Ako špecificky číslovať listy dokumentu?

writer.png Niektorí používatelia potrebujú číslovať dokument tak, aby nemali číslo na každej strane, ale na každej druhej, pričom však toto číslovanie má narastať po jednej. Ako sa to dá urobiť?  

V niektorých podnikoch požadujú pri číslovaní strán evidovaných dokumentov, aby neboli číslované strany, ale listy. Pretože takéto dokumenty tlačia obojstranne, v praxi to znamená, že prvá strana má mať číslo 1, druhá žiadne, tretia číslo 2, štvrtá žiadne, piata číslo 3 atď. Pokiaľ však použijete štandardné číslovanie uložené v záhlaví alebo v zápätí, nedokážete toto dosiahnuť.

Na vyriešenie tohto problému môžete použiť vlastnú premennú, ktorú však nesmiete vložiť do záhlavia (zápätia), ale budete ju vkladať do textového rámca, ktorý umiestnite do oblasti záhlavia (zápätia) – nie však priamo do neho.

Nastavenie 3 cm okraja záhlaviaNastavenie 3 cm okraja záhlavia

Aby ste mohli jednoducho umiestniť rámec a vkladať do neho tieto čísla, zadefinujte si zobrazovanie záhlavia (zápätia). Pri jeho zapnutí však zmenšíte vonkajší okraj, čím si pripravíte miesto pre budúci rámec. Potom do dokumentu vložíte prázdny textový rámec (menu Vložit | Rámec...). Tento rámec dáte ukotviť ku stránke a nastavíte, aby sa nezobrazovali jeho okraje (ak nechcete mať číslo stránky orámované).

Zrušenie okrajov rámcaZrušenie okrajov rámca

Po vložení rámec presuniete približne na miesto, kde chcete vkladať čísla strán a cez menu Formát | Rámec... nastavíte jeho presné umiestnenie. Samozrejme, presné umiestnenie môžete urobiť aj ihneď pri jeho vkladaní.

Nastavenie ukotvenia a presného umiestnenia rámca na straneNastavenie ukotvenia a presného umiestnenia rámca na strane

Nastavenie zarovnávania textu v rámciNastavenie zarovnávania textu v rámci

Prejdete do vnútra vloženého rámca a nastavíme si zarovnávanie textu (vľavo, vpravo). Teraz prichádza na rad definícia premennej, pomocou ktorej budete vkladať čísla listov (dvojstrán). Cez menu Vložit | Pole | Jiné... otvoríte okno Pole, kde prejdete na záložku Proměnné. V zozname Typ prejdete na hodnotu Nastavit proměnnou. V políčku Název zadáte jej názov, povedzme „Strana“ a v políčku Hodnota zadáte údaj „Strana+1“. Tým vlastne zabezpečíte, že pri každom novom vložení tejto premennej sa bude automaticky zvyšovať jej hodnota o 1.

Definícia premennej „Strana“Definícia premennej „Strana“

Vložená premenná Strana v rámciVložená premenná Strana v rámci

Nakoniec stlačíte tlačidlo Vložit, čím sa premenná vložila do zoznamu Výběr a, čo je najdôležitejšie, aj do rámca, kde ju chcete mať zobrazenú. Teraz okno Pole môžete zavrieť. Ďalšia práca je už jednoduchá – pri písaní dokumentu musíte na každej strane, kde chcete mať zobrazené číslo strany, skopírovať (najlepšie cez klávesové skratky Ctrl+c a Ctrl+v) tento rámec.

Náhľad na automaticky očíslované listy (dvojstrany)Náhľad na automaticky očíslované listy (dvojstrany)

Pri kopírovaní sa automaticky nastaví jeho umiestnenie a zmení hodnota premennej „Strana“, takže sa číslujú iba tie listy, kde je tento rámec vložený. Pokiaľ chcete, môžete si takýto dokument pripraviť aj ako šablónu (ako vzor si môžete stiahnuť šablónu Číslovanie listov), takže sa s nastavovaním rámca a premennej nemusíte viac zaoberať.

(Jako ve škole) Průměr: 2.09 | Hodnotilo: 11
 

Komentáře

user avatar Petr
Odpovědět
Ako špecificky číslovať listy dokumentu?
15. 01. 2009, 12:45:33
Spíše by mě zajímalo, jakým způsobem v oo dělat různé zápatí a záhlaví např.
- začátek dokumentu tj. do strany 8 (nechci záhlaví ani zápatí)
- střed dokumentu 9 - 91 chci záhlaví i zápatí
- konec dokumentu 92 - 96 opět něchci záhlaví

v MS Office se to dělalo přes oddíly... bohužel v oo jsem je jaksi nenašel, resp nerozschodil.
user avatar redakce portálu
Odpovědět
Re:Ako špecificky číslovať listy dokumentu?
15. 01. 2009, 15:33:01
Stránkové styly.

Články o stránkových stylech: http://www.openoffice.cz/tag/stránkové styly

Na wiki by mohl někdo připravit krátký návod, začnu já...

http://wiki.openoffice.cz/wiki/Styl/stránkový
user avatar j-pastierik
Odpovědět
Re:Ako špecificky číslovať listy dokumentu?
15. 01. 2009, 16:30:46
http://www.602office.cz/zmena_stylu_stran_v_textovom_dokumente
user avatar tombil
Odpovědět
Ako špecificky číslovať listy dokumentu?
21. 01. 2009, 00:01:38
Do šablony p. Pastierika jsem doplnil makro, které nakopíruje rámec s číslem strany na všechny liché strany dokumentu. Aktivuje se klepnutím na šedé pole před číslem strany.

Vystaveno zde: http://www.volny.cz/tombil/Cislovani_listu_auto.ott

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
 
 
woo jaw demo hz