Informace z hlasování o MS OOXML

Andy Updegrove ve svém blogu sepsal reakce jednotlivých národních standardizačních úřadů při hlasování o zrychleném přijetí MS OO XML, plné znění všech dokumentů by mělo být zveřejněno na stránkách ISO (zatím se neví kdy).  

Andy Updegrove ve svém blogu sepsal reakce jednotlivých národních standardizačních úřadů při hlasování o zrychleném přijetí MS OO XML, plné znění všech dokumentů by mělo být zveřejněno na stránkách ISO (zatím se neví kdy). Z dvaceti hlasujících států byl jeden pro zrychlené přijetí, tři odpovědi byly neutrální, dvě nerozhodné a čtrnáct zbylých hlasovalo proti zrychlenému přijetí. Komentáře úřadů byly různé, od krátké odpovědi až po dvanáctistránkový posudek. Zamítavé komentáře jsou většinou podobné - specifikace je příliš rozsáhlá, takže ji nebylo možno důkladně prostudovat, odporuje standardům a postupům ISO/IEC, pro stejný účel již existuje ODF. Někeré státy navrhují sloučení ODF a OOXML. Český normalizační institut reagoval tak, že 30 dní je "příliš krátká doba na přípravu připomínek k dokumentu... Nejsme úplně přesvědčeni, že neexistují rozpory s dalšími ISO nebo ISO/IEC standardy... Z těchto důvodů Česká republika navrhuje použít běžný postup pro vývoj ISO/IEC standardu."

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
 
 
woo jaw demo hz