Jak si přizpůsobit graf – část II.

LO_Calc.png V tomto díle možností pro tvorbu a zpřehlednění grafů si ukážeme další způsoby, jak lze do grafu přidat informace a jak z grafů nedělat omalovánky, jaké jsme se pokusili ukázat v předchozím dílu.  

Jak si nezaneřádit graf

Připomeňme si nejprve poslední obrázek z předchozího dílu.

Ukázka barevně přehnaného grafu Ukázka barevně přehnaného grafu

Když se na tyto obrázky grafů podíváte, napadne vás asi něco takového:

 • Graf hýří všemi barvami. Použité barvy znesnadňují čitelnost.
 • Naprosto zbytečný 3D rozměr, který čitelnosti nepřidá – mozek snadněji interpretuje data ve 2D.
 • Šílené varianty barevných přechodů lineární a bilineární.
 • Šikmý text u popisku osy může být, ale lepší je stojatý.

Zkusme si udělat graf, který bude tyto nedostatky eliminovat. Nejprve si ale připomeňme pravidla pro tvorbu grafů, která stojí za to mít na paměti:

 • Snažte se být umírnění v použitých barvách. Mnoho barev škodí, barvy mají zvýrazňovat určité významné hodnoty, resp. mít jinou informační funkci. Graf je o informacích, ne o přehledu barev, které máte v paletě.
 • Barvy volte rozumně. Můžete použít gradient (proč ne), ale decentně. Pěkný a čitelný graf může být i s použitím plných barevných výplní. Ne nadarmo mají některé barvy z výchozí palety barev v LibreOffice název Graf.
 • Pozadí je dobré nechat bílé. Pouze pokud chcete použít pro jednotlivé hodnoty grafu málo kontrastní barvy, můžete použít decentní pozadí, nejlépe v jednolité barvě. Mějte však na paměti, že jakékoliv použití barevného pozadí zhoršuje čitelnost.
  Pozadí se můžete rozhodnout použít například i pro snadnější „zapadnutí“ grafu do místa určení – třeba na webu.
 • Nepoužívejte třetí rozměr. Někdy se uplatní, když se snažíte do jednoho grafu vecpat závislosti veličin na více proměnných, ale většinou třetí rozměr jen znepřehledňuje graf, znesnadňuje odečítání hodnot a pravému účelu stejně nepřispěje. Zkrátka třetí rozměr by měl být pro vás zakázaný, snad jen v případech, ve kterých je graf jen ilustrační nebo nehrozí ztížení odečítání hodnot z grafu – třeba, protože hodnoty jsou uvedeny v popiscích a je jich málo – můžete se pokusit 3D graf použít.
 • Nekombinujte různé varianty přechodů. Pokud se rozhodnete použít přechod, pak pouze jeden a odlišujte jednotlivé hodnoty (či datové řady) pouze zastoupením různých barev v přechodech. Používejte jen lineární gradient, nesnažte se o jiné typy přechodů.
 • Popisky umísťujte vhodně – neměly by být ani malé, ani příliš velké, neměly by zasahovat do samotného grafu. Zvažte jejich účel.

Do popisku osy Y byla přidána jednotka.Znovu a lépe

Pamatujme si výše uvedená pravidla a sestrojme pro tuto velmi jednoduchou úlohu graf znovu. Použijeme stejný typ, tedy Sloupcový. Výsledek by mohl být například takovýto.

Decentní podoba sloupcového grafu Decentní podoba sloupcového grafu

 • Barvy jsou voleny tak, aby byly jednoduché, kontrastní jak vůči pozadí, tak aby i zvýrazňovaly různé datové řady.
 • Velikost a pozice popisků byla upravena.
 • Legenda se přemístila na spodek, kde má větší význam.
 • Do popisku osy Y byla přidána jednotka.

U tohoto grafu je podnadpis celkem zbytečný, nicméně celý graf by šel konstruovat jako hospodářský výsledek firmy v daných letech se zobrazenými podíly prodejů.

Ve firmě, v níž se prodává velké množství druhů zboží, by samozřejmě bylo nutno použít jiný typ grafu. V nastavení typu grafu můžete použít variantu sloupcového grafu zvanou Skládaný sloupcový graf. Ten vidíte na dalším obrázku.

Skládaný typ sloupcového grafu Skládaný typ sloupcového grafu

Jeho použití je pro daný příklad vhodné, protože počty prodejů se podepisují na hospodářském výsledku (a zde by se skutečně hodilo graf přejmenovat). Vidíte tak jednotlivá zastoupení prodejů v závislosti na druhu zboží a zároveň i výsledný počet všech prodejů. Výborně se zde také hodí i popisky jednotlivých dat.

Různé varianty sloupcového grafu Různé varianty sloupcového grafu

Třetí variantou sloupcového grafu je Skládaný sloupcový graf (procenta). Odpovídající údaje v datových řadách zobrazuje jako 100 % (v prvním sloupci jsou tedy hodnoty z prvního řádku sloupců A, B a C) a každá hodnota je zastoupena relativně. V tomto případě se hodí uvést popisky dat jako procenta.

Skládaný typ grafu se zaměřením na relativní podíly jednotlivých hodnot Skládaný typ grafu se zaměřením na relativní podíly jednotlivých hodnot

A konečně, jak na to...

Jak už víte, chcete-li upravovat graf, musíte na něj poklepat. Tím se přepnete do editačního modu grafu (v podstatě spustíte modul Chart). Z roletky Výběr prvku grafu, případně klepnutím na určitou část grafu tuto část označíte a stisknutím tlačítka Formát výběru, resp. pomocí kontextové nabídky můžete daný prvek editovat.

Návod na úpravu pozadí a barev jednotlivých sloupců najdete v předchozím dílu. Chcete-li změnit typ grafu, stačí stisknout příslušné tlačítko.

Úprava popisků

Pro přidání popisku určité datové řady ji stačí označit a z kontextové nabídky vybrat Vložit popisky dat. Do nabídky Výběr prvku grafu přibude prvek Datová řada 'X' Popisky dat, kde X znamená název dané datové řady. Při editaci je pak nejvýznamnější záložka Popisky dat. V ní určíte, zda se popisek zobrazí jako číslo nebo jako procento – a i tyto možnosti lze dále upravovat, nastavovat popiskům formát.

Úprava formátu číselných hodnot popisků dat Úprava formátu číselných hodnot popisků dat

Pokud necháte zatržené pole Formát zdroje, použije se formát použitý v tabulce, jinak si můžete definovat vlastní. Zaškrtnutím pole Zobrazit kategorii zobrazíte popisky jednotlivých datových bodů, pokud jsou; v tomto případě by se před číslo vložil rok. A můžete si i nechat zobrazit klíč legendy ke každému datovému bodu. Asi je zřejmé, že poslední dvě možnosti většinou spíše vedou k nepřehlednosti.

Pokud by popisek sestával z vícero textových řetězců, můžete zvolit, jak by se popisek zobrazil, tedy jaký by se použil oddělovač. Pokud by byl popisek uvnitř sloupce (například), pak by se při zobrazení vícenásobného popisku hodila možnost Nový řádek. Ať použijete jeden nebo více řetězců v popisku, vždy máte možnost určit pozici popisku, a to relativně vůči grafu. K tomu slouží roletka Umístění a na obrázku máte příklad umístění Poblíž zdroje.

Umístění popisku typu Poblíž zdroje Umístění popisku typu Poblíž zdroje

Někdy se může hodit upravit jednotlivý popisek k určité hodnotě zvlášť – třeba jako výraznou hodnotu. Klepněte na danou datovou řadu – třeba sloupec – tak, aby se vybral jen skutečně tento sloupec. A z kontextové nabídky vyberte Formát jednoho popisu dat. A v dialogovém okně pak můžete popisek pro tento sloupec naformátovat zvlášť.

Úprava jediného popisku dat Úprava jediného popisku dat

Úprava legendy

I legendu lze formátovat. Kromě běžných možností úprav (jako je použitý font, barva pozadí legendy a tak dále) se hodí možnosti na záložce Umístění. Legendu tak lze umístit nahoře, dole, vlevo, vpravo. Samozřejmě ji můžete i posouvat ručně.

Také se vám může stát, že se vám zpřehází pořadí datových řad v legendě. K tomu může dojít třeba při konverzi na skládaný sloupcový graf. V našem grafu by tak legenda začínala písmenem C. Pokud si přejete zachovat původní pořadí, máte na výběr dvě možnosti:

 • Buď si zapněte komplexní rozvržení textu – a to v okně Možnosti (v OpenOffice Volby) – pozice pro LO je na níže uvedeném obrázku. V editačním okně legendy pak určete správné umístění legendy a orientaci textu.

Kde najít zapnutí komplexního rozvržení textu Kde najít zapnutí komplexního rozvržení textu

Možnosti pro nastavení umístění legendy Možnosti pro nastavení umístění legendy

 • Výše uvedený způsob je použitelný, ale jakmile posunete legendou nebo změníte její velikost, zvolená orientace se ztratí. Proto raději upravte pořadí datových řad. Klepněte kamkoliv do grafu a z kontextové nabídky vyberte Oblasti dat. Na záložce Datové řady pak upravte pořadí jednotlivých řad pomocí šipek.

Okno pro nastavení vlastností datových řad – např. pořadí Okno pro nastavení vlastností datových řad – např. pořadí

Toto zdaleka není konečný výčet všech možností, které máte pro editaci grafů. Těšte se tedy na další díl.

Autor používá LibreOffice 4.4

(Jako ve škole) Průměr: 1.20 | Hodnotilo: 5
 

Komentáře

user avatar Tomáš Drvota
Odpovědět
Jak si přizpůsobit graf – část II.
22. 01. 2015, 10:21:06
Dobrý den,

článek se mi líbí, včetně zaměření na cílovou skupinu začátečníků. Měl bych jen malou připomínku k typografické chybě v názvu grafu. Pro uvádění rozmezí let je správně použít pomlčku bez mezer, nikoli spojovník bez mezer.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Jak si přizpůsobit graf – část II.
22. 01. 2015, 10:33:25
Vidím, že sem dorazil kolega, gramatický a typografický fašista, jako já :-))) Ano, máte samozřejmě pravdu, ale ukažte mi graf, kde by se to řešilo - nebo i tabulky... Použití spojovníků a pomlček má svoje jasné uplatnění a i já se zasazuju o to, aby se používaly správně, ale to spíš v nějakém psaném souvislém textu, tady to nemá zas až takový význam.
user avatar tom_kladno
Odpovědět
Re:Re:Jak si přizpůsobit graf – část II.
25. 01. 2015, 20:12:14
Zdravím,

rozhodně nechci vyvolat diskuzi nad potřebností dodržování typografických pravidel, ale můj názor je v tomto jasný a neoblomný. Pravidla jsou pravidla a jakékoli ústupky jsou cestou do pekel, resp. k úpravám ČSN 6910 tak, jak to vidíme v revizi 2014 :(
Když už učíme někoho dalšího, měli bychom to dělat správně.
A prosím, toto berte jen jako poznámku na okraj :) Nemyslím to nijak zle.
user avatar tom_kladno
Odpovědět
Re:Re:Re:Jak si přizpůsobit graf – část II.
25. 01. 2015, 20:20:05
Omlouvám se... Tomáš Drvota z horního příspěvku jsem já. Zapomněl jsem se přihlásit. A rovnou bych měl jeden dotaz. Dělám si zrovna přehled spotřeby plynu a v názvu grafu bych chtěl mít [m3] (metry krychlové) s trojkou jako horním indexem. To zřejmě zatím v LO nejde, že? Díky
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Jak si přizpůsobit graf – část II.
25. 01. 2015, 20:34:53
V buňkách index můžete používat, ale v grafu asi ne. Bohužel.
user avatar Lukáš Jelínek
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Re:Jak si přizpůsobit graf – část II.
25. 01. 2015, 20:55:54
Pro dvojku a trojku to lze - existují na to totiž speciální znaky. Lze je vložit například přes Vložit -> Speciální znak... nebo nějakým ze způsobů dostupných v daném systému (Mapa znaků ve Windows, KCharSelect v KDE apod.).
user avatar lp.
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Re:Re:Jak si přizpůsobit graf – část II.
25. 01. 2015, 22:29:20
Citovanou normu bohužel neznám, ovšem pokud se pamatuji, tak typografie zpravidla použití speciálních znaků doporučovala.
user avatar strepon
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Re:Re:Jak si přizpůsobit graf – část II.
26. 01. 2015, 18:48:12
Nejen pro dvojku a trojku, znaky jsou k dispozici pro všechny číslice:
https://en.wikipedia.org/wiki/Unicode_subscripts_and_superscripts

Když už se tu řeší typografie, nápadnější než spojovník jsou v grafech chybějící mezery mezi číslem a procentem...
user avatar tom_kladno
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Jak si přizpůsobit graf – část II.
26. 01. 2015, 19:53:56
Díky, to s vložením speciálního znaku mě vůbec nenapadlo.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Jak si přizpůsobit graf – část II.
27. 01. 2015, 03:12:07
Ano, přesně tak, taky jsem si toho všiml a snažil se najít způsob, jak to "ošulit". Zatím jsem na žádný nepřišel.
user avatar Sesam
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Jak si přizpůsobit graf – část II.
27. 01. 2015, 22:37:30
A jeste k tomu by to mela byt pulctvercikova mezera. Ktera ma mimochodem take spec znak.
user avatar Lukáš Jelínek
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Jak si přizpůsobit graf – část II.
28. 01. 2015, 00:03:20
Především by to chtělo opravit v LO, protože je to chyba. LO se s tím potýká i u velikosti fontu, kde to dělá docela paseku. Je to nahlášené, takže to snad opraví.

Jinak zatím se to dá vyřešit tak, že se ručně nastaví vlastní formát a mezera správné velikosti se tam vloží.
user avatar strepon
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Jak si přizpůsobit graf – část II.
28. 01. 2015, 21:26:54
Teď nevím, o jaké chybě je řeč - použití vlastního formátu funguje bez problémů.

Ohledně mezery: mám za to, že v dokonalém světě patří za procento úzká mezera (u202f), která je nezlomitelná. Ale rád se nechám poučit, pokud existují jiná doporučení.
user avatar Lukáš Jelínek
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Jak si přizpůsobit graf – část II.
28. 01. 2015, 22:02:24
Ve snaze o stručnost jsem bohužel smíchal dvě věci do jedné:

1) Chyba v buňkách Calcu: výchozí formát pro češtinu je bez mezery, což je špatně. Ani nevím, jestli je formát jazykově závislý (pokud ne, je to chyba "by design").

2) Chyba u fontů: pokud je velikost definovaná v procentech a sáhne se na to, rozbije se to. Zobrazuje to totiž velikost s mezerou, ale pak už to tuto hodnotu nedokáže zpětně rozparsovat, takže to procenta zahodí a vezme to jako body (tj. místo 100 % bude 100 pt).
user avatar strepon
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Jak si přizpůsobit graf – část II.
29. 01. 2015, 16:54:06
1) Je to chyba "by design", viz:
https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=63272

2) To už je dlouho opraveno:
https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=83068
user avatar Lukáš Jelínek
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Jak si přizpůsobit graf – část II.
29. 01. 2015, 21:06:04
Děkuji. To ad 2) mi nějak uniklo, přitom jsem to sám hlásil a přišly mi maily o změnách včetně vyřešení. Holt nejsem dokonalý ;-)
user avatar Inkayacu
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Re:Jak si přizpůsobit graf – část II.
18. 02. 2015, 21:00:33
Absenci indexů v popiskách os a jiných prvku grafů vidím jako dost zásadní slabost balíku openoffice. Kdyby byl nějaký šikovn=ý progrmamátor, který by tyto (a pár dalších) nedostatků opravil, byl bch mu nesmírně vděčný, a to včetně finančního hodnocení. Ve vědeckých technických pracích se indexy a řecká písmenka používaí dost často.
user avatar lp.
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Re:Re:Jak si přizpůsobit graf – část II.
18. 02. 2015, 23:47:31
Na malování grafů pro vědecko technické práce se kancelářské balíky moc nehodí. Na to doporučuji R. Nejen, že umí prakticky libovolný graf, ale mj. zvládá i ty indexy. A tyto grafy umí včetně výpočtů vložit do zprávy (např. ve formátu .odt)

Částečně se to v calcu dá obejít vložením vzorce.
user avatar Petr Pravda
Odpovědět
Jak si přizpůsobit graf – část II.
19. 02. 2015, 10:47:02
Určitě záslužný článek motivující k přemýšlení při sdělování informací.
Můj tip - pro všechny barvy v dikumentech lze využít generátory barevných schémat pro web. Nejenom v grafech, ale i v pozadí buněk, barvách fontů to hýří barvami až to bolí.
V Linuxu používám Agave nebo Gpick. Určitě naleznete i jiné na webu například paletton.com
Samozřejmě je na webu i řada tipů jak pracovat s grafy a to několik let zpátky, např. http://chandoo.org/wp/2009/01/30/chart-formatting-poll/

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Petr Valach

Petr Valach

Redaktor & editor OpenOffice.cz a LinuxEXPRES.cz. Správce sociálních médií těchto redakcí. Člen nadace The Document Foundation. Ve svém volnu se věnuje popularizaci vědy a fotografování.

 
 
 
woo jaw demo hz