Jak pracovat s poli ve Writeru - informace o dokumentu a autorovi

writer.png Pole je proměnná, která obsahuje text nebo číslo. Tento text je spjat s obsahem dokumentu. Může obsahovat údaje o autorovi, název dokumentu nebo čísla stránek.  

Co je to pole?

Pole je proměnná, která obsahuje text nebo číslo. Tento text (či číslo) je spjat s obsahem dokumentu. Může obsahovat údaje o autorovi, název dokumentu nebo čísla stránek. Hlavní využití polí ovšem spočívá ve vkládání hodnot, které se mění s tím, jak se mění a narůstá obsah dokumentu. Protože je pole variabilní – jeho hodnota se může měnit. Vložíte-li datum jako pole, při otevření dokumentu bude na místě, kde je pole vloženo, vždy aktuální datum. Podobné je to s polem čas. Existuje i varianta „neměnný“, kdy se použije čas v okamžiku vytvoření pole. Pokud přidáte další stránky, celkový počet stran se změní také v poli, upřesníte-li název dokumentu, adekvátní pole změní obsah atd.

Hodnota pole je vykreslena se šedým pozadím – toto pozadí se netiskne, jedná se jen o vizuální upozornění, že zvýrazněná část textu je pole. Barvu lze změnit v nastavení Nástroj | Volby | Vzhled, sekce Textový dokument a položka Stínování polí.

Základní pole pro použití

Základní pole jsou připravena v nabídce Vložit | Pole, první z nich je aktuální datum: 24.7.2009 a čas: 11:42:18. Následují číslo aktuální stránky a celkový počet stránek. Tato pole se používají v záhlavích či zápatích ve formě Strana 1/2. Praktické pole je také vyhrazeno autorovi dokumentu: a názvu: Jak pracovat s poli ve Writeru – 1. díl

Pole má dva způsoby zobrazení: buď může zobrazovat hodnotu, nebo se zobrazuje název pole. Přepnout mezi oběma stavy lze pomocí [Ctrl-F9] nebo prostřednictvím Zobrazit | Názvy polí. Obsah pole se aktualizuje klávesou [F9].

Pomocí klávesové zkratky [Ctrl-F2], nebo nabídky Vložit | Pole | Jiné, se zobrazí kompletní nabídka polí. Ta jsou rozčleněna do několika sekcí, přičemž každá sekce má svou kartu v zobrazeném dialogu: Dokument, Křížové odkazy, Funkce, Informace o dokumentu, Proměnné a Databáze. Projděme si ty nejzajímavější.

Pole – karta Dokument

Karta Dokument obsahuje tři sloupce s názvy: Typ, Vybrat a Formát.

Do dokumentu lze vložit pole dle vlastní volbyDo dokumentu lze vložit pole dle vlastní volby

První sloupec s názvem Typ obsahuje tato pole: Autor, Čas, Datum, Kapitola, Název souboru, Odesilatel, Statistika, Stránka a Šablony. Další dva sloupce – Vybrat a Formát – se mění podle toho, který Typ je vybrán v prvním sloupci. Jak je vidět na obrázku, u některých z nich lze určit, má-li se jednat o pevný obsah (myšleno neměnný) – hodnota se vytvoří v okamžiku vložení pole do textu a nadále se nemění. Oproti tomu proměnlivý obsah reflektuje změny v dokumentu, v případě času tedy jeho změnu, jak jsme už zmínili. Datum a čas lze zadat v mnoha formátech a dokonce si vytvořit svůj vlastní.

Hodnoty polí se nastavují ve vlastnostech dokumentu, nabídka Soubor | Vlastnosti. Pokud pole nic nezobrazí, zřejmě nejsou položky vyplněné. Příkladem může být např tato věta: Autorem dokumentu je Irena Šafářová, dokument byl vytvořen 23.6.2008, dnes je ovšem pondělí, 3. srpen 2009.

Okno obsahující všechna pole má tu výhodu, že zůstává na obrazovce a vy můžete psát a vkládat pole; nemusíte jej stále zavírat a zase otevírat.

Velmi praktické je pole Kapitola, které obsahuje číslo a název aktuální kapitoly, což je v tomto případě "Jak pracovat s poli ve Writeru - 1. díl", a je to hlavní kapitola; její podkapitola se jmenuje Pole – karta Dokument. Úroveň kapitoly, jejíž název má pole obsahovat, se nastavuje v pravé dolní části okna. Název se samozřejmě hodí do záhlaví. Rychlá úprava záhlaví se provádí v nabídce Vložit | Záhlaví. Do aktivního záhlaví pak vložte pole Název kapitoly, které zařídí, že na každé stránce bude adekvátní název.

Další pole – Název souboru – se vztahuje k souboru s dokumentem a zobrazuje cestu a název souboru. Obsah může být neměnný, nebo se může změnit pokaždé, když se změní místo uložení či název souboru.

Informace o dokumentu, jsou-li správně vyplněné, se použijí i v případě následujícího pole. Je jím pole Odesilatel, jež obsahuje podrobné informace o autorovi dokumentu – vyplňují se v profilu Nástroje | Volby | OpenOffice.org | Údaje o uživateli. Bydliště autora je tedy ORLOVÁ-PORUBA.

Pole Statistika vypovídá o obsahu dokumentu. Spočítá, kolik má váš dokument znaků. Pokud další připíšete, aktualizujte pole klávesou F9. Také můžete spočítat počet odstavců, slov, tabulek, obrázků, stránek, atd. Můžeme si statistiku ukázat v malé demonstrační tabulce.

Pole statistika spočítá slova i objektyPole statistika spočítá slova i objekty

Typ pole Stránka patří samozřejmě do zápatí. V poli Formát si můžete vybrat, jak bude číslo stránky vypadat. Dole vpravo je pak okno s názvem Odchylka a tam je možné zadat číslem, o kolik se bude lišit číslování stránek. Například máte v dokumentu první stránku, kterou nechcete číslovat, a druhou stránku potřebujete očíslovat jedničkou. Do pole Odchylka tedy zadáte -1.

O číslování dokumentů bylo napsáno několik článků, například Jak specificky číslovat stránky dokumentu nebo Rozšíření pro Writer – Pagination.

Poslední typ dokumentu jsou Šablony. Vloží jméno souboru šablony, cestu k šabloně nebo jméno souboru šablony bez přípony. Můžete také vložit jména Kategorie a Stylu aktuální šablony. Chcete-li vidět jména kategorií a stylů, vyberte Soubor | Šablony | Uspořádat.

Další karty

Okno Pole | Jiné obsahuje ještě další karty a ty si projdeme příště.

 

 

(Jako ve škole) Průměr: 1.00 | Hodnotilo: 4
 

Komentáře

user avatar Marek Turnovec
Odpovědět
Jak pracovat s poli ve Writeru - informace o dokumentu a autorovi
4. 08. 2009, 09:37:44
Občas by se mi hodila možnost zobrazovat průběžně počet znaků a slov, ale bez toho, aby se do toho počtu připočítalo i ono zobrazení tohoto počtu. Jistě, můžu využít patřičnou funkci v menu, ale to tam musím pokaždé znovu jít do menu. Tak jsem myslel, že s polem by to bylo snazší, dát si ho třeba do záhlaví. Jenže pak se do toho celkového počtu připočítá i to, co je v poli.

Je možné udělat třeba pole, které by počítalo znaky a slova jen v určité oblasti dokumentu?
user avatar Kverulant-10
Odpovědět
Pole AUTOR
18. 08. 2009, 16:12:08
Co se týče pole "Autor", nikde takové není možné jednoduše definovat. Problém tkví v tom, že se do toho pole zobrazuje uživatel programu, který je uveden ve Volbách. Jenže pokud pracuji třeba na cizím počítači a chci, aby zde bylo moje jméno či jiné jméno, nemám možnost tak učinit beze změny těchto údajů. Podle mne je toto docela nešvar OO.o; jinde lze totiž tuto věc zadat ve vlastnostech stejně jako titul apod.

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
redakce OpenOffice.cz

redakce OpenOffice.cz

redaktoři OpenOffice.cz

 
 
 
woo jaw demo hz