Komentáře v programu Writer

LO_Writer.png Komentáře jsou velmi užitečným nástrojem zejména pro spolupráci více uživatelů, ale umožňují si také usnadnit vlastní práci, zejména v případě, že trvá dlouho. Podívejme se na to, jak se s nimi pracuje v programu Writer.  

Co jsou komentáře a k čemu slouží?

Komentáře jsou něco jako popsané „přilepovací papírky“, jejichž místo je vně stránek dokumentu. Lze je využívat ve všech hlavních programech kancelářských balíků Apache OpenOffice a LibreOffice (Writer, Calc, Impress, Draw, Base). Komentářům v programu Impress je věnován jeden starší článek, nyní se podíváme na komentáře v aplikaci Writer. Článek vychází z AOO 4.0 a LO 4.2, ale je dobře použitelný i pro starší verze.

Nejdůležitějším úkolem komentářů je předávání informací mezi různými autory, kteří společně pracují nad jedním dokumentem. Pomocí komentáře lze ukázat na konkrétní místo v textu a něco k němu říci. Jiný uživatel na to může následně reagovat – například vysvětlit, proč napsal text takto (pokud je jeho autorem) nebo přidat svůj pohled na věc.

Stejně dobře ale komentáře poslouží i v případě, že s dokumentem pracuje jen jediný člověk. Hodí se to například tehdy, nelze-li dát textu definitivní podobu a je třeba se k němu ještě vrátit. Do komentáře si tak autor napíše, co bude s daným místem v budoucnosti nebo proč ho zanechal v daném stavu.

Komentář obsahuje kromě vlastního textu také časový údaj (datum a čas vytvoření) a jméno autora. Aby se jméno vkládalo správně, je potřeba mít jméno a příjmení korektně nastavené (nastavuje se přes Nástroje › Volby › OpenOffice › Uživatelská data v OpenOffice, resp. Nástroje › Možnosti › LibreOffce › Uživatelská data v LibreOffice). Komentáře různých autorů se rozlišují také barvou podkladu.

Vkládání komentářů

Vložení komentáře je velmi jednoduché. Stačí umístit kurzor tam, kam chceme komentář vložit, a použít funkci Vložit › Komentář z nabídkové lišty nebo klávesovou zkratku Ctrl+Alt+C. Kdo má zájem, může si také samozřejmě přidat na panel nástrojů příslušné tlačítko této funkce. Pokud před vložením komentářů vyberete kus textu, spojí se komentář s tímto textem; text pak zůstane barevně zvýrazněný.

Po vložení se komentář objeví na pravé straně vedle stránky dokumentu, od něho vede speciální šipka do místa, kam byl vložen. Do těla komentáře můžeme hned napsat, co máme na srdci. V textu komentáře lze používat tučné písmo, kurzívu atd., nastavovat písmo a jeho velikost, volit zarovnání textu a měnit různé další parametry. I tady ale většinou platí, že méně bývá více a nadužívání formátovacích možností snižuje užitnou hodnotu komentářů.

Komentář vložený k textu Komentář vložený k textu

V rámci komentářů funguje i kontrola pravopisu, takže kdo si není jistý ohledně češtiny nebo jiného jazyka, má možnost si takto pomoci.

Při přidávání komentářů se tyto řadí pod sebe podle svého umístění v dokumentu. Posune-li se pozice, kam byl komentář vložen, posune se i tento komentář. Tato pozice se v zásadě chová jako znak – ještě o ní bude za chvíli řeč. Komentáře lze vkládat i do záhlaví a zápatí.

Komentáře nemusejí být zobrazeny vždy. Pokud by byly na obtíž, lze je schovat přes funkci Zobrazit › Komentáře. V LibreOffice lze k přepínání viditelnosti využít také tlačítko na pravítku nad komentáři.

Mazání komentářů

Pozbude-li komentář svého významu, bývá obvykle dobré ho smazat (pokud není nějaký důležitý důvod k jeho ponechání). To lze zajistit v zásadě dvěma způsoby. Jeden vychází ze „znakového“ charakteru komentářů. Můžete si vyzkoušet, že najedete-li textovým kurzorem do místa, kam míří šipka komentáře, je tam znak o nulové šířce. Pokud ho smažete (například klávesou Delete), komentář zmizí. Obdobně ho lze smazat v rámci výběru většího kusu textu.

Další možností smazání je rozbalovátko přímo na „papírku“ komentáře. Tímto tlačítkem se otevře nabídka, ze které lze vybrat smazání jen tohoto komentáře, všech komentářů téhož autora, nebo úplně všech komentářů. Tato funkce je pohodlná, ale také nebezpečná. Možnost návratu pochopitelně existuje (jako u všech editací), ale je dobré si stejně dávat pozor.

Nabídka s funkcemi pro mazání komentářů Nabídka s funkcemi pro mazání komentářů


Ke stejnému výsledku lze dospět i přes kontextovou nabídku, která se otevře pravým tlačítkem myši na komentáři. Položek v nabídce je více, najdete tam totiž všechny funkce, které jsou za dané situace použitelné.

Odpověď na komentář

Protože komentáře slouží hlavně ke komunikaci mezi lidmi, je logické, že by měly umožňovat vkládání odpovědi – a také umožňují. Pokud dokument otevře jiný uživatel, než který napsal daný komentář, přibude v rozbalovací nabídce komentáře položka Odpověď. Ta vloží další komentář, který ale není komentářem samostatným, nýbrž odpovědí na onen původní komentář.

Komentář a odpověď na něj Komentář a odpověď na něj


Odpověď se snadno pozná podle toho, že je „přilepena“ na původní komentář. Navíc při vytvoření odpovědi program přidá informaci, na čí komentář ze kterého časového okamžiku se odpovídá. Tento text (vložený menším písmem) lze smazat nebo upravit podle libosti. Celé to tak trochu připomíná práci s e-mailovým klientem – je to vlastně „pošta uvnitř dokumentu“.

Pokud se smaže původní komentář, na který někdo odpovídal, odpověď nezmizí. Místo toho se stane novým komentářem navázaným na dané místo v dokumentu. Cizí komentáře i odpovědi na komentáře lze libovolně upravovat (nejsou chráněny proti změnám).

Komentáře a záznam změn

Manipulace s komentáři podléhají záznamu změn a dalším změnovým operacím pouze v ohledu vložení nebo smazání komentáře. Změny textu komentářů záznamu nepodléhají. To ve svém důsledku znamená, že nelze sledovat, kdo kdy udělal v komentářích jakou změnu. Nelze ani odmítat provedené úpravy.

Komentář označený v záznamu změn jako smazaný Komentář označený v záznamu změn jako smazaný


V souvislosti se záznamem změn lze narazit na „komentáře“ ještě v kontextu jednotlivých změn. To jsou ale úplně jiné komentáře – komentují se jimi jednotlivé změny provedené v dokumentu, zobrazují se pak u těchto změn v seznamu pro slučování a odmítání změn.

Navigace v komentářích

Někdy se může hodit pohyb mezi komentáři, hlavně pokud jsou „rozesety“ po delším dokumentu. Existují tři možnosti: klávesové zkratky, Navigace a Navigátor. Pokud je textový kurzor v nějakém komentáři, lze se klávesovou kombinací Ctrl+Alt+PageDown přesunout na následující komentář, kombinací Ctrl+Alt+PageUp na předchozí.

Obdobně lze použít univerzální nástroj Navigace, k němuž se lze dostat přes tlačítko pod svislým posuvníkem. Vyberete Komentáře a tlačítky s šipkami nahoru a dolů se můžete přesouvat mezi komentáři.

Okno Navigace v režimu pohybu mezi komentáři Okno Navigace v režimu pohybu mezi komentáři


Nástroj
Navigátor toho umí více. Otevřete ho klávesou F5 nebo přes Zobrazit › Navigátor. Jsou zde různé kategorie obsahu, v tomto případě se tedy zvolí Komentáře, kde se lze dostávat přímo k jednotlivým položkám. Komentář tu lze editovat (přesun do textu komentáře), nebo i rovnou smazat.

Navigátor a seznam komentářů Navigátor a seznam komentářů

Pojmenování navigačních nástrojů je bohužel poněkud nešťastné a mohou se vzájemně plést. Než jejich názvy je tedy lepší pamatovat si jejich umístění, resp. způsob otevření.

Tisk komentářů

Komentáře lze také tisknout, i když to asi není úplně obvyklé a standardně je tato možnost vypnutá. Lze to ale změnit v nastavení Nástroje › Volby › OpenOffice Writer › Tisk (OpenOffice), resp. Nástroje › Možnosti › LibreOffice Writer › Tisk (LibreOffice). Ve sloupci Tisk zde stačí vybrat, jak k tisku komentářů přistupovat.

Nastavení tisku komentářů Nastavení tisku komentářů


Tisknout lze buď samotné komentáře, nebo dokument včetně komentářů, a to buď s komentáři na konci každé stránky, nebo na konci celého dokumentu. Pokud při tisku na konci stránky není na dané stránce dost místa, vloží se stránka nová, na kterou se komentáře vytisknou. Vytištěné komentáře mají podobu „obyčejného“ textu; nepřipomínají vzhled, který mají při zobrazení.

Obdobně lze ovlivňovat také to, zda se budou komentáře exportovat do formátu PDF. Ve výchozím stavu je export vypnutý, někdy by se ale mohl hodit.

Pár slov závěrem

Jistě každý uzná, že práce s komentáři není nic těžkého a že se jedná o užitečný nástroj. Kdo tedy komentáře dosud nepoužíval a jsou pro něj novinkou, může zvážit, zda by mu jejich zařazení do jeho „repertoáru“ nepřineslo usnadnění a zpříjemnění práce. Někdy v budoucnu se ke komentářům opět vrátíme, protože dokáží posloužit i v dalších aplikacích kancelářských balíků.

(Jako ve škole) Průměr: 1.00 | Hodnotilo: 2
 

Komentáře

user avatar Miloš Šrámek
Odpovědět
Komentáře v programu Writer
9. 01. 2014, 20:14:18
Od verzie 4.0 LO umožnuje pripájať komentáre k vyznačenej oblasi textu: vyznačím oblasť, stlačím Ctrl+Alt+C a pridám text. Vyznačená oblasť zostane žltá. Odvtedy, čo som na to došiel, to už inak nerobím :)
Miloš
user avatar Lukáš Jelínek
Odpovědět
Re:Komentáře v programu Writer
9. 01. 2014, 20:20:43
Skutečně, je to zajímavá věc, která se může hodit. Děkuji za informaci, přidám to i do textu.
user avatar Lukáš Jelínek
Odpovědět
Re:Re:Komentáře v programu Writer
9. 01. 2014, 20:28:48
Při té příležitosti jsem zjistil, že to v LO 4.2 RC1 dělá doslova "psí kusy". Jdu nahlásit bug.
user avatar Lukáš Jelínek
Odpovědět
Re:Re:Re:Komentáře v programu Writer
9. 01. 2014, 20:53:18
Takže nakonec hned dva bugy, jeden se projevuje i u ostatních komentářů (pokud se místo napsání textu komentáře klikne někam jinam, komentář je automaticky smazán - možná je to feature, ale není to zdokumentované a navíc to jde revertovat přes "undo").
user avatar Michal Vašut
Odpovědět
Komentáře v programu Writer
10. 01. 2014, 00:47:08
V Impressu jsou komentáře dobrá věc. Ve Writeru, no ... Takhle, když už mám s někým spolupracovat na dokumentu tak radši otevřu Google Docs (rychlejší pro spolupráci s někým a je tam i chat) a tam jsou komentáře super, dokonce přijde i upomínka na mail při odpovědi na komentář. Ale v offline dokumentu, to si myslím že už je dneska trošku passé.
user avatar Lukáš Jelínek
Odpovědět
Re:Komentáře v programu Writer
10. 01. 2014, 00:58:47
Je to věc volby každého. Někdo rád využívá Google Docs, jiný netouží po tom, aby mu někdo stále koukal přes rameno a podle toho mu servíroval reklamu.
user avatar TiS. (Radim Z.)
Odpovědět
Re:Komentáře v programu Writer
10. 01. 2014, 20:09:18
Google Docs? Asi se pohybujete v úplně jiných kruzích, já se pohybuji mezi běžnými lidmi, kteří ani netuší, co to je. Sám taky nevyužívám, nemám potřebu. Uvědomte si, že ty komentáře neslouží ke spolupráci s někým, ale obecně k tomu, abyste k danému textu připojil svoji poznámku; kdo ji použije, je podružné. Třeba pro sebe "Lépe formulovat", "Doplnit popis schématu" atd.

Já tedy komentáře používám hlavně pro sebe. Neumím si představit, že by tato funkce neexistovala a já musel používát např skrytý text nebo něco takového. Ocenil bych, pokud by formou komentářů šly vkládat části textu včetně aplikace stylů, což je možné třeba v HTML formou uvedení mezi následné řetězce . Je vůbec něco takového realizovatelné, resp. umožňuje to vůbec ODF formát třeba přes nějaké rozšíření?
user avatar Lukáš Jelínek
Odpovědět
Re:Re:Komentáře v programu Writer
10. 01. 2014, 20:30:17
Komentáře jsou právě i pro spolupráci velmi užitečné - například při redakční práci. Jestliže se pracuje s dokumenty ODF, tak není lepší způsob spolupráce nad těmito dokumenty, než s využitím komentářů.

To s tím "vkládáním částí textů včetně aplikace stylů" jsem bohužel příliš nepochopil....
user avatar Michal Vašut
Odpovědět
Re:Re:Komentáře v programu Writer
10. 01. 2014, 21:16:14
No já normálně používám taky jenom LibreOffice, ale jelikož se ve škole moc se spolužáky nepotkávám (krom přednášek, nemáme třídy a máme několik cvičení po skupinkách), je pro nás vhodnější pracovat na některých věcech skupinově (třeba u přípravy na zkoušky se to osvědčilo) a právě zde využíváme Google Docs.

Co se týče těch komentářů asi tuším co kolega myslí. Při programování je běžné, že si kodér udělá poznámku/komentář, aby se později on nebo někdo jiný v kódu vyznal. Obvykle se jednořádkový komentář značí // komentář, víceřádkový pak /* komentář */, v html pak třeba <!-- komentář -->. Tento komentář pak nemá žádný vliv na vykonávání kódu / nezobrazí se v HTML stránce. Osobně ale nevím, jaký má důvod tohle používat v textovém dokumentu.

Nicméně tyky by mě zajímalo, jestli je pro OpenOffice / LibreOffice nějaké rozšíření, které by umožnilo formátovat pomocí textu, jako je tomu u LaTEXu, nebo CSS.
user avatar Lukáš Jelínek
Odpovědět
Re:Re:Re:Komentáře v programu Writer
10. 01. 2014, 21:56:38
Žádné takové rozšíření pravděpodobně není. Je otázka, kolik lidí by ho využilo - ale třeba by o něj zájem byl, nevím.
user avatar Vojta Kuščák
Odpovědět
Re:Re:Re:Komentáře v programu Writer
25. 06. 2015, 22:14:27
Hehe, z vás promlouvá informatik :) Až budete psát beletrii, nebo podrobné dlouhé zprávy, u kterých záleží na formulaci, obsahu i celkovém dojmu, pochopíte :D Když si sednete k dvouset stránkovému dokumentu, s tím že si označíte části, ve kterých se vám něco nezdá a které chcete opravit, za dva dny vám "zvýrazněný text na straně sto čtyřicet dva, kapitola osmá" vůbec nic neřekne :D
user avatar Michal
Odpovědět
Komentáře v programu Writer
10. 05. 2014, 23:26:05
Komentáře v LO k plné spokojenosti používám již docela dlouho, stejně tak sledování změn. Zajímalo by mě a někdy by se mi i z nejrůznějších důvodů hodilo, pokud bych mohl dodatečně měnit právě čas přidaných komentářů nebo provedených změn. Je něco takového možné?
user avatar Lukáš Jelínek
Odpovědět
Re:Komentáře v programu Writer
11. 05. 2014, 00:06:34
Pravděpodobně to nelze, tedy myšleno prostřednictvím LO. V dokumentu to samozřejmě změnit lze (ručně nebo nějakou aplikací, která by to uměla).

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Lukáš Jelínek

Lukáš Jelínek

Dlouholetý člen autorského týmu LinuxEXPRESu a OpenOffice.cz. Vystudoval FEL ČVUT v oboru Výpočetní technika. Žije v Kutné Hoře a podniká v oblasti informačních technologií. Ve volném čase rád fotografuje, natáčí a stříhá video, občas se věnuje powerkitingu a na prahu čtyřicítky začal hrát tenis.

 

Public Relations

Využíváte plně potenciál M365 a Microsoft Vivu?

Využíváte plně potenciál M365 a Microsoft Vivu?Představte si, že Microsoft 365 je nejen soupravou nástrojů, ale skutečným prostředkem pro transformaci vašeho podnikání. Jednou ze společností, která vás na této cestě jako obchodní partner může podpořit, je Crayon Czech Republic and Slovakia.

Pokračování ...


 
 
woo jaw demo hz