Styly stránek – vkládáme čísla stránek a názvy kapitol

writer.png V minulém díle jsme si ukázali, jak otočit jednu stránku na šířku v dokumentu, který má všechny stránky na výšku. Dnes potřebujete všechny stránky očíslovat a vložit název kapitol tak, aby po svázání bylo vše na správných místech a správně otočená. Jak to zařídit? V článku se to dozvíte.      

Čeho chcete dosáhnout

Čísla stránek a název kapitol je výhodné dávat do záhlaví nebo zápatí. Máte větší možnost je formátovat a uzpůsobit tak, aby vyhovovaly vašim potřebám.

Ukážeme si, jak vložit čísla stránek a název kapitoly do zápatí na dokumentu z minulého dílu. To znamená, že máte většinu stránek na výšku, ale pár na šířku a máte už práci hotovou. Bude mít všechny stránky pravé. Pak vyvstal nový požadavek na očíslování do zápatí a vložení názvu kapitol.

Vy potřebujete vložit pole do stránky tak, aby při svázání dokumentu bylo zápatí dole a názvy kapitol a čísla byla otočena správně. To platí i pro stránky, které máte v dokumentu na šířku.

Takto chcete očíslovat dokumentyTakto chcete očíslovat dokumenty

Ale jak to udělat? Máte vlastně jedinou možnou cestu - nechat styly stránek tak, jak jsou a

  • přidat zápatí pro stránky na výšku a
  • rámce pro číslování a názvy kapitol pro stránky na šířku.

Vložte čísla stránek a název kapitoly

Klikněte do stránky, kterou máte ve stylech jako Výchozí. Můžete to zkontrolovat tak, že si otevřete okno Styly a formátování nebo [F11] a přepnete si ikonu na Styly stránky. Na obrázku v červeném čtverečku.

Otevřené okno Styly a formátováníOtevřené okno Styly a formátování

Pokud kliknete do stránky a zvýrazní se nápis Výchozí, styl stránky je ten, který potřebujete.

Zapněte si Zápatí z nabídky Vložit | Zápatí | Výchozí. Na všech stránkách na výšku se objevilo zápatí a bliká tam svislý kurzor. Vložte název kapitoly z nabídky Vložit | Pole | Jiné karta Dokument. V poli Typ vyberte Kapitolu a z pole Formát klikněte na Název kapitoly. Popis chcete mít na levé straně, tedy tam, kde bude dokument svázán. Pokud se objevil na správném místě – je to v pořádku.

Číslo stránky budete chtít na pravé straně tam, kde budou volné listy. Zůstaňte s kurzorem na místě a stiskněte dvakrát tabulátor. Vložte číslo z nabídky Vložit | Pole | Číslo stránky.

Proč tabulátor? Záhlaví a zápatí má nastavené tabulátory na střed a pravou stranu.

Poslušně se vám očíslovaly všechny stránky se stylem Výchozí. Ale co se stránkou, která je na šířku? Tu musíte mít také číslovanou.

Vložte čísla a názvy – do jedné stránky na šířku

Předchozí postup se nedá použít na stránku na šířku. Proč? Zkuste si to.

Klikněte do stránky, která je na šířku a vložte z nabídky Vložit | Zápatí | Na šířku. Co se stalo? Přesně toto:

Tak jste očíslovanou stránku nechtěliTak jste očíslovanou stránku nechtěli

Styl této stránky se jmenuje Na šířku, viz Styly stránek – jak vložit jednu stránku na šířku?. Proto musíte zvolit vložení Zápatí stylu stránky Na šířku.

Co s tím? Tímto způsobem číslo stránky do dokumentu nedostanete. Existuje ale jeden trik, který dokáže, aby byl dokument očíslovaný tak, jak potřebujete.

Zvolte si nabídku Vložit | Rámec. Otevře se okno a tam klikněte na kartu Typ. V sekci Umístění je řádek s volbou Vodorovně. Na tomto řádku úplně vpravo je rozbalovací pole a tam si zvolte Levé ohraničení odstavce.

Volba umístění pro budoucí pole s číslem stránkyVolba umístění pro budoucí pole s číslem stránky

Na obrázku je pole modře vybarvené. Nad ním vidíte náhled stránky a červeně vyznačenou oblast, kam bude rámec umístěn.

Po kliknutí na OK se do stránky se stylem Na šířku vložil rámec. Není ale tam, kde byste ho potřebovali, a ani velikost není akorát. Výhoda tkví v tom, že lze s objektem manipulovat a přemisťovat ho tam, kam potřebujete. Také velikost lze měnit. Přesuňte kurzor šipky nad okraj rámce. Kurzor se změnil na čtyřramenný kříž. V tomto okamžiku objekt můžete přemístit, kam chcete. V našem případě to bude do horního levého rohu tisknutelné oblasti. Velikost změníte najetím levého tlačítka myši nad zelený čtvereček, který ohraničuje rámec a táhnutím přizpůsobíte velikost přibližně velikosti kratší, tisknutelné strany dokumentu.

Protože chcete do rámce vložit název kapitoly, klikněte dovnitř. Začal blikat kurzor, otevřete si nabídku Vložit | Pole | Jiné, karta Dokument. V poli Typ vyberte Kapitola a v poli Formát klikněte na Název kapitoly. Po stisku OK se objevil jeho název. Stiskněte několikrát klávesu Tab, abyste se dostali přibližně na protější stranu rámce. Pak vložte číslo stránky stejně, jako je to popsáno výše.

Přišel okamžik otočení písmen o 90°. Vyberte rámec tak, aby se okolo něho opět objevily zelené čtverečky. Z nabídky Vložit | Rámec zvolte kartu Volby a v sekci Vlastnosti uvidíte Směr textu. V rozbalovacím poli najděte Zprava doleva (svisle).

Otáčíme text v rámciOtáčíme text v rámci

Až kliknete na OK uvidíte, jak se název poslušně otočil, takříkajíc „na správnou stranu“. Stačí pouze přizpůsobit velikost rámce a umístit ho na patřičné místo.

Proč otáčet vybraný text přes nabídkové okno Rámec? Nebylo by jednodušší vybrat text a z nabídky Formát | Znak  na kartě Umístění si zvolit Rotaci/Škálování a otočit o 270°? Pokud vyberete celý text v rámci a budete ho chtít otočit o počet stupňů – ztratíte tabulátory a číslo stránky. Zůstane pouze název kapitoly a číslo na správné místo nelze umístit.

Finální úpravy

Co když budete mít několik stránek na šířku, ale nebudou souvisle za sebou? Musíte postup opakovat pro každou stránku zvlášť? Potěším vás – nemusíte. Stačí hotový rámec s číslem a názvem zkopírovat (např. z nabídky Úpravy | Kopírovat nebo [Ctrl+c]), přesunout se na další stránku na šířku a tam rámec vložit (z nabídky Úpravy | Vložit nebo [Ctrl+v]). Obsah v rámci se automaticky změní.

Dosáhli jste přesně toho, co jste chtěli. Můžete se opět podívat na první obrázek v článku. Máte číslovaný dokument a po svázání budou čísla na svých místech.

Návod je vytvořený ve verzi Go-oo OpenOffice.org 3.1.1.

(Jako ve škole) Průměr: 1.00 | Hodnotilo: 9
 

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
 
 
woo jaw demo hz