Navigace v textovém dokumentu

writer.png Každý uživatel se dokáže v textovém dokumentu pohybovat – slouží k tomu kolečko myši a klávesy PgDn, Pgup, Home a End. Writer ovšem nabízí mnoho dalších způsobů navigace dokumentem, které jsou pohodlnější a rychlejší, zejména v případě rozsáhlých dokumentů. Dokážete se pohybovat jen po obrázcích?  

Každý prvek umístěný v dokumentu, například obrázky, tabulky, odkazy, nadpisy a další, tvoří jeho strukturu. Ukázali jsme si, jak se za pomocí nadpisů a jejich stylů vytvoří obsah dokumentu. Nadpisy tvoří hlavní kostru, která slouží také ke snadné navigaci. Stejně tak lze ovšem využít i jiné prvky.

Používejte Navigátor

NavigátorNavigátor

Pomůcku pro rychlou navigaci zobrazíte pomocí volby Úpravy | Navigátor, nebo klávesou F5. V horní části obsahuje dvě řady ikon, kterým se budeme věnovat za chvíli, hlavní plochu okna pokrývá stromová struktura jednotlivých prvků dokumentu: nadpisy, tabulky, textové rámce, obrázky, vložené objekty, záložky, sekce, hypertextové odkazy, klasické odkazy v rámci dokumentu, rejstříky, poznámky a kresby.

Pokud dokument obsahuje prvek tohoto typu, najdete jej v navigátoru v patřičné sekci. Kompletní seznam všech prvků zobrazíte klepnutím na plus před názvem sekce. V dolní části okna si pak můžete vybrat, kterým aktivním dokumentem se pohybujete – nemusí to být jen viditelné okno.

Navigátor zobrazuje strukturu dokumentuNavigátor zobrazuje strukturu dokumentu

Okno Navigátoru můžete zapustit do plochy, stačí podržet klávesu Ctrl a poklepat na prázdnou plochu Navigátoru. Samostatné okno zmizí, Navigátor se umístí vlevo od plochy dokumentu. Stejným způsobem jej opět z plochy vyčleníte do samostatného okna, které si můžete umístit kamkoliv na plochu.

Použití je snadné – vyberte si v požadované sekci objekt, na který se chcete v dokumentu přesunout a poklepejte na něj. Dokument se přestránkuje a kurzor se umístí na vybraný prvek. Zřejmě vás nepříjemně překvapí, že objekty typu obrázek, tabulka, rámec a další mají jen svůj obecný název a číslo. Při vytváření totiž není povinné zadat jejich jméno, což vede k tomu, že se v množství názvů nakonec stejně nelze vyznat. Máte proto možnost si obrázky a další objekty pojmenovat.

Vlastnosti obrázkuVlastnosti obrázku

Můžete tak učinit dvěma způsoby: v kontextové nabídce objektu, kterou vyvoláte pravým tlačítkem myši nad objektem nebo poklepáním na objekt. Poté zvolte Upravit a v okně Vlastnosti, na kartě Volby, zvolte název objektu.

 

Přejmenování rámcePřejmenování rámce

Druhá možnost se nachází přímo v osnově Navigátoru: klepněte pravým tlačítkem myši na položce, která reprezentuje objekt (rámec, obrázek, tabulku), vyberte odpovídající název (podle typu se zobrazuje Textový rámec, Obrázek, Tabulka apod.) a podvolbu Přejmenovat. Zatímco názvy obrázků mohou obsahovat mezery, u jiných objektů s mezerami nepochodíte, takže použijte např. pomlčku.

Přejmenování rámce v NavigátoruPřejmenování rámce v Navigátoru

Pokud si tímto způsobem pojmenujete každý objekt, velmi rychle se v dokumentu zorientujete. Nejlepší je prvky pojmenovávat v okamžiku, kdy je vytváříte, protože pozdější práce není příliš motivující a zřejmě by vás zdržovala. Pojmenování slouží k vaší orientaci, samotná navigace funguje i tehdy, když mají prvky obecný název a číslo. Jen je to velmi nepřehledné.

Pohyb po součástech dokumentu

Navigační panelNavigační panel

Navigátor vás dokáže přesunout na další objekt určitého typu velmi rychle. V úvodu jsme zmínili obrázky, proto se zaměříme právě na ně. Klepněte v navigátoru na druhou ikonu zleva, zobrazí se navigační panel.

V pravé části obsahuje dvě tlačítka se šipkami nahoru a dolů, přesněji řečeno dopředu (směrem na začátek dokumentu) a dozadu (směrem ke konci dokumentu). To jsou právě ona tlačítka, která umožní rychlý posun dokumentem. Pohyb probíhá jen po prvcích toho typu, který je vybraný klepnutím na ikonu v navigačním panelu. Klepněte tedy na ikonu obrázku, v dolní části se objeví nápis Obrázek. Klepnutím na tlačítko se šipkou se přesunete na následující či předchozí obrázek.

Tlačítka v posuvníkuTlačítka v posuvníku

Stejný navigační panel zobrazíte také klepnutím na ikonu mezi šipkami na konci svislého posuvníku. A tlačítka se šipkami mají přesně stejnou funkci jako tlačítka v navigačním panelu – rychle vás přesunou na jiný prvek dokumentu.

Na závěr ještě zmíníme funkci pro rychlý přesun na konkrétní stránku. Políčko se nachází v Navigátoru, stačí zadat číslo stránky a stisknout klávesu Enter. Není to samozřejmě vše, co Navigátor a další součástí umí, ale tyto zmíněné postupy vám práci s editorem velmi urychlí.

_MA_LE_JNP_TEXT
(Jako ve škole) Průměr: 1,75 | Hodnotilo: 4
 

Komentáře

user avatar Jirka
Odpovědět
A co nadpisy s číslováním?
19. 10. 2008, 11:43:08
Pokud v čistém dokumentu použiju Nadpis 1 a Nadpis 2, a nechám vygenerovat obsah, oboje nadpisy se mi ukáží v Navigátoru i Obsahu. Pokud následně v definici stylu Nadpis 1 přidám Číslování 1, styl Nadpis 1 je pak Obsahem i v Navigátoru ignorován. Pokud ho ručně přidám do obsahu pomocí "Další styly", je registrován v Obsahu, ale v Navigátoru pořád chybí. (vše OOo v3.0.0)
Takže dokument, který má číslované nadpisy, je s Navigátorem nekompatibilní?
user avatar PavelD
Odpovědět
Re:A co nadpisy s číslováním?
20. 10. 2008, 21:49:12
Hmm spíše jde o to k číslování nadpisů obsahu používat číslování osnovy ("outline numbering" v originále bohužel nevím v češtině jestli je číslování osnovy ten správný překlad). Chápu sice že někdy by se hodilo to co popisuješ, ale takhle to funguje už i v nižších verzích (aspoň co si pamatuju když jsem to používal :))

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
EDU Trainings
Vlastimil Ott

Vlastimil Ott

Učím lidi pracovat s počítači, připravuji online <a href="http://www.zlatywordpress.cz" title="Školení WordPressu na webu">vzdělávací kurz Zlatý WordPress</a>, stáhněte si knihu zdarma!

 

Public Relations

IPv4 zastarává, i tak si však zaslouží kvalitní zabezpečení

Znáte souvislost mezi doménami a typickými IP adresami? Není od věci si uvědomit, že zatímco domény jsou určeny pro zjednodušení hledání webové stránky na internetu, IP adresy slouží primárně pro výpočetní techniku, konkrétně pro přesné vyhledání konkrétního serveru nebo počítače.

Pokračování ...


IT Systems - předplatné
SAM v kostce 2019
 
 
woo jaw demo hz