Počet strán a ďalších štatistických údajov textového dokumentu

writer.png Chcete do dokumentu vložiť štatistické údaje, ako je napríklad počet strán, pričom tieto údaje potrebujete navyše zmeniť? Pozrite sa na to, aké možnosti vám OpenOffice.org v tomto smere ponúka.  

V článku Možnosti číslovania strán v textovom dokumente sme si ukázali, aké možnosti vám ponúka OpenOffice.org v oblasti číslovania strán. Mnoho používateľov však potrebuje do dokumentu vložiť nielen číslo strany, ale aj ich celkový počet, napríklad vo formáte Strana/Počet strán. Pokiaľ ste číslovali všetky strany, problém nenastáva – počet stránok vložíte cez menu Vložiť | Pole | Počet stránok.

Pokiaľ ste však v dokumente niektoré strany nezahrnuli do číslovania (napríklad titulné strany), potom požadujete, aby sa nezahrnuli ani do celkového počtu strán. V tomto prípade musíte cez menu Vložiť | Pole | Iné (klávesová skratka Ctrl+F2) otvoriť dialógové okno Pole, kde prejdite na záložku Premenné.

 

Nastavenie premennej pre zmenený počet stránNastavenie premennej pre zmenený počet strán

Teraz v zozname Typ prejdite na údaj Nastaviť premennú, v políčku Názov zadajte názov premennej, pomocou ktorej budete vkladať zmenený počet strán (napríklad Pocet_stran) a do políčka Hodnota zadajte údaj PAGE-2. Nakoniec takto upravený počet strán vložte cez tlačidlo Vložiť a tlačidlom Zavrieť ukončite prácu s oknom Pole.

 

Vložený zmenený počet stránVložený zmenený počet strán

 

Pre vysvetlenie tohto postupu musíme teraz uviesť, že údaj PAGE predstavuje systémovú štatistickú premennú, ktorá obsahuje celkový počet strán a zadaním PAGE-2 ste zmenšili jej hodnotu o dva. Pre používateľov, ktorí potrebujú do dokumentu vkladať cez vlastné premenné aj iné štatistické údaje, uvádzame ich zoznam v abecednom poradí:

  • GRAPH – počet obrázkov v dokumente
  • CHAR – počet znakov v dokumente
  • OLE – počet objektov v dokumente
  • PAGE – celkový počet strán v dokumente
  • PARA – počet odsekov v dokumente
  • TABLES – počet tabuliek v dokumente
  • WORD – počet slov v dokumente

Vráťme sa však k údaju PAGE-2 – prečo je zadaný rozdiel mínus dva a nie mínus jedna. Je to z toho dôvodu, že pri vynechaní číslovania (tak, ako sme na to upozorňovali v už spomínanom článku Možnosti číslovania strán v textovom dokumente) OpenOffice.org vkladá do dokumentu prázdne strany (dodržuje totiž rozdelenie pravé a ľavé strany), pričom však tieto prázdne strany zahŕňa do celkového počtu, a preto s týmto problémom musíte počítať.

Oprava definície vlastnej premennejOprava definície vlastnej premennej

Pravdaže, niekedy sa stane, že nemusíte tento rozdiel odhadnúť správne (resp. počas písania vynecháte viac stránok, ako ste pôvodne zamýšľali) a potom zobrazovaný počet nezodpovedá skutočnosti. V takomto prípade prejdite na začiatok vloženého údaju o počet strán, označte ho (pre rýchlejšie otvorenie tohto pracovného okna stačí, ak po prejdení na začiatok vloženého údaju urobíte dvojité kliknutie) a cez menu Úpravy | Pole otvorte pracovné okno Upraviť pole. V zozname Výber prejdite na premennú Pocet_stran, v políčku Hodnota preveďte príslušnú zmenu a cez tlačidlo OK zmenu potvrďte.

Nesprávne zobrazený celkový počet stránNesprávne zobrazený celkový počet strán

Na záver ešte jedno upozornenie – vložené údaje cez vlastné premenné sa automaticky neaktualizujú, a preto pri prechode na novú stranu sa takto vložený počet strán nezvýši o jednu. Neznepokojujte sa, pre aktualizáciu stačí, ak stlačíte klávesovú skratku F9, alebo údaje zaktualizujete cez menu Nástroje | Aktualizovať | Pole.

Aktualizovaný (správny) celkový počet stránAktualizovaný (správny) celkový počet strán

(Jako ve škole) Průměr: 1.00 | Hodnotilo: 6
 

Komentáře

user avatar PetrV
Odpovědět
Počet strán a ďalších štatistických údajov textového dokumentu
12. 05. 2010, 09:30:18
Vynikající článek. Jen tak dál, čím víc článků o polích a tvorbě maker a podobně, tím lépe.

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Július Pastierik

Július Pastierik

 

Public Relations

Využíváte plně potenciál M365 a Microsoft Vivu?

Využíváte plně potenciál M365 a Microsoft Vivu?Představte si, že Microsoft 365 je nejen soupravou nástrojů, ale skutečným prostředkem pro transformaci vašeho podnikání. Jednou ze společností, která vás na této cestě jako obchodní partner může podpořit, je Crayon Czech Republic and Slovakia.

Pokračování ...


 
 
woo jaw demo hz