Rozšírenie pre vkladanie dátumu a času s možnosťou používateľských nastavení

doplnek.png Chcete do dokumentov v module OpenOffice.org Writer alebo Calc vkladať aktuálny dátum a čas na jedno ťuknutie podľa svojich vlastných nastavení? Nainštalujte si najnovšiu verziu rozšírenia JP Vkladanie dátumu a času.  

Rozšírenie pre vkladanie dátumu a času, ktoré si môžete z našich stránok stiahnuť už dlhšie, zaznamenalo v najnovšej verzii 2010.09.10 ďalšiu, tentokrát veľkú zmenu – bola do neho pridaná možnosť vkladania dátumu a času podľa svojho vlastného nastavenia. S týmto súvisia aj iné zmeny, a preto si rozšírenie predstavíme celé.

Vkladanie dátumu a času

Panel nástrojov „JP Vloženie dátumu a času“Panel nástrojov „JP Vloženie dátumu a času“

Po nainštalovaní rozšírenia (ako obvykle je jazykovo lokalizované do slovenčiny, češtiny a angličtiny) sa do prostredia OpenOffice.org Writer a Calc pridá nový panel nástrojov JP Vloženie dátumu a času a rovnomenná položka sa pridá aj do do menu Nástroje | Prídavky. Uvedený panel nástrojov a menu obsahujú (v poradí) tieto funkcie:

 • Vlož aktuálny čas – vloží za kurzor v module Writer alebo do aktívnej bunky v module Calc aktuálny čas (napr. 11:34:53). V module Calc zobrazenie závisí od toho, aký je nastavený formát bunky.
 • Vlož aktuálny dátum ako dátum DD.MM.RRRR – vloží za kurzor v module Writer alebo do aktívnej bunky v module Calc aktuálny dátum (napr. 05.09.2010). V module Calc zobrazenie závisí od toho, aký je nastavený formát bunky.
 • Vlož aktuálny dátum ako text DD. MM. RRRR – vloží za kurzor v module Writer alebo do aktívnej bunky v module Calc aktuálny dátum (napr. 05. 09. 2010) tak, že údaje dňa, mesiaca a roku sú oddelené nedeliteľnou medzerou (NBSP).
 • Vlož aktuálny dátum ako text DD. mesiac RRRR – vloží za kurzor v module Writer alebo do aktívnej bunky v module Calc aktuálny dátum (napr. 5. september 2010). Číslo dňa sa nevkladá s nulou na začiatku a od názvu mesiaca je oddelené nedeliteľnou medzerou. Názov mesiaca je jazykovo lokalizovaný a vkladá sa automaticky podľa jazyka znaku, na ktorom sa nachádza kurzor, alebo podľa jazyka aktívnej bunky. Pokiaľ definícia niektorého jazyka nie je k dispozícii, vloží sa slovenský názov.
 • Vlož aktuálny dátum ako text DD. mesiaca RRRR – vloží za kurzor v module Writer alebo do aktívnej bunky v module Calc aktuálny dátum so skloňovaným názvom mesiaca (napr. 5. septembra 2010). Číslo dňa sa nevkladá s nulou na začiatku a od názvu mesiaca je oddelené nedeliteľnou medzerou. Názov mesiaca je jazykovo lokalizovaný a vkladá sa automaticky podľa jazyka znaku, na ktorom sa nachádza kurzor, alebo podľa jazyka aktívnej bunky. Pokiaľ definícia niektorého jazyka nie je k dispozícii, vloží sa slovenský názov.
 • Vlož aktuálny dátum a čas podľa nastavenia – vloží za kurzor v module Writer alebo do aktívnej bunky v module Calc aktuálny dátum v tvare, aký si zadefinuje používateľ (definícii sa budeme venovať v ďalšom popise). Pokiaľ používateľ nenastaví žiaden vlastný formát, vloží sa dátum (aj v module Calc ako text) v tvare DD.MM.RRRR (napr. 05.09.2010).

Príklady vložených dátumov a časov v module CalcPríklady vložených dátumov a časov v module Calc

Nastavenie názvov mesiacov a formátu dátumu a času

Pre definíciu či zmenu názvov mesiacov pre iné jazyky, ako je slovenčina, a pre definíciu vlastného formátu vkladaného dátumu a času je určená položka menu Nástroje | Prídavky | JP Vloženie dátumu a času | Nastavenie formátu dátumu a času (pozor, táto funkcia sa nenachádza na paneli nástrojov).

Pomocou tejto funkcie otvoríte pracovné okno Nastavenie mesiacov a formátu, v ktorom môžete definovať dve veci – názvy mesiacov a svoj vlastný formát pre vkladanie dátumu a času. Jazyk, pre ktorý definujete tieto veci (vypisuje sa v hornej časti tohto okna) sa určuje automaticky podľa prvého znaku dokumentu v module Writer alebo podľa jazyka aktívnej bunky v module Calc.

Definícia názvov mesiacov

Pokiaľ túto funkciu zavoláte z textového dokumentu a máte v ňom zadefinované názvy mesiacov v tvare, ktorý následne uvádzame, prednastaví sa ich definícia aj do pracovného okna. V každom prípade (aj v module Calc) sa prednastaví ich definícia aj pre jazyky, pre ktoré ste názvy mesiacov už definovali (vrátane češtiny, angličtiny a nemčiny, ktorých definícia je súčasť distribúcie rozšírenia).

Definícia mesiacov (ako príklad je použitá čeština) musí byť v takomto tvare:

m01=leden
m02=únor
m03=březen
m04=duben
m05=květen
m06=červen
m07=červenec
m08=srpen
m09=září
m10=říjen
m11=listopad
m12=prosinec
a01=ledna
a02=února
a03=března
a04=dubna
a05=května
a06=června
a07=července
a08=srpna
a09=září
a10=října
a11=listopadu
a12=prosince

Pokus o prepísanie definície českých názvov mesiacovPokus o prepísanie definície českých názvov mesiacov

Pravdaže, uvedenú definíciu môžete priamo zapísať aj v okne Nastavenie mesiacov a formátu, v časti Názvy mesiacov a do príslušného definičného súboru rozšírenia sa ukladajú pomocou tlačidla Ulož. Pokiaľ definičný súbor už existuje, ste o tom upovedomení (definície sa ukladajú do súborov JP_date_xx.txt, kde xx je príslušný jazyk) a prípadné prepísanie musíte potvrdiť. Toto neplatí pre slovenčinu, pri ktorej nie je možné zmeniť definíciu názvov mesiacov.

Definícia formátu vkladaného dátumu a času

V pravej časti okna Nastavenie mesiacov a formátu sa nachádza políčko Formát dátumu a času, do ktorého môžete vložiť definíciu vami požadovaného tvaru, v akom chcete, do dokumentov vkladať dátum a čas. Pri definícii môžete použiť nasledovné formátovacie značky (nezávisí od veľkosti písmen a sú uvedené aj pod políčkom pre zadávanie definície):

 • Hodina: hh (h) – na aktuálne miesto sa vloží aktuálna hodina. Pokiaľ vložíte iba jedno písmeno „h“, hodina sa nevkladá s nulou na začiatku.
 • Minúta: mm (m) – na aktuálne miesto sa vloží aktuálna minúta. Pokiaľ vložíte iba jedno písmeno „m“, minúta sa nevkladá s nulou na začiatku.
 • Sekunda: ss (s) – na aktuálne miesto sa vloží aktuálna sekunda. Pokiaľ vložíte iba jedno písmeno „s“, sekunda sa nevkladá s nulou na začiatku.
 • Deň: dd (d) – na aktuálne miesto sa vloží aktuálny deň. Pokiaľ vložíte iba jedno písmeno „d“, deň sa nevkladá s nulou na začiatku.
 • Mesiac číslom: cc (c) – na aktuálne miesto sa vloží aktuálne číslo mesiaca. Pokiaľ vložíte iba jedno písmeno „c“, mesiac sa nevkladá s nulou na začiatku.
 • Mesiac názov: n – na aktuálne miesto sa vloží aktuálny názov mesiaca.
 • Mesiac skloňovaný: a – na aktuálne miesto sa vloží aktuálny skloňovaný názov mesiaca.
 • Rok: rrrr (rrr, rr, r) – na aktuálne miesto sa vloží aktuálny rok. Počet vložených posledných číslic roku závisí od počtu vložených písmen „r“, takže napr. rok 1234 dokážete vložiť ako 4 („r“), 34 („rr“), 234 („rrr“) aj 1234 („rrrr“).

Príklad nastavenia používateľského formátu vkladaného dátumu a času pre češtinuPríklad nastavenia používateľského formátu vkladaného dátumu a času pre češtinu

Pozor, pri uvedených formátovacích značkách sa vkladajú iba príslušné dátumové a časové údaje bez akýchkoľvek oddeľovačov, a preto musíte okrem týchto značiek vložiť aj iné znaky – oddeľovacie bodky, medzery apod. Aby ste v tomto smere neboli nijako obmedzení, môžete do definície vkladať ľubovoľné znaky (pravdaže, v tomto prípade sa berú do úvahy veľké a malé písmená).

Vložený dátum a čas podľa používateľskej definícieVložený dátum a čas podľa používateľskej definície

V prípade, že chcete vložiť veľké aj malé písmená, ktoré sú formátovacie značky ako písmená, musíte pred ne vložiť znak opačnej lomky (\h, \H, \m, \M, \s, \S, \d, \D, \c, \C, \n, \N, \a, \A, \r, \R) a v prípade potreby opačnú lomku vložíte tak, že ju napíšete dvakrát (\\).

Pokus o prepísanie predchádzajúcej slovenskej používateľskej definície formátu dátumu a časuPokus o prepísanie predchádzajúcej slovenskej používateľskej definície formátu dátumu a času

Definíciu formátu musíte nakoniec uložiť pomocou tlačidla Nastav. Pokiaľ definičný súbor už existuje, ste o tom upovedomení (definície formátu sa ukladajú do súborov JP_setup_xx.txt, kde xx je príslušný jazyk) a prípadné prepísanie musíte potvrdiť. Upozorňujeme, že (na rozdiel od definície mesiacov) toto platí aj pre slovenčinu. Zapísaná definícia platí ako pre modul Writer, tak aj pre modul Calc a, ako inak, stačí ju urobiť iba raz.

stahnout.png

(Jako ve škole) Průměr: 1.00 | Hodnotilo: 7
 

Komentáře

user avatar Jan Votruba
Odpovědět
Rozšírenie pre vkladanie dátumu a času s možnosťou používateľských nastavení
17. 10. 2012, 12:43:56
Je skvělý (s jídlem roste chuť?), moc za něj děkuji.
Proto vznáším zdvořilý dotaz, zda je nějaká možnost vložit aktuální čas ve formátu h:mm:ss do vybrané buňky OOo Calc horkou klávesou nebo kombinací kláves vč. funkčních, optimálně levou rukou. Vkládání klepnutím na ikonu na liště funguje výborně, ale přeci jen nestíhám souběžně s psaním vkládat časy myší bez zpoždění. Už dávno nejsem teenager :-(. Tohle by mi výrazně ulehčilo. Už můžete na ten dort dát jen třešničku :-)!
Děkuji a příjemný den!
jan Votruba
user avatar IrenaS
Odpovědět
Re:Rozšírenie pre vkladanie dátumu a času s možnosťou používateľských nastavení
17. 10. 2012, 15:57:25
Klávesovou zkratku si můžete nastavit sám. V nabídce Nástroje | Přizpůsobit, karta Klávesnice. V dolní okénku Kategorie si vyberete příslušný doplněk pod názvem Makra... a přiřadíte mu klávesovou zkratku.

IrenaS
redakce portálu
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Rozšírenie pre vkladanie dátumu a času s možnosťou používateľských nastavení
21. 10. 2012, 03:45:00
Pěkný, sexy udělátko :-) Díky za něj :-)

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
 
 
woo jaw demo hz