Postřehy z konference InstallFest 2020

installfest.png Letos vůbec poprvé se konference InstallFest zúčastnila i nadace The Document Foundation. Přinášíme souhrn poznatků a postřehů, které jsme na konferenci získali.   

Velká většina zájemců z řad návštěvníků byla mladé generace, často středoškoláci či dokonce žáci základních škol. Velký zájem vzbudila mobilní aplikace od společnosti Collabora, vydaná jen několik dní předtím – kupodivu, téměř nikdo o ní neměl tušení. Přitom se ukázalo, že Collabora Office Mobile je velice vybavená a funkční alternativa pro desktopovou verzi – sice má omezený rozsah funkcí, ale její možnosti jsou překvapující. Jedna z otázek byla na handling souborů ODF s vloženými fonty. Pokusy ukázaly, že pokud soubor obsahuje texty napsané netradičními fonty a tyto jsou do souboru vloženy, v mobilní aplikaci se zobrazí korektně. Jediný problém pak je s velikostí souboru, protože LibreOffice neumožňuje vkládat podmnožiny písma – vkládají se celé fonty. Na druhou stranu se tak zajišťuje plná kompatibilita při editaci souboru na jiném zařízení – v souboru vloženy všechny znaky, které jsou v daném fontu definovány.

Vývěska nadace The Document Foundation Vývěska nadace The Document Foundation

Velký zájem též sklidila online verze LibreOffice. Ta umožňuje kolaboraci v rámci korporace, v níž mohou být i tisíce a desítky tisíc uživatelů (a funguje to, jak víme ze zahraničních nasazení). Zde je určitou překážkou nutnost instalace aplikace jako cloudové služby – způsob instalace není široce znám (řeší dokumentační tým, je vydána příručka k LibreOffice Online, český dokumentační tým dokončuje její českou mutaci).

Uživatelé si stěžují na několik problémů – na dotykové obrazovce nefunguje scrolling, namísto něj se označuje text. Je to bug zanesený v OpenOffice.org, řeší se pod číslem 85677.

Ing. Pavel Píša z Katedry řídicí techniky FEL ČVUT upozornil, že jistý Jaroslav Fojtík vyhotovil konvertor z dokumentů WordPerfectu do LaTeXu. Dobrou zprávou je, že toto je dávno vyřešený problém – v rámci projektu Document Liberation byla připravena podpora pro sto různých formátů, které LibreOffice podporuje. Importer pro WordPerfect je samozřejmě standardní součást výbavy LibreOffice a samostatně jej lze získat zde.

Pohled do Zengerovy posluchárny Pohled do Zengerovy posluchárny

Jeden požadavek se též týkal vložení názvu jakéhokoliv listu v sešitě Calcu do vybrané buňky a její dynamické propojení s listem – aby při změně názvu listu se změnil i obsah dané buňky. Aktuálně lze do buňky vložit pouze název aktuálního listu, a to buď pomocí pole, nebo funkcí

 =MID(CELL("filename");FIND("#$";CELL("filename"))+2;LEN(CELL("filename")))  

Prozatím nelze vložit název libovolného listu v sešitě – řeší bug 94975. (Toto mimochodem neumožňuje ani Excel.)

Funkce Řízení přístupu ke složkám programu Defender ve Windows 10 blokuje instalaci LibreOffice. Před instalací LibreOffice je třeba tuto funkci deaktivovat. Bližší informace najdete na wiki stránce LibreOffice.

Od návštěvníků jsme se též dověděli o dalších školách a firmách, které používají LibreOffice. Oslovíme je v nejbližší době.

Stánek LibreOffice na konferenci InstallFest 2020 Stánek LibreOffice na konferenci InstallFest 2020

(Jako ve škole) Průměr: 1.00 | Hodnotilo: 2
 

Komentáře

user avatar kamlan
Odpovědět
Název listu do buňky
13. 03. 2020, 13:04:09
S využitím vlastní fce to jde myslím jednodušeji, neboť v makru se lépe kouskuje řetězec, resp. ve vzorcích nejspíš musím vždy zadávat vícekrát název kouskovaného řetězce abych dostal nějakou jeho požadovanou část - např. jako je tomu uvedeno v příkladě, kde je třeba 2x CELL("Filename"). Kdežto když vytvořím vlastní vzorec tak tam onen parametr mohu zadat jen jednou a potřebné části z něj získám v makru.
Je však stále potřeba přidat i druhý parametr aby se vzorec aktualizoval např. při přejmenování listu -> a funkce RAND() na tu aktualizaci slouží skutečně asi nejlépe.
Takže výsledek může být třeba takto:


Function NAZEVLISTU(s$,a) as string 'vrátí část řetězce od prvního $ do části .$A$1
s=mid(s,inStr(1,s,"$",0)+1) 'název od prvního $
s=mid(s,1,inStr(1,s,".$A$1",0)-1) 'název až do .$A$1
if inStr(1,s,"'",0)=1 then s=mid(s,2) 'odstranit případnou první uvozovku
if inStr(1,s,"'",0)=len(s) then s=mid(s,1,len(s)-1) 'odstranit případnou poslední uvozovku
NAZEVLISTU=s
End Function


A do buňky se zadává: =NAZEVLISTU(CELL("Address";$List2.$A$1);RAND())

kde List2 je list jehož název chci dostat.
Jelikož jde jen o vypsání názvu listu a nezáleží tedy na kterou buňku je odkazováno, použil jsem část adresy .$A$1 pro stanovené kouskování řetězce v makru, čili tuto část ($A$1) tedy neměnit.

Kdyby přeci jen mělo (třeba někdy jindy) záležet na odkazované buňce, tak jiný způsob rozdělení řetězce by mohl být třeba podle poslední tečky v dané adrese, neboť listy lze pojmenovat s tečkou a výsledný řetězec ze kterého bych chtěl dostat název listu by mohl vypadat třeba takto: $'List.222'.$A$1 -> a pak by bylo potřeba zjišťovat třeba právě pozici poslední tečky (tedy až té před $A$1 a nikoliv té předešlé v List.222) a vrátit řetězec třeba opět od prvního $ až do té poslední tečky. Což není nic těžkého a dá se na to použít třeba kouskování řetězce i přes regulární výrazy, nicméně pro ukázku jsem uvedl snad to nejjednodušší :-) - ostatně vždy je snažší dělat něco pro jednoznačné zadání než se trápit pro rádoby univerzální řešení na další a další kombinace typu: "a co kdyby to bylo ještě takhle onakhle" ... "až nakonec úplně mákle".
user avatar kamlan
Odpovědět
Re:Název listu do buňky
13. 03. 2020, 13:35:55
Jen drobná úprava, vzpomněl jsem si že jsou i funkce LEFT a RIGHT a nikoliv jen MID a INSTR :-).


Function NAZEVLISTU(s$,a) as string 'vrátí část řetězce od prvního $ do části .$A$1
s=mid(s,inStr(1,s,"$",0)+1) 'název od prvního $
s=mid(s,1,inStr(1,s,".$A$1",0)-1) 'název až do .$A$1
if left(s,1)="'" then s=mid(s,2) 'odstranit případnou první uvozovku
if right(s,1)="'" then s=mid(s,1,len(s)-1) 'odstranit případnou poslední uvozovku
NAZEVLISTU=s
End Function
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Re:Název listu do buňky
12. 11. 2020, 17:04:10
Dodatečně díky za vaše příspěvky, díky též za vaši činnost na fóru i zde. Chtěl byste se trochu víc zapojit do LibreOffice? Dejte mi vědět na petr.valach(a)libreoffice.org. Děkuji!
user avatar kamlan
Odpovědět
Re:Název listu do buňky
14. 11. 2020, 21:03:15
Tak ještě čistě bez vlastní funkce :-). Jsou však dvě varianty. První je jednodušší, ale název listu vloží jen do jiných listů, do aktuálního listu (čili do listu "sebe samého") vkládá jen $A$10 případně nic. Autopřepočítávání je děláno funkcí RAND.

Zde to aktuálního listu vloží $A$10.
=REGEX(CELL("Address";$List1.$A$1) & TRUNC(RAND()-0,5);"\$'?(.+?)'?\.\$A\$1.*";"$1")

Zde to do aktuálního nevloží nic.
=REGEX(CELL("Address";$List1.$A$1) & RAND();"\$?'?(.*?)'?\.?\$A\$1.*";"$1")


Druhá varianta je univerzální a název listu vkládá do jakékoliv buňky, i v aktuálním listě. To je těžší a je tam podmínka kdy se testuje co vlastně CELL("Address";...) vrátila. Když vrátí $A$10 tak je buňka v aktuálním listu a název listu se vezme z CELL("filename") jako to je v článku; jinak vrátí adresu z reguláru jako v první variantě. Odkaz na buňku (List1.$A$1) se však do vzorce musí vkládat na dvou místech. Automatické přepočítávání vzorce zajišťuje funkce RANDBETWEEN(0;0), která takto vždy vrátí nulu.

=IF(CELL("Address";$List1.$A$1) & RANDBETWEEN(0;0)="$A$10";MID(CELL("filename");FIND("#$";CELL("filename"))+2;LEN(CELL("filename")));REGEX(CELL("Address";$List1.$A$1);"\$'?(.+?)'?\.\$A\$1.*";"$1"))
user avatar kamlan
Odpovědět
Re:Re:Název listu do buňky
14. 11. 2020, 22:31:38
Akorát mi nějak nedošlo že nejjednodušší způsob jak získat z RAND() nulu je 0*Rand(), proto předtím ten TRUNC a RANDBETWEEN, uviděl jsem to až na bugzille :-). Takže takhle:

=REGEX(CELL("Address";$List1.$A$1) & 0*RAND();"\$'?(.+?)'?\.\$A\$1.*";"$1")

=REGEX(CELL("Address";$List1.$A$1) & RAND();"\$?'?(.*?)'?\.?\$A\$1.*";"$1")

=IF(CELL("Address";$List1.$A$1) & 0*RAND()="$A$10";MID(CELL("filename");FIND("#$";CELL("filename"))+2;LEN(CELL("filename")));REGEX(CELL("Address";$List1.$A$1);"\$'?(.+?)'?\.\$A\$1.*";"$1"))

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Petr Valach

Petr Valach

Redaktor & editor OpenOffice.cz a LinuxEXPRES.cz. Správce sociálních médií těchto redakcí. Člen nadace The Document Foundation. Ve svém volnu se věnuje popularizaci vědy a fotografování.

 
 
 
woo jaw demo hz