Vzorce v textovom dokumente 3 – Skriptovací jazyk modulu Math

obecna.png Po základnom zoznámení sa s modulom Math si v niekoľkých nasledujúcich častiach predstavíme možnosti skriptovacieho jazyka, pomocou ktorého vlastne zadávate vzorce.  

Skriptovací jazyk modulu Math

Ako sme už naznačili, vkladanie vzorcov iba pomocou menu je určené skôr pre začiatočníkov a najmä pri vkladaní náročnejších vzorcov je práca pomerne pomalá. Čo je však závažnejšie a omnoho dôležitejšie, nenachádzajú sa tam ani všetky možnosti, ktoré vám ponúka skriptovací jazyk modulu Math!

Preto si v nasledujúcej časti popíšeme jednotlivé možnosti skriptovacieho jazyka modulu Math, ktoré rozdelíme podľa ich delenia, aké je použité v už spomínanej časti Výber. Pravdaže, okrem tam spomínaných možností uvedieme aj tie, ktoré tam uvedené nie sú, ale logicky tam patria. Nakoniec pridáme aj spôsob vkladania písmen gréckej abecedy a symbolov.

Vzhľadom na to, že používatelia by mali vedieť, čo ktoré výrazy znamenajú, nebudeme ich veľmi popisovať (výsledok je napokon zrejmý z priložených obrázkov) a pristavíme sa iba pri trochu zložitejších vzorcoch – ich formátovaní a štruktúrovaní.

Ešte upozornime, že hoci modul Math má preddefinované iba niektoré základné matematické funkcie, nie je problém zadať iné napísaním a formátovaním ľubovoľného textu. Napokon, ide o napísanie vzorca a nie o jeho výpočet.

Unárne a binárne operátory

Unárne operátory

znamienko plus: +x
znamienko mínus: –x
znamienko plus, mínus: +–x
znamienko mínus, plus: –+x
logická negácia: neg x

08

Binárne operátory

sčítanie: x + y
symbol sčítania v krúžku: x oplus y
odčítanie: x – y
symbol odčítania v krúžku: x ominus y
násobenie: x cdot y
symbol bodky v krúžku: x odot y
násobenie: x times y
symbol násobenia v krúžku: x otimes y
násobenie: x * y
delenie: x over y
delenie: x div y
delenie: x / y
symbol delenia v krúžku: x odivide y
lomítko: x wideslash y
opačné lomítko: x widebslash y
spojiť: x circ y
logický súčin: x and y
logický súčet: x or y
používateľom definovaný operátor: x boper § y
používateľom definovaný operátor: x uoper _ y

09

Relácie

rovné: x = y
menšie: x < y
výrazne menšie: x << y
väčšie: x > y
výrazne väčšie: x >> y
rôzne: x <> y
menšie alebo rovné: x leslant y
menšie alebo rovné: x <= y
väčšie alebo rovné: x geslant y
väčšie alebo rovné: x >= y
približne rovné: x approx y
podobné alebo rovné: x simeq y
podobné: x sim y
zhodné: x equiv y
úmerné: x prop y
deliteľné: x divides y
nedeliteľné: x ndivides y
je definovaný ako: x def y
zhodnosť (obraz): x transl y
zhodnosť (pôvodca): x transr y
rovnobežné: x parallel y
kolmé: x ortho y
smerom: x toward y
dvojitá šípka vľavo: x dlarrow y
dvojitá šípka vpravo: x drarrow y
obojsmerná dvojitá šípka: x dlrarrow y

10

Na budúce: Množinové operácie, funkcie a operátory.

(Jako ve škole) Průměr: 2.33 | Hodnotilo: 9
 

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Július Pastierik

Július Pastierik

 

Public Relations

Jak si zabezpečit servery?

DNSSECPokud chce moderní člověk plně využívat to, co mu virtuální svět internetu nabízí, musí se stále více orientovat na bezpečnost. Musí činit kroky, jež ho ochrání před riziky, jež se právě na této síti skrývají a dnes a denně uživatele ohrožují.

Pokračování ...


 
 
woo jaw demo hz