Calc – kniha jázd s automatickým generovaním

doplnek.png Aj vy jazdíte a na zapisovanie jázd zabúdate, alebo to, podobne ako ja, považujete za prehnanú byrokraciu? Vytvoril som dokument, ktorý dokáže automaticky vygenerovať jazdy a ušetrí vám, dúfam, mnoho času stráveného písaním a vymýšľaním všetkého toho ako, kde, kedy ste jazdili a koľko času to trvalo.    

Dokument na stiahnutie phm.ods

Popis dokumentu

Dokument má osem listov s názvami: PHM mesiac, Sumár, Desta, Balcan, jazdy, vstupy, data a ročný výkaz. Pre generovanie jázd sú potrebné listy: PHM mesiac, jazdy, vstupy, data a ročný výkaz. Listy Sumár, Desta, Balcan som ponechal kvôli tomu, ak by to niekto využil a popíšem ich na koniec.

List vstupy

Začnem týmto listom, pretože sú v ňom údaje, ktoré slúžia ako konštanty pre výpočet jázd. V oblasti A110:C110 sú v stĺpci A uvedené mestá, ktoré sú cieľom Vašich jázd, v stĺpci B sú vzdialenosti týchto miest od východzieho bodu (je to mesto uvedené v bunke B2). Jazdy sa v tomto dokumente vždy stanovia z východzieho bodu a späť pre každý deň. V treťom stĺpci C je čas jazdy, ktorý je závislý na nastavenej rýchlosti jazdy v bunke G3 – zvyčajne je to Ø 60km/h. Mestá a vzdialenosti si doplňte podľa miest, kam pracovne jazdievate (napríklad mestá odberateľov).

Vzdialenosti k jednotlivým mestám som zistil cez google maps, kde som si dal vyhľadať jednotlivé cesty (trasy).

V bunke G4 je uvedený začiatok pracovnej doby a od tohto času sú počítané aj začiatky jázd, ktoré sú náhodným generovaním rôzne posúvané. Ďalej v oblasti F6:K17 sú údaje o samotných vozidlách, ktoré si vyplníte podľa hlavičky. Dokument je teraz urobený pre možnosť generovať jazdy pre desať rôznych vozidiel, ktoré budú uvedené v tejto oblasti. Vo vzorovom dokumente sú uvedené teraz tri vozidlá. V oblasti D1:D22 sú uvedené štátne sviatky, nakoľko v tieto dni sa jazdiť nebude. Pokiaľ nie ste zo Slovenska tak si ich prepíšte podľa skutočnosti u vás. Tento list budete meniť zriedka, len v prípade pridania, alebo zmeny vozidla, poprípade pridania nového miesta jazdy.

List vstupyList vstupy

List PHM mesiac

Do tohto listu budete vpisovať pre aké vozidlo, kedy a koľko ste natankovali (nemusí to byť nijak zoradené), takže vytriasť krabicu s bločkami a písať :). Údaje sa dopĺňajú do prvých troch stĺpcov (modrá) a list je zamknutý (bez hesla), len kvôli tomu aby niekto neprepísal čo nemá. Viac menej, len do tohto listu budete dopĺňať dáta.

List PHM mesiacList PHM mesiac

List jazdy

A ste pri hlavnom liste, ktorý generuje jazdy. Oblasť $A$1:$I$52 je tlačovou oblasťou a pokiaľ zvolíte náhľad tlače zobrazí sa list tak, ako bude vyzerať. List obsahuje dve tabuľky sprievodcu dátami. Prvá je v oblasti Z3:AB127, kde zdroj je list PHM mesiac oblasť A1:C283 a slúži ako sumár pre vozidlá, koľko sa v ktorý deň na konkrétne vozidlo tankovalo. Druhá je v oblasti A79:H110, zdroj tabuľky je oblasť J5:P36 a slúži na zoradenie vygenerovaných jázd. Z tejto tabuľky sú brané dáta do buniek v tlačovej oblasti.

Tabuľka sprievodcu dátami v oblasti Z3:AB127Tabuľka sprievodcu dátami v oblasti Z3:AB127

Tabuľka sprievodcu dátami v oblasti A79:H110Tabuľka sprievodcu dátami v oblasti A79:H110

Vzorce nebudem popisovať, pokiaľ budete mať o to záujem, funkcionalitu si zistíte aj sami. V liste sú tri ovládacie prvky formulára a to: jedno formátované pole, ktoré je prepojené s bunkou B2 a zároveň má k udalosti Pri strate zamerania, priradené makro doplnit_datum. Pole je umiestnené nad bunkou B2 a makro doplní dátum podľa zadaného dátumu do tohto poľa, do oblasti J6: J36. Pole má aj pomocný text, takže ak naň nabehnete myšou ukáže sa. Ďalším prvkom je tlačidlo zmeniť cesty, ktoré je prepojené s makrom obnovit a slúži na znovu-vygenerovanie jázd, pokiaľ by sa vám ponúknuté nevideli. Posledným ovládacím prvkom je tlačidlo vytlačiť a uložiť, ktoré zabezpečuje tlač listu a uloženie záznamu s údajmi do listu data. Tu je podmienka aby ste mali v Calcu nastavenú možnosť Tlačiť len vybrané listy možnosť Nástroje | Možnosti | OpenOffice.org Calc | Tlač. Makrá sú uložené v dokumente a samozrejme musíte mať povolené ich spúšťanie.

Nastavenie OOo Calc Tlačiť len vybrané listyNastavenie OOo Calc Tlačiť len vybrané listy

Pristúpim k popisu činnosti listu a tým aj samotného generovania. Generovanie miest (cieľov) jázd prebieha pomocou vzorcov v ktorých je použitá funkcia RANDBETWEEN. Vzorce sú umiestnené v oblasti S6:S37 v liste jazdy. Pomocou makra obnovit sú tieto vzorce obnovované, takže hodnoty v bunkách sú vždy iné. Podobne sa generujú aj časy jázd. Predpokladom je, že údaje v listoch PHM mesiac a vstupy máte vyplnené. Najskôr si v liste jazdy vyberte v bunke I2 ŠPZ vozidla pre ktoré chcete jazdy generovať. Teraz zadajte do Formátovaného poľa (B2) dátum vo formáte MMYYYY, alebo MYYYY a stlačte klávesu TAB. Automaticky sa spustí makro, ktoré vygeneruje dátumy a jazdy. Pokiaľ nie ste s vygenerovanými jazdami spokojný použite tlačidlo zmeniť cesty, ktoré znovu vygeneruje jazdy. Toto tlačidlo môžete použiť aj viac krát. Ak ste už s výsledkom spokojný použite tlačidlo vytlačiť a uložiť a môžete pokračovať odznova vozidlom, dátumom atd…. Pri určovaní dátumov je potrebné pokračovať pri jednotlivých druhoch vozidiel od posledného uloženého mesiaca vzostupne. Príklad pre vozidlo č.1 ste uložili spotreby v mesiacoch 2-8 a pre vozidlo č.2 spotreby v mesiacoch 1-5. Pre vozidlo č.1 môžete generovať ďalšie jazdy až od 10-teho mesiaca (môžete ho aj vynechať, ak ste nejazdili), no už pre vygenerované a uložené mesiace opäť jazdy negenerujte, lebo by ste pripočítali najazdené kilometre z už starších mesiacov. Takže by vznikla situácia, že by ste mali napríklad v už uloženom mesiaci august stav tachometra 10 000km a v mesiaci január toho istého roku, ktorý by ste chceli dorobiť napr. 10 500km. Samozrejme dá sa to ošetriť nejakým vzorcom s upozornením, alebo makrom, ktoré by to skontrolovalo. To isté platí aj pre vozidlo 2, pre ktoré by ste pokračovali mesiacmi 6 a vyššie.

List ročný výkaz

V tomto liste je viac menej len tabuľka sprievodcu dátami vytvorená na základe dát z listu data a máte v nej prehľadný sumár spotreby za rok. Oblasť tlače je $A$1:$C$31.

Listy pre vysokozdvižné vozíky

Sem patria listy Sumár, Desta, Balcan. V liste Sumár je tabuľka sprievodcu dátami opäť na základe dát z listu PHM mesiac, kde si môžete zvoliť rok a dáta sú následne pomocou vzorcov prepočítané v listoch Desta a Balcan. Tieto listy majú tiež určené oblasti tlače.

Záver

Na záver to, čo by som v dokumente ešte urobil a nestihol som. Nakoľko pri dátumoch s doplnením PHM je počítané s tým, že dopĺňanie PHM prebieha len v meste kde je stanovište vozidla, je aj jazda na tento deň určená len v tomto meste. Je však pravdepodobné, že dopĺňanie PHM nastane aj mimo tohto miesta (v inom meste) je potrebné túto možnosť v dokumente vytvoriť. Ako ďalšiu možnosť pre tých, ktorý by chceli zachovať vygenerované dáta v elektronickej forme, by som urobil skopírovanie tlačovej oblasti v liste jazdy do pdf, alebo ods. Dokument však nie je zákon a preto si ho prispôsobte podľa svojich potrieb. Dúfam, že aj v tejto podobe vám uľahčí mnoho práce.

 

(Jako ve škole) Průměr: 1.29 | Hodnotilo: 17
 

Komentáře

user avatar Gabo42
Odpovědět
Calc – kniha jázd s automatickým generovaním
15. 03. 2010, 20:53:48
Je to super. Nahodne generovanie jazd ma ale jednu podstatnu chybu, ktorej sa neda vyhnut. Co ked si vygenerujem cesty a 20.6.2009 som bol podla knihy jázd v Detve. Ale v účtovných dokladoch mi kontrola objaví pokladničný doklad, alebo ešte lepšie faktúru s mojim podpisom a dátumom osobného prevzatia od klienta v Žiline a ako na potvoru tiež 20.6. 2009. A som v keli. V minulosti som si niečo podobné urobil v Exceli ale potom som to práve kvôli tejto chybe nechal tak.
user avatar Miroslav Gešvantner
Odpovědět
Calc – kniha jázd s automatickým generovaním
15. 03. 2010, 22:15:47
Ďakujem za postreh.
Tomuto sa asi naozaj pri náhodnom generovaní nedá vyhnúť, ibaže by sa medzi podmienky pre generovanie zaradila podmienka, ktoré miesta v konkrétne dni musia byť dodržané. V mojom prípade to je trošku inak, väčšina faktúr u nás beží buď elektronicky , alebo klasickou poštou takže prípady priameho podpisu resp. prevzatia sú zriedkavé. No pokiaľ to nie je možné použiť priamo, generovanie je možné využiť aj ako pomôcku pri tvorbe reálnej knihy jázd. Určite sa niekedy neskôr pozriem na to, ako knihu priblížiť čo najviac realite.
user avatar j-pastierik
Odpovědět
Calc – kniha jázd s automatickým generovaním
17. 03. 2010, 07:56:57
Problém s "presným" miestom (napr. z dôvodu, že je tam spomínaná faktúra zo Žiliny, ale môže byť aj tankovanie smerom na Žilinu - potvrdenka z pumpy ...) by sa dal riešiť na tom istom mieste, kde je tankovanie PHM - pridať ešte jeden stĺpec a tam zadávať miesto, ktoré by sa pri generovaní bralo do úvahy (ak ste netankovali, zadáte množstvo PHM 0).
user avatar Miroslav Gešvantner
Odpovědět
Re:Calc – kniha jázd s automatickým generovaním
17. 03. 2010, 12:54:22
Ďakujem za typ, v závere článku som tak isto spomenul situáciu s tankovaním mimo miesta garážovania. Áno tým zadaním množstva PHM 0 by sa to dalo vyriešiť a "zabili by sa dve muchy jednou ranou". Ak budem mať viac času určite to prerobím.

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Miroslav Gešvantner

Miroslav Gešvantner

 
 
 
woo jaw demo hz