Rozšírenie pre špeciálne nahrádzanie textu

doplnek.png Nepostačujú vám štandardné možnosti nahrádzania textu v pracovnom okne „Nájsť a nahradiť “? Nainštalujte si rozšírenie JP Špeciálna zámena reťazca.  

Mnohí používatelia sa pri bežnej práci s vyhľadávaním a nahrádzaním textu v OpenOffice.org stretli s tým, že im nepostačovali bežné možnosti, ktoré OpenOffice.org ponúka. Ide napríklad o to, že pri nahrádzaní nie je možné automaticky zachovávať veľkosť prvého písmena nahrádzaného textu podľa toho, aké bolo prvé písmeno nájdeného reťazca. Ďalej nie je možné univerzálne vyhľadávať a nahrádzať iba časť nájdeného reťazca.

Panel nástrojovPanel nástrojov

Uvedené problémy rieši rozšírenie JP Špeciálna zámena reťazca v aktuálnej verzii 2010.08.23. Rozšírenie je, ako obvykle, okrem slovenčiny jazykovo lokalizované do češtiny a angličtiny. Po nainštalovaní rozšírenia sa vám do prostredia OpenOffice.org Writer pridá panel nástrojov JP Špeciálna zámena reťazca s jedným tlačidlom Špeciálna zámena reťazca. Rovnomenná položka sa zároveň pridá aj do menu Úpravy (za položku Nájsť a nahradiť...), takže vložený panel nástrojov nemusíte mať, pokiaľ nechcete, zobrazený.

Po stlačení tlačidla (alebo položky menu) Špeciálna zámena reťazca sa vám otvorí pracovné okno Špeciálna zámena, v ktorom nájdete tri políčka pre zadávanie hľadaného a nahrádzaného reťazca – V reťazci, Hľadať a Nahradiť za.

Náhrada bežného vyhľadávania

Do políčka V reťazci zadávate hľadaný text tak isto, ako keď používate štandardnú funkciu hľadania a nahrádzania, pričom rozšírenie umožňuje zadať aj regulárne výrazy. Pokiaľ chcete hľadať a nahrádzať reťazce podobne, ako to robí štandardná funkcia OpenOffice.org, políčko Hľadať musíte nechať prázdne a nahrádzaný reťazec zadáte do políčka Nahradiť za. Ďalej si môžete pomocou zaškrtávacích políčok nastaviť parametre vyhľadávania – už spomínané regulárne výrazy, vyhľadávanie iba celých slov a rozlišovanie veľkých písmen. Následne môžete pomocou tlačidiel Nájsť, Nahradiť a Nahradiť všetko prevádzať príslušné náhrady tak, ako ste zvyknutí.

Zadanie reťazcov pre zámenu so zisťovaním veľkosti prvého písmenaZadanie reťazcov pre zámenu so zisťovaním veľkosti prvého písmena

Teraz však prichádza na rad prvá z možností rozšíreného nahrádzania – políčko Ponechať veľké písmená. Pokiaľ ju zaškrtnete, bude rozšírenie pri nahrádzaní zisťovať veľkosť prvého znaku hľadaného reťazca a podľa toho nastavovať veľkosť prvého znaku náhradného reťazca. Týmto spôsobom dokážete zameniť text bez toho, aby ste sa museli obávať napr. toho, že po zámene vám na začiatok vety OpenOffice.org vloží slová s malým písmenom.

Opravený text s automatickou úpravou veľkosti prvého písmenaOpravený text s automatickou úpravou veľkosti prvého písmena

Uvedené možnosti tejto zámeny vyhovujú väčšine prípadov náhrad reťazcov, a preto pre mnohých používateľov toto rozšírenie nahradí aj štandardné okno pre vyhľadávanie a náhrady, najmä ak nebudú musieť pri používaní regulárnych výrazov najprv stláčať tlačidlo Viac volieb.

Vyhľadávanie vo vnútri hľadaného reťazca

Pokiaľ pracujete s cudzím textom, určite sa mnohí z vás stretli napr. s problémom zvýraznenia textu pomocou tzv. prestrkávania. Pokiaľ je v texte iba jedno také slovo, nie je to ešte problém, ale pokiaľ má dokument stovky strán a takýchto slov je tam viac, nie je ich hľadanie triviálne a najmä nie ich oprava – výmaz všetkých medzier medzi písmenami.

V takýchto a podobných prípadoch oceníte možnosť hľadania a zámeny všetkých výskytov zadaného reťazca v rámci iného hľadaného reťazca.

Zadanie reťazcov pre špeciálnu zámenu vo vnútri reťazcaZadanie reťazcov pre špeciálnu zámenu vo vnútri reťazca

Pre vlastné hľadanie musíte teraz zadať reťazce do všetkých troch políčok pre hľadanie a nahrádzanie reťazca. Do políčka V reťazci zadávate tak isto, ako inokedy, celý hľadaný reťazec (napr. v spomenutom prípade prestrkávania to môže byť regulárny výraz [:alnum:] [:alnum:] [:alnum:] ([:alnum:] )+ – pozor, uvedený výraz nájde iba prestrkávaný text s viac ako tromi znakmi). Následne musíte do políčka Hľadať zadať hľadaný podreťazec (v použitom príklade prestrkávania je to medzera) a do políčka Nahradiť za vložíte reťazec, za ktorý budete reťazec z políčka Hľadať nahrádzať (v prípade vymazania medzier to bude prázdny reťazec).

Dokument po oprave (prestrkávaný text s menej ako štyrmi znakmi zostal neopravenDokument po oprave (prestrkávaný text s menej ako štyrmi znakmi zostal neopravený)

Ďalšia práca je taká istá, ako pri obyčajnom nahrádzaní – pomocou tlačidiel Nájsť, Nahradiť a Nahradiť všetko prevádzate príslušné náhrady. Samozrejme, aj v tomto prípade môžete použiť voľbu Ponechať veľké písmená, pokiaľ pri nahrádzaní môže dôjsť aj k zámene prvého znaku v hľadanom reťazci.

Na záver už iba pripomíname, že pri hľadaní a nahrádzaní sa zobrazujú podobné texty ako pri štandardnom hľadaní (o počte nahradených reťazcov, o tom, že sa hľadaný text v dokumente nenachádza ...) s tým rozdielom, že tieto oznamovacie okná sú pomenované podľa rozšírenia.

stahnout.png

(Jako ve škole) Průměr: 1.00 | Hodnotilo: 3
 

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Július Pastierik

Július Pastierik

 

Public Relations

Využíváte plně potenciál M365 a Microsoft Vivu?

Využíváte plně potenciál M365 a Microsoft Vivu?Představte si, že Microsoft 365 je nejen soupravou nástrojů, ale skutečným prostředkem pro transformaci vašeho podnikání. Jednou ze společností, která vás na této cestě jako obchodní partner může podpořit, je Crayon Czech Republic and Slovakia.

Pokračování ...


 
 
woo jaw demo hz