Vzorce v textovom dokumente 7 – Symboly a grécka abeceda

obecna.png Pri písaní vzorcov sa nezaobídete bez rôznych symbolov (napr. nekonečno) a gréckej abecedy. A práve o tomto si budeme hovoriť v poslednom pokračovaní seriálu o zadávaní vzorcov v OpenOffice.org.  

Symboly

nekonečno: infinity
čiastočný (parciálny): partial
Nabla operátor: nabla
existuje: exists
pre všetky: forall
h s čiarkou: hbar
lamdba s čiarkou: lambdabar
reálna časť: Re
imaginárna časť: Im
Weierstrassova p-funkcia: wp
šípka vľavo: leftarrow
šípka vpravo: rightarrow
šípka hore: uparrow
šípka dole: downarrow
tri bodky vodorovne dole: dotslow
tri bodky vodorovne v strede: dotsaxis
tri bodky zvislo: dotsvert
tri bodky smerom nahor: dotsup
tri bodky smerom nadol: dotsdown
obrátený epsilon: backepsilon

 

25

 

Pokiaľ chcete vložiť do vzorcov text, uzatvárate ho medzi úvodzovky. Takto môžete vložiť do vzorcov aj tie znaky, ktoré inak majú význam ako matematické operátory, resp. zadaním prázdneho znaku "" dokážete nahradiť povinný operand (túto možnosť sme použili v maticovom zobrazení postupnosti riešenia rovnice). Pravdaže, mohli ste tam použiť aj neviditeľný znak:

matrix{alignr {x+4} # alignc "=" # alignl {2x+7} # alignr{~ "/-7"} ##
alignr {x-3} # alignc "=" # alignl {2x} # alignr{~ "/-x"} ##
alignr {-3} # alignc "=" # alignl {x} # phantom "/"}

 

26

 

Grécka abeceda a iné symboly

Písmená gréckej abecedy a iné symboly vkladáte tak, že pred ich názov uvediete znak percenta:

%alpha
%GAMA
%angle

 

27

 

Spôsob definície iných symbolov v dialógovom okne Upraviť symboly sme si už uviedli v druhom dieli tohto návodu, a preto sa k tomu už nemusíme osobitne vracať.

28

 

Ich následné použitie je jednoduché – nové symboly sa zobrazujú v tej skupine, do ktorej ste ich pridali, a zapisujú sa presne rovnako ako iné symboly (tj. so znakom percenta na začiatku).

29

Pokiaľ sa príslušný názov nenachádza v definičnom zozname, vypíše sa ako obyčajný text vo formáte bez úvodzoviek. Znak percenta sa pritom nevypisuje:

%Text

30

Veľké a malé písmená gréckej abecedy sú rozlíšené tak, že majú rovnaký názov, ale malé písmená sa definujú samými malými písmenami, kým veľké písmená sa definujú samými veľkými písmenami.

%ALPHA %BETA %GAMMA %DELTA %EPSILON %ZETA
%ETA %THETA %IOTA %KAPPA %LAMBDA %MU
%NU %XI %OMICRON %PI %RHO %SIGMA
%TAU %UPSILON %PHI %CHI %PSI %OMEGA
%alpha %beta %gamma %delta %epsilon %zeta
%eta %theta %iota %kappa %lambda %mu
%nu %xi %omicron %pi %rho %sigma
%tau %upsilon %phi %chi %psi %omega

31

Skončili sme popis skriptovacieho jazyka modulu OpenOffice.org Math. Hoci sme to v príkladoch neuviedli, modul Math určite využijú aj chemici pri písaní jednoduchých chemických rovníc či zlúčenín. Napokon, určite si vedia predstaviť využitie horných a spodných indexov napr. pri tvorbe vlastnej Mendelejevovej tabuľky prvkov.

(Jako ve škole) Průměr: 2.17 | Hodnotilo: 6
 

Komentáře

user avatar j-pastierik
Odpovědět
Vzorce v textovom dokumente 7 – Symboly a grécka abeceda
16. 03. 2011, 14:15:04
Už iba v diskusii upozorňujem, že každá nová verzia OO.o prináša zmeny aj v symboloch, napr. v súčasnosti je k dispozícii aj kurzívou písaná grécka abeceda.
user avatar PetrV
Odpovědět
Vzorce v textovom dokumente 7 – Symboly a grécka abeceda
3. 04. 2011, 21:42:36
Docela by mě zajímalo, kdy používáte spíš matici a kdy zásobník - stack. Mají v podstatě podobnou, stejnou funkci, jen se prostě na určité případy hodí to a na jiné něco jiného. Například uvedený případ by šel samozřejmě řešit jak s maticí, tak se zásobníkem. Jaký na to máte názor?

Odpovědět

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
 
 
woo jaw demo hz