Master PDF Editor: „Adobe Acrobat“ pro Linux (2)

masterpdfeditor_logo.png Je tady druhá část dvojčlánku o programu Master PDF Editor a s ní informace o práci se záložkami, formuláři, podpisy či obrázky, ale také například o exportu.  

Záložky

O záložkách již byla řeč. Fungují jako záložky v knize. Jejich správa je v levém panelu na záložce Záložky. Záložku vytvoříte jednoduše z kontextové nabídky klepnutím pravým tlačítkem do oblasti panelu. Máte řadu možností pro vytvoření záložky. Jednak můžete určit číslo stránky, kde má být záložka použita (jinak se použije na aktuální stránce).

Zajímavou možností je formátování popisku záložky, lze zvolit prostý text, tučný, kurzívu a kombinaci. Popisek může být různě zbarvený, barvu volíte v dialogu. Záložky můžete vytvářet hierarchické. Pokud označíte nějakou záložku a z kontextové nabídky vyberete opět Přidat záložku, vytvoří se záložka, která bude hierarchicky umístěna pod označenou. Např. hlavní záložka tak může být stojatým tučným písmem, další hierarchicky umístěná níže stojatým netučným a další v hierarchii níže kurzívou.

Práce se záložkami Práce se záložkami

Přidávání komentářů a formulářových polí, podpisy

Do dokumentu lze přidávat nejrůznější typy komentářů – vkládají se po stisknutí tlačítka Sticky Note. Klepnutím na jakékoliv místo v dokumentu se vytvoří poznámka (komentář) typu „sticky note“, nicméně pokud otevřete Object Inspector (z nabídky Zobrazit | Object Inspector), můžete poznámku modifikovat. Jak vidíte na obrázku, můžete měnit typ poznámky, barvu, průhlednost, obsah komentáře.

Různé typy značek s komentáři Různé typy značek s komentáři

Můžete ovšem zvolit i jiný typ poznámky, stačí buď z nabídky Komentáře či z lišty vybrat např. Zvýraznění. I k tomuto prvku lze přidat komentář a nějakým způsobem ho dále upravit, především změnit barvu zvýraznění (či přeškrtnutí nebo podtržení). Komentář odstraníte jednoduše klepnutím na něj a zmáčknutím Delete.

Další nástroje použité pro komentování Další nástroje použité pro komentování

U formulářových polí je to podobné. Formulářové prvky jako např. tlačítko, seznam a další vkládáte buď z nabídky Formuláře, nebo pomocí tlačítkové lišty. Vyberete formulářový prvek a tažením ho na stránku dostanete vložíte. V panelu Object Inspector pak můžete, stejně jako v Acrobatu, tento prvek velmi výrazně modifikovat. Lépe řečeno – můžete navolit úplně všechno, co vás napadne.

Příklad formulářového prvku – tlačítko Příklad formulářového prvku – tlačítko

Přesné umístění na stránce, velikost prvku, jeho barvu, barvu a šířku obtahu, úhlovou orientaci atd. Samozřejmě velice užitečnou možností je vytváření akcí. Tak například lze po klepnutí na daný formulářový prvek spustit nějakou webovou stránku, otevřít soubor, provést Java akci nebo se přesunout na jinou pozici v dokumentu!

První činnost – přesun na stránku První činnost – přesun na stránku

Dokonce, a to je zajímavé, lze přidávat více akcí naráz – např. po stisknutí formulářového tlačítka se lze přesunout na určitou stránku v dokumentu a otevřít webový prohlížeč se zadanou adresou! Z PDF souboru coby statické stránky se tak náhle stane interaktivní prezentace. (Proto jsou leckteré výukové programy a knihy tvořeny právě takto – jako interaktivní PDF prezentace.)

Druhá činnost – otevření webové stránky Druhá činnost – otevření webové stránky

Jedním z formulářových polí je podpis (Signature). K tomu pochopitelně potřebujete mít certifikát. Bohužel se jedná o funkci, která je jaksi „doplňková“, takže pokud nemáte program zakoupený, vloží se do všech stránek při použití podpisu vodotisk s Master PDF Editorem.

Zajímavou možností je export a import komentářů a formulářových prvků do zvláštních souborů, které lze přenést na jiný počítač a importovat do jiného PDF souboru. Slouží k tomu nabídky Komentáře | Export Comments Data, resp. Formuláře | Export Form Data. V nabídkách KomentářeFormuláře pak lze vyexportované soubory zase importovat.

Editace prvků na stránce

Pokud chcete s komentářem či formulářovým prvkem pohybovat, klepněte v liště na tlačítko Edit Document. Nástrojem Ruka (Hand Tool) se pohybujete v dokumentu – posouváte stránky. Chcete-li upravovat pouze formuláře a komentáře, vyberte nástroj Edit Form – tím budete mít zaručeno, že omylem neposunete textovým rámcem a podobně. Pokud si přejete změnit některý z textových rámců, máte i pro toto speciální nástroj – Edit Text Object. Nicméně text lze editovat i tak, že poklepete nástrojem Edit Document do textového rámce.

V PDF prohlížečích bývají nástroje pro výběr textu, obrázků, tabulek. Zde je jeden nástroj, Select Text, kterým označíte text, jenž pak můžete zkopírovat. Další možnosti výběru tu nejsou.

Obrázky, tvary, podpisy

PDF soubor je používán zpravidla jako archivační soubor, jehož obsah se již nemění. Nicméně programy jako Master PDF Editor umožňují jeho podstatné změny. Díky možnostem tohoto programu můžete se stránkou a s jejím obsahem operovat stejně snadno jako např. v programu Scribus (pochopitelně s určitými omezeními).

Jednoduše tak lze do dokumentu vložit například obrázek – opět, buď z nabídky Vložit nebo z tlačítkové lišty. Krom obrázku můžete vložit i nějaké primitivní tvary – čáru, obdélník, čáru od ruky, elipsu, ale také text. Všechny tyto prvky pak lze celkem dost důkladně formátovat.

Zarovnávání objektů

Vybrané objekty na stránce lze zarovnávat – slouží k tomu sada tlačítek, resp. nabídka Upravit | Align Objects. Je třeba ale říci, že se nejedná o zarovnávání objektů vůči sobě, ale vůči stránce. Můžete zarovnat jeden objekt, nebo se stisknutou klávesou Ctrl jich vybrat více. Textové rámce či objekty (třeba vyplněný obdélník) lze i posouvat v pořadí – přenést dospod stránky či naopak. Samozřejmě, před volbou Send to Back buďte obezřetní, protože pozdější editace takového objektu může být obtížná – budete muset přesunout objekty nad ním.

Export

PDF soubor můžete uložit opět jako PDF soubor (formáty jako *.ps nejsou podporovány), ale lze ho vyexportovat i jako obrázky, a to z nabídky Soubor | Exportovat | Obrázky. V dialogu si opět vyberte, jaké stránky chcete exportovat, v jakém formátu budou výsledné obrázky, jakou budou mít velikost, případně kvalitu, a stiskněte OK. Podporuje-li daný formát průhlednost, můžete ji použít, stejně tak, pokud chcete mít v rámci jednoho souboru více stránek (to podporuje třeba TIFF).

Možnosti exportu PDF souboru Možnosti exportu PDF souboru

(Jako ve škole) Průměr: 1.00 | Hodnotilo: 2
 

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Petr Valach

Petr Valach

Redaktor & editor OpenOffice.cz a LinuxEXPRES.cz. Správce sociálních sítí těchto redakcí. Člen nadace The Document Foundation.

 

Public Relations

22 Nabídka sportovních sázek

22betBookmaker, který od roku 2017 směřuje svou nabídku ke klientům z České republiky, si získává stále větší oblibu, a to nejen díky velmi vysokým sazbám a obrovské rozmanitosti oborů a akcí, které zahrnují sázení, ale také stránky s aktuálními novinkami, informacemi o událostech a dokonce o sekci podcastů.

Pokračování ...


 
 
woo jaw demo hz