Jak v Draw něco změřit

draw.png OpenOffice/LibreOffice Draw disponuje překvapivě mocnými možnostmi měření vzdáleností a velikostí objektů – kótováním. V tomto článku si ukážeme, jak dosáhnout toho, aby kótování bylo přesné a čitelné.  

Chcete-li zjistit velikost (šířku a výšku) objektu v Draw, zjistíte ji ve stavovém řádku. Pokud do jeho příslušné části klepnete, zobrazí se okno Umístění a velikost, v němž můžete jak velikost, tak polohu objektu a další parametry nastavovat velice přesně. (Totéž okno spustíte i z kontextové nabídky, případně z nabídky Formát).

Informace o velikosti a poloze objektu ve stavovém řádku Informace o velikosti a poloze objektu ve stavovém řádku

Tyto informace jsou pro vás, ale vy si můžete přát, aby je viděli i jiní – aby byly v kresbě zaneseny. Pro tyto účely se používá kótování.

Okno Umístění a velikost Okno Umístění a velikost

Kótování slouží k viditelnému znázornění velikostí segmentů objektů. Pomocí kótování tak lze zviditelnit například šířku objektu, velikost díry v něm a podobně. Kótování se uplatní hlavně v technické praxi, kde má spoustu pravidel a náležitostí. K jednodušším účelům, u kterých není třeba tak striktně dodržovat pravidla pro kreslení kót, lze Draw určitě použít.

Nástroj pro kótování najdeme v panelu Šipky, proto pokud se chystáte nakreslit více kót nebo dokonce okótovat výkres, je výhodné si lištu zviditelnit z nabídky Zobrazit | Nástrojové lišty | Šipky. Jinak nástroj najdete v panelu Kresba, ve skupině Čáry a šipky.

Dále je třeba se přesvědčit, že máte aktivované přichytávání k objektům, resp. k bodům objektů. Otevřete si proto lištu Možnosti a aktivujte funkci Přichytit k bodům objektu. Bez ní by nebylo měření přesné.

Jak vytvořit kótu

Nejprve si vytvořte kresbu toho, co vlastně chcete měřit. Poté vyberte nástroj Kótovací čára a přibližte se k prvnímu okraji – řekněme levému (budeme měřit vodorovnou šířku). Pomocí přichytávání byste se měli trefit přímo na čáru objektu, pokud ne, nevadí. Klepněte a se stisknutou klávesou [Shift] táhněte směre doprava.

Klávesa [Shift] zaručí, že potáhnete ve vodorovném (resp. svislém) směru, jinak by hrozilo nebezpečí, že byste táhli pod jiným úhlem a měření by bylo nepřesné. Jakmile dosáhnete druhého okraje, měli byste cítit přichytávání na čáru objektu. Ve vhodnou chvíli povolte tlačítko myši. Vytvořila se kóta. Nyní můžete upravit jednu z vynášecích čar kóty, pokud není zcela přichycená k čáře objektu.

Vynesená kóta v kresbě Vynesená kóta v kresbě

TIP: Můžete si určit vzdálenost přichytávající oblasti. V okně Možnosti (v OpenOffice Volby) lze v sekci pro modul Draw zvětšete hodnotu v poli Oblast přichytávání, pokud je to třeba. Zároveň odsud můžete ovládat i oblasti přichytávání.

Je možné, dokonce i velmi pravděpodobné, že aktuální podoba kóty vám nevyhovuje, protože je například nevhodně umístěná kótovací čára a podobně. V takovém případě se ovšem žádná katastrofa neděje, vše lze upravit.

Na kótě si můžete všimnout čtyř bodů – táhel. Ty větší umožňují přesouvat příslušnou část kóty na jinou lokaci. Menší táhlo, vždy po straně jedno, umožňuje přemísťovat kótovací čáru a samozřejmě i čáru vynášecí. Jednoduše tak lze kótovací čáru vynést na vhodnější lokaci. V případě jako na obrázku vám ani nic jiného nezbude – objekt – jedná se o sporák – má kulaté rohy, a tak se musíte k hranám objektu více přiblížit ve svislém směru při vodorovném měření.

Opravená kóta v kresbě se správně umístěnou kótovací čárou Opravená kóta v kresbě se správně umístěnou kótovací čárou

Problém je, že Draw umožňuje jen takovéto primitivní kótování. Pokud je například měřená hrana objektu pod jiným úhlem, můžete mít problémy s přichytáváním a s přesným měřením.

Rovněž takto nelze vynášet třeba radiální kóty nebo odkazovací čáry (např. pro svary); pro tyto účely naštěstí má Draw jiné nástroje. Ty, kteří nevědí, že možnost kótování v Draw je, můžou být možnosti kótování příjemným překvapením, pro ty, kteří jsou zvyklí na použití profesionálních programů pro tyto účely, může být kótování v Draw zklamáním.

Draw má velmi bohaté možnosti úprav kót. Označte kótu a z kontextové nabídky vyberte Rozměry. Otevře se okno s velmi bohatou paletou možností. Ty si nyní projdeme.

Možnosti nastavení kóty Možnosti nastavení kóty

V náhledovém okně můžete vidět, jak jsou vaše změny aplikovány.

  • Vzdálenost čáry… určuje vzdálenost kótovací čáry od hrany objektu.
  • Převis vodítka… určuje délku vynášecích čar od kótovací čáry ve směru od měřené hrany objektu. Záporné hodnoty znamenají, že vynášecí čáry nebudou dotaženy ani ke kótovací čáře.
  • Vzdálenost vodítka… jedná se o funkci podobnou předchozí, tentokrát je však měřena vynášecí čára ve směru od kótovací čáry k hraně objektu. Nulová hodnota znamená normální stav – vynášecí čáry se dotýkají hrany. Větší než nulové hodnoty znamenají, že se vynášecí čáry zkracují. Naopak záporné hodnoty způsobují prodlužování vynášecích čar za hranu měřeného objektu.
  • Levé (pravé) vodítko… určuje délku vynášecích čar, a to nezávisle jednu od druhé. Kladné hodnoty prodlužují vynášecí čáru směrem k měřenému objektu.
  • Měřit pod objektem… obrátí nastavení kóty tak, že kóta měří stejný úsek objektu, ale z „opačné“ strany – a tomu jsou přizpůsobeny i velikosti vynášecích čar a pozice kóty (textového popisku).
  • Desetinná místa… lze určit přesnost, s jakou se bude kóta zobrazovat.
  • Automaticky svisle (vodorovně)… po zaškrtnutí se kóta (legenda) zobrazí automaticky podle kótovací čáry. Toto nastavení můžete změnit odškrtnutím alespoň jednoho z polí. Poté lze vybrat jedno z umístění v části Umístění textu. V náhledovém okně můžete vidět, co s legendou udělají jednotlivé možnosti.
  • Rovnoběžně s čárou… pokud je pole aktivní, bude legenda vynesena rovnoběžně s kótovací čárou, jinak bude kolmo k ní.
  • Zobrazit měrné jednotky… v legendě kóty budou zastoupeny i jednotky, v jakých se měří. Ty lze určit z rozbalovací nabídky níže.

Někdy je třeba vynášecí čáry upravit Někdy je třeba vynášecí čáry upravit

Kóta je objekt, který podléhá stylům. Označte si tedy kótu a ve Stylistovi najděte příslušný styl Kótovací čára. Podle potřeby ho upravte. Přizpůsobí se všechny kóty v kresbě kromě těch, které jste ručně upravili.

Rovněž je třeba pamatovat na to, že kóty se automaticky vkládají do vrstvy Kótovací čáry. Občas můžete narazit na tvrzení, že tři výchozí vrstvy v Draw nemají žádnou speciální funkci, ale není to pravda. Pokud totiž v nastavení vrstvy Kótovací čáry vrstvu zneviditelníte, zmizí i kóty a nemůžete do kresby přidávat další kóty, i když máte aktivní jinou vrstvu. Podobně to funguje i s ovládacími prvky.

Autor používá LibreOffice 5.0.1

(Jako ve škole) Průměr: 3.91 | Hodnotilo: 11
 

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Petr Valach

Petr Valach

Redaktor & editor OpenOffice.cz a LinuxEXPRES.cz. Správce sociálních médií těchto redakcí. Člen nadace The Document Foundation. Ve svém volnu se věnuje popularizaci vědy a fotografování.

 
 
 
woo jaw demo hz