Ke stažení je aktualizovaná verze příručky o stylech a formátování

Nedávno vyšla příručka o stylech a formátování dokumentu pro OpenOffice.org 3.2, která byla aktualizována pro verzi 3.3.  

Není to tak dlouho, co byla nabídnuta ke stažení příručka v PDF o formátování dokumentů pro kancelářský balík OpenOffice.org 3.2. Poskytl ji pan Vladimír Vojta a vyšel o ní článek s názvem Příručka o formátování dokumentů. Protože se příručka setkala s kladnými ohlasy, autor ji aktualizoval a je nyní ke stažení pro OpenOffice.org 3.3, respektive LibreOffice 3.3 a má velikost 3,2 MB.

(Jako ve škole) Průměr: 1.00 | Hodnotilo: 1
 

Komentáře

user avatar TiS.
Odpovědět
Poznámky k příručně
18. 09. 2011, 12:42:04
Rád bych napsal pár poznámek ohledně věcí, které v textu Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 postrádám a které považuji za velmi důležité.

Príručka mne velmi mile překvapila, zejména pak nezištná práce autora v tématu, které bývá již velmi dlouhou dobu opomíjeno. Knížka je poměrně hezky zpracována, obrázky názorné, vysvětlení stručné a výstižné. Celou jsem ji nečetl, spíše jen místy a zbytek prohlédl, protože uvedená problematika je mi velmi dobře známa. Našel jsem pár míst, kde bych text doplnil o některá vysvětlení, která považuji za zásadní:

V rámci rozdílů mezi editory Writer (OO.o) a Word (MSO) je potřeba hned na začátku upozornit na hierarichké uspořádání stylů (kaskáda), které Word nepodporuje (nenašel jsem nic takového, nikdo ze zkušených uživatelů, na které jsem se na to ptal, o něčem takovém neví a diví se, že Writer něco takového umožňuje, je však možné, že se mýlím).

Dále upozornit na jiný způsob základního vykreslování objektů mezi OO.o a MSO, zejména ve smyslu nastavení v okně Nástroje > Volby > OpenOffice.org Writer > Kompatibilita. Dle zobrazených snímků obrazovky autor pracuje v systému Linux Ubuntu, nastavení v záložce Nástroje > Volby > OpenOffice.org Writer > Kompatibilita je pro Linux standardně bez zaškrtnutí jednotlivých položek (tj. odpovídá základnímu a původnímu nastavení), tj. sazba jednotlivých bloků se provede podle obecně uznávaného, logického a v rámci podobných aplikací používaného systému (např. CSS). Pro Windows jsou položky týkající se kompatibility s programem Word zaškrtnuty ve výchozím nastavení. Toto je však úlitba původním uživatelům Wordu a v zásadě i důsledku snahy o zajištění lepší kompatibility s binárními formáty MSO. Zásadní problém je zejména v jiném chápání vzdáleností mezi jednotlivými bloky, např. odstavci. Ve Wordu se vzdálenosti od bloku k jinému bloku sčítají, u OO.o se překrývají. Vdálenost k sousednímu bloku udává, jak minimálně daleko druhý blok musí od prvního být. Pokud je u druhého bloku uvedena větší vzdálenost k jinému bloku, bere se ve výsledku tato větší vzdálenost. U Wordu se obě vzdálenosti sečtou. To je ovšem docela paradoxní chování. Snad největším nešvarem a důsledkem je toto chování v případě nadpisů. Chci-li, aby před nadpisem byla mezera například 1 cm od předešlého odstavce, stane se, že pokud tento nadpis vyjde na nový řádek stránky, bude od okraje stránky odsazen také o 1 cm, ale on má být odsazen jen od textu, který na okraji stránky žádný přeci není. Těžko řešitelná situace. V zásadě z toho tedy vyplývá, že pokud chceme používat důsledně styly odstavců v OpenOffice.org, je třeba v případě Windows zrušit zaškrtnutí jednolitých položek v kartě kompatibility a nastavit je jako výchozí.

Z pro mne neznámého důvodu byla opominuta jedna z nejdůležitějších záložek u nastavení stylu, a to Tok textu. Vysvětlit zejména funkci kontrola sirotků a vdov (autor asi zapomněl v příručce toto použít, typickým důkezem je poslední krátký řádek na straně 10, tzv. "vdova"), dále pak velmi silnou funkci zalamování řádků podle stylu odstavce.

Poznámek bych mohl mít vícero, ovšem tyto považuji za nejdůležitější.

Sám již delší dobu plánuji napsat príručku o formátování textu a sazbě pomocí OpenOffice.org, kde bych shrnul své letité zkušenosti, ale stále to odkládám, není právě času. Velmi vítám jakoukoli práci na tomto poli. Styly jsou jedna věc, ale je potřeba také studentům a dalším ukázat, že správné použití stylů a respektování alespoň základních typografických pravidel jedno jsou.
user avatar Josef Svoboda
Odpovědět
Ke stažení je aktualizovaná verze příručky o stylech a formátování
1. 10. 2011, 12:29:12
Děkuji za pěkný dokument. Navrhuji ještě dvě vylepšení:
1) Bylo by praktické, kdyby autoři udělali úvodní obsah návodu s hypertextovými odkazy.
2) No a kdyby se mohla uvolnit i verze .odt, aby si ji mohli vyučující upravit podle svých potřeb (samozřejmě s uvedením původních autorů), bylo by to velmi užitečné - v běžné výuce třeba není moc času a vyučující by si mohl vybrat jen to, co považuje za potřebné a něco jiného doplnit. To by bylo skvělé.

Odpovědět

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
 
 
woo jaw demo hz