„Žltí panáčikovia“ označujú rozšírenia, ktoré sú nainštalované pre všetkých používateľov

všechny formáty | spustit slideshow

 |  >

„Žltí panáčikovia“ označujú rozšírenia, ktoré sú nainštalované pre všetkých používateľov

„Žltí panáčikovia“ označujú rozšírenia, ktoré sú nainštalované pre všetkých používateľov

 |  >

Zobrazené licenčné ujednanie Inštalácia rozšírenia pre jedného alebo všetkých používateľov „Žltí panáčikovia“ označujú rozšírenia, ktoré sú nainštalované pre všetkých používateľov Oznam o tom, že príslušné rozšírenie už máte nainštalované Aktualizácia jedného rozšírenia Zobrazené možnosti aktualizácie s upraveným výberom rozšírení, ktoré chcete aktualizovať Nastavenie časového intervalu pravidelnej kontroly aktualizácií Ikona, ktoré oznamuje, že sú k dispozícii nové verzie rozšírení Povolenie zakázaného rozšírenia Aktualizácia rozšírenia

Album: Inštalácia a aktualizácia rozšírení

Flowmon Friday 2019
IT Systems - předplatné
 
 
woo jaw demo hz