Impress pro pokročilé: export do PDF

impress.png Hotové prezentace běžně ukládáte do formátů, které vám umožňují pozdější úpravy. Existují však případy, kdy je vhodné využití exportu do PDF. Tento formát totiž zajišťuje plnou kompatibilitu zobrazované prezentace nebo dokumentu na všech počítačích bez rozdílu. Věnovat se tedy budeme základnímu nastavení exportu do PDF.  

Úvodem

Formát PDF (Portable Document Format) je souborový formát vyvinutý společností Adobe k ukládání dokumentů. Jeho hlavní výhodou je zejména nezávislost na používané platformě, tedy na operačním systému i hardwaru. V každém počítači tak dokument vypadá úplně stejně. Jedinou nutností pro využití PDF je aplikace, která jej dokáže otevřít.

Impress stejně jako všechny ostatní aplikace spadající do balíku OpenOffice.org podporuje export do formátu PDF. Typickým příkladem využití této možnosti je potřeba umístění prezentace na webové stránky. Na ty totiž návštěvníci přistupují z různých operačních systémů a s různou programovou vybaveností.

Pro zahájení exportu do PDF vyberte Soubor | Exportovat do PDF….

Nastavení pro Export do PDF se nachází v nabídce SouborNastavení pro Export do PDF se nachází v nabídce Soubor

Karta Obecné

Na první kartě Obecné máte k dispozici celou řadu nastavení. Pokud chcete vyexportovat celou prezentaci, zanechte v Rozsahu zaškrtnuté políčko Vše. Pokud potřebujete vyexportovat pouze některé snímky, zaškrtněte Stránky a do textového pole po pravé straně napište ve tvaru číslo-číslo (například 10-15) čísla vámi vybraných snímků.

Další možností je nastavení komprese JPEG obrázků. Pomocí možnosti Komprese JPEG můžete nastavit kvalitu vložených obrázků a ovlivnit celkovou velikost vyexportované prezentace. Nicméně je důležité si uvědomit, že kompresí snižujete velikost souboru pouze na úkor výsledné kvality. Nedoporučuji snižovat kvalitu pod 80 %, dokonce můžete bez obav zanechat přednastavenou hodnotu 90 %.

Dále můžete pomocí zaškrtnutí Redukovat rozlišení obrázků změnit rozlišení exportované prezentace dle přednastavených nebo vlastních hodnot. Hodnota DPI (Dots per inch) udává, kolik obrazových bodů připadá na délku jednoho palce (2,54 cm). Platí tedy, že čím vyšší rozlišení zvolíte, tím graficky kvalitnější (přesnější) bude grafika. Podle nastaveného rozlišení DPI se při exportu upraví rozlišení veškerých snímků v prezentaci. Pro většinu prezentací plně dostačuje ponechat základní nastavení, tedy oněch 300 DPI. Rozlišení se vyplatí zvětšit pouze v případě, že je vaším cílem například promítání fotografií.

Pokud v prezentaci máte poznámky a chcete je vyexportovat, pak zaškrtněte políčko Export poznámek.

Volby PDF – PDFVolby PDF – PDF

Výchozí zobrazení

Na druhé kartě máte na výběr celou řadu nastavení týkajících se samotného zobrazení finálního dokumentu. V nabídce Panely máte na výběr ze tří možností. V podstatě se jedná o zobrazení panelu v aplikaci pro prohlížení PDF. Nastavte dle libosti. V nabídce Zvětšení doporučuji buď zanechat Výchozí, nebo zaškrtnout Přizpůsobit šířce. V posledním případě se prezentace automaticky srovná podle velikosti okna daného prohlížeče PDF dokumentů.

Volby PDF – Výchozí zobrazeníVolby PDF – Výchozí zobrazení

Výchozí zobrazení – Jen stránkaVýchozí zobrazení – Jen stránka

Výchozí zobrazení – Náhledy a stránka:Výchozí zobrazení – Náhledy a stránka:

V prohlížeči se zobrazí kromě aktuálního snímku také náhledy na snímky ostatní. Pokud vyberete pouze Záložky a stránka, zobrazí se na místo náhledů pouze odkazy (záložky) na další snímky.

Výchozí zobrazení – Rozvržení stránek – Jedna stránkaVýchozí zobrazení – Rozvržení stránek – Jedna stránka

Výchozí zobrazení – Rozvržení stránek - SouvisléVýchozí zobrazení – Rozvržení stránek - Souvislé

Uživatelské rozhraní

Volby PDF – Uživatelské rozhraníVolby PDF – Uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní – Nastavení uživatelského rozhraní. Všechny možnosti jsou zaškrtlé.Uživatelské rozhraní – Nastavení uživatelského rozhraní. Všechny možnosti jsou zaškrtlé.

Uživatelské rozhraní – Nastavení uživatelského rozhraní. Všechny možnosti jsou odškrtléUživatelské rozhraní – Nastavení uživatelského rozhraní. Všechny možnosti jsou odškrtlé

V kartě Uživatelské prostředí nenastavujete samotný dokument, ale chování aplikace, ve které jej otevíráte. V sekci Nastavení okna věnujte pozornost zejména možnosti Otevřít v režimu celé obrazovky. Po spuštění prezentace totiž nebudete muset v prohlížeči PDF dokumentů tuto možnost manuálně zapínat. Samozřejmě můžete vybrat jiné možnosti dle vlastního uvážení a potřeby. V sekci Nastavení uživatelského prostředí například vypnout jednotlivé prvky prohlížeče PDF dokumentů jako je názorně ukázáno na snímcích níže v internetovém prohlížeči.

Odkazy

Volby PDF - OdkazyVolby PDF - Odkazy

Karta Odkazy a její možnosti neovlivňují samotný vzhled ani vizuální chování PDF. Jedná se pouze o nastavení chování jednotlivých odkazů v rámci dokumentu. Pozornost je vhodné věnovat zejména možnosti Odkazy mezi dokumenty. Výběrem rozhodnete, zda se odkazy mezi jednotlivými dokumenty budou otevírat v aplikaci pro čtení PDF nebo ve výchozím internetovém prohlížeči, což je vhodné například pokud počítáte s publikováním prezentace na webu. Bezpečnost

Volby PDF - BezpečnostVolby PDF - Bezpečnost

Poslední kartou je Bezpečnost. Zde nastavujete případné heslo pro otevření nebo jednotlivá oprávnění v dokumentu. Samozřejmě se nejedná o žádnou neprolomitelnou ochranu, a tak je dobré brát tento způsob ochrany dat spíše jako preventivní. Je-li vaším cílem zaheslovat pouze otevření dokumentu, klikněte na Nastavit heslo pro otevření a následně vyplňte zvolené heslo. Pokud často ztrácíte hesla, raději si jej zapište na bezpečné místo.

Jednotlivá omezení v rámci PDF dokumentu si můžete zvolit až po nastavení hesla. Klikněte na Nastavit heslo pro oprávnění. Stejně jako v prvním případě vložte vámi zvolené heslo a potvrďte stisknutím tlačítka Ok. Následně se vám odemknou možnosti nastavení (povolení) Tisku a Změn, které byly do této doby uzamčené. Následující možnosti zaškrtněte podle potřeby.

Export do PDF v Impressu není v podstatě odlišný od ostatních aplikací spadajících do OpenOffice.org. Nicméně prezentace vyžadují trochu jiné přístupy a jednotlivá vhodná nastavení, která jsme v tomto návodu probrali.(Jako ve škole) Průměr: 1.71 | Hodnotilo: 7
 

Komentáře

user avatar PetrV
Odpovědět
Impress pro pokročilé: export do PDF
22. 03. 2010, 03:25:13
Hezký článek. I když se autor vyhnul některým zajímavostem.
Záložka Obecné, sekce Obecné:
Tagované PDF znamená, že se dokument doplní xml značkováním, které umožňuje například přesnější export textu z PDF a další (v Acrobatu pak možnost přeuspořádat obsah stránky úpravou syntaxe xml); zvyšuje velikost souboru, ale pokud se předpokládá, že někdo bude text dále využívat, pak je vhodné tuto možnost použít;

export do formátu PDF/A-1a znamená, že dokument bude vydestilován do formátu PDF/A-1, který je ISO standardem přo přenos kancelářských dokumentů. Jedná se o archivační formát, který zaručuje, že bude kdykoliv v budoucnu zobrazitelný v jakémkoliv PDF prohlížeči. Při exportu do tohoto formátu OpenOffice patrně embeduje fonty. Pakliže ponecháte defaultní export do formátu PDF 1.4 a máte užity nějaké vlastní fonty, příjemce se možná bude divit, že mu některé znaky nejdou zobrazit, resp. došlo k substituci např. za Courier. S tímto formátem nemám moc zkušeností, ale podle toho, co jsem zaregistroval, je to konečná - výsledný soubor nelze už příliš upravovat; v praxi se však uplatňuje spíše formát 1.5, který, pokud vím, má menší problémy se zobrazováním českých znaků atd., je škoda, že OOo již celou řadu let se drží 1.4; nikdo nenutí vývojový tým, aby připravil podporu pro tiskařské formáty PDF, to je k ničemu, ani aby zakomponovali podporu pro formát 1.7, jeho výhody totiž uživatel v OOo nevyužije, ale přechod na formát alespoň Acrobatu 6 by byl vhodný;

dále je fakt škoda, že tu není trochu podrobněji popsána možnost exportu formuláře, resp. možnost výběru formátu v závislosti na typu dat ve formuláři;

určitě zajímavou možností je export do ODF a PDF zároveň; tato možnost je poskytována uživatelům s nainstalovaným pluginem Sun PDF Import;

nakonec zde chybí základní informace, totiž že nastavení v tomto okně je pak používáno dále při exportu do PDF jen za pomoci tlačítka... tedy zachovává se.
user avatar PetrV
Odpovědět
Re:Impress pro pokročilé: export do PDF
22. 03. 2010, 03:28:37
Znovu jsem se podíval na článek a zjistil jsem, že i když je pěkně napsaný - proto jsem dal za jedna - je hrozně ožolený.
Takže fajn, napíšu podobný, třeba i lepší. Ovšem, jak je mým zvykem, v rámci něčeho jiného. Článek, na kterém začnu pracovat v pondělí, se bude zabývat tvorbou vizitky v Draw; takže se to tam hodí.
user avatar Daniel
Odpovědět
Re:Re:Impress pro pokročilé: export do PDF
22. 03. 2010, 08:52:19
Tak na vizitky se těším
user avatar ikarlos
Odpovědět
Impress pro pokročilé: export do PDF
22. 03. 2010, 14:05:53
Zrovna jsem chtěl položit dotaz na tvorbu pdf v OO - a ejhle, nový článek se exportem do pdf zabývá.
Ale obávám se, že můj dotaz bude spíše povzdechnutí. Týká se elektronického podpisu. S potěšením jsem zjistil, že OO umí podepisovat dokumenty elektronickým podpisem, pokud je tento již nainstalován do Mozilly. Jenže - podepíše pouze odt dokumenty; dokumenty exportované do .doc již podepsané nejsou. A co je ještě horší, OO nedokáže podepsat ani vyexportované pdf. Takže jakákoliv snaha o podepsanou komunikaci se světem mimo OO je marná.
Navíc OO nastavuje u exportovaných pdf "Document restriction: signing not allowed", takže pravděpodobně znemožňuje podepsání dokumentu některými dalšími aplikacemi.
Domnívám se, že pokud by měl OO proniknout do podnikové sféry, měl by podepisování dokumentů zvládat. Netušíte, zda v nějakých vývojových verzích je toto již řešeno?
user avatar PetrV
Odpovědět
podpis
22. 03. 2010, 16:33:27
Jestli chcete podepisovat, pak nepochybně jste firma a máte dostatek prostředků na pořízení Adobe Acrobatu, alespoň v základní verzi. Upozorňuji Vás, že dokumenty vygenerované OpenOffice.org podepisovat lze, ale nevím, jak je to u formátu PDF/A-1. Můžete využít nějakou free nebo sharewarovou aplikaci, třeba Foxit Reader. Pokud vím, umí i podpis, ale za určitý finanční obolus.
user avatar ikarlos
Odpovědět
Re:podpis
22. 03. 2010, 17:19:22
Ale ano, jistě, externí aplikaci lze pro podepisování exportovaných (a jakýchkoliv jiných) pdf použít, sám mám v OO instalován zásuvný modul JSignPdf, který funguje. Používám výhradně linux, takže nevím, co bych s Adobe Acrobatem dělal. Ten Foxit Reader je zřejmě i pro Linux, díky za tip. Ale o tom můj dotaz nebyl. Když budu chtít vydat peníze na Acrobata ( > $400 ), budu je mít i na Windows a MS Office.
Moje připomínka upozorňovala na to, že by tato funkčnost měla být přítomna přímo v OO, což by dle mého skromného názoru neměl být problém, knihovny v Javě pro to jsou a OO na Javě docela staví, ne?
user avatar PetrV
Odpovědět
Re:Re:podpis
22. 03. 2010, 22:37:53
Podle mě se co se týče PDF na OOo nehnulo čtyři roky prstem.

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
 
 
woo jaw demo hz