Rozšírenie pre export osnovy (nadpisov) do FreeMind mapy a ODT súboru

doplnek.png Chcete exportovať osnovu (nadpisy) do FreeMind mapy a (alebo) do nového ODT súboru? Nainštalujte si rozšírenie JP Export osnovy do FreeMind/ODT.  

Pre používateľov, ktorí chcú exportovať osnovu dokumentu (t.j. nadpisy, ktoré sú zadefinované v číslovaní osnovy) do FreeMind mapy alebo do nového ODT súboru, sme pripravili rozšírenie JP Export osnovy do FreeMind/ODT (verzia 2011.07.19).

Položka menu pre export osnovy do FreeMind mapyPoložka menu pre export osnovy do FreeMind mapy

Po nainštalovaní rozšírenia sa do menu Súbor v module Writer pridajú za položku Exportovať do PDF... dve nové položky – Export osnovy do FreeMind a Export osnovy do ODT. Názvy vložených položiek menu sú jazykovo lokalizované do slovenčiny, češtiny a angličtiny.

Definícia názvu v popise dokumentuDefinícia názvu v popise dokumentu

Výber adresára a zadanie názvu exportovaného FreeMind súboruVýber adresára a zadanie názvu exportovaného FreeMind súboru

Po výbere exportu do FreeMind sa otvorí okno FreeMind ..., v ktorom môžete zadať adresár a názov ukladaného súboru vo formáte MM. Ak máte zadaný názov v popise dokumentu (menu Súbor | Vlastnosti, záložka Popis, položka Názov), tak sa tento údaj použije ako „koreňová“ položka vytváranej mapy a zároveň sa ponúkne ako názov exportovaného súboru. Pokiaľ tento údaj nemáte zadaný, ako „koreňová“ položka sa použije text MindMap a tento istý text sa ponúkne ako názov exportovaného súboru. Koreňová položka má zadefinované zelené pozadie.

Exportovaná osnova v aplikácii FreeMindExportovaná osnova v aplikácii FreeMind

Oznámenie o konci exportuOznámenie o konci exportu

Pri exporte sa kontroluje kontinuálnosť osnovy, teda či nie je preskočená niektorá úroveň osnovy. Pokiaľ áno (napr. po nadpise úrovne 1 nasleduje nadpis úrovne 3, čiže chýba nadpis úrovne 2), tak sa do vytvorenej mapy vloží chýbajúci nadpis ako tri otázniky na červenom pozadí.

Koniec exportu je oznámený výpisom End of export. Následne sa vytvorený súbor otvorí v programe pre otváranie FreeMind máp, ak ho máte v systéme nainštalovaný a zviazaný s typom súborov MM.

Exportovaná osnova v novom ODT súboreExportovaná osnova v novom ODT súbore

Po výbere exportu do ODT sa vytvorí ODT dokument, do ktorého sa skopíruje osnova bez kontroly kontinuálnosti. Koniec exportu je tak isto ako v exporte do FreeMind oznámený výpisom End of export.

stahnout.png

(Jako ve škole) Průměr: 1.00 | Hodnotilo: 3
 

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
 
 
woo jaw demo hz