Vzorce v textovom dokumente 3 – Skriptovací jazyk modulu Math

obecna.png Po základnom zoznámení sa s modulom Math si v niekoľkých nasledujúcich častiach predstavíme možnosti skriptovacieho jazyka, pomocou ktorého vlastne zadávate vzorce.  

Skriptovací jazyk modulu Math

Ako sme už naznačili, vkladanie vzorcov iba pomocou menu je určené skôr pre začiatočníkov a najmä pri vkladaní náročnejších vzorcov je práca pomerne pomalá. Čo je však závažnejšie a omnoho dôležitejšie, nenachádzajú sa tam ani všetky možnosti, ktoré vám ponúka skriptovací jazyk modulu Math!

Preto si v nasledujúcej časti popíšeme jednotlivé možnosti skriptovacieho jazyka modulu Math, ktoré rozdelíme podľa ich delenia, aké je použité v už spomínanej časti Výber. Pravdaže, okrem tam spomínaných možností uvedieme aj tie, ktoré tam uvedené nie sú, ale logicky tam patria. Nakoniec pridáme aj spôsob vkladania písmen gréckej abecedy a symbolov.

Vzhľadom na to, že používatelia by mali vedieť, čo ktoré výrazy znamenajú, nebudeme ich veľmi popisovať (výsledok je napokon zrejmý z priložených obrázkov) a pristavíme sa iba pri trochu zložitejších vzorcoch – ich formátovaní a štruktúrovaní.

Ešte upozornime, že hoci modul Math má preddefinované iba niektoré základné matematické funkcie, nie je problém zadať iné napísaním a formátovaním ľubovoľného textu. Napokon, ide o napísanie vzorca a nie o jeho výpočet.

Unárne a binárne operátory

Unárne operátory

znamienko plus: +x
znamienko mínus: –x
znamienko plus, mínus: +–x
znamienko mínus, plus: –+x
logická negácia: neg x

08

Binárne operátory

sčítanie: x + y
symbol sčítania v krúžku: x oplus y
odčítanie: x – y
symbol odčítania v krúžku: x ominus y
násobenie: x cdot y
symbol bodky v krúžku: x odot y
násobenie: x times y
symbol násobenia v krúžku: x otimes y
násobenie: x * y
delenie: x over y
delenie: x div y
delenie: x / y
symbol delenia v krúžku: x odivide y
lomítko: x wideslash y
opačné lomítko: x widebslash y
spojiť: x circ y
logický súčin: x and y
logický súčet: x or y
používateľom definovaný operátor: x boper § y
používateľom definovaný operátor: x uoper _ y

09

Relácie

rovné: x = y
menšie: x < y
výrazne menšie: x << y
väčšie: x > y
výrazne väčšie: x >> y
rôzne: x <> y
menšie alebo rovné: x leslant y
menšie alebo rovné: x <= y
väčšie alebo rovné: x geslant y
väčšie alebo rovné: x >= y
približne rovné: x approx y
podobné alebo rovné: x simeq y
podobné: x sim y
zhodné: x equiv y
úmerné: x prop y
deliteľné: x divides y
nedeliteľné: x ndivides y
je definovaný ako: x def y
zhodnosť (obraz): x transl y
zhodnosť (pôvodca): x transr y
rovnobežné: x parallel y
kolmé: x ortho y
smerom: x toward y
dvojitá šípka vľavo: x dlarrow y
dvojitá šípka vpravo: x drarrow y
obojsmerná dvojitá šípka: x dlrarrow y

10

Na budúce: Množinové operácie, funkcie a operátory.

(Jako ve škole) Průměr: 2.33 | Hodnotilo: 9
 

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
 
 
woo jaw demo hz