Jak přispívat do LibreOffice II – Česká lokalizace: Pootle a hlášení chyb

LO.png Ve druhém dílu seriálu pro začátečníky se seznámíme s webovou aplikací Pootle a jejími projekty, v rámci nichž se LibreOffice překládá do češtiny. Následně nalezneme v uživatelském rozhraní ukázkový chybný překlad a povíme si, kde si na podobné nedostatky stěžovat.  

Pootle a projekty pro češtinu

V minulém díle zaznělo, že se projekt LibreOffice snaží využívat všeobecně rozšířené, známé a osvědčené nástroje. Nejinak tomu je v případě překladu, kdy překladatelé pracují se soubory s příponou .po, jež jsou ve světě lokalizace svobodného softwaru nepsaným standardem. Tyto soubory obsahují dvojice textů v angličtině a cílovém jazyce a texty jsou do nich „vytahovány“ ze zdrojových kódů programu. Přeložené soubory se převádí na binární soubory, které jsou přibalovány do instalace nebo nabízeny jako balíčky ke stažení.

Cílem překladatele je tedy doplnit do souborů .po odpovídající překlad. Jednoduchou a přímočarou cestou, kterou v tomto seriálu upřednostníme, je použít webovou aplikaci Pootle. Hlavní stránku této aplikace pro LibreOffice nalezneme na translations.documentfoundation.org; dlouhý seznam jazyků obsahuje také češtinu a její tzv. projekty.

Webová aplikace Pootle je nadstavbou sady nástrojů pro tvorbu a správu lokalizačních souborů, která se nazývá Translate Toolkit a která je využívána i v jiných aplikacích. Za dlouhodobým vývojem těchto i několika dalších softwarů stojí jihoafrická nezisková organizace, jejíž motivací bylo usnadnit překlad do množství jihoafrických úředních jazyků.

 

Úvodní stránka aplikace Pootle pro LibreOffice Úvodní stránka aplikace Pootle pro LibreOffice


Při lokalizaci do češtiny se překládají následující projekty: uživatelské rozhraní (
UI), nápověda (Help), některé webové stránky pro LO (Website) a uživatelské rozhraní pro samostatné aplikace pro Android a iOS, které slouží k dálkovému ovládání prezentací Impressu. Uživatelské rozhraní a nápověda je ve dvojí verzi, pro starší a novější řadu LO (aktuálně pro 4.1 a 4.2). V tomto a následujícím díle se budeme zabývat pouze uživatelským rozhraním, překlad nápovědy bude zmíněn později.

V projektu Terminology jsou uloženy soubory se slovníky termínů, které se zobrazují jako tipy při překládání ostatních projektů. Soubor cs-libreoffice.po je určen přímo pro LO, ovšem byl připraven teprve nedávno a obsahuje jen zlomek terminologie, tudíž se jedná spíš o prvotní verzi otevřenou připomínkám než o závazný seznam. Kromě něj tam nalezneme ještě soubor cs-gnome.po s místy upraveným slovníkem pro projekt GNOME.

Po přejití do určitého projektu se zobrazí adresářová a souborová struktura souborů .po, přičemž je u každého souboru či adresáře uveden počet všech a nepřeložených slov.

Pro práci v projektech s češtinou je v Pootlu LO vyžadována registrace a přihlášení, příslušné odkazy se nacházejí v pravém horním rohu. Registrovaní uživatelé mají různé stupně oprávnění. Ve výchozím nastavení má uživatel právo překlady navrhovat, ale nemůže je přímo upravovat.

Každý přispěvatel do Pootlu LO implicitně souhlasí s tím, že jeho příspěvky mohou být zveřejněny pod dvojicí svobodných licencí, pod kterou je LibreOffice vydáván: Mozilla Public License (MPL) a GNU Lesser General Public License (LGPL).

Jak se chystá český překlad

Letmý pohled do Pootlu ukáže, že pro nejnovější řadu LibreOffice 4.2 je uživatelské rozhraní kompletně přeloženo do češtiny. To ovšem neznamená konec překládání. Každého půl roku, což je interval vydávání hlavních verzí, je v Pootlu odstraněna stará řada a přidána nová, do které jsou přesunuty stávající překlady.

Texty, které byly do LO nově přidány nebo upraveny, se objeví jako nepřeložené. Tato aktualizace nastává několik měsíců před konečným zveřejněním nové řady, k aktualizacím menšího rozsahu může dojít i v opravných vydáních stejné řady (udávaných třetím číslem v číslu verze). Starší řada se pak už takřka nepřekládá, mohou se v ní nanejvýš opravovat závažné chyby.

Kromě překládání novinek je průběžně vylepšován stávající překlad, zejména co se jednotnosti termínů týče. Tyto změny se k uživateli dostávají zpravidla v opravných vydáních.

Vzhledem k charakteru LibreOffice je celkové množství materiálu pro překládání rozhraní značné (nemluvě o několikanásobně rozsáhlejší nápovědě). Překladatelé jazyků, které začínají na zelené louce, jsou ve velmi nezáviděníhodné pozici. V případě češtiny ale využíváme plody mnohaleté práce, díky níž byl OpenOffice.org kompletně lokalizovaný, pro LO stačilo doplnit nové změny. Na překladu se v posledních letech podíleli čtyři lidé, což je slušný počet – podobně jsou na tom i jazyky s desítkami milionů mluvčích a masivním nasazením LO třeba ve státní správě.

Český lokalizační tým je možné kontaktovat na mailové konferenci na adrese lokalizace@cz_libreoffice_org (stránka s adresami pro přihlášení a archivem). Máte-li zájem se do překladu v jakékoliv míře zapojit, zaregistrujte se na Pootlu a okamžitě můžete překlady navrhovat, tj. před přijetím je musí někdo další schválit. Pokud se osvědčíte a budete chtít překlady upravovat přímo, pošlete do konference e-mail s žádostí o přidělení vyšších práv pro svůj pootlovský účet.

Co s chybou v překladu aneb Nežádoucí osnova

Představme si, že spokojeně píšeme ve Writeru a chceme zvýraznit nadpisy nějakým ohromujícím efektem. Jakožto uvědomělí uživatelé najdeme v okně Styly a formátování příslušný styl, zvolíme Upravit a přejdeme na Efekty pro písmo (tuto záložku nalezneme i při úpravě znakových stylů nebo po klepnutí na Znak v místní nabídce).

Dialog s efekty pro písmo v češtině s chybně přeloženým termínem „outline“ Dialog s efekty pro písmo v češtině s chybně přeloženým termínem „outline“


Kromě zázraků v podobě blikajícího textu nás může zaujmout – pokud máme LibreOffice 4.1.3 nebo starší – položka
Osnova. Marné přemýšlení, co znamená osnova pro znak, objasní tipy nápovědy a úplně jasno v něm udělá srovnání s originálem: termín „outline“ může znamenat osnovu i obrys a na tomto místě se první význam vloudil místo správného druhého.

Tentýž dialog v anglickém originále Tentýž dialog v anglickém originále

Nahlášení chyby

Chceme-li zvýšit pravděpodobnost (na hodnotu hraničící s jistotou), že chyba bude opravena, stačí ji jednoduše nahlásit.

Možností, kterou není třeba dlouze představovat, je použít zdejší fórum, které má část pro hlášení chyb v překladu; v našem příkladu tam stačí napsat jedinou větu. Na podnět by měl v dohledné době někdo z překladatelů zareagovat, jak se můžete přesvědčit u dříve nahlášených problémů.

Pokud chceme mít jistotu, že podnět nezapadne ve fóru, můžeme kontaktovat překladatelský tým přímo pomocí výše uvedené mailové konference lokalizace@cz_libreoffice_org.

Obecně se chyby hlásí do bugzilly LibreOffice a tam lze také upozorňovat na chyby v překladu. Je ale naprosto nezbytné chybu přiřadit k některému členovi překladatelského týmu nebo tohoto člena, případně českou lokalizační konferenci přidat do seznamu adres, na které jsou zasílány informace o chybě (o bugzille a hlášení chyb budou pojednávat některé z dalších dílů). V opačném případě se chyba brzy ztratí v moři dalších.

Co všechno hlásit a o čem diskutovat

Zasílané náměty se nemusí omezovat jen na zjevné chyby jako v našem příkladu. Vítána jsou upozornění na podivný překlad, nejednotnost terminologie nebo nedodržení překladatelských zásad. Ideální je připsat návrh správného znění. Zvláštním případem je výskyt nepřeložených slov – vzhledem k úplnosti českého překladu to ojediněle chyba překladu být může (v souboru .po je jako překlad uveden opět anglický text), spíš se ale jedná o neaktualizovaný balík s češtinou nebo problém ve zdrojovém kódu (v současnosti se to týká například tvorby sestavy v Base).

V této souvislosti je vhodné zmínit vděčné téma, které představují názvy funkcí v Calcu. Ty mohou být rovněž překládány, přičemž lze zvolit v nastavení Calcu, zda se budou používat původní anglické, nebo přeložené názvy. Na rozdíl od jiných jazyků v češtině názvy přeloženy nejsou („přeložené“ řetězce se shodují s originály) a překlad ani není v plánu; volba v nastavení tudíž nemá žádný význam.

Pomoci překladu můžete nejen aktivním hlášením připomínek, ale cení se i účast v diskusi vedené ve výše zmíněné konferenci pro českou lokalizaci. Nahlédnutím do archivu zjistíte, že se v ní převážně probírá, jaké termíny jsou nejvhodnější pro sjednocení stávajícího překladu. Při takovém zvažování přijde vhod názor každého uživatele, třeba i subjektivní, i když odůvodněné připomínky mají pochopitelně větší váhu. Zapojení se do této konference je příležitostí, jak přispět k překladu a ovlivnit jeho podobu, aniž by to kladlo větší nároky než napsat jeden mail do měsíce.

Pokračování příště

Chybu jsme úspěšně objevili a nahlásili, v příštím díle ale dovedeme aktivitu uvědomělého uživatele k dokonalosti: popíšeme si postup, podle kterého chybu v Pootlu sami najdeme a opravíme.

(Jako ve škole) Průměr: 2.00 | Hodnotilo: 4
 

Komentáře

user avatar neutr
Odpovědět
Jak přispívat do LibreOffice II – Česká lokalizace: Pootle a hlášení chyb
19. 02. 2014, 11:30:37
Velmi poučné a docala zajímavé. V nedávné době jsem narazil na určitý problém právě v souvislosti nikoliv na překlad, ale na logiku terminologie. Jednalo se sice o poměrně banální záležitost "styl obrázku" ve Writeru, ale vyvolalo to dost obsáhlou výměnu názorů.

Styl obrázku je diskutabilní i pro Draw, natož pak pro Writer, který není primárně určený k úpravám (editaci) obrázků. Přes to Writer obsahuje několik funkcí pro úpravu bitmapových obrázků, protože je potřeba někdy něco "doladit" aby esteticky obrázek "sedl" do konceptu (textu). Je to proto, že Draw není bitmapový, ale vektorový.

Přes to, že tedy "nějaké funkce" pro úpravy obrázků Writer obsahuje, nelze hovořit přímo o "úpravě stylu pro obrázek". V nabídce "Styl" existuje styl "rámce" a jeden jeho podnadpis má název "obrázek". Když se to rozklikne, je vidět, že je to styl rámce, ale z nápovědy se k termínu "styl obrázku", nebo "styl obrázek" nedá dopracovat. V podstatě je to vytržené z logiky hledání v nápovědě a ví to opravdu jen ten, kdo s tím pracuje.
user avatar zvedavec
Odpovědět
Jak přispívat do LibreOffice II – Česká lokalizace: Pootle a hlášení chyb
19. 02. 2014, 13:01:11
Nedá mi to a v zájmu objektivity doplním, že problém s daným výrokem a stylem měla množina čtenářů čítající toliko Vás :-).
user avatar strepon
Odpovědět
Re:Jak přispívat do LibreOffice II – Česká lokalizace: Pootle a hlášení chyb
20. 02. 2014, 20:01:36
Na stylu rámce nazvaném "Obrázek" skutečně nic nelogického nevidím...
Pro úplnost dodám, že v Impressu a Draw existuje kategorie "Grafické styly", pomocí nich se dají některé vlastnosti obrázků nastavit.

Odpovědět

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Stanislav Horáček

Stanislav Horáček

OpenOffice.org jsem objevil ve verzi 1.1, posléze jsem přešel na LibreOffice. Nejvíc používám Writer, ostatní součásti spíš doplňkově. Přispívám ke tvorbě LibreOffice (česká lokalizace, drobné úpravy nápovědy), vytvářím rozšíření „České CC0 slovníky“ a jeho stránku ceskeslovniky.cz. Od roku 2014 jsem členem The Document Foundation.

 
 
 
woo jaw demo hz