Calc – ako sa pracuje s dátumom

calc.png Pri vytváraní tabuliek často používate dátumy. Dnes si povieme niečo o tom, ako sa dá s dátumami pracovať, prevádzať matematické operácie a rôzne ich formátovať.  

Formát dátumu

Najskôr začnite tým, že si v bunke zošitu napíšete nejaký dátum. Najlepšie je, ak si ho napíšete klasicky, napríklad 8.3.2010. No Calc v predvolenom (defaultnom) nastavení rozoznáva aj inak vpísané dátumy. Napríklad, ak vložíte len 8.3, bude automaticky doplnený v dátume rok. Podobne bude vložený dátum, ak vpíšete zlomok 8/3, čo býva niekedy na obtiaž. Ak by ste chceli mať v bunke vpísaný predsa len zlomok, museli by ste napísať '8/3. Dátum máte vpísaný a teraz prejdeme k jeho formátu. Vyberte ponuku Formát | Bunky..., karta Čísla, kategória Dátum alebo pomocou kontextovej ponuky Formát buniek..., karta Čísla, kategória Dátum.

 

Ponuka Formát | Bunky... karta Čísla, kategória DátumPonuka Formát | Bunky... karta Čísla, kategória Dátum

Tu máte na výber z rôznych predvolených formátov dátumov, no pokiaľ byste neboli spokojní s  ani jedným, môžete si určiť vlastný v políčku Formátovací kód na spodku karty. Pri vpisovaní formátovacieho kódu budete v políčku vedľa formátov vidieť, ako bude vyzerať vami naformátovaný dátum. Potom ho už stačí len pridať tlačítkom vedľa políčka formátovacieho kódu.

Tlačidlo Formát čísla : dátumTlačidlo Formát čísla : dátum

Niekedy sa pri kopírovaní (hlavne keď nekopírujete formáty) môže stať, že dátum je zobrazený ako číslo. Vtedy použijete predchádzajúci postup alebo môžete použiť tlačidlo Formát čísla: dátum, ktoré je na hlavnej lište.

Pokiaľ nevidíte tlačidlo Formát čísla: dátum, použite malú šípku na konci panela a vyberte Viditeľné tlačidlá | Formát čísla: dátum

 

Rôzne formáty dátumuRôzne formáty dátumu

 

Operácie s dátumom

Nakoľko dátum je len číslo, tak sa s ním dajú prevádzať aj rôzne matematické operácie. A to jednoduché, napríklad súčet a rozdiel, no aj zložitejšie za pomoci rôznych funkcií vytvorených práve pre prácu s dátumom. Uvediem jednoduchý, praktický príklad. Predpokladajme, že vami vpísaný dátum, napríklad v bunke B2, je dátumom vystavenia faktúry. Do bunky B3 si vložte údaj 30, čo bude počet dní splatnosti faktúry a do bunky B4 si doplňte vzorec =A1+A2. Ako vidíte v bunke B4 je správne vypočítaný dátum splatnosti, nakoľko OpenOffice.org Calc pozná presný počet dní v každom mesiaci. Do bunky B8 si vpíšte vzorec =NOW () (čo je funkcia, ktorá vracia aktuálny dátum a povieme o nej niečo neskôr). Do bunky B5 si vpíšte vzorec =B5-B8, čo bude počet dní do dátumu splatnosti. Ako vidíte je tam počet dní vyjadrený správne číslom.

 

Príklad so súčtom a rozdielom dátumovPríklad so súčtom a rozdielom dátumov

 

Funkcie pre prácu s dátumom

OpenOffice.org Calc ponúka pre prácu s dátumom mnoho funkcií. Niektoré si teraz ukážeme.

Funkcie NOW () a TODAY ()

Obe funkcie nemajú žiadne parametre. NOW () vracia systémový dátum a čas a TODAY () len systémový dátum. Obe funkcie sa aktualizujú pri otvorení dokumentu alebo pri prepočítaní dokumentu. Rozdiel medzi nimi je len v návrate času a je vidieť aj v predchádzajúcom obrázku. Pokiaľ by ste potrebovali, aby sa dátum resp. čas pri znovuotvorení dokumentu nemenil, je nutné ho pred zatvorením dokumentu skopírovať a vložiť pomocou voľby, Upraviť | Vložiť inak... a zaškrtnúť len voľbu Dátum & čas.

Funkcie DAY (Číslo), MONTH (Číslo) a YEAR (Číslo)

Týmito funkciami si oddelíte z dátumu deň, mesiac alebo rok, s ktorými môžete následne pracovať. V bunke B2 je zadaný dátum 26.2.2010, pokiaľ do inej bunky zadáte vzorec =DAY (B2), výsledok bude 26, čo je deň z dátumu v bunke B2. Ak zadáte vzorec =MONTH (B2), výsledok je 2, čo zodpovedá mesiacu z bunky B2. Nakoniec pri zadaní vzorca =YEAR (B2) je výsledok 2010 čo je rok. Výsledky týchto vzorcov už môžete ďalej klasicky matematicky spracovávať: sčítať, odčítať, násobiť, atd. alebo tieto funkcie môžete použiť ako súčasť iných vzorcov.

Funkcia DATE (Rok; Mesiac; Deň)

Funkciu môžete použiť buď priamym zadaním čísiel do funkcie, napríklad =DATE (2010; 2; 26), kde výsledok bude 26.2.2010. Ak by ste chceli pripočítať napríklad roky a zároveň zachovať v bunke formát dátumu, môžete funkciu použiť nasledovne: =DATE (YEAR (B2)+B11; MONTH (B2); DAY (B2)). V B2 máte už vyššie spomenutý dátum a v bunke B11 je zadaná hodnota 15, ktorá je pripočítaná k roku z bunky B2, takže výsledok je 26.2.2025. Podobne môžete pripočítať aj dni alebo mesiace.

 

Ukážky funkcií a pripočítania rokuUkážky funkcií a pripočítania roku

Pre prácu s dátumom má Calc ešte mnoho funkcií od výpočtu pracovných dní až po výpočet Veľkonočnej nedele. Stačí si vybrať po spustení Sprievodcu funkciou (tlačidlo fx), kategória Dátum a čas.

Sprievodca funkciouSprievodca funkciou

Kto by mal problémy s použitím, v pomocníkovi OpenOffice.org Calc (F1) sú funkcie a ich zápis veľmi dobre popísané.

 

Práca s časom

Práca s časom je podobná práci s dátumom, len pri výpočtoch je potrebné nezabudnúť, že čas počítame v inej číselnej sústave (šesťdesiatková). Použijem podobný vzorec ako pri výpočte dátumu =TIME (HOUR (B7); MINUTE (B7); SECOND (B7)). Výsledok je v tomto prípade 21: 55: 46, čo je čas braný z bunky B7, v ktorej je použitá funkcia NOW (). Takže logicky pri znovuotvorení zošitu sa zmení. Časový údaj môžete tak isto ďalej matematicky spracovávať a existuje preň v OpenOffice.org Calc mnoho funkcií. Podobne ako pri dátume, môžete zadať času rôzne formáty, pokiaľ vyberiete ponuku Formát | Bunky..., karta Čísla, kategória Čas.

 

Príklad odpočítania sekúndPríklad odpočítania sekúnd

Uviedol som len základné postupy a príklady pre bežné použitie. Pri zložitejších výpočtoch použite nápovedu OpenOffice.org. Pokiaľ by ste si nevedeli poradiť, radi Vám pomôžeme, napríklad aj na našom fóre.

(Jako ve škole) Průměr: 1.00 | Hodnotilo: 6
 

Komentáře

user avatar ivanev
Odpovědět
Calc – ako sa pracuje s dátumom
31. 03. 2010, 23:39:48
No mám v tabuľke napísané dni v mesiaci formou 03.03.10 (kôli funkcii networksday). Dá sa pomocou nejakej funkcie dosiahnuť to aby označovalo bunku s aktuálnym dátumom ? resp. aby zobrazoval a pracoval calc len s hodnotami po aktuálny dátum ? Snáď som sa nevyjadril ako dáky laponec a porozumeli ste mi. Za odpovede Ďakujem
user avatar Miroslav Gešvantner
Odpovědět
Calc – ako sa pracuje s dátumom
1. 04. 2010, 20:49:03
Pokúsim sa odpovedať, aj keď vo Vašej otázke nemám celkom jasno.
Predpokladám, že tie dátumy tam máte vložené, len ako holé dáta (nie výsledky vzorcov). Potom si vložte vzorec pre aktuálny dátum =TODAY() do nejakej bunky napr. C1. Následne si pomocou funkcie IF v ďalšom stĺpci zobrazte všetky dátumy po aktuálny dátum =IF(A1
user avatar Miroslav Gešvantner
Odpovědět
Calc – ako sa pracuje s dátumom pokračovanie
1. 04. 2010, 20:54:01
Nehodilo mi to tam celé.Tak pokračujem.=IF(A1
user avatar Miroslav Gešvantner
Odpovědět
Calc – ako sa pracuje s dátumom pokračovanie
1. 04. 2010, 20:57:39
Opäť to nechce zobrať ten vzorec tak to napíšem slovne.=IF(A1 je menšie alebo rovné$C$1;A1;"") a teraz môžete v stĺpci "B" pracovať s dátumami po aktuálny dátum. Pokiaľ máte dátumy, ako výsledky vzorcov tak funkciu IF zapracujte už do nich. Pokiaľ to nie je ono čo potrebujete je to každopádne otázka do fóra tam to vyriešime.Miro
user avatar Milan
Odpovědět
Calc – ako sa pracuje s dátumom
3. 04. 2010, 06:40:28
Mám sloupec několika hodnot, kde jsou časy např:
08:00
10:30
09:20
..
..
7:15

a teď bych je chtěl sečíst. Je to možné?

Díky
user avatar rjanku
Odpovědět
Re:Calc – ako sa pracuje s dátumom
2. 07. 2010, 11:12:30
Sečtení je samozřejmě možné. Nyní k otázce formátování buňky obsahující vzorec součtu:

pokud chcete součet hodin přesahující 24 hod. cyklus (např. celkový součet odpracovaných hodin v měsíci, nepoužijte formátování času v buňce HH:MM, ale

1. buď necháte obecný číslený formát, kde se vám hodnota zobrazí automaticky ve tvaru HH:MM:SS,

nebo

2. pokud nechcete zobrazovat sekundy, ale jen hodiny a minuty, použijte formát [HH]:MM
user avatar Miroslav Gešvantner
Odpovědět
Calc – ako sa pracuje s dátumom
3. 04. 2010, 13:32:26
áno, kľudne si dajte pod to súčet ∑.
user avatar Jirka
Odpovědět
Calc – ako sa pracuje s dátumom
5. 04. 2010, 12:46:42
Prosím jakou funkci(funkce) mám použít v OpenOffice Calc pro výpočet odpracovaných hodin.

příklad: příchod 21:45 odchod 06:02 funkce SUM mi nestačí jelikož potřebuji sčítat počet odprac.hodin
user avatar Miroslav Gešvantner
Odpovědět
Calc – ako sa pracuje s dátumom
5. 04. 2010, 14:24:03
V stĺpci A máte príchod a v stĺpci B odchod vo Vami písanom formáte.
Do stĺpca C si vpíšte vzorec :=IF(OR(ISBLANK(A2);ISBLANK(B2));0;IF((B2-A2)je menšie=0;TIME(23-HOUR(A2)+HOUR(B2);60-MINUTE(A2)+MINUTE(B2);0);B2-A2))
Pozor prepíšte si je menšie za príslušné znamienko, nakoľko toto znamienko ako minule by mi sem nezobralo.
Teraz si dajte pod stĺpec C SUM.
Dúfam že to bude stačiť, pokiaľ nie môžem Vám poslať na mail vzorový súbor.
miro
user avatar veronika
Odpovědět
Calc – ako sa pracuje s dátumom
12. 05. 2010, 10:07:38
potrebuji poradit s funkci days: zadam =DAYS(14.9.2010;F2) a vysledek neni pocet dni mezi uvedenymi datumy, ale chyba #NAME? Co delam spatne? s timto vzorcem potrebuji dal pracovat - celkovu castku vydelit poctem dni v roce a vynasobit dny ktere ziskam diky funkci days....
user avatar Miroslav Gešvantner
Odpovědět
Calc – ako sa pracuje s dátumom
12. 05. 2010, 12:29:18
Problém je v tom, že do funkcie DAYS nemôžete zadať dátum v tvare 14.9.2010.
Riešenie:napríklad v A1 bude zadaný dátum 14.9.2009, v B1 bude zadaný dátum od ktorého sa dátum v A1 odpočíta, alebo napríklad funkcia TODAY() pre aktuálny dátum.
Funkciu DAYS potom použite nasledovne: =DAYS(A1;B1), alebo pokiaľ by ste chceli zadať dátum priamo do funkcie je potrebné ho vložiť pomocou funkcie DATE nasledovne =DAYS(DATE(2010;9;14);B1).
user avatar veronika
Odpovědět
Re:Calc – ako sa pracuje s dátumom
12. 05. 2010, 16:38:03
Prosim zachranit - funkce krasne fungovala do doby, nez jsem dokument zavrela a znovu otevrela. misto konecneho cisla mam error - #MACRO?. Muzete mi prosim poradit i s timto? dekuju moc!
user avatar Miroslav Gešvantner
Odpovědět
Re:Re:Calc – ako sa pracuje s dátumom
12. 05. 2010, 19:40:14
??? nerozumiem tomu- určite to musí ísť. Uložila ste si ten zošit pred zavretím?
Ak s tým máte naozaj problém pošlite mi súbor na e mail mirozm71 zavináč gmail.com a pozriem sa na to.
user avatar donald
Odpovědět
Calc – ako sa pracuje s dátumom
25. 08. 2010, 20:28:27
Mám tak trochu opačný problém. Když napíšu třeba 1. a kliknu do jiného pole (v tabulce), tak mi to tam automaticky hodí datum, ale to já nechci. Co mám kde udělat, aby se mi to nestávalo?
user avatar IrenaS
Odpovědět
Re:Calc – ako sa pracuje s dátumom
26. 08. 2010, 10:48:05
Ptejte se prosím ve fóru, tam váš dotaz bude vyhledán. Tady vám těžko někdo odpoví.
Děkuji
user avatar Libor
Odpovědět
Calc – ako sa pracuje s dátumom
4. 05. 2011, 12:52:20
Dobrý den,dá se v Calcu zadat datum pomocí klávesové zkratky jako třeba u exelu pomocí "CTRL"+"D" ? Zkoušel jsem různé možnosti, ale nic mi nefungovalo.
user avatar j-pastierik
Odpovědět
Re:Calc – ako sa pracuje s dátumom
5. 05. 2011, 16:00:34
http://www.openoffice.cz/doplnky/nova-verzia-rozsirenia-pre-vkladanie-datumu-a-casu-do
http://www.openoffice.cz/doplnky/rozsirenie-pre-vkladanie-datumu-a-casu-s-moznostou
Ak chcete klávesové skratky, môžete si ich pre príslušné funkcie rozšírenia zadefinovať v nastaveniach OO.o.
user avatar Ján
Odpovědět
Calc – ako sa pracuje s dátumom
1. 09. 2021, 07:32:52
Prosím o radu: v bunke A1 mám počiatočný dátum, v bunke B1 mám konečný dátum, v bunke C1 by som chcel vidieť rozdiel o koľko dní(ako číslo 1,2,3....) bol rozdiel týchto dátumov. pr.01.01.21 00:00:00 koniec 04.01.21 14:00:00 = 4. (Stačí rozdiel jednej sekundy nad 24 hodín už je ďalšie číslo) Ďakujem.
user avatar neutr
Odpovědět
Re:Calc – ako sa pracuje s dátumom
1. 09. 2021, 09:18:19
Běžně stačí odečíst od sebe hodnoty. Tedy novější je větší, takže raději tak. jenom uzavřeme tyto dva datumy do funkce Value :
Value(mladší datum) - Value(starší datum) vyjde plusová hodnota. Pokd potřebujete mínusovou raději to udělejte *-1 po rozdílu.

Nesmí vás odradit to, že vidíte, nebo nevidíte hodiny. To se zobrazí až formátem buňky Postup : FORMÁT > BUŇKY > karta ČÍSLA > formát DATUM. vyberte se vzor z okénka nabídek a naformátujte tím buňku kde leží výsledek. Můžete to udělat i pro oba původné členy rozdílu.

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Miroslav Gešvantner

Miroslav Gešvantner

 

Public Relations

Využíváte plně potenciál M365 a Microsoft Vivu?

Využíváte plně potenciál M365 a Microsoft Vivu?Představte si, že Microsoft 365 je nejen soupravou nástrojů, ale skutečným prostředkem pro transformaci vašeho podnikání. Jednou ze společností, která vás na této cestě jako obchodní partner může podpořit, je Crayon Czech Republic and Slovakia.

Pokračování ...


 
 
woo jaw demo hz