Hromadná korespondence v LibreOffice 6

LibreOffice 6 V tomto čtvrtém a posledním díle přehledu změn v LibreOffice 6 se vrátíme k tématu hromadné korespondence. V nové verzi LibreOffice 6.0.2 se tato funkčnost dočkala vylepšení, které usnadňuje práci všem, kteří hromadnou korespondenci využívají.  

Problematice hromadné korespondence jsme se na naší stránce věnovali opakovaně – naposledy v článku Příprava hromadné korespondence, štítků a obálek v LibreOffice. Připomeňme, že pod pojmem hromadná korespondence se rozumí vytvoření více stejných dokumentů s obměněnými některými údaji (například jména adresátů, bydliště apod.). Ač název evokuje dojem, že vždy musí jít o dopis, resp. e-mail, ve skutečnosti lze tuto funkcionalitu využít pro každou příležitost, při níž vytváříte opakující se dokumenty – například vstupenky, u nichž měníte akorát pořadové číslo (příp. i jiné údaje).

Údaje, které se mění, se do dokumentu vkládají jako pole. Ve skutečnosti jde o databázové pole, do nichž se dotahují údaje z databáze, kterou je třeba předem připravit. Dosud tak mohlo jít například o databázový soubor nebo třeba tabulku Calcu.

Novinkou ve verzi LibreOffice 6 je, že k tomu účelu lze využít i sešit ve formátu *.xlsx. Sešity vytvořené v Excelu, obsahující databázová pole (tabulku se záhlavím a jednotlivými řádky a sloupci), již nemusíte převádět do formátu *.ods.

Další a možná podstatnější změnou však je, že jako databázový soubor může posloužit i textový dokument Writeru. Třebaže hromadnou korespondenci vytváříte právě ve Writeru, musí tento databázový soubor být samostatně. Od něj je tedy zapotřebí začít.

Ač slovní spojení „databázový soubor“ může vypadat přílbě učeně, ve skutečnosti jde o obyčejnou tabulku (viz obrázek). Tu si tedy připravte předem. Tabulka by měla obsahovat údaje, které se v hromadné korespondenci budou měnit. Dokonce si můžete připravit tabulek více. Soubor s tabulkami uložte.

Tabulky s adresáty v dokumentu Writeru Tabulky s adresáty v dokumentu Writeru

Otevřete nový soubor Writeru. Napište dopis, který si přejete poslat adresátům. (Opakujeme, nemusí jít jen o dopis.) A podobně jako v již zmiňovaném článku následně doplňte databázová pole.

Můžete postupovat například tak, že si otevřete novou lištu Hromadná korespondence (z nabídky Zobrazit | Nástrojové lišty) a v ní stiskněte první tlačítko Průvodce hromadnou korespondencí.

Nástrojová lišta Hromadná korespondence Nástrojová lišta Hromadná korespondence

V zobrazeném průvodci vyberte, zda se použije aktuální dokument, nový, jiný již existující nebo dokument ze šablony. Vyberte první možnost (na obrázku je zobrazena možnost výběru dokumentu ze šablony). Stiskněte Další.

Vytvoření nového dokumentu výběrem šablony Vytvoření nového dokumentu výběrem šablony

Jako typ dokumentu vyberte Dopis, i když by bylo možno vybrat i E-mailová zpráva. Obě varianty se liší ve způsobu nakládání s adresami adresátů.

Určení typu dokumentu Určení typu dokumentu

Přichází klíčový bod. V části Vložit blok s adresou stiskněte tlačítko Vybrat jiný seznam adres. Ve stejnojmenné okně pak stiskněte tlačítko Přidat a vyberte soubor se zdrojovou tabulkou. Pokud jich obsahuje víc, zobrazí se výzva k výběru příslušné tabulky.

Výběr tabulky z databázového souboru Výběr tabulky z databázového souboru

Označenou tabulku lze zobrazit po stisknutí tlačítka Náhled.

Zobrazení vybrané databázové tabulky Zobrazení vybrané databázové tabulky

Je jedno, jakou vyberete, protože se do zdrojů dat dostanou obě dvě – a z obou můžete vybírat.

Zaregistrovaná databáze s adresáty Zaregistrovaná databáze s adresáty

V další části vybíráte oslovení. To se může lišit na základě toho, zda zdrojová tabulka rozlišuje adresáty podle pohlaví. Měla by tedy obsahovat sloupec (nazvaný třeba Pohlaví), rozlišující adresáty na muže a ženy. Pak by se mužům přidalo oslovení „Vážený pane“, ženám „Vážená paní“ (či jiné, dle vašeho přání). V tomto případě tomu tak není, a tak ponecháme pole Vložit personalizované oslovení odškrtnuté. Můžeme využít Obecné oslovení (třeba nabízené „Ahoj“). K němu se hodí krom pozdravu i oslovení („Ahoj, Otakare Losno“). Při vytváření českého dokumentu je třeba použít skloňování, a proto by bylo třeba ke každému jménu přidat sloupec s oslovením. Pokud byste tak učinili, mohli byste po stisknutí tlačítka Přiřadit pole vybrat příslušný sloupec z tabulky, které oslovení obsahuje. Jelikož v našem příkladu oslovení není, obejdeme se bez této možnosti, a pole Tento dokument by měl obsahovat oslovení můžete ponechat odškrtnuté.

Správa oslovení adresátů Správa oslovení adresátů

Pokud byste přece jen chtěli oslovení využít, můžete v poslední záložce upravit umístění oslovení na stránce.

Umístění oslovení na stránce Umístění oslovení na stránce

Po stisknutí tlačítka Dokončit je tabulka s adresáty zaregistrovaná do LibreOffice. Můžete pokračovat ve stávajícím dokumentu či otevřít jiný. Každopádně vytvořte dopis, do nějž následně vložíte databázová pole. Ta zviditelníte tlačítkem Zdroje dat – například z lišty Hromadná korespondence. Zobrazte příslušnou tabulku, jako je tomu na obrázku, a přetažením za záhlaví jednotlivých sloupců umístěte požadovaná pole do dopisu.

Použít lze vždy jen jednu tabulku pro jednu hromadnou korespondenci. Chcete-li použít data z obou tabulek, musíte celý proces tvorby hromadné korespondence opakovat, nebo upravit zdrojové tabulky – třeba je sloučit do jedné.

Dopis s připojenými databázovými poli Dopis s připojenými databázovými poli

Některého adresáta lze vynechat – určíte ho pomocí šipek v liště. Poté stačí zaškrtnout pole Vyjmout příjemce.

Další možnosti, které lišta nabízí, je úprava jednotlivých dokumentů s již dotaženými údaji, uložení a tisk těchto dokumentů. Finálním výstupem může být využití možnosti úpravy jednotlivých dokumentů (zobrazí se jediný soubor s více stránkami, na každé dopis jednomu adresátovi) s následným tiskem do PDF nebo přímo využití tisku pomocí tlačítka z lišty.

Téma hromadné korespondence ještě zdaleka neopouštíme. V příštím článku se zaměříme na vygenerování dat adresátů prostřednictvím e-mailové databáze a vytvoření vlastní databáze adresátů přímo v prostředí Writeru.

Vzorové soubory:

Vzor_dopis.odt Vzor_dopis.odt (10,22 KB)
Vzor_seznam.odt Vzor_seznam.odt (11,20 KB)

(Jako ve škole) Průměr: 2.00 | Hodnotilo: 4
 

Komentáře

user avatar imcon
Odpovědět
Hromadná korespondence v LibreOffice - jak toto provést v Calcu ?
17. 03. 2019, 10:01:51
Jak udělat sheet s datovými poli v Calcu?
Chtěl bych udělat tabulku s údaji, kterou budu tisknout pro různé zaměstnance (datové pole).
Jak ale do buňky vložit v Calcu databázové pole a pak se mezi záznamy pohybovat?
user avatar neutr
Odpovědět
Hromadná korespondence v LibreOffice 6
17. 03. 2019, 11:26:53
Celkem jednoduše. Necháte si zobrazit databázový zdroj pomocí volby ZOBRAZIT > ZDROJE DAT, vyberete příslušný zdroj z nabídky všech registrovaných. Následně klepnete na záhlaví řádku se jménem a přetáhnete ho na správné místo v sešitě.

Vykolírují se sice všechny sloupce, ale ty následně můžete promazat. Přetáhnout se dá i mnoho řádků pomocí levého Ctrl (tím se bybere více řádků "napřeskáčku"), Ctrl+C, nebo "kopírovat" z kontextového menu pod pravým tlačítkem nad názvy řádků. Nad řádky z databáze se pak objeví i hlavičkový pruh polí.
user avatar Toqisek
Odpovědět
Hromadná korespondence v LibreOffice 6
4. 06. 2019, 09:55:27
Lze využívat hromadnou korespondenci i v Draw (chtěl bych to využít pro zjednodučení tvorby diplomů do soutěží)? Možnost Zobrazit->Zdroje dat tam nevidím...
user avatar neutr
Odpovědět
Re:Hromadná korespondence v LibreOffice 6
4. 06. 2019, 10:55:08
Nejde. Sice to lze nasimulovat, ale tohle umí jen Writer. Zase jde spíš o to jak pochopíme potřebu. Hromadná korespondence umí například hromadný dopis například pro klasické zasílání na papírovém nosiči, nebo emaily.

Nevidím důvod proč by měl Draw umět "hromadnou korespondenci".
V Draw můžeme vytvořit přílohu kterou z hromadné korespondence načteme jako přílohu. Oba případy se generují většinou ze šablon. Proto je častým případem postupu načtení příloh (obrázků) do šablony a z té se teprve dostane jako příloha do dopisu nebo emailu ap.

Existují makra nebo i hotová rozšíření, která by to uměla nasimulovat i třeba v Draw (nejčastější požadavek je z Calcu).

Více informací dostanete v našem fóru - zde by měly být příspěvky jen k tématu. Také sem nechodí mnoho lidí - myslím že spíš Ti co si vygooglili odkaz podle nějakého hesla.

Zde nelze dobře posílat například ukázky a hromadí se dotazy jeden přes druhý. Ve fóru by měl mít každý dotaz samostatný příspěvek k věci. Když sem dám několik dlouhých návodů tak je téma prakticky odepsané a nejnovější příspěvky nikdo číst nebude.
user avatar Karel
Odpovědět
Hromadná korespondence v LibreOffice 6
9. 03. 2021, 09:50:37
Dobrý den,
zajímalo by mne, jak vložit na libovolné místo dokumentu libovolné pole. Nechci vkládat jen adresy, ale i jiné údaje z vlastní databáze.
Konkrétně: vytvářím diplom, kde bude jméno, disciplína a výkon.
user avatar Netwalker
Odpovědět
Re:Hromadná korespondence v LibreOffice 6
9. 03. 2021, 16:27:12
Zdravím,
je třeba si přečíst odkazovaný článek Příprava hromadné korespondence, štítků a obálek v LibreOffice.
Podle toho jsem to po určitém čase a úsilí zvládnul.
Potřebuješ zdroj dat - ideálně v calcu.
We writeru si vytvoříš diplom - jakkoliv graficky zpracovaný a musíš si zobrazit Nástrojovou lištu Hromadná korespondence. We writeru klikneš na nástrojové liště Hromadná korespondence na první ikonku Průvodce hromadnou korespondencí a vybereš dopis, současný soubor a v dalším kroku vybereš soubor calcu s poli (pozor musí být uložený - nestačí když je otevřený v calcu na pozadí). která chceš vkládat otevře se Ti malý náhled (pod nástrojovou lištou) na ten soubor. Pole vkládáš tak, že v tom náhledu uchopíš název pole a přetáhneš do souboru na místo, kde to pole chceš.
Pokud chceš, pošlu Ti "Mustr".

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Petr Valach

Petr Valach

Redaktor & editor OpenOffice.cz a LinuxEXPRES.cz. Správce sociálních médií těchto redakcí. Člen nadace The Document Foundation. Ve svém volnu se věnuje popularizaci vědy a fotografování.

 
 
 
woo jaw demo hz