Možnosť premenovania modulu „Module1“

všechny formáty | spustit slideshow

 |  >

Možnosť premenovania modulu „Module1“

Možnosť premenovania modulu „Module1“

 |  >

Vymazanie pôvodnej knižnice SuperbChemistry Vyhľadanie pôvodnej knižnice SuperbChemistry Skopírovanie makra do pomocného adresára Kompletne pripravené makro v module „Main“ Možnosť premenovania modulu „Module1“ Automaticky vytvorený modul Vložená knižnica „SuperbChemistry“ Vloženie novej knižnice „SuperbChemistry“ Správca makier v OpenOffice.org Napísané chemické vzorce po automatickej úprave

Album: Ako vytvoriť rozšírenie

LinuxEXPRES (news 300px)
 
 
woo jaw demo hz