Funkce data a času v Calcu: DATE, DATEVALUE, DAY, DAYSINMONTH, EDATE a EOMONTH

calc.png Aplikace Calc ze sady OpenOffice.org nabízí celou řadu funkcí, které uživatelům usnadňují práci. Přitom jsou všechny přehledně rozděleny do několika kategorií a jednou z nich je kategorie Datum a čas. V několika následujících článcích se proto budeme věnovat podrobně právě těmto funkcím a představíme si je na praktických příkladech.  

Poznámka: V článku slovem data jsou myšleny „datumy“.

DATE

První funkcí v kategorii Datum a Čas je DATE. V podstatě jen z několika samostatných dat v buňkách složí výsledné datum. Zapisuje je ve tvaru =DATE(rok; měsíc; den). Na příkladu si tak můžeme ukázat, že v buňkách pod sebou budeme mít rok, měsíc a den a na čtvrtém řádku se nám z nich složí pomocí této funkce datum. Kromě čistě manuálního zápisu lze hodnoty zadat přes Vložit | Funkce... a následně vybrat dotyčné funkce v dané kategorii Datum a Čas.

Funkci si lze představit také na jednoduchém příkladě, kdy v buňkách A3, B3 a a C3 máme jednotlivě zadaný rok, měsíc (jeho číslo, 5) a den v měsíci (také číslo, 12). V buňce D3 je pak zapsaný vzorec =DATE(A3;B3;C3), který z uvedených hodnot složí datum, v tomto případě 12.5.1990.

DATE – první způsobDATE

DATEVALUE

Funkce DATEVALUE slouží k převodu dat na číselnou hodnotu. Zadává se ve tvaru =DATEVALUE(), přičemž do závorky se buď umístí adresa buňky s datem, nebo do ní rovnou umístíte datum ve formátu „rok-měsíc-den“, například tedy „2011-5-20“.

 

DATE – druhý způsobDATEVALUE

 

DAY

Naopak DAY slouží k určení dne v měsíci, a to jak z hodnoty získané například funkcí DATEVALUE, tak přímo data zadaného ve formátu „rok-měsíc-den“. Uveďme si názorný příklad. V první řadě máme hodnotu, funkci tedy zapíšeme ve tvaru =DAY(40675), vrátí nám správně číslo 12, což je prosinec (viz popis funkce DATEVALUE). V druhém případě lze zapsat =DAY(„2011-5-10“). Pro oba zápisy lze samozřejmě využít hodnotu v jiné buňce a jen na ní v závorce odkázat, viz snímek DAY a buňka A12.

DAYDAY

DAYS

O poznání užitečnější je funkce DAYS, která vypočítává počet dní mezi dvěma zadanými daty, a to opět buď přímo ve vzorci, nebo v buňkách. Zapisuje se ve tvaru =DAYS(první datum; druhé datum). Na příkladu si tak uveďme, že máme v buňce A17 první datum, v buňce B17 druhé datum. Funkci pak jednoduše zapíšeme buď jako =DAYS(A17; B17), nebo =DAYS(„2011-5-20“;„2012-6-20“).

DAYSDAYS

Úplně stejného chování lze dosáhnout s funkcí DAYS360, ale ta počítá jen s 360 dny v roce. Předpokládá tedy, že každý měsíc má vždy třicet dnů. Rozdíl můžete vidět na snímku DAY versus DAYS, kdy na uvedeném intervalu činí dokonce šest dnů. Zápis je přitom úplně totožný s funkcí DAY.

DAYSINMONTH

Velice užitečnou funkcí je DAYSINMONTH (dny v měsíci), která – jak již název napovídá – vrací počet dní v daném měsíci, který se zapisuje jako datum. Je přitom úplně nepodstatné, zda napíšete 2.5 nebo 30.5 daného měsíce, v obou případech rozpozná správně květen a vrátí počet dnů.

Na praktickém příkladu si tak můžeme zjistit počet dnů všech měsíců v roce 2011. Do jednoho sloupce si nadepište leden, únor a březen. Následně si tyto tři buňky označte a tažením za pravý spodní roh (zvýraznění malým čtverečkem) roztáhněte buňky až do prosince, jednotlivé měsíce se sami doplní. Pro příklad nám postačí, když si vlevo od sloupce napíšete pod sebe vedle měsíců tři data, vždy 1. daného měsíce. Opět si označte trojici dat a roztáhněte je jako v případě měsíců. Jedná se o pomocný sloupec, který můžete kliknutím pravým tlačítkem myši na písmeno sloupce a zvolte Skrýt, v příkladě se jedná o buňky ve sloupci I. Konečně můžeme zapsat funkci, a to ve tvaru =DAYSINMONTH (číslo buňky s datem), implicitně =DAYSINMONTH (G26). Následně již stačí buňku s funkcí označit a roztáhnout a máte počty dnů ve všech měsících v roce 2011.

DAYSINMONTHDAYSINMONTH

DAYSINMONTH – příkladDAYSINMONTH – příklad

V pořadí následuje funkce DAYSINYEAR, nicméně tak je v podstatě zbytečná, a proto ji nebudeme více rozebírat. Zapisuje se ve tvaru =DAYSINYEAR(rok).

EDATE a EOMONTH

Zajímavou funkcí je EDATE, která vrátí jiné datum po přičtení počtu měsíců. Zapisuje se ve tvaru =EDATE (počáteční datum; měsíce), a pokud si napíšete číslici 1, tj. jeden měsíc, a počáteční datum (lépe by se však hodilo výchozí) 1.1.2011, tak vrátí datum 1.2.2011. Využití je přitom hned několik. Například máte akci, která se pravidelně opakuje každé tři měsíce ve stejný den v měsíci.

Uveďme stručný příklad. Máme počáteční datum 10. ledna a chceme, aby se opakovalo každé tři měsíce. Do některé buňky, v příkladu K43, zadejte vzorec =EDATE(J43;3) odkazující buď na buňku (to jest tento příklad), nebo s přímo zadaným datem. Potvrďte Enter a zobrazí se datum ve tvaru hodnoty. Proto klikněte na buňku pravým tlačítkem myši a zvolte Formát buněk..., v záložce Čísla vyberte po levé straně Datum. Pak jen datum roztáhněte dále a po třech měsících se vám automaticky rozšíří.

Pomocí funkce EDATE můžete také jednoduchým odečtením zjistit rozdíl dnů (viz snímek EDATE).

EDATE a EOMONTHEDATE a EOMONTH

EDATE – příkladEDATE – příklad

Funkce EOMONTH se zapisuje úplně stejným způsobem, jen se liší tím, že vrací poslední den v měsíci. Při zadaném počtu měsíců 0 tedy vrátí datum posledního dne v zadaném měsíci, stejně tak lze zadat počet měsíců.

Pro názornost si můžete stáhnout zdrojový soubor Přehled funkcí v Calcu - datum a čas.

(Jako ve škole) Průměr: 1.56 | Hodnotilo: 9
 

Komentáře

user avatar lubo
Odpovědět
Funkce data a času v Calcu: DATE, DATEVALUE, DAY, DAYSINMONTH, EDATE a EOMONTH
15. 06. 2011, 11:36:37
Zkuste to trochu doplnit:

DATEVALUE - slouží k převodu datumu v textovém tvaru na číslo. (formáty textu: nejen r-m-d, ale i d.m.r, d-m-r, d/m/r, ...)

Popis u funkce DAY je trochu zmatený:

=DAY(40675), vrátí nám správně číslo 12, což je prosinec

Proč jsou dva stejné snímky obrazovky u DATEVALUE i u DAY?
user avatar Pavel Tvrdík
Odpovědět
Funkce data a času v Calcu: DATE, DATEVALUE, DAY, DAYSINMONTH, EDATE a EOMONTH
19. 06. 2011, 21:45:24
Kam mohu zaslat dotaz ohledně převodu časových údajů?Děkuji
user avatar IrenaS
Odpovědět
Re:Funkce data a času v Calcu: DATE, DATEVALUE, DAY, DAYSINMONTH, EDATE a EOMONTH
20. 06. 2011, 08:35:16
Svůj dotaz prosím směřujte do fóra, ale napřed se na něm musíte zaregistrovat.
dík

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
 
 
woo jaw demo hz