Nastavenie parametrov formátu textu

doplnek.png Chcete nastavovať rôzny sklon, hrúbku, šírku, reliéf, preškrtnutie, podčiarknutie a nadčiarknutie textu priamo počas jeho písania bez nutnosti používania štýlov? Potrebujete vyhľadať a zmeniť takto naformátované znaky či slová? Nainštalujte si rozšírenie JP Nastavenie parametrov formátu textu.  

Panel nástrojov „JP Nastavenie parametrov formátu textu“Panel nástrojov „JP Nastavenie parametrov formátu textu“

V nastaveniach štýlov textu nájdete aj nastavenia reliéfu, preškrtnutia, podčiarknutia či nadčiarknutia textu. Častokrát však pri písaní nechcete meniť štýl (hlavne, ak sa jedná o zmenu jedného slova či dokonca iba o niekoľko znakov v slove), ale chcete takéto parametre v texte nastaviť priamo. Okrem toho OpenOffice.org umožňuje aj iné nastavenia (sklon, hrúbka a šírka) písma, ktoré však v štýloch nenájdete.

Aby ste mohli tieto nastavenia ľahko realizovať, pripravili sme pre vás rozšírenie JP Nastavenie parametrov formátu textu v aktuálnej verzii 2011.05.07. Po jeho nainštalovaní sa vám do prostredia OpenOffice.org Writer vloží rovnomenný panel nástrojov, ktorý obsahuje tri tlačidlá – Nastav formát vybraného textu , Zmeň formát textu po slovách a Zmeň formát textu po znakoch . Rovnomenné položky sa zároveň pridajú aj do menu Nástroje | Prídavky . Rozšírenie je, ako obvykle, jazykovo lokalizované do slovenčiny, češtiny a angličtiny.

Nastavenie parametrov formátu textu

Po výbere prvej funkcie sa vám otvorí pracovné okno Nastavenie formátu vybraného textu. Toto pracovné okno obsahuje nastavenia sklonu, hrúbky, šírky, reliéfu, preškrtnutia, podčiarknutia a nadčiarknutia textu. Samozrejme každý parameter môžete nastavovať osobitne a nemusíte ich vybrať všetky.

Príprava parametrov textuPríprava parametrov textu

Následná práca je jednoduchá – označíte znaky, v ktorých chcete nastaviť príslušné parametre a stlačíte tlačidlo Nastav. Takto, bez nutnosti zatvárania a otvárania tohto okna, môžete pokračovať v celom texte (alebo priamo počas písania dokumentu). Na záver pracovné okno zatvoríte tlačidlom Koniec.

Nastavenie parametrov označeného textuNastavenie parametrov označeného textu

Zmeň formát textu

Ako druhé funkcie nájdete v rozšírení možnosti zmeny parametrov textu. Tieto parametre môžete vyhľadávať ako po jednotlivých znakoch, tak aj po celých slovách (vtedy musia byť nastavené vo všetkých znakoch príslušného slova) a následne meniť podľa svojich požiadavok.

Po výbere týchto funkcií sa vám otvorí pracovné okno Zmena formátu textu – slová alebo Zmena formátu textu – znaky. Obidve okná majú však úplne rovnaké nastavenia, preto ich nemusíme popisovať osobitne.

V hornej polovici nastavujete, aké parametre chcete vyhľadať, pričom si môžete nastaviť, či sa majú rovnať, alebo byť rozdielne od určitej hodnoty. Upozorňujeme, že pri hľadaní sa testuje zhoda na všetky nastavenia.

Nastavenie hľadania a zmeny parametrov (príklad na zrušenie všetkýchNastavenie hľadania a zmeny parametrov (príklad na zrušenie všetkých

V spodnej časti následne nastavujete, ako chcete, aby sa nájdené parametre zmenili – samozrejme zmenia sa iba tie nastavenia, ktoré vyberiete, a to takým istým spôsobom, ako pri priamom nastavovaní. Vlastné hľadanie a zmeny spustíte napokon tlačidlom OK.

Priebeh vyhľadávania textuPriebeh vyhľadávania textu

Pretože hľadanie (hlavne po znakoch) môže byť časovo náročné, zobrazí sa priebeh spracovania, ktoré môžete (ak sa vám zdá príliš dlhé) kedykoľvek prerušiť pomocou tlačidla Preruš. Ukončenie hľadania a zámen je indikované tým, že sa toto okno zatvorí (či hľadanie prerušíte, alebo nie).

stahnout.png

(Jako ve škole) Průměr: 1.00 | Hodnotilo: 4
 

Komentáře

user avatar j-pastierik
Odpovědět
Nastavenie parametrov formátu textu
28. 05. 2011, 05:59:09
Odkaz na rozšírenie je nesprávny (prosím redakciu o opravu), správne je: http://www.liberix.cz/doplnky/jp_makra_ooo/jp_format_textu.oxt
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Nastavenie parametrov formátu textu
28. 05. 2011, 11:25:57
Zdravím, Julo, moc pěkný článek a plugin je celkem nářez, právě ho zkouším. Nejsem si ale jist, zda je správně uvedeno slůvko "hroubka"... v češtině tomu odpovídá ekvivalent tloušťka, snad by bylo i správné použít ho v tomto případě. Hroubka ale určitě ne.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Nastavenie parametrov formátu textu
28. 05. 2011, 11:32:36
Chtěl bych se ještě zeptat, co je to za parametr "Don´t know?" K čemu slouží? Má stejnou funkci jako None?
user avatar NA
Odpovědět
Re:Nastavenie parametrov formátu textu "Don´t know"
4. 12. 2011, 18:27:46
Tak jsem to prozkoumal a zatím zjistil: "Don´t know" NENÍ totožný s "none". Přeložit by se dal jako "neviditelný" a nikoliv "žádný". Čekal jsem, že význam bude "neurčený" (například, když je půl slova tučně a půl italikou), leč není tomu tak. Pozor parametry se změní, i když navenek to nemusí být vidět. Pokud třeba změníte italiku na zpětnou italiku a dané písmo ji nezná, neuvidíte rozdíl, ale parametr je změněn a všechny funkce pracují správně s novým parametrem. Tuhle "italiku" tedy doplněk nenajde.
Doplněk je užitečný pro práci s dodaným textem. Co však vnímám jako nedostatek, že při změnách podle znaků a slov ignoruje výběr a pracuje s celým textem. Alespoň v Libre Office se tak chová. Jde to obejít například nadtržením vybraného textu a potom v parametrech měnit jen to nadtržené, ale jde přinejmenším o nečekanou vlastnost.
user avatar j-pastierik
Odpovědět
Re:Re:Nastavenie parametrov formátu textu
5. 12. 2011, 09:16:12
Zmena pracuje s celým textom - to je vlastnosť rozšírenia - pre hľadanie sa nepoužívajú štandardné nástroje OO.o, pretože tie neobsahujú tieto možnosti. V novej verzii (ak budú na to prostriedky) sa môžem na toto správanie pozrieť, ale prosím, keby ste mi to napísali na mail pastierik zavináč inet.sk, inak na to zabudnem. Ďakujem.
user avatar j.p.
Odpovědět
Nastavenie parametrov formátu textu
29. 05. 2011, 07:03:12
Priznám sa, že neviem, čo je "Don´t know?", jednoducho som tam dal všetky možnosti, ktoré podporuje OO.o.

Ďakujem za upozornenie prekladu, opravím to (ale až 1.6., dovtedy nie som doma). Napíšte mi, prosím, mail, aby som na to nezabudol. Ďakujem.

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
 
 
woo jaw demo hz