Vlastné znaky vo vzorcoch

obecna.png Potrebujete pri písaní vzorcov v module Math používať vlastné znaky podobne ako grécke písmená? Vložte si ich do katalógu symbolov.  

Množina symbolov, ktorá je štandardne definovaná v OpenOffice.org obsahuje relatívne málo znakov – malé a veľké znaky gréckej abecedy, znaky logického súčtu a súčinu, nekonečno, uhol, promile a pod. v prípade, že nám táto množina nepostačuje, musíme si ju rozšíriť o vlastné znaky.

Pracovné okno „Symboly“ pred definíciou vlastných znakovPracovné okno „Symboly“ pred definíciou vlastných znakov

Toto rozširovanie robíme priamo v prostredí OpenOffice.org Math. Cez postupnosť volieb menu Vložit | Objekt | Vzorec otvoríme modul Math a tam cez postupnosť volieb menu Nástroje | Katalog... otvoríme pracovné okno Symboly. Teraz sa v časti Sada symbolů prepneme na zoznam, kde chceme pridávať naše znaky (môžeme si vybrať medzi Řecky a Speciální) a stlačíme tlačidlo Upravit.

Definícia nového symboluDefinícia nového symbolu

Uvedeným postupom sme si otvorili pracovné okno Upravit symboly. Teraz môžeme všetky symboly, ktoré sú definované v katalógu zmeniť, odstrániť alebo tam môžeme pridať nové znaky. Pozrime sa na pridávanie znakov.

Ako prvé je vhodné, aby sme si nový symbol pomenovali, a preto v políčku Symbol napíšeme jeho názov a v políčku Původní symbol vymažeme tam uvedený názov. Pozor, zadaný názov symbolu musí byť jedinečný, pričom sa však rozoznávajú veľké a malé písmená.

Vkladanie symbolov do vzorcovVkladanie symbolov do vzorcov

Teraz v políčku Písmo vyberieme font, z ktorého chceme vybrať znak pre definíciu, následne vyberieme v zobrazenom zozname znakov príslušný symbol a v políčku Styl písma nastavíme jeho rez (Standardní, Kurzíva, Tučné alebo Tučné, Kurzíva). Definíciu dokončíme tlačidlom Přidat.

Zmena názvu a definície symboluZmena názvu a definície symbolu

Pokiaľ chceme symbol zmeniť, nemeníme položky Symbol a Původní symbol, ale iba vyberieme písmo, jeho rez a, samozrejme, príslušný znak a nakoniec stlačíme tlačidlo Změnit. Pokiaľ chceme symbol premenovať (samozrejme, máme možnosť aj jeho zmeny), zmeníme jeho názov v políčku Symbol, pričom v políčku Původní symbol ponecháme pôvodný názov. Nakoniec, ak chceme nejaký symbol vymazať zo zoznamu, stlačíme tlačidlo Odstranit.

Pridanie, zmena či vymazanie symbolu zo zoznamu nezatvára okno Upravit symboly, takže môžeme plynule pokračovať v ďalších definíciách a úpravách. Prácu nakoniec ukončíme tlačidlo OK alebo pomocou tlačidla Zrušit zrušíme prevedené úpravy a definície.

Definícia vlastných symbolov v súbore Math.xcuDefinícia vlastných symbolov v súbore Math.xcu

Na tomto mieste musíme upozorniť na to, že príslušná definícia symbolov sa zapisuje do súboru Math.xcu v pracovnom adresári OpenOffice.org príslušného používateľa. Napríklad v operačnom systéme Linux je to pre verziu OpenOffice.org 3.0 a používateľa POUZIVATEL adresár /home/POUZIVATEL/.openoffice.org3/user/registry/data/org/openoffice/Office/. V operačnom systéme Windows XP je to pre toho istého používateľa adresár C:\Documents and Settings\POUZIVATEL\Application Data\OpenOffice.org3\user\registry\data\org\openoffice\Office\.

Zmena definície sa neprejaví automaticky vo všetkých vzorcochZmena definície sa neprejaví automaticky vo všetkých vzorcoch

Pozor! Pokiaľ nemáme možnosť do tohto súboru zapisovať (samozrejme, toto platí pre všetky operačné systémy), OpenOffice.org nevyhlási žiadnu chybu, a preto je vhodné, aby sme si v prípade problémov skontrolovali prístupové práva.

Na záver ešte upozorňujeme, že pokiaľ meníme definíciu nejakého symbolu v dokumente, kde sú už vložené vzorce, v ktorých sme tento symbol použili, nemusia sa automaticky zmeniť vo všetkých už vložených vzorcoch. Preto odporúčame vzorce vymazať a napísať nanovo, iný spôsob práce je neštandardný a neodporúčame ho používať.

(Jako ve škole) Průměr: 2.00 | Hodnotilo: 10
 

Komentáře

user avatar Jan Koperník
Odpovědět
Vlastné znaky vo vzorcoch
11. 11. 2010, 10:22:47
Zdravím,
nevím kde najdu gonimetrické symboly /polohy,tvaru plochy,rovinnosti.../,děkuji za pomoc
user avatar Jan Kopernik
Odpovědět
Vlastné znaky vo vzorcoch
11. 11. 2010, 10:24:22
Pardon, geometricke :o)

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
 
 
woo jaw demo hz