Vytváříme bublinový graf

calc.png Existuje celá řada běžných grafů, ale dnes bude pozornost věnována bublinovému, jeho použití a vytvoření. Vedle toho si ukážeme přizpůsobení jeho vzhledu, tak aby byl jednoduchý a pěkný zároveň. To vše na dvou praktických příkladech.  

Vhodná použití bublinového grafu

Nejdříve si je třeba položit otázku, k čemu je vůbec vhodné bublinový graf použít. Bublinový graf je ve své podstatě podobný bodovému grafu, protože hodnoty jsou prezentovány podobně jako body. K tomu navíc mají jedny hodnoty vyjádřené velikostí bubliny. Jinak řečeno: k vyjádření hodnoty používáme tři datové sloupce.

Ideální použití bublinového grafu tak spočívá například v prezentaci počtu objektů na jedné ose a jejich jednotkové nebo celkové hodnotě na ose druhé. Na třetí ose je pak znázorněno, jaké zastoupení má daný produkt sám o sobě nebo jako skupina.

Například: máte určitou skupinu produktů rozdělených podle ceny. Chcete je porovnat. V podstatě tak budete reprezentovat podíl na trhu v jednotlivých cenových odvětvích. Jejich celkový podíl pak znázorníte osou „z“ – velikostí bubliny. Možností je tak celá řada a záleží jen na vás, jak se je rozhodnete v rámci svých potřeb využít.

Příprava dat ve zkratce

Nejlepším způsobem, jak předejít pozdějším komplikacím, je předem promyšlená příprava dat. V příkladu jsou tři datové sloupce. V prvním „Počet produktů“ jsem si vymyslel pro názornost pětici hodnot kusů a v pravém sloupci zase jejich „Hodnotu“. Jde o to znázornit, kolik prodáte. Úplně nakonec ještě nesmíte zapomenout na sloupec „Procento podílu“. Tam doplníte procenta přesně do 100 % na základě předešlých dvou sloupců umístěných po levé straně.

Jinak samozřejmě k vyjádření celkové hodnoty např. zboží je možno použít koláčový graf. Jeho nevýhodou ale je, že v něm znázorníte pouze celkovou hodnotu.

Připravená data pro grafPřipravená data pro graf

Vytvoření bublinového grafu

Nyní si označte připravená data včetně jejich popisků. Klikněte na ikonu Grafu umístěnou v hlavním panelu nástrojů hned pod menu, nebo jej vložte přes Vložit | Objekt | Graf. Objeví se průvodce. Hned v prvním kroku Typ grafu zvolte ve výběru pod nadpisem Zvolte typ grafu položku Bublina. Po několika sekundách se podle toho upraví i jeho náhled. Klikněte na Další. Zde nemáte možnost dalšího výběru z podtypů.

Typ grafu – BublinaTyp grafu – Bublina

V druhém kroku, Rozsah dat, nic neměňte. To jste již vyřešili správnou přípravou a přeskočte rovnou také třetí krok: Datové řady. Svou pozornost věnujte až kroku Prvky grafu. Odškrtněte Zobrazit legendu a vyplňte Titulek, Podtitul a Osy. Například Titulek jako „Graf typu bublina“, Podtitul jako „Podíl jednotlivých cenových kategorií na trhu“. Osa „x“ pak znázorňuje počet produktů a osa „y“ jednotkovou nebo celkovou hodnotu dané kategorie. Nakonec klikněte na Dokončit.

Prvky grafu – vyplněníPrvky grafu – vyplnění

Přizpůsobení a formátování grafu

Pro zkrášlení grafu na něj poklepejte levým tlačítkem myši a pak označte např. hlavní nadpis. Nahoře v Panelu nástrojů Graf se objeví tlačítko Formát výběru, na něj klikněte a následně v okně Titul jděte na kartu Písmo. Ve stylu vyberte Tučné a ve Velikosti vyberte třeba 16, ať je nadpis pořádně vidět. Potvrďte OK.

Titul – nastavení písmaTitul – nastavení písma

Dále doporučuji označit si graf a pravým tlačítkem myši kliknout na spodní osu a z nabídky si vybrat Formát Osy... Hned na první kartě Měřítko odškrtněte Automaticky u Hlavního intervalu a přepište hodnotu na 1.

Formáty Osy... – MěřítkoFormáty Osy... – Měřítko

Možné je samozřejmě přidat popisky dat dvojitým kliknutím levým tlačítkem myši do oblasti grafu a následným jedním kliknutím levým tlačítkem na kteroukoliv bublinu ( všechny bubliny budou vybrány). Poté klikněte pravým tlačítkem myši na bublinu a z místní nabídky vzniklé u kurzoru myši vyberte Vložit popisky dat. U těch pro lepší čitelnost také doporučuji změnit písmo na tučné tak, že kliknete pravým tlačítkem myši a z nabídky vyberete Formát popisků dat, karta Písmo.

Výsledný grafVýsledný graf

Porovnání bublinového a bodového grafu

Pro porovnání jsem vytvořil ze stejných dat také bodový graf. Můžete si všimnout, že počet produktů (respektive kusů) zůstal na ose „x“, stejně jako hodnota vyjádřená na ose „y“. Nicméně chybí vyjádření procent velikostí bubliny. Bod je totiž bezrozměrný geometrický tvar.

Srovnání bublinového a bodového grafuSrovnání bublinového a bodového grafu

Mimochodem:bublinovým grafem můžete vyjádřit i vývoj (v závislosti na čase) a prezentovat jej, na rozdíl od sloupcových nebo spojitých grafů, jiným způsobem. Pro lepší pochopení toho, co chceme zobrazovat, jsem připravil jednoduchou tabulku.

Příprava dat – netypické znázornění vývojePříprava dat – netypické znázornění vývoje

Nyní si stačí takto připravená data označit a vytvořit přes průvodce Bublinový graf stejným způsobem, jako tomu bylo na začátku. Na spodní ose „x“ jsou číslicemi znázorněny měsíce – od prvního měsíce, kterým začínáte. Na ose „y“ máme počet kusů. Velikostí bublin je znázorněna celková hodnota.

Úprava vzhledu grafu

Pro změnu vzhledu můžete dvakrát kliknout levým tlačítkem myši na graf a následně do něj kliknout pravým tlačítkem myši a vybrat Formát oblasti grafu... V kartě Oblast vyberte pod nadpisem Výplň z nabídky Přechod, v dolním poli pak Přechod 1. Potvrďte tlačítkem OK a zavřete okno. Poté klikněte pravým tlačítkem myši na bublinu a vyberte Formát datových řad... a pomocí záložek (jmenovitě se jedná o Oblast a Ohraničení) už jen jednoduše zvolte požadovanou barvu a okraj. Stejný postup jako v předchozím případě aplikujte na Formát popisků dat...

Výsledný graf druhého příkladu s ukázkou možného formátováníVýsledný graf druhého příkladu s ukázkou možného formátování

(Jako ve škole) Průměr: 2.33 | Hodnotilo: 6
 

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Michal Polák

Michal Polák

 

Public Relations

Využíváte plně potenciál M365 a Microsoft Vivu?

Využíváte plně potenciál M365 a Microsoft Vivu?Představte si, že Microsoft 365 je nejen soupravou nástrojů, ale skutečným prostředkem pro transformaci vašeho podnikání. Jednou ze společností, která vás na této cestě jako obchodní partner může podpořit, je Crayon Czech Republic and Slovakia.

Pokračování ...


 
 
woo jaw demo hz