Holešovský: Pojďte překládat příručku k LibreOffice do češtiny

Překlad Jan Holešovský, významný vývojář LibreOffice, vyzývá k účasti na překladu základní oficiální příručky k tomuto balíku do češtiny. Není to nic těžkého, slovenští kolegové již vykonali mnoho práce.  

V listopadu loňského roku jsme zveřejnili informaci o aktivitě slovenských překladatelů, kteří pracují na překladu oficiální příručky k LibreOffice (LibreOffice Getting Started). Díky ochotě pana Miloše Šrámka ze slovenského překladatelského týmu je již k dispozici i úložiště pro účely českého překladu.

Jan Holešovský, jeden z klíčových vývojářů LibreOffice (patřící mezi certifikované vývojáře), nyní vyzývá ke sdílení informace o možnosti velmi snadno přispět k překladu do češtiny a slovenštiny (kde díky velké příbuznosti jazyků lze bez problémů využívat již hotové části – navíc lze využít i strojový překlad mezi těmito jazyky a pak jen opravit nepřesnosti) nebo ještě lépe přímo k účasti na překladu. Najde se dostatek ochotných lidí, kteří by na příručce pracovali?

(Jako ve škole) Průměr: 1.00 | Hodnotilo: 2
 

Komentáře

user avatar Petr Valach
Odpovědět
Holešovský: Pojďte překládat příručku k LibreOffice do češtiny
10. 01. 2014, 14:04:51
Málokterá činnost je v případě LO tak významná jako překlad dostupné literatury. Protože absence úplné příručky je jedním z důvodů, proč se LO uplatňuje spíš u fanoušků než v byznysu.
user avatar Miloš Šrámek
Odpovědět
Holešovský: Pojďte překládat příručku k LibreOffice do češtiny
10. 01. 2014, 22:48:55
Zdravím,
predbehli ste ma, práve som chcel napísať, ako na tom s postupom prekladu stojíme.
Momentálne máme preloženych 11 zo 16 kapitol, celkove teda 65% textu.

Keďže autori ohlásili začiatok práce na verzii 4.2, akonáhle vyjdú prvé kapitoly, aj my prejdeme na 4.2. Tu by sa mala prejaviť výhoda programu OmegaT, pomocou ktorého prekladáme - v 4.2 budeme prekladať len zmeny, nezmenené vety sa preložia automaticky.

--
Milos

Pre slovenskú verziu by sa nám zišla aj iná pomoc, ako len preklad: treba spraviť snímky obrazoviek a korektúry :)
user avatar neutr
Odpovědět
Re:Holešovský: Pojďte překládat příručku k LibreOffice do češtiny
11. 01. 2014, 09:30:30
Já něco podobného zrovna dělám. Tedy mám zkušenost jen s Calcem, ale neměl bych mít větší problémy udělat to pro cokolv. Jenže stačí ten Calc. V něm se udělá vše potřebné. Stejně k tomu používám Writer.
------------------------
Postup :
Napíšu pro účely zobrazování v MsgBox nápovědu ve Writer. Tam se dají opravit chyby a naformátovat odszení + vložené řádky. Mimo toho dialogy MsgBoxu nemohou být delší, nežli cca 40 řádků. Proto ve Writeru dám číslování řádků na každé straně od jedné. Mám tak možnost dát každý dialog na samostatnou stranu.
Další postup dělám manuálně, ale není problém udělat makro, které to udělá na jedno kliknutí pro jiný Writer, html nebo i PHP.

- Ve Writer dám do paměti odsah celého jednoho dialogu (sekci z Writer pro automatizované generování). V Calcu pak už jen spustím makro, které nejprve vloží na správné místo (do sloupce) obsah z paměti.
Vyskočí dialog (dělám zatím ručně - lze to automatizovat) který potvrzují Enterem. Následně se text vykopíruje do sloupce tak, že jednotlivě spojité odstavce jsou v jedné buňce, prázdný řádek je "prázdná" buňka.
Jednoduše se zachovávají také odsazení například první řádky a zalomení uvnitř odstavce(je to v jediné buňce, ale ta snese asi 64,000 znaků všetně mezer).

Po vykopírování kurzor (Calc) stojí ve sloupci na správném úseku. Zmovu se to načte (nyní už je to neformátovaný text) a já ho transponuji makrem do řádku.

V tom je ten vtip. Z řádku už to načítám makrem od lBound To uBound přímo jako proměnnou do MsgBoxu. Není potřeba ani "Chr(13)", ani "&", ani "& _". Prostě MsgBox to vyplivne podle "své šířky", ale včetně odsazení a vynechaných řádků.

Na začátek každého "dialogu ve Writer" Dám na první řádek "název Dialogu", na druhý řádek typ dialogu (číslo) a podle toho dám na konec na samostatné řádky nápovědu k dialogu ANO - pokračuj, NE - krok zpět, ZRUŠIT - opuštění nápovědy.
Mezi záhlavím a vlastním obsahem nechávám 4 řádky prázdné. Tam makro vygeneruje parametry array (lBoun a uBound) pro řádek.

Já tohle dělám i pro paralelní způsob, kdy kopíruji do prvního (vstupního) sešitu hyperlink "=HYPERLINK("URL odkazu";"název odkazu")" a vedle "perex". Někdy použijí vygenerováná tlačítka (jak kdy je potřeba).

Takže na 3. řádek dávám URL (vetšinou jen do vlastního sešitu jako "#List2.AA.xy" (odkaz na jiný řádek nápovědy, ale není to podstatné). Ve čtvrtém řádku "perex".

Je možné do makra zadat i spuštění dialogu "Hyperlinku" a z něho například otevřít jiný sešit, vytvořit nový sešit, html a tak dál. Tím si jen usnadňuji práci, protože na každou takovou činnost bych musel napsat makro.
Takhle stačí otevřít dialog a udělat to ručně. Když tam napíšu do třetího řádku, "nic", nebo na začátek "ručně + poznámka", makro to přeskočí a já se vrátím na toto místo až v sešitě, kde pak vytvořím odkaz podle poznámky dialogem.
Abych to dlouho nehledal v případě pozdější opravy/úpravy, jsou v sešitě "ruční řádky podbarveny".

Strukturu dělám většinou ručně odsazením názvu a perexu. Jde to také automatizovat. Například chci 2 úrovně (ale je možné neomezený počet) - pak před "hlavičkové údaje Writeru" umístím správný počet prázdných řádků a na místo pro určitou úroveň dám duplicitně název.
Ty jsou ve výsledku "sloupci Calcu" a mám odsazené úrovně pro generátor MsgBoxu. Každá úroveň je v jiném sloupci. Název je "duplicitně" také ve správném řádku úrovně a jeho druhý výskyt je ve stejném sloupci se všemi ostatními názvy bez ohledu na úroveň.
Takto začíná vlastní údaj pro generátor dialogu včetně názvu (duplicita) na určitém řádku.

Makro nejprve na poslední místo sloupce "AA" Vykopíruje řádek. Ten má téměř vše v sobě. Jako takový by mohl být spouštěn rychlými psanými makry. Nikdo nepozná, že se "dialogy" generují (včetně inputboxů, které jsou ale jinak umístěné, nežli dialogy - např. řádek 1-8 inputboxy, 9 - xy MsgBoxy).
Já ale nejprve vytvořím makrem od sloupce "A" strukturu hyperlinků, která obsahuje buď hyperlink už hotový, nebo text "ručně + poznámku co mám udělat", a nebo jen řádek prázdný. Dodělám ruční hyperlinky, ale je to možné dělat to také makrem.

A sice tak, aby se otevíraly přímo dialogy hyperlink. Ten v položce "název" má vygenerované pořadové číslo hyperlinku včetně těch automaticky generovaných (to dělám ve sloupci "za hyperlinky" pomocí pořadí, které se vygeneruje bez prázdných řádků.
"=IF(Ax="";"";MAX(&A&1:A[x-1])"
V položce dialogu "hyperlink" - "název" je pak napsán vlastní "vnitřní název" a za ním je pomlčka - následuje poznámka, která může být i vlastním textem (pro položku dialogu "text" a URL které se vloží do položky dialogu "Cíl" WWW, ale zejména "FTP".
Po vyplnění položek "text" a "cíl" smažeme v položce "název" vše mimo "vnitřního vygenerovaného názvu hyperlinku" - vybereme položku kde (roletka) a jak (hyperlink/tlačítko) se to má otevírat + Enter.

Pomocí FTP totiž můžeme zadat i heslo což jinde nejde. Je tak možné poskytnout například údaje registrovaným uživatelům, nebo vývojářům. Ve výsledku pak tito mohou například vstoupit na web s nápovědou a snadno web aktualizovat, doplňovat příklady, opravovat, nebo upozorňovat přímo na tématu ap. (To je možnost "na jedno kliknutí" výcenásobného výstupu - spolu se samostatnými podklady pro nápovědy Win a Linux.)

Následně je možné po importu všech položek z Writeru do Calcu podle pomocného sloupce (který se generoval jako vzorec, ale hned se převedl na pouhé číslo) - hyperlinky seřadit.

Já to pak jako blok včetně perexu kopíruji na vstupní list sešitu, ale je možné snadno použít to jako export do HTML, nebo jako rejstřík třeba do hlavního dokumentu.

Mohu to připravit i jako formát vstupu do PHP, nebo HTML. Pak místo generování MsgBoxů mohu připravit vlastní vícenásobné výstupy pro cokoliv si vzpomenete (teda mimo XML - na to bych potřeboval importní filtr).

Faktem je že ve výsledku může být na jediné kliknutí cokoliv, protože mimo jakéhokoliv "menu" lze exportovat "každý řádek" jako ODT, nebo HTML statického typu včetně funkčních odkazů - jen to dát na web.
Stejně PHP, chm, rpm aj. - a sice buď přímo, nebo jako nejvhodnější formát z OOo pro přepracování.
------------------------------

Předpokládám že bude zájem zejméba o typ "hlavní dokument". Makra mohou ukládat jakýkoliv formát do adresáře, který sami vytvoří. Jsme u meritu věci.
Je možné bez většího problému na jediné kliknutí vygenerovat adresář ve kterém je úplně vše. Foldry s obrázky, hlavní dokument se sekcemi - každá jako 1 strana nápovědy, ikony a tak dál.

Vlastní 1 strana nápovědy by měla být provedena sekcemi. Problém generovaného formátu je v tom, že makro umí jen hyperlinky na samostatný řádek. Ve výsledku je pak nutně hyperlinky uvnitř textu spojit. Například sekce_1 + hyperlink + sekce_2 se manuálně musí spojit do jediného odstavce.

Tyto jednotlivé stránky nápovědy už mohou být hned přímo jako sekce vloženy do hlavního dokumentu. Kde se ještě před vlastní manuální úprvou mohou vygenerovat "rejstříky". (velká slabina nápověd - hledání podle hesla).
-----------------------------
Stálo by za úvahu to udělat jako rozšíření. Pak by ale ruku k dílu měli přiložit i jiní. Například já osobně nedělám moc ve Writeru a tam by bylo zapotřebí zejména specializovaných funkcí tak aby například mimo "přesných" frází hledaly také výrazy s chybou a synonyma zadaného výrazu.
Programátoři CCB by měli udělat filtr pro export pro kód redakčního systému, pod kterým běhá web OOo. Pro nás asi stačí jen "rychle" dát propozice jak by měl výstup pro ně vypadat. Ale když rozšíření tak pro celou komunitu LO a AOO. Takže by to chtělo filtry XML, které si už každá komunita přepne, nebo vytvoří.

Závěr:

Já dnes s podobným systémem pracuji. Mám knihovnu, kde jsou makra udělaná - ale jedná se jen o část "psaných" maker, která rychle upravuji podle potřeby. Zbytek maker nahrávám záznamníkem, protože je to snadné, rychlé a vždy trochu jiné.
Pokud mi dodáte typické výstupy z překladače (nejlépe Writer) a k tomu popis potřebné struktury (ale důkladně), jsem schopen ve velice krátké době (nejvýše dny, ale spíš hodiny) udělat pracovní sešit pro manuální vkádání jednotlivých stránek. Já z toho udělám vzorový Writer a pošlu vám to na test.
Pro ostrý provoz potřebuji znát strukturu adresářů, kam se má co ukládat. Makra je pak vytvoří, podle zadaných názvů. Vy se podíváte a dáte mi skutečné názvy a cesty k nim. Sešity pak mohou mít pro finální verzi také v názvu autora, nebo korektora ap.
To tam budete zadávat sami - udělám dialog na tlašítko které může například po zadání autentizace zmizet. Ale spíš by se hodilo na první stránce Calcu pevné menu a pod něj vkládat například strojní překlad (vypnuté zobrazování mřížky). V každém případě tam může být vložena ostrá verze a podle potřeby to naformátovat tak aby to makra správně spolykala.
Originálně to dělám tak, že upravím writer a načítám obsahy "MsgBoxů" do chránky. Pak stisknu už jen klávesovou zkratku a jede to - Vám bych udělal tlačítko a stejně tak pro zobrazení celkového průběžného výsledku.

Normálně se může ukládat do skrytého (zavřeného) výstupu. Otevírat je to možné do OLE objektu, takže na pracovní ploše budete mít jen asi 3 otevřené programy zdroj, překladač a Calc.

Pokud máte zájem je možné mne kontaktovat email - loguji se jako "neutr" takže kliknutím na uživatelský profil a já to dostanu.

Pokud by se našel dobrovolník na spolupráci pro rozšíření jsem ochoten postnout mu také pracovní verzi a popíšu makra co a jak dělají, nebo co by tam mohlo být. Já osobně mám své práce nad hlavu, ale tohle je úplně jiná kategorie.

V každém případě bych tomu dal prioritu zejména co se týká aktuálních překladů. Ale zamyslete se, jestli by nebylo k zahození mít online nápovědu, která má také mimo stejného obsahu navíc odkazy na aktuální příklady které se dají postupně doplňovat, nebo vřazovat poznámky k tématu.
Vyjde například rozšíření a tam se to může dozvědět uživatel hned - nemusí nic jinde hledat. Někdo oprávněný tam dá odkaz a popis rozšížení, které řeší úzký okruh třeba stylů, vzorce, nebo syntaxe. Odkaz bude jen u relevantního detailu.
Typicky bych jmenoval ing Pastierika, který toho má hodně, čas od času musí něco revidovat ap. Tohle se už ale nedozví každý a hledá ve fóru věci, které jsou už dávno super řešené. Při tom by stačil odkaz z nápovědy.
user avatar neutr
Odpovědět
Re:Re:Holešovský: Pojďte překládat příručku k LibreOffice do češtiny
11. 01. 2014, 14:39:17
Jejda já jsem tomu dal.
Popisuju detaily, nšco mi do toho přišlo a já jsem zazmatkoval.
To hlavní jsem vynechal.

Tak tedy to co dělám může postavit také celou strukturu adresářů. Pomocí jen Calcu, nebo i Writeru vytahat názvy a hyperlinky, či odkazy na obrázky a podobně.

Já to přejedu makry a dostanu text který dám do souborového manažera jako seznam souborů pro stažení. Nejdříve vygeneruju pořadovanou jednotnou strukturu adresářů - ta se musí zadat předem.

Když je vše takto zpracováno spusám seznamy v souborovém manažeru. Z původních dresářů vše zkopíruju do nových. Pak jsou jednotlivé nové adresáře naplněny z původních, které mohou být roztroušeny po netu všude možně.

Nový adresář dostane přírůstek (postupně) a vygeneruje nové odkazy (aktuální stav je možné dělat různě - dohromady, nebo jen nové.

Takhle se dostane každý korektor, stylista, nebo redaktor hned na nově dodaná data.

Takže bez větších problémů se udělá adresářová struktura dvojitě, nebo trojitě (paralelně).

Do první struktury dá autor vše co udělal. Tedy jak vlastní pasáž, tak foldry s obráky a podobně.

Ten, kdo to má na starost pravidelně sím od sebe nechá zkontrolovat všechny položky nového adresáře (pokud tam budou dávat autoři sami přímo práci, nebo na výzvu stáhne práci ze soukromých adresářů.

Lo by to umělo samo o sobě, ale doporučuji kvůli zápisům souborového manžera.

Po stažení do autorských foldrů se dá výzva korektorům - což se zjistí právě protokolem ze stažení. Stačí pak poslat vygenerovaný seznam emailem korektorovi. Ten udělá totéž, jen se to uloží do 2. paralelní větve. Stejným postupem se k tomu dostane řekněme stylista - člověk, který sjednotí například značení a tagování obrázků.

Ve 3. paralelní struktuře už bude hotová práce a ta se spojí do hlavního dokumentu. V tom bude vidět, co je hotovo a co schází.

Většina věcí jako jsou obrázky zůstaává stejná, ale není to podmíněno, a nedivil bych se, že to není jednotně značeno. Kolik autorů, tolik systémů.

Takže stylista zase pomocí souborového manažera hromadně přejmenuje všechny různé systémy značení a předělá správně odkazy (tagy). Mimo toho by se měl asi zabývat celkovým dojmem nápovědy - což ale asi znamená jen úprava CSS, ale nevím jak tohle řešíte.

Já jsem chtěl napsat, že když se to už takhle udělá, tak je možné udělal paralelně výstupy k online nápovědě, do které by mohli vstupovat oprávnění a dávat sem postupně aktuality a příklady na klik.

Stejně asi bude potřeba samostatně výstup pro Win a Linux, tak proč ne pro PHP na portál OOo, kde by to mohlo fungovat prakticky hned.

Tohle vše to moje udělátko vlastně umí, ale musí se trošku přispůsobit.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Holešovský: Pojďte překládat příručku k LibreOffice do češtiny
11. 01. 2014, 14:56:49
Navrhuji dát kolegovi Petrovi práva na psaní blogů.
user avatar neutr
Odpovědět
Holešovský: Pojďte překládat příručku k LibreOffice do češtiny
11. 01. 2014, 19:38:56
Pozdě Petře - já už tady blog mám :-) Opravdu mrkni se.

Odpovědět

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Lukáš Jelínek

Lukáš Jelínek

Dlouholetý člen autorského týmu LinuxEXPRESu a OpenOffice.cz. Vystudoval FEL ČVUT v oboru Výpočetní technika. Žije v Kutné Hoře a podniká v oblasti informačních technologií. Ve volném čase rád fotografuje, natáčí a stříhá video, občas se věnuje powerkitingu a na prahu čtyřicítky začal hrát tenis.

 
 
 
woo jaw demo hz