítky tlačítek s nejasným významem (a se symboly, ze kterých ten význam není zřejmý), navíc fungující jinak, než by člověk přirozeně očekával. Podobné je to i se softwarem.

Musím říct, že Microsoft kvalitní GUI dělat umí a má k tomu i poměrně velké zázemí, kde si může správnost návrhu testovat. Velmi zhusta ale do toho vstupují nějaké další faktory, asi požadavky marketingu, které to otáčejí naruby.
user avatar zvedavec
Odpovědět
Re:Re:Minimalizace pásu karet
28. 11. 2013, 12:18:46
"To sice ano, ale kvalitní software (nebo kvalitní cokoliv k používání běžnými uživateli) má mít uživatelské rozhraní navržené tak, aby návod potřeba nebyl. Použití by mělo být intuitivní."

To by si meli vzit k srdci zejmena vyvojari/navrhari OO/LO :-)
user avatar Lukáš Jelínek
Odpovědět
Re:Re:Re:Minimalizace pásu karet
28. 11. 2013, 16:17:33
Ano. Tady je ale trochu problém, že oba balíky poněkud trpí syndromem "developers for developers". Na výsledné podobě mají zásadní podíl vývojáři, kteří to ale vnímají ze svého pohledu. Lidí zabývajících se přímo UI a pracujících se zpětnou vazbou od uživatelů je v obou projektech velmi málo.
user avatar Jarmila
Odpovědět
Jak nahradit Microsoft Office 2003
19. 10. 2014, 17:56:33
přesně totéž nyní řeším a snažila jsem se z podpory na Microcoftu vymámit nějakou slevu na nový balík Office. Chápu, je zajímá, že jsem za ten balím kdysi dala nějakých 13 tisíc nebo kolik, ale pokud si chtějí udržet klienty, měli by svým klientům poskytnout na novou verzi nějakou výraznou slevu.
Oni se ale rozhodli, že si slevami zaháčkují studenty a na své klienty dlabou stylem zaplať a neotravuj.
Já jsem to vyřešila po svém. Přešla jsem na MAC a i kdybych si nepolepšila, tak vydřiduchy podporovat odmítám.
user avatar komentator
Odpovědět
Re:Jak nahradit Microsoft Office 2003
30. 10. 2014, 14:19:20
"Přešla jsem na MAC a i kdybych si nepolepšila, tak vydřiduchy podporovat odmítám."

Ano, misto toho jste se rozhodla podporovat jeste vetsi "vydřiduchy"
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Re:Jak nahradit Microsoft Office 2003
30. 10. 2014, 15:40:02
Mluvíte mi z duše...

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Petr Valach

Petr Valach

Redaktor & editor OpenOffice.cz a LinuxEXPRES.cz. Správce sociálních médií těchto redakcí. Člen nadace The Document Foundation. Ve svém volnu se věnuje popularizaci vědy a fotografování.

 
 
 
woo jaw demo hz