Vzorce v textovom dokumente 5 – Formáty a zátvorky

obecna.png Ako zadávať napr. horné a dolné indexy, zarovnávať text, pridávať zátvorky do vzorcov a pod., tomu sa budeme venovať v dnešnom pokračovaní návodu o module OpenOffice.org Math.  

Ako zadávať napr. horné a dolné indexy, zarovnávať text, pridávať zátvorky do vzorcov a pod., tomu sa budeme venovať v dnešnom pokračovaní návodu o module OpenOffice.org Math.

Formáty

horný index vľavo: x lsup{n}
horný index nad: x csup{n}
horný index vpravo: x^{n}
dolný index vľavo: x lsub{n}
dolný index pod: x csub{n}
dolný index vpravo: x_{n}
dolný index vpravo x sub n
vertikálne usporiadanie dvoch prvkov: binom{x}{y}
vertikálne usporiadanie viacerých prvkov: stack{x # y # z}
maticové usporiadanie prvkov: matrix{a_1 # a_2 ## b_1 # b_2}
zarovnanie vľavo: alignl x
zarovnanie na stred: alignc x
zarovnanie vpravo: alignr x
malá medzera: x`y
medzera: x~y
nový riadok: newline

 

16

 

Ak si dobre všimnete, zistíte, že funkcia mocniny x sup y a formát pravého horného indexu x^y majú vo výslednom zobrazení rovnaký vzhľad. To isté platí pre dolný index, ktorý sa môže zapísať aj vo formáte x sub y, aj vo formáte x_y. Túto vlastnosť môžete v niektorých prípadoch vhodne využiť.

Počet prvkov vo vertikálnom alebo v maticovom usporiadaní nie je obmedzený. Maticové usporiadanie dokážete využiť napr. aj pri písaní postupnosti riešenia rovnice, keď požadujete, aby sa zobrazovalo znamienko rovná sa neustále v strede a aby ľavá aj pravá strana boli zarovnané k tomuto znamienku:

matrix{alignr {x+4} # alignc "=" # alignl {2x+7} # alignr{~ "/-7"} ##
alignr {x-3} # alignc "=" # alignl {2x} # alignr{~ "/-x"} ##
alignr {-3} # alignc "=" # alignl {x} # ""}

 

17

 

Pri písaní vzorcov nemusíte nutne jeho definíciu napísať do jedného riadku, pretože bežné odriadkovanie sa považuje za taký istý oddeľovač ako medzera a slúži iba pre prehľadnosť. Na prípadné odriadkovanie (napr. ak píšete naraz viac vzorcov pod seba) je určený skriptovací príkaz newline.

Zátvorky

okrúhle zátvorky: (binom {x}{y})
zväčšujúce sa okrúhle zátvorky: left (binom {x}{y} right)
hranaté zátvorky: [binom {x}{y}]
zväčšujúce sa hranaté zátvorky: left [binom {x}{y} right]
dvojité hranaté zátvorky: ldbracket binom {x}{y} rdbracket
zväčšujúce sa dvojité hranaté zátvorky: left ldbracket binom {x}{y} right rdbracket
zložené zátvorky: lbrace binom {x}{y} rbrace
zväčšujúce sa zložené zátvorky: left lbrace binom {x}{y} right rbrace
zväčšujúca sa zložená zátvorka hore: {xyz} overbrace n
zväčšujúca sa zložená zátvorka dole: {xyz} underbrace n
špicaté zátvorky: langle binom {x}{y} rangle
zväčšujúce sa špicaté zátvorky: left langle binom {x}{y} right rangle
zátvorky operátora: langle binom {x}{y} mline binom {a}{b} rangle
zväčšujúce sa zátvorky operátora: left langle binom {x}{y} mline binom {a}{b} right rangle
jednoduché čiary: lline binom {x}{y} rline
zväčšujúce sa jednoduché čiary: left lline binom {x}{y} right rline
jednoduché čiary s okrajom dole: lfloor x rfloor
jednoduché čiary s okrajom hore: lceil c rceil
dvojité čiary: ldline binom {x}{y} rdline
zväčšujúce sa dvojité čiary: left ldline binom {x}{y} right rdline
skupinové zátvorky: {xyz}
kvalifikátor pre potlačenie potreby druhej zátvorky: none

 

18

 

Ako ste si mohli všimnúť v predchádzajúcich príkladoch, skupinové zátvorky sa v skutočnosti nevypisujú, ale ohraničujú množinu prvkov, ktoré sa následne správajú ako jeden prvok v príslušnom skriptovacom príkaze.

Zátvorky si vždy vyžadujú pár, preto ak chcete použiť iba jednu, musíte použiť kvalifikátor pre potlačenie, napr:

left lbrace binom {x}{y} right none

19

Pri nezväčšujúcich zátvorkách sa kontroluje aj typová zhoda (tj. napr. ľavá okrúhla zátvorka musí mať ako pár pravú okrúhlu zátvorku). To vám však nevyhovuje napr. pri zadávaní intervalov. Aby ste potlačili túto kontrolu, musíte pred príslušnú definíciu zátvorky pridať znak opačného lomítka:

\(x, y \rangle

20

Na budúce: Atribúty.

(Jako ve škole) Průměr: 1.00 | Hodnotilo: 5
 

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
 
 
woo jaw demo hz