Jak pracovat s poli ve Writeru - informace o dokumentu a autorovi

writer.png Pole je proměnná, která obsahuje text nebo číslo. Tento text je spjat s obsahem dokumentu. Může obsahovat údaje o autorovi, název dokumentu nebo čísla stránek.  

Co je to pole?

Pole je proměnná, která obsahuje text nebo číslo. Tento text (či číslo) je spjat s obsahem dokumentu. Může obsahovat údaje o autorovi, název dokumentu nebo čísla stránek. Hlavní využití polí ovšem spočívá ve vkládání hodnot, které se mění s tím, jak se mění a narůstá obsah dokumentu. Protože je pole variabilní – jeho hodnota se může měnit. Vložíte-li datum jako pole, při otevření dokumentu bude na místě, kde je pole vloženo, vždy aktuální datum. Podobné je to s polem čas. Existuje i varianta „neměnný“, kdy se použije čas v okamžiku vytvoření pole. Pokud přidáte další stránky, celkový počet stran se změní také v poli, upřesníte-li název dokumentu, adekvátní pole změní obsah atd.

Hodnota pole je vykreslena se šedým pozadím – toto pozadí se netiskne, jedná se jen o vizuální upozornění, že zvýrazněná část textu je pole. Barvu lze změnit v nastavení Nástroj | Volby | Vzhled, sekce Textový dokument a položka Stínování polí.

Základní pole pro použití

Základní pole jsou připravena v nabídce Vložit | Pole, první z nich je aktuální datum: 24.7.2009 a čas: 11:42:18. Následují číslo aktuální stránky a celkový počet stránek. Tato pole se používají v záhlavích či zápatích ve formě Strana 1/2. Praktické pole je také vyhrazeno autorovi dokumentu: a názvu: Jak pracovat s poli ve Writeru – 1. díl

Pole má dva způsoby zobrazení: buď může zobrazovat hodnotu, nebo se zobrazuje název pole. Přepnout mezi oběma stavy lze pomocí [Ctrl-F9] nebo prostřednictvím Zobrazit | Názvy polí. Obsah pole se aktualizuje klávesou [F9].

Pomocí klávesové zkratky [Ctrl-F2], nebo nabídky Vložit | Pole | Jiné, se zobrazí kompletní nabídka polí. Ta jsou rozčleněna do několika sekcí, přičemž každá sekce má svou kartu v zobrazeném dialogu: Dokument, Křížové odkazy, Funkce, Informace o dokumentu, Proměnné a Databáze. Projděme si ty nejzajímavější.

Pole – karta Dokument

Karta Dokument obsahuje tři sloupce s názvy: Typ, Vybrat a Formát.

Do dokumentu lze vložit pole dle vlastní volbyDo dokumentu lze vložit pole dle vlastní volby

První sloupec s názvem Typ obsahuje tato pole: Autor, Čas, Datum, Kapitola, Název souboru, Odesilatel, Statistika, Stránka a Šablony. Další dva sloupce – Vybrat a Formát – se mění podle toho, který Typ je vybrán v prvním sloupci. Jak je vidět na obrázku, u některých z nich lze určit, má-li se jednat o pevný obsah (myšleno neměnný) – hodnota se vytvoří v okamžiku vložení pole do textu a nadále se nemění. Oproti tomu proměnlivý obsah reflektuje změny v dokumentu, v případě času tedy jeho změnu, jak jsme už zmínili. Datum a čas lze zadat v mnoha formátech a dokonce si vytvořit svůj vlastní.

Hodnoty polí se nastavují ve vlastnostech dokumentu, nabídka Soubor | Vlastnosti. Pokud pole nic nezobrazí, zřejmě nejsou položky vyplněné. Příkladem může být např tato věta: Autorem dokumentu je Irena Šafářová, dokument byl vytvořen 23.6.2008, dnes je ovšem pondělí, 3. srpen 2009.

Okno obsahující všechna pole má tu výhodu, že zůstává na obrazovce a vy můžete psát a vkládat pole; nemusíte jej stále zavírat a zase otevírat.

Velmi praktické je pole Kapitola, které obsahuje číslo a název aktuální kapitoly, což je v tomto případě "Jak pracovat s poli ve Writeru - 1. díl", a je to hlavní kapitola; její podkapitola se jmenuje Pole – karta Dokument. Úroveň kapitoly, jejíž název má pole obsahovat, se nastavuje v pravé dolní části okna. Název se samozřejmě hodí do záhlaví. Rychlá úprava záhlaví se provádí v nabídce Vložit | Záhlaví. Do aktivního záhlaví pak vložte pole Název kapitoly, které zařídí, že na každé stránce bude adekvátní název.

Další pole – Název souboru – se vztahuje k souboru s dokumentem a zobrazuje cestu a název souboru. Obsah může být neměnný, nebo se může změnit pokaždé, když se změní místo uložení či název souboru.

Informace o dokumentu, jsou-li správně vyplněné, se použijí i v případě následujícího pole. Je jím pole Odesilatel, jež obsahuje podrobné informace o autorovi dokumentu – vyplňují se v profilu Nástroje | Volby | OpenOffice.org | Údaje o uživateli. Bydliště autora je tedy ORLOVÁ-PORUBA.

Pole Statistika vypovídá o obsahu dokumentu. Spočítá, kolik má váš dokument znaků. Pokud další připíšete, aktualizujte pole klávesou F9. Také můžete spočítat počet odstavců, slov, tabulek, obrázků, stránek, atd. Můžeme si statistiku ukázat v malé demonstrační tabulce.

Pole statistika spočítá slova i objektyPole statistika spočítá slova i objekty

Typ pole Stránka patří samozřejmě do zápatí. V poli Formát si můžete vybrat, jak bude číslo stránky vypadat. Dole vpravo je pak okno s názvem Odchylka a tam je možné zadat číslem, o kolik se bude lišit číslování stránek. Například máte v dokumentu první stránku, kterou nechcete číslovat, a druhou stránku potřebujete očíslovat jedničkou. Do pole Odchylka tedy zadáte -1.

O číslování dokumentů bylo napsáno několik článků, například Jak specificky číslovat stránky dokumentu nebo Rozšíření pro Writer – Pagination.

Poslední typ dokumentu jsou Šablony. Vloží jméno souboru šablony, cestu k šabloně nebo jméno souboru šablony bez přípony. Můžete také vložit jména Kategorie a Stylu aktuální šablony. Chcete-li vidět jména kategorií a stylů, vyberte Soubor | Šablony | Uspořádat.

Další karty

Okno Pole | Jiné obsahuje ještě další karty a ty si projdeme příště.

 

 

(Jako ve škole) Průměr: 1.00 | Hodnotilo: 4
 

Komentáře

user avatar Marek Turnovec
Odpovědět
Jak pracovat s poli ve Writeru - informace o dokumentu a autorovi
4. 08. 2009, 09:37:44
Občas by se mi hodila možnost zobrazovat průběžně počet znaků a slov, ale bez toho, aby se do toho počtu připočítalo i ono zobrazení tohoto počtu. Jistě, můžu využít patřičnou funkci v menu, ale to tam musím pokaždé znovu jít do menu. Tak jsem myslel, že s polem by to bylo snazší, dát si ho třeba do záhlaví. Jenže pak se do toho celkového počtu připočítá i to, co je v poli.

Je možné udělat třeba pole, které by počítalo znaky a slova jen v určité oblasti dokumentu?
user avatar Kverulant-10
Odpovědět
Pole AUTOR
18. 08. 2009, 16:12:08
Co se týče pole "Autor", nikde takové není možné jednoduše definovat. Problém tkví v tom, že se do toho pole zobrazuje uživatel programu, který je uveden ve Volbách. Jenže pokud pracuji třeba na cizím počítači a chci, aby zde bylo moje jméno či jiné jméno, nemám možnost tak učinit beze změny těchto údajů. Podle mne je toto docela nešvar OO.o; jinde lze totiž tuto věc zadat ve vlastnostech stejně jako titul apod.

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
redakce OpenOffice.cz

redakce OpenOffice.cz

redaktoři OpenOffice.cz

 

Public Relations

Jak si zabezpečit servery?

DNSSECPokud chce moderní člověk plně využívat to, co mu virtuální svět internetu nabízí, musí se stále více orientovat na bezpečnost. Musí činit kroky, jež ho ochrání před riziky, jež se právě na této síti skrývají a dnes a denně uživatele ohrožují.

Pokračování ...


 
 
woo jaw demo hz