Odkazy v buňce a víceúrovňové číslování

LO.png Po delší době se vracíme k přehledu tipů pro LibreOffice. V tomto článku vám ukážeme, jak lze pracovat s hypertextovými odkazy v Calcu a jak provádět kontinuální víceúrovňové číslování ve Writeru.  

LibreOffice 6.0.3

Hypertextový odkaz v buňce

Zdroj: Hypertextový odkaz zobrazit v buňce

Hypertextový odkaz lze do textu v buňce Calcu vložit několikerým způsobem. Po vepsání textu uvozeného „www.“ nebo „http://“ se přiléhající text přemění na odkaz. Jinou možností je označit část textu v buňce nebo celý a otevřít okno z nabídky Vložit | Hypertextový odkaz. (Použít lze i příslušné tlačítko v liště.) V tomto okně pak lze určit jak adresu odkazu i zobrazený text. Odkaz může směřovat na jiné místo v listu, v sešitě, rovněž tak můžete zadat mailovou adresu, odkaz na FTP a samozřejmě odkaz URL odkaz na internet.

Hypertextový odkaz v Calcu Hypertextový odkaz v Calcu

Text, který někam odkazuje, je podbarven šedě, čímž se tak snadno odliší od ostatního. Odkaz může směřovat jak z celého textu v buňce, tak z jeho části. V prvním případě kliknutím na buňku přejdete na odkaz, ve druhém případě pouze při klepnutí na text s odkazem. V prvním případě tedy editaci obsahu buňky provedete tak, že označíte buňku nikoliv výběrem myší, ale přesunem pomocí kurzorových kláves. Editaci pak provedete buď ze Vstupní řádky, nebo stisknutím klávesy [F2].

Zobrazovaný odkaz můžete upravovat v okně Hypertextový odkaz. Je pak několik možností, jak postupovat:

Označíte prázdnou buňku a otevřete okno Hypertextový odkaz. Do něj (do pole URL) napíšete nějaký odkaz. Vloží se odkaz v podobě adresy.
Označíte prázdnou buňku a otevřete okno Hypertextový odkaz. Do něj (do pole URL) napíšete nějaký odkaz. Do pole Text napíšete řetězec, pod jakým se má odkaz zobrazovat. Vloží se odkaz v podobě určené v poli Text.
Označíte buňku, obsahující text a otevřete okno Hypertextový odkaz. Do něj (do pole URL) napíšete nějaký odkaz. Text se přidá k již existujícímu textu. Odkaz se zobrazí jako adresa.
Označíte buňku, obsahující text a otevřete okno Hypertextový odkaz. Do něj (do pole URL) napíšete nějaký odkaz. Do pole Text napíšete řetězec, pod jakým se má odkaz zobrazovat. Text se přidá k již existujícímu textu. Odkaz se zobrazí tak, jak je určeno v poli Text.
Označíte text v buňce a otevřete okno Hypertextový odkaz. Do něj (do pole URL) napíšete nějaký odkaz.  Vybraný text je nahrazen odkazem a odkaz se zobrazí jako adresa. 
Označíte text v buňce a otevřete okno Hypertextový odkaz. Do něj (do pole URL) napíšete nějaký odkaz. Vybraný text je nahrazen odkazem a odkaz se zobrazí tak, jak je určeno v poli Text.

Využitím těchto možností tak můžete editovat jakýkoliv odkaz v sešitě, ať se nachází v buňce anebo v řetězci v buňce. Hromadná úprava je rovněž možná (pomocí makra, které byste si však museli sami vytvořit), při menším množství počtu odkazů je jednodušší ruční úprava. Chcete-li, aby namísto zástupného textu odkazů se zobrazovaly jejich adresy, stačí při editaci těchto odkazů odmazat text v poli Text.

Kontinuální víceúrovňové číslování kapitol

Zdroj: Kontinuální víceúrovňové číslování kapitol

Při automatickém číslování kapitol naráží uživatel na řadu obtíží, zvláště je-li jeho úmyslem nestandardní číslování. Ukažme si v praxi snadno realizovatelná řešení.

Vynechané číslování

Někdy se hodí, pokud některý nadpis zůstane neočíslovaný. Jak postupovat?

 • Vyberte nabídku Nástroje | Číslování kapitol.
 • Vyberte příslušnou úroveň nadpisu a v poli Číslo vyberte styl číslování (můžou to být číslice, ale i písmena).
 • Vyberte nadpis, u nějž si přejete číslování vypnout.
 • Vyberte nabídku Formát | Odstavec.
 • Na záložce Osnova a číslování přepněte rozbalovací nabídku Styl číslování na Žádný.
 • Po stisknutí tlačítka OK se z vybraného nadpisu odstraní číslování. Následující odstavec stejné úrovně bude očíslován, jako by aktuálně vybraný odstavec neexistoval. Změna se projeví i v obsahu (je nutné jej aktualizovat, např. z kontextové nabídky).

Nastavení okna Odstavec pro nečíslovaný nadpis Nastavení okna Odstavec pro nečíslovaný nadpis

Nečíslovaný nadpis spolu s obsahem Nečíslovaný nadpis spolu s obsahem

Samozřejmě je možné, aby následující nadpis byl očíslovaný s respektováním aktuálního nadpisu:

 • Umístěte kurzor do následujícího nadpisu.
 • Znovu otevřete okno Odstavec.
 • Na záložce Osnova a číslování zaškrtněte pole Restartovat číslování a Začít číslem.
 • Vložte číslo (pořadí), kterým se má pokračovat v číslování.

Vidíte, že takto můžete vynechat číslování třeba na dvou po sobě jdoucích nadpisech, nebo, pokud to potřebujete, nemusíte vynechat číslování na žádném nadpisu, jen u konkrétního změnit pořadí číslování.

Číslování nadpisů od určité hodnoty Číslování nadpisů od určité hodnoty

To však není zdaleka všechno. Můžete totiž kombinovat číselné a písmenné číslování.

Požadovaná struktura číslování nadpisů a dosažitelný výsledek Požadovaná struktura číslování nadpisů a dosažitelný výsledek

Nedokážeme jednoduše nasimulovat situaci, jak si přeje čtenář v dotazu, ale dokážeme se k tomuto výsledku velmi přiblížit. Jak vidíte na obrázku, odlišili jsme tři styly nadpisů (Nadpis 1, Nadpis 2, Nadpis 3) velikostí písma, italikou a odsazením. Dále platí:

 • Nadpis 1 je číslován verzálkami.

Číslování Nadpisu 1 Číslování Nadpisu 1

 • Nadpis 2 je číslován římskými číslicemi s doplněnou tečkou.

Číslování Nadpisu 2 Číslování Nadpisu 2

 • V případě Nadpisu 3 bychom si vystačili s formátováním jako na následujícím obrázku. Jelikož ale máme dvojí formu číslování Nadpisu 3 (pod Nadpisem 1 očíslovaným jako B), musíme postupovat jinak: Formát číslování je Číslo, zobrazená úroveň je 2. Jenže pozor! Jak vidíte v náhledu, neodpovídá situace požadovanému výsledku. Proto v liště Odrážky a číslování stiskněte stejnojmenné tlačítko a v okně zaškrtněte pole Postupné číslování. Tím se zvýší číslování o jedničku v následujícím číslování – přesně jak potřebujete. Ujistěte se, že se toto číslování týká skutečně jen Nadpisu 3 – musíte mít kurzor v něm.

Nesprávné nastavení číslování Nadpisu 3 Nesprávné nastavení číslování Nadpisu 3

Správné nastavení číslování Nadpisu 3 Správné nastavení číslování Nadpisu 3

Postupné číslování nadpisů Postupné číslování nadpisů

 • Obdobně zformátujte číslování pod nadpisem B, jen v Nadpisu 3 nedávejte postupné číslování.

Jistě jste pochopili, že okno Číslování kapitol ovládá číslování kapitol v celém dokumentu. Okno Odrážky a číslování, resp. Odstavec pak číslování v konkrétním nadpise.

Vzorové soubory:

Vzor_nadpisy.odt Vzor_nadpisy.odt (12,80 KB)

(Jako ve škole) Průměr: 1,00 | Hodnotilo: 1
 

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
EDU Trainings
Petr Valach

Petr Valach

OpenOffice používám od roku 2004, od roku 2011 LibreOffice. Od roku 2009 píšu články pro OpenOffice.cz a LinuxEXPRES.cz.

 

Public Relations

IPv4 zastarává, i tak si však zaslouží kvalitní zabezpečení

Znáte souvislost mezi doménami a typickými IP adresami? Není od věci si uvědomit, že zatímco domény jsou určeny pro zjednodušení hledání webové stránky na internetu, IP adresy slouží primárně pro výpočetní techniku, konkrétně pro přesné vyhledání konkrétního serveru nebo počítače.

Pokračování ...


IT Systems - předplatné
SAM v kostce 2019
 
 
woo jaw demo hz