OpenOffice.org vo výrobnej firme 13 – Ceny

calc.png Dnešný diel sa bude venovať popisu dokumentom ceny.ods, ktorý slúži na detailný výpočet a manipuláciu s cenou výrobku a cenníky.ods, ktorý je vizuálnym výstupom s tohto dokumentu.    

Na stiahnutie sú dokumenty ceny.ods, cenníky.ods a súbor s makrami ceny.bas v jednom archive diel_13_ceny.zip.

Popis

V minulom diele ste si vytvorili dokument kalkulácia.ots (stiahnuť diel 12 - kalkulácia), v ktorom vypočítate cenu výrobku. No tento dokument slúži len pre výpočet takzvanej kalkulačnej ceny. Vy potrebujete cenu ešte ďalej spracovať a to najmenej z troch nasledovných dôvodov:

  1. k cene si budete chcieť zaúčtovať ešte nejaké percentá navyše (napríklad skladovú prirážku)

  2. zmenia sa ceny vstupných materiálov

  3. zmení sa cena práce

Keďže pomocou kalkulácie môžete mať vytvorených mnoho cien výrobkov, a tým samozrejme aj mnoho súborov, bolo by obtiažne meniť pri zmene ceny vstupu každý z nich (zmenu v nich by malo zmysel vykonať, iba pri zmene technológie výroby a pod.). V dokumente ceny.ods sú tieto úpravy možné pre každý jednotlivý výrobok, a preto je výlučne z tohto dokumentu výstup pre dokumenty ktoré pracujú s cenami a to:faktúra.ots, objednávka.ots, cenníky.ods. Ďalším dnes popisovaným dokumentom sú cenníky.ods, ktorý je, ako jeho názov napovedá, už finálnym a viditeľným výstupom upravených cien.

Dokument ceny.ods

Najskôr si vytvorte v novom dokumente päť listov s názvami ceny, výrobné ceny, materiál, data a export. Dokument si uložte pod názvom ceny.ods do priečinku databázy.

Listy materiál a data

Listy materiál a data slúžia ako zdroje dát pre výpočty v ostatných listoch. Dáta sa sem dostávajú pomocou makra, z dokumentov kalkulácia a materiál. V týchto listoch si vyplňte hlavičky stĺpcov, podľa vzorového dokumentu.

List materiálList materiál

List dataList data

List export

Tento list nám slúži na export dát do vyššie popísaných dokumentov, faktúra.ots, objednávka.ots, cenníky.ods. Deje sa to samozrejme pomocou makra vlozit_ceny umiestneného v knižnici firma, v module ceny. Makro je prepojené s ovládacím prvkom Tlačidlo s názvom uložiť do databázy, nachádzajúcom sa v liste ceny.

List výrobné ceny

Tento list je dôležitý z dôvodu spätnej kontroly ceny, kvôli zmenám v cenách práce a materiálov. V stĺpci A je kód výrobku, v stĺpcoch B:M sú čiastkové ceny materiálov, s ktorých je výrobok zložený. V týchto stĺpcoch môže byť výsledok vzorca aj #N/A. Je to v poriadku nakoľko je to ošetrené v stĺpci N, funkciou SUMIF. V ďalšom stĺpci je cena mzdy, ktorá je v tomto dokumente meniteľná a to v liste ceny (môžete si mzdu zvyšovať aj znižovať a tu sa to prejaví). Hlavičky stĺpcov, ako aj vzorce si skopírujte z ukážkového dokumentu.

List výrobné cenyList výrobné ceny

List ceny

Tento list je práve ten v ktorom sa všetko deje. Hlavičky stĺpcov a vzorce si vyplňte podľa vzorového dokumentu.

List cenyList ceny

Prvý stĺpec si vyplňte podľa toho, aký systém kódov ste si zvolili. List obsahuje ešte dva ovládacie prvky formulára a to Rolovacie tlačidlo, ktoré je prepojené s bunkou K2 a tlačidlo uložiť do databázy prepojené s makrom vlozit_ceny. Tieto ovládacie prvky si samozrejme vytvorte.

Vlastnosti: Rolovacie tlačidloVlastnosti: Rolovacie tlačidlo

Funkčnosť je založená hlavne na výpočte aktuálnej výrobnej cene výrobku a to zohľadnením rastu mzdy a novej ceny materiálu. Toto sa vám prejaví v stĺpci F s hlavičkou výrobná cena. Najskôr je potrebné zadať si základnú hodinovú sadzbu mzdy do bunky K5. Rolovacím tlačidlom zvýšite, alebo znížite hrubú hodinovú mzdu pracovníka na reálnu hodnotu, čo sa prejaví v bunke J5. Tak isto v sa zobrazí v bunke J3 aj % zvýšenia, alebo zníženia mzdy.

Bunky meniace mzduBunky meniace mzdu

Nové ceny materiálov sú zohľadnené hneď, nakoľko sa tieto exportujú aj do tohto zošitu po zmene ceny a následnom exporte materiálu so zošitu material.ods. Všetky nové vstupy sú zohľadnené v stĺpci F. V stĺpci G je pomocou vzorca zobrazené %, ktoré je rozdielom ceny cenníkovej a výrobnej (laicky povedané, to čo je už navyše mimo zisk a chod firmy, nakoľko zisk by mal byť započítaný už v réžii). S týmto údajom môžete kalkulovať pri zľavovej politike voči odberateľom, no samozrejme niekedy sa musí ísť dolu aj na úkor réžií. Samotné ceny si zadajte najskôr do stĺpca C a môžete to kvôli pracnosti vykonať tak, že si jednoducho označíte stĺpec F s výrobnými cenami, skopírujete Ctrl+c potom si označte bunku C2 a v kontextovej ponuke vyberte vložiť inak a vložte s nastaveniami podľa nasledovného obrázku.

Nastavenia vložiť inakNastavenia vložiť inak

Následne sa vám zmenia ceny v stĺpci B s názvom cena cenník a aj % v stĺpci G. teraz už môžete prevádzať úpravy samotných cien a to zmenou % navýšenia ceny v stĺpci D. Ovládací prvok tlačidlo uložiť do databázy pri inicializácii (stlačení) vám exportuje pomocou makra cenníkové ceny do dokumentov faktúra.ots, objednávka.ots a cenníky.ods. Takto máte zabezpečené aktuálne ceny vo všetkých potrebných dokumentoch.

Cenníky

Nakoľko môžete mať mnoho skupín tovarov, tak v tomto dokumente ich môžete rozdeliť do rôznych cenníkov, ktoré následne môžete exportovať do súborov .pdf a html. Samozrejme je z tohto dokumentu aj tlačový výstup. List ceny slúži, ako zdroj dát pre ostatné listy cenníkov. Listy si formátujte tak, aby sa zmestili na jednu popr. dve stránky tlače. Je na každom ako si to chce vizuálne upraviť. O výsledku sa presvedčíte kliknutím na tlačidlo v menu náhľad strany.

Tlačidlo náhľad stranyTlačidlo náhľad strany

Export do .pdf a html je zabezpečený ovládacími prvkami prepojenými s makrami. Ako príklad uvediem export cenníka pozinkovaných výrobkov, inicializuje ho tlačidlo export cenník pz a prepojené makro je cennikpz_export_pdf_html.

Tlačidlá pre exportTlačidlá pre export

Nakoľko som popisoval v predchádzajúcich dieloch, ako sa takéto prvky prepájajú, skúste si ich vytvoriť sami a prepojiť s makrami. Všetko čo potrebujete je vám k dispozícii v súboroch na stiahnutie a samotný názov makra napovedá k čomu makro slúži. V prípade nejasností ma oslovte, rád odpoviem.

Týmto ste sa dostali k záverečnému dokumentu fakturačného systému založeného na OpenOffice.org. Je veľa možností, ako ho využiť a tento seriál bol náčrtom týchto možností. V budúcom diele bude nasledovať malé zhrnutie a potom, ako som sľúbil, uvediem úpravy systému pre obchodné firmy.

(Jako ve škole) Průměr: 2.33 | Hodnotilo: 15
 

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Miroslav Gešvantner

Miroslav Gešvantner

 

Public Relations

Využíváte plně potenciál M365 a Microsoft Vivu?

Využíváte plně potenciál M365 a Microsoft Vivu?Představte si, že Microsoft 365 je nejen soupravou nástrojů, ale skutečným prostředkem pro transformaci vašeho podnikání. Jednou ze společností, která vás na této cestě jako obchodní partner může podpořit, je Crayon Czech Republic and Slovakia.

Pokračování ...


 
 
woo jaw demo hz