Nepodařilo se připojit k serveru.

Pomocou ponuky Umiestnenie a veľkosť... určujete presné rozmery objektov

všechny formáty | spustit slideshow

 |  >

Pomocou ponuky Umiestnenie a veľkosť... určujete presné rozmery objektov

Pomocou ponuky Umiestnenie a veľkosť... určujete presné rozmery objektov

 |  >

Nastavenie mierky kresby Ukážka tabuľky vytvorenej pomocou Vložiť | Tabuľka... Pomocou ponuky Umiestnenie a veľkosť... určujete presné rozmery objektov Zarovnanie lichobežníka s obdĺžnikom Zarovnané objekty Výsledok po odčítaní tvarov Kontextová ponuka pre zarovnanie objektov Určenie základného bodu na karte Umiestnenie a veľkosť Výkres bez kótovania Zmena parametrov kótovacej čiary

Album: OpenOffice.org vo výrobnej firme

Nepodařilo se připojit k serveru.
Nepodařilo se připojit k serveru.
Nepodařilo se připojit k serveru.
Nepodařilo se připojit k serveru.
 
 
woo jaw demo hz