Automatické opravy v OpenOffice.org

writer.png OpenOffice.org poskytuje viaceré možnosti automatických opráv, ako je napr. automatické písanie veľkého písmena na začiatku vety, automatické opravy textu pri preklepoch a pod. V nasledujúcom návode si ukážeme, ako tieto možnosti môžete efektívne využiť.  

Pri písaní textových dokumentov OpenOffice.org ponúka celý rad automatických opráv, ktoré niektorí vítajú, iným, naopak, prekážajú. Aby si každý mohol nastaviť tieto opravy podľa seba, pozrime sa na to, čo všetko a ako môžete nastaviť. Ku všetkým dnes spomínaným nastaveniam sa dostanete cez menu Nástroje | Nastavenie automatických opráv..., pomocou ktorého otvoríte nastavovacie okno Automatické opravy. Toto sa skladá z piatich záložiek, ktorých možnosti si teraz predstavíme.

Záložka „Nahradiť“

Ako prvú možnosť v rámci automatických opráv ponúka OpenOffice.org zoznam (tabuľku) náhrad. Tento zoznam je primárne určený na opravu preklepov, no jeho využitie je omnoho širšie – môžete si zadefinovať napr. skratky často používaných slov, celých slovných spojení, značiek a pod. Vlastná náhrada (oprava) spočíva v tom, že po napísaní skratky (preklepu) a stlačení znaku, ktorý ukončuje slovo (medzera, čiarka, bodka a pod.), dôjde k príslušnej náhrade.

Zoznam náhradZoznam náhrad

Vlastnú definíciu prevádzate jednoducho – v políčku Nahradiť vložíte skratku, preklep..., v políčku Za vložíte správne slovo a náhradu vložíte do zoznamu pomocou tlačidla Nový. Pozor, ak sa v zozname už príslušná oprava nachádza a chcete ju iba opraviť, musíte ju najprv pomocou tlačidla Odstrániť vymazať zo zoznamu a potom ju musíte zadefinovať nanovo.

Na záver tejto kapitoly ešte jedno dôležité upozornenie – v zozname Nahradiť OpenOffice.org nerozoznáva veľkosť písmen (aj keď ich tam máte vložené), ale v časti Za áno. Túto vlastnosť môžete využiť napr. pri vkladaní akademických titulov – nemusíte si pamätať ich správny záznam, pokiaľ si príslušné opravy zadefinujete, OpenOffice.org prevedie potrebné opravy sám.

Záložka „Výnimky“

OpenOffice.org dokáže automaticky vkladať veľké písmeno na začiatku vety. Toto však nie je vítaná vlastnosť v tom prípade, že do textu vkladáte skratky, pretože za nimi potrebujete, aby zostalo malé písmeno ďalšieho slova. A práve na takéto účely je určený zoznam Skratky (nie pred veľkým písmenom).

Zoznam skratiek a slov s dvomi počiatočnými veľkými písmenamiZoznam skratiek a slov s dvomi počiatočnými veľkými písmenami

Podobne ako pri náhradách aj teraz vo vstupnom políčku môžete zadefinovať skratky, za ktorými nechcete, aby OpenOffice.org automaticky prevádzal zámenu malého písmena za veľké. Upozorňujeme, že skratky je potrebné vkladať vrátane bodky za ňou, inak jej zadanie nebude mať požadovaný efekt.

Ako ďalší zoznam na tejto záložke je zoznam slov, v ktorých požadujete, aby prvé dve písmená zostali veľké. Pomerne častým preklepom je totiž napísanie prvých dvoch písmen slov veľkými písmenami, a preto OpenOffice.org umožňuje automatickú opravu tohto preklepu (príslušné nastavenie je prístupné na záložke „Voľby“).

V každom jazyku však existujú slová, ktoré dve začiatočné písmena obsahujú – jedná sa napríklad o niektoré akademické tituly, skratky niektorých fyzikálnych jednotiek a pod. Aby ich OpenOffice.org neopravoval, je potrebné ich zadefinovať v zozname Slová s dvomi POčiatočnými VEľkými PÍsmenami.

Záložka „Voľby“

Záložka Voľby je určená pre základné nastavenia, aké automatické opravy má OpenOffice.org vykonávať – či má používať tabuľku náhrad, či má opravovať prvé dve veľké písmená, automaticky nahrádzať prvé písmeno vety za veľké atď. Pretože možností je naozaj veľa, musíme používateľov v tomto smere odkázať na pomocníka.

Nastavenia automatických oprávNastavenia automatických opráv

Ešte upozorňujeme, že sa dá určiť, či sa zmeny majú vykonávať automaticky priamo počas písania (stĺpec T), alebo manuálne pri použití voľby menu Formát | Automatické opravy | Použiť (stĺpec M). Niektoré nastavenia je možné použiť v oboch prípadoch, niektoré iba v jednom z nich – napríklad odstránenie prázdnych odsekov je možné iba manuálne, ignorovanie (de facto odstránenie) viacnásobných medzier iba automaticky.

Záložka „Národné voľby“

Táto záložka je z hľadiska nastavení pomerne chudobná, no o to dôležitejšia – práve tu si totiž môžete nastaviť, aby sa pri písaní automaticky vkladala pomocou jednej jedinej klávesy so znakom úvodzovky slovenský a český pár dvojitých úvodzoviek v tvare 99 – 66 („“) alebo jednoduchých úvodzoviek v tvare 9 – 6 (‚‘). Okrem toho sa tu nachádzajú aj iné možnosti, ktoré však nie sú určené pre slovenčinu a češtinu.

Nastavenia náhrad slovenských a českých úvodzoviekNastavenia náhrad slovenských a českých úvodzoviek

Záložka „Dokončovanie slov“

Na poslednej záložke „Dokončovanie slov“ nájdete možnosť používania zoznamu už napísaných slov tak, že sa vám automaticky ponúkajú pre dokončenie, takže ich nemusíme písať celé. Samozrejme, niekedy je táto možnosť „otravná“, hlavne ak sa vám po stlačení klávesy Enter vloží ponúkané dokončenie, hoci práve vtedy ho nepožadujete.

Nastavenie ponuky dokončovania slovNastavenie ponuky dokončovania slov

Preto sa na tejto záložke nachádzajú nastavenia, či vôbec a ak áno, tak ako sa vám majú slová na dokončenie zobraziť (možnosť dokončenia slova sa naznačí priamo do písaného textu alebo sa zobrazí ako tip). Zaujímavá je aj možnosť, aby sa za dokončené slovo automaticky vkladala medzera (pochopiteľne, ak za slovom vložíte čiarku, bodku a pod., medzera sa nevloží).

Ako najdôležitejšie nastavenie je možné považovať, aké dlhé slová sa majú vôbec ponúkať a hlavne to, akou klávesou príjmete ponúkané dokončenie, čím dokážete zmeniť spomínané „otravné“ štandardné dokončenie pomocou klávesy Enter.

Článek byl vytvořen v OpenOffice.org 3.3.

(Jako ve škole) Průměr: 1.00 | Hodnotilo: 3
 

Komentáře

user avatar PetrV
Odpovědět
Automatické opravy v OpenOffice.org
18. 04. 2011, 12:49:53
Zásadní problém je neschopnost OOo on-line zaměnit tři tečky z výpustku. MS Office to dělá. Musí se to řešit přes nějaký plugin nebo hromadnou náhradou po napsání. Ale on-line to nefunguje, ani když se tato možnost přidá do automatických oprav.
user avatar PetrV
Odpovědět
Re:Automatické opravy v OpenOffice.org
18. 04. 2011, 12:53:04
Edit: Jasně že to jde, ale pokud jsou ty tečky hned za nějakým znakem, tak to nefunguje. Bohužel.
user avatar Mach
Odpovědět
Re:Re:Automatické opravy v OpenOffice.org
18. 04. 2011, 20:27:52
Teď jsem se to samé chystal napsat i já. Jediný způsob je, vložit mezi tři tečky a sousední znak pomocnou mezeru, pak se záměna za výpustku provede, a následně onu mezeru navíc opět smazat. Elegantní to není, ale funguje to.
user avatar PetrV
Odpovědět
Re:Re:Re:Automatické opravy v OpenOffice.org
18. 04. 2011, 22:44:49
No sorry, ale to je na pytel, to fakt ne. Jako grafik píšu Alt+0133 (…), stejně jako rovnou píšu namísto divízy pomlčku Alt+0150, je to rychlejší. Česká typografická škola totiž umožňuje (byť neoficiálně) neobalovat pomlčku mezerou, takže by se na ní neuplatnila další automatická oprava, kdybych ji napsal jako spojovník.
user avatar PetrP
Odpovědět
Automatické opravy v OpenOffice.org
23. 02. 2013, 22:41:43
Mám nainstalované rozšíření TypoJTB a to v textu řeší nejen tento problém.
user avatar j-pastierik
Odpovědět
Re:Automatické opravy v OpenOffice.org
24. 02. 2013, 07:04:58
Tak isto používam TypoJTB + sadu mojich rozšírení, ktoré riešia viac spomínaných (aj nespomínaných) problémov...
user avatar Dotazník
Odpovědět
Automatické opravy v OpenOffice.org
29. 11. 2014, 20:43:15
Prosím vás, jak nabídku dokončování slov u současné verze Apache OOffice nastavit? Aby se seznam slov, pomůcka k dokončování, nesmazal po vypnutí programu. Pokud zavřu soubor, začnu nový, pak pomůcka - seznam, zůstává. Po vypnutí programu se smaže.
user avatar Vašek
Odpovědět
Automatické opravy v OpenOffice.org
8. 03. 2018, 10:55:14
Předem OOffice jsou super produkt, ale někdy bych z Calcu vyletěl z kůže. Konkrétně automatické opravy, které nejdou nějak inteligentně vypnout. Nebo kdyby se ukázala možnost, že to opravit skutečně nechci. Například, když si chcete udělat seznam měsíců tak mít je ve tvaru Leden, Únor atd nexistuje protože to pokaždé je leden, únor atd.. a nic s tím rozumně nejde.
user avatar neutr
Odpovědět
Re:Automatické opravy v OpenOffice.org
8. 03. 2018, 11:24:51
Pane Vašku je to maličko jinak nežli uvádíte. Nejsou to automatické opravy, ale ŘAZENÉ SEZNAMY. Můžete si vytvořit svůj vlastní seznam.

POSTUP :
NÁSTROJE > MOŽNOSTI > LIBRE OFFICE CALC > ŘAZENÉ SEZNAMY.

Přidáte tlačítkem NOVÝ. Také můžete ten který Vám nevyhovuje smazat.
Podívejte se do nápovědy - hledejte v Calcu heslo 'Řazené seznamy'.

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
 
 
woo jaw demo hz