Třetí rozměr v Draw

Draw V OpenOffice a LibreOffice existují v podstatě dva, resp. tři způsoby, jak vytvořit trojrozměrný objekt. Buď si ho rovnou vytvoříte, nebo si nejprve nakreslíte dvourozměrný objekt, který si na 3D převedete. Ukážeme si oba postupy.   

Jak vytvořit 3D objekt

V OpenOffice a LibreOffice existují v podstatě dva, resp. tři způsoby, jak vytvořit trojrozměrný objekt. Buď si ho rovnou vytvoříte, nebo si nejprve nakreslíte dvourozměrný objekt, který si na 3D převedete. Ukážeme si oba postupy.

3D objekt přímo

V Draw a Impressu máte možnost nakreslit 8 různých 3D objektů – krychle, koule, jehlany atd. Co je možná trochu pikantní, tato možnost je ve výchozí podobě skryta.

Panel nástrojů kresba Panel nástrojů kresba

Abyste mohli kreslit 3D objekty, musíte si nejprve zviditelnit příslušné tlačítko. Klepněte pravým tlačítkem na panel Kresba a z nabídky vyberte Viditelná tlačítka | 3D objekty. Toto tlačítko vám dá přístup ke knihovně 3D objektů, které lze v programu přímo nakreslit. Pak už si stačí vybrat požadovaný objekt a tažením ho nakreslit.

Až 8 různých 3D objektů lze vkládat z panelu 3D objekty Až 8 různých 3D objektů lze vkládat z panelu 3D objekty

3D objekt oklikou

Druhou možností je vytvoření 3D objektu z 2D objektu. To lze opět provést několika způsoby.

  • Vytvořte si nějaký křivkový (vektorový) objekt – nejlépe uzavřený, jako čtverec, mnohoúhelník atd. Poté klepněte pravým tlačítkem a z nabídky zvolte Převést | Na 3D objekt. Vzniklý objekt bude stejného typu jako předchozí, co se možností manipulace týče.

  • Vytvořte si 2D objekt a na panelu Kresba stiskněte tlačítko Plastičnost zap/vyp. Tím objektu přidáte třetí rozměr.

Výsledné objekty nejsou totožné, nejsou stejného typu.

Zvolíte-li druhý způsob, přidáte objektu třetí rozměr (plastičnost), ale tuto vlastnost lze opětovným stisknutím tlačítka vrátit. Na druhou stranu objekt, který tak vznikne, je jiného typu a nelze s ním manipulovat tak snadno jako s 3D objekty prvního druhu.

Porovnání 3D objektů prvního a druhého typu Porovnání 3D objektů prvního a druhého typu

Vytvoříte-li totiž 3D objekt prvního druhu, můžete s ním velmi snadno manipulovat, různě ho natáčet atd. jen s pomocí myši – stačí dvakrát klepnout (pozor, ne poklepat) na objekt, aby se zobrazila červená táhla, která vás informují o tom, že nyní nepředstavují škálování objektu, ale jeho rotaci.

Táhla pro rotaci objektu Táhla pro rotaci objektu

Na druhou stranu 3D objekty druhého druhu lze rotovat jen v jednom rozměru – stále jakoby zůstávají 2D objekty, jen jim byla přidána plastičnost. Postranní rotační táhla zůstávají zakázaná. Rotovat s těmito objekty lze ve všech směrech, ale jinak; ukážeme si níže.

Většinou asi využijete 3D objekty prvního druhu. Dávají realističtější obraz a manipulace s nimi je snadnější. Jenže i ony mají omezení. Krom toho, že je nemůžete převést na 2D objekty – pouze je zrastrovat do bitmapové podoby –, mají omezené možnosti, co se modifikací týče. Ukážeme si níže.

Jak upravit 3D objekty prvního druhu

3D objekty prvního druhu samozřejmě můžete různě zvětšovat a zmenšovat (stačí si nastavit daný objekt do příslušného tvaru a pak mu změnit rozměr) a s pomocí panelu Čára a výplň měnit obrys (typ, tloušťku, barvu atd.), barvu výplně, stínování, průhlednost atd. K úpravě výplně slouží okno Oblast, které spustíte stejnojmenným tlačítkem z panelu Čára a výplň.

V něm na celkem 6 záložkách definujete, zda bude výplň jednolitá, zda to bude barevný přechod (můžete si ho nadefinovat), nebo zda bude objekt vyplněn šrafou či nějakým rastrem, který si zde opět můžete připravit. Můžete si určit parametry stínu i průhlednosti. Celkem šikovné okno se spoustou funkcí.

Další možnosti skýtá okno 3D efekty, k němuž je opět skryt přístup – tlačítko pro jeho spuštění je přístupné v seznamu tlačítek pro standardní panel, ale je skryté. Musíte si ho tedy nejprve zviditelnit. Jelikož je toto okno značně specifické, budeme se jeho možnostem věnovat příště. V podstatě umožňuje 3D objektům prvního druhu určit vlastnosti povrchu, osvětlení atd.

A to je prakticky vše. Takže shrnuto, s 3D objekty prvního druhu můžete provádět translace (přesouvat je), rotace (otáčet jimi ve všech směrech), škálování (měnit jejich rozměry) a vyplňovat obrysem a výplní.

Co lze provádět s 3D objekty druhého typu

Úpravy 3D objektu vydají na samostatný článek, pojďme se podívat na 3D objekty druhého typu – tedy vlastně jen dvourozměrné objekty s přidanou plasticitou.

Pokud převedete na 3D dvourozměrný objekt tím, že mu přidáte plasticitu, měl by se poté zobrazit panel 3D nastavení. Pokud se tak nestalo, zobrazte si jej z nabídky Zobrazit | Nástrojové lišty. Co vám dovolí s objektem provádět?

Jak již bylo uvedeno, s těmito objekty nelze jednoduše otáčet – táhla umožňují rotaci jen ve směru/proti směru chodu hodinových ručiček. To můžete provádět buď ručně myší, anebo přesněji prostřednictvím postranního panelu, resp. okna Umístění a velikost. Jde ale jen o rotaci v jednom rozměru.

Měnit polohu, velikost a otočení objektu lze prostřednictvím postranního panelu Měnit polohu, velikost a otočení objektu lze prostřednictvím postranního panelu

Pro otáčení v dalších rozměrech můžete použít první čtveřici tlačítek na panelu 3D nastavení. Ikony celkem přehledně ukazují, jakým směrem se bude otáčet. Určitou nevýhodou je, že nemůžete nastavit ani velikost kroku, ani počet kroků – do požadovaného směru musíte pracně vyklepávat.

Panel pro ovládání 3D objektu Panel pro ovládání 3D objektu

Další tlačítko už je zajímavější a poskytuje funkci, kterou u prvních objektů nenajdete – hloubku. Rozumí se tím síla plastického efektu. Jednoduše – velikost třetího rozměru. Máte na výběr 0 cm, 1 cm, 2,5 cm atd. až po nekonečno, případně si můžete nastavit vlastní hloubku.

Další tlačítko v sobě kombinuje dvě funkce. Jednak jím zapínáte a vypínáte perspektivu . ta je zřetelná zvláště u podlouhlých objektů ve správném natočení. Za další určujete směr vytlačení původního 2D objektu. Jak si můžete všimnout, výsledkem je, že daným objektem v podstatě otáčíte. Rychle si tak můžete určit směr a natočení objektu.

Sedmým tlačítkem regulujete osvětlení objektu. Určujete vlastně dva parametry. Jednak směr osvětlení – ten si vybíráte podle příslušných žárovek. Bohužel můžete určit pouze jeden směr. Pokud si nepřejete nějaký preferovaný směr, můžete klepnout do prostřední ikony v podobě osvětlené krychle a objekt se vyplní rovnoměrným osvětlením.

Intenzitu světla nemůžete příliš regulovat. K dispozici jen máte tři stupně, Jasně, Normální a Tlumené. To je poněkud málo a příště si ukážeme, jaké možnosti osvětlení jsou připraveny pro objekty prvního druhu. Již teď ale můžeme prozradit, že jsou mocnější než ty, které lze pro podobné objekty použít třeba v programu CorelDRAW.

Dalším tlačítkem bystě měli být s to určit texturu povrchu, ale tlačítko, zdá se, nefunguje. Funguje přepínání do drátěného modelu, ale ostatní režimy nejsou dostupné. V okně 3D efekty pro objekty prvního druhu ale fungují v pořádku.

Posledním tlačítkem nazvaným 3D barva určujete barvu vysunutí, můžeme-li použít „coreláckou“ terminologii, či vytlačení. Znamená to, že se touto barvou zbarví vytlačená část. Barvu přední a zadní stěny určujete v panelu Kresba nebo přímo v okně Oblast.

Různé barvy stěny a vytlačení (a k tomu přidaný stín) Různé barvy stěny a vytlačení (a k tomu přidaný stín)

 

Autor používá LibreOffice 4.4.4.(Jako ve škole) Průměr: 1.00 | Hodnotilo: 3
 

Komentáře

user avatar Zeusef
Odpovědět
Třetí rozměr v Draw
8. 07. 2015, 10:32:36
Vďaka, práve sa venujem práci na jednoduchých technických výkresoch v Draw.
Takže info v pravý čas.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Třetí rozměr v Draw
10. 07. 2015, 02:55:42
Dík, kdybyste nějak potřeboval pomoct, tak pište (ideálně na forum).
user avatar Vali
Odpovědět
Třetí rozměr v Draw
12. 07. 2015, 10:45:34
Děkuji za moc dobře popsaný návod

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Petr Valach

Petr Valach

Redaktor & editor OpenOffice.cz a LinuxEXPRES.cz. Správce sociálních médií těchto redakcí. Člen nadace The Document Foundation. Ve svém volnu se věnuje popularizaci vědy a fotografování.

 
 
 
woo jaw demo hz