Calc: Tabulky na známkování a evidenci docházky

calc.png V dnešním článku se zaměříme na začátek blížícího se nového školního roku. Budeme totiž vytvářet tabulky v aplikaci Calc na známkování a evidenci školní docházky. Na příkladu si také vysvětlíme počítání průměrů, podmíněné formátování a možnosti v tvorbě takto tématicky zaměřených tabulek.  

Úvod do problematiky, zaokrouhlování hodnot

Známkování je typickým příkladem evidence nějakých hodnot po určitou dobu a jejich následné zpracování. V současné době vám použití počítače s aplikací Calc může značně ulehčit zadávání informací a jejich následné zpracování. V podstatě jsou dvě možnosti takového využití a ty lze vzájemně kombinovat. Záznam známek a docházky pro jednotlivé předměty nebo tabulku s celkovým přehledem docházky, známek a průměrů například celé třídy nebo školy. Přitom Calc nabízí celou řadu možností, které byste v obyčejném notýsku hledali jen těžko. Jedná se zejména o následně automatické počítání průměrů, které by uživatel musel jinak počítat ručně. Stejně tak lze využít funkci podmíněného formátování, jak si na příkladech ukážeme.

Při výpočtech a zvláště při průměrech se výsledek nezaokrouhluje, ale zobrazuje se na dvanáct desetinných míst. Proto si označte všechny buňky s výsledky a klikněte pravým tlačítkem myši. Vyberte možnost Formát buněk... a jděte na první záložku Čísla. V sekci Volby upravte počet desetinných míst z defaultně nastavené nuly například na dva. Podobné nastavení můžete aplikovat na všechny dnešní příklady.

Nastavení zaokrouhlování hodnoty v buňceNastavení zaokrouhlování hodnoty v buňce

Jeden předmět a všechny známky jsou si rovny

V prvním příkladu budeme předpokládat jeden předmět a neznámé množství známek, které mají všechny stejnou hodnotu. Nejdříve si však podle vlastního uvážení nebo podle snímku Příprava dat pro jeden předmět a rovné známky přepište vzorová data.

Příprava dat pro jeden předmět a rovné známkyPříprava dat pro jeden předmět a rovné známky

Počítání průměru je v podstatě triviální záležitostí, dokud máte předem definovaný počet hodnot, ze kterých jej počítáte (v podstatě dělíte). Pokud potřebujete hromadně nastavit počítání průměru a nechcete se zabývat neustálým počítáním hodnot a následným přepisováním vzorce, zpozorněte. Stačí totiž pouze zkombinovat dvě jednoduché funkce, jejíž výsledky budete navzájem dělit. Nebudu složenou funkci nijak složitě vysvětlovat, stačí vložit následující a případně změnit, pokud nejedete podle příkladu umístění buněk: =SUM(D3:Z3)/COUNTA(D3:Z3). Samozřejmě můžete vzorec upravovat a přizpůsobovat, jak uznáte za vhodné. Funkce COUNTA kromě toho zjišťuje počet vyplněných buněk a nemusíte tak neustále počítat číslo, kterým dělit. Dále složenou funkci roztáhněte do dalších buněk ve stejném sloupci a je hotovo.

Průměr známek z jednoho předmětuPrůměr známek z jednoho předmětu

Jeden předmět a některé známky mají větší hodnotu

Co když nechcete, aby všechny známky měly stejnou hodnotu, ale chcete například, aby dvě čtvrtletní známky měly větší hodnotu? I to lze pomocí aplikace Calc bez problému zařídit. Stačí si jen vyhradit například dva sloupce pro tyto „důležitější známky“ a drobně upravit vzorec. Proto do buňky C3 vkopírujte následující vzorec: =(SUM(F3:J3)/COUNTA(F3:J3)+SUM(D3:E3)/2)/2 a roztáhněte jej dále do nižších řádků ve stejném sloupci.

Nyní opět můžete použít Formát | Podmíněné formátování..., a to pro barevné zvýraznění jedniček a pětek. V Podmínce 1 nastavte Hodnota je menší než a hodnotu jako 1,5 a poté zaškrtněte Podmínku 2 a nastavte hodnotu je vyšší než 1,5 (napište do textového pole). V podstatě stačí nastavit přesně to, co je na snímku Podmíněné formátování u známek a výpočet průměru. Na závěr také můžete nastavit přes Formát buněk a záložku Čísla zaokrouhlení na nula desetinných míst v sekci Volby. Pak vám Calc sám vypočítá výslednou známku a ne jen čistý průměr. V příkladu je pro lepší pochopení nastavené zaokrouhlování na jedno desetinné místo.

Nastavení podmíněného formátováníNastavení podmíněného formátování

Podmíněné formátování a vzorec pro výpočet průměruPodmíněné formátování a vzorec pro výpočet průměru

Samostatná evidence docházky pro jeden předmět

Tento předposlední příklad je dosti obecný, nicméně připravený k případným úpravám. Spousta škol využívá stále klasickou papírovou třídnici. Jak si ale samostatně vést evidenci docházky pouze na vlastní předmět a bez nutnosti zdlouhavé práce právě s univerzální třídnicí? Pokud máte k dispozici počítač, otázka je vyřešena. Stačí si vytvořit jednoduchou tabulku, kde si v aplikaci Calc pouze zaškrtněte, zda je dotyčný student přítomen, či nikoliv. Program za vás následně všechny ostatní informace vyhodnotí a pomocí podmíněného formátování vám dokonce usnadní práci při vyhledávání.

V první řadě, pokud si berete tento návod jako příklad, opište data ze snímku Příprava na tabulku pro evidenci docházky. Můžete si však již zadat vlastní data do stejných řádků a sloupců. Na začátek je také dobré si říci, jak budete zapisovat přítomnost a nepřítomnost. V příkladu jsou použita dvě slova, a to jednoduše „byl“ a „nebyl“. Toto pojmenování je velice důležité, jelikož se bude používat následně ve vzorcích.

Příprava na tabulku pro evidenci docházkyPříprava na tabulku pro evidenci docházky

Nyní začněme s výpočtem docházky udávané ve výsledku v procentech. Nejdříve si však musíme zvolit počet jednotlivých hodin a nadepsat si jejich data. Pokud je například hodina, ze které si vedete statistiku pouze jednou za týden, stačí napsat vedle sebe datum, kterým začíná výuka a druhé datum, označit si buňky a roztáhnout je (jako je v příkladu použito). Neméně důležité je určení počtu hodin pro vzorec, na začátek si tedy obyčejně spočítejte počet vyučovaných hodin, a pokud nějaká například odpadne, stačí zmenšit číslo ve vzorci vždy o jeden. V příkladu je deset hodin, což se promítne na vzorci, jelikož jednu část budeme dělit právě desítkou. Dále využijte funkci COUNTIF a trochu jednoduché matematiky. V podstatě však stačí, když po vzoru příkladu napíšete do buňky následující vzorec: =(COUNTIF(D3:M3;"byl")/10)*100 a následně jej roztáhnete do dalších buněk.

Procentuálně vyjádřená docházkaProcentuálně vyjádřená docházka

Nakonec v tomto příkladu můžete barevně označit například ty výsledky, které jsou menší než 75 procent. Označte tažením myši buňky C3 až C7 a jděte na Formát | Podmíněné formátování... V druhé nabídce vyberte je menší než a do Textového pole po pravé straně napište například 75 (jako 75 % docházka). Poté klikněte na tlačítko Nový styl... a jděte na záložku Pozadí a kliknutím vyberte například Světle červenou. Nyní mají všechny buňky s hodnotou menší, než je 75, červené pozadí. Podobným způsobem můžete využít podmíněné formátování i v následujícím příkladu pro zvýraznění některých známek.

Nastavení podmíněného formátováníNastavení podmíněného formátování

Známky a průměr ze všech předmětů pro celou třídu

Úplně nejjednodušším příkladem v dnešním článku je tento poslední. Jedná se o tabulku celé třídy, jejich výsledných známek a celkového průměru. Pro urychlení práce a na zkoušku bude stačit, když si opět do příslušných buněk opíšete obsah z příkladu, který je čitelný na snímku Příprava na tabulku pro celkové známkování. Případně si stejně jako v předešlých příkladech můžete nastavit formátování.

Příprava na tabulku pro celkové známkováníPříprava na tabulku pro celkové známkování

Nyní vložte do buňky J3 následující vzorec: =SUM(D3:I3)/6. Nyní si jej vysvětlíme. Část D3:I3 nám říká, z jakých buněk bereme známky. Pokud tedy budeme mít, a to je velmi pravděpodobné, více známek, stačí je pouze doplnit do sloupců po pravém směru (do stejného řádku). Jestliže budou známky zapsány v buňkách D3 až M3, bude tato část vzorce vypadat takto: D3:M3. Lomítko pochopitelně označuje dělení a sečtené známky musíme vydělit jejich počtem, čímž získáme aritmetický průměr. Na rozdíl od předešlých příkladů nemusíte vymýšlet žádné složité vzorce, ale stačí prostě dělit takovým číslem, kolik je k jednomu žáku například známek. V příkladu označte buňku J3 a tažením roztáhněte vzorec do dalších buněk (tedy k dalším studentům). Další průměry se již budou zcela automaticky počítat.

Na úplný konec ještě zbývá průměr všech studentů, který se zjišťuje úplně stejně jako ten individuální, pouze se počítá s daty z jiných buněk a pochopitelně se dělí jiným číslem (tedy číslem počtu studentů). Do buňky D8 tak stačí pouze napsat tento vzorec: =SUM(J3:J6)/4 a dle potřeby jej případně upravovat.

Výsledná tabulka celkového přehledu známek celé třídyVýsledná tabulka celkového přehledu známek celé třídy

Stáhněte si vzorový sešit Calc - známkování ve škole.

 

 

(Jako ve škole) Průměr: 1.72 | Hodnotilo: 18
 

Komentáře

user avatar Jiří Malý
Odpovědět
Calc: Tabulky na známkování a evidenci docházky
9. 08. 2010, 16:21:44
Proč nepoužijete ke spočítání průměru funkci AVERAGE()?
user avatar Michal Polák
Odpovědět
Calc: Tabulky na známkování a evidenci docházky
10. 08. 2010, 10:49:21
Protože jsem použil jinou, těch možností je více. Buď si tu tabulku někdo udělá sám a toto vezme jako inspiraci (a je jedno jakou použije funkci) nebo použije přesně příklad a pak stačí funkci zkopírovat, čímž nic nezdrží (nebo použije rovnou ukázkový soubor a není co řešit).
user avatar lp.
Odpovědět
Re:Calc: Tabulky na známkování a evidenci docházky
10. 08. 2010, 16:38:09
"nebo použije přesně příklad a pak stačí funkci zkopírovat, čímž nic nezdrží (nebo použije rovnou ukázkový soubor a není co řešit)."

A bude se velice divit, například jaký mu vyjde průměr známek studentů, pokud jich zadá jiný počet než 4. (vzorec =SUM(J3:J6)/4)

Ono je toho více. Proč, když už jste zvolil tento přístup, jste použil funkci counta?

Výrazy =AVERAGE(oblast) a =SUM(oblast)/COUNTA(oblast) nedají vždy stejný výsledek. Pro názornost si zkuste oblast : a, 1, 2, 3.

AVERAGE spočte 2 (správně), SUM/COUNTA vrátí 1,5 (sice správně, ale asi něco jiného, než by jeden čekal). Zkuste si "a" nahradit mezerou (uklepnout se dá snadno) a potom hledejte chybu, pokud si jí vůbec všimnete. Mimochodem, vhodně umístěných pár mezer dokáže známku slušně vylepšit.
user avatar zvedavec
Odpovědět
Re:Re:Calc: Tabulky na známkování a evidenci docházky
11. 08. 2010, 12:26:16
Souhlasim, ukazkovy priklad by mel byt spravne nebo by melo byt na tuto skutecnost upozorneno (ze to neni osetreno na zmenu poctu znamek).

Pocitani prumeru u znamek delam s deckama a prave pouziti Sum bez count, s count a pak jen average slouzi k demonstraci "ne/domysleni" problematiky.
user avatar imcon
Odpovědět
Calc: Tabulky na známkování a evidenci docházky
12. 08. 2010, 09:17:37
Podměty jsou určitě dobré, vždy je co vylepšit, určitě je i autor ocení a navíc jsou jako dobrá inspirace jak se dají dělat stejné věci více způsoby.
Ale - buďme prosím rádi, že někdo věnoval svůj čas k napsání článku a pokud je někdo hrubě nespokojen, může zkusit napsat vlastní článek na jiné téma. Pak se uvidí.
V každém případě díky autorům i ostatním pozorným čtenářům za názory.
user avatar redakce OpenOffice.cz
Odpovědět
Re:Calc: Tabulky na známkování a evidenci docházky
12. 08. 2010, 10:40:59
V redakci jsme za veškeré komentáře vděční, protože do dokladuje, že si čtenář dal práci, článek přečetl a ten komentář napsal. Stane se někdy, že uděláme chybu nebo něco není úplně optimální. Chyby člověk nedělá schválně a vědomě. Děkujeme za odezvu.

(Chyby v OpenOffice.org nejsou v naší kompetenci.. ;-))
user avatar Michal
Odpovědět
Calc: Tabulky na známkování a evidenci docházky
26. 05. 2011, 19:01:34
Zdravím potřeboval bych poradit jak udělám tabulku s docházkou potřebuji výpočet hodin za daný den a celkově měsí... Nějak na to nemůžu přijit díky
user avatar j-pastierik
Odpovědět
Re:Calc: Tabulky na známkování a evidenci docházky
27. 05. 2011, 06:50:58
Otázku položte v diskusnom fóre, toto je skoro rok starý článok, takže Vašu otázku tu nájde málokto a vzhľadom na obsah článku je mimo téme. Inak vo fórume sa Vaša otázka riešila nedávno, skúste pohľadať...
user avatar JITKA
Odpovědět
Calc: Tabulky na známkování a evidenci docházky
26. 01. 2012, 15:26:52
Je to velmi těžké. Neumím ani operaci SUM.
user avatar ankj
Odpovědět
Calc: Tabulky na známkování a evidenci docházky
1. 02. 2012, 01:30:32
Ale když dám tu známku s vyšší hodnotou, jak bych to potom spočítala a AVERAGE?
user avatar patrik
Odpovědět
Calc: Tabulky na známkování a evidenci docházky
22. 01. 2019, 19:30:55
chtěl bych se zeptat zda li u známek např: 1,50/2,50 jde nastavit aby vypočetlo výslednou známku 1-2 třeba ,děkuji za odpověd
user avatar neutr
Odpovědět
Re:Calc: Tabulky na známkování a evidenci docházky
22. 01. 2019, 20:33:15
Vzorec v C1 : =INT(A1/B1) & " - " & INT(A1/B1)+1
Výsledek je "0 - 1". Nevím jestli to tak stačí, ale mám dojem že jde spíš o vzorec který řeší průměr (A1+A2)/2. Uvedený vzorec je zralý spíš na "procenta".

Proto bych doporučoval upřesnit přímo ve fóru - zde to není vhodné. Přihlašte se jako nový uživatel, otevřete téma (index) "Calc" a vytvořte nový příspěvek.
user avatar patrik
Odpovědět
Re:Re:Calc: Tabulky na známkování a evidenci docházky
24. 01. 2019, 18:45:38
děkuji za odpověd

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Michal Polák

Michal Polák

 

Public Relations

Jak si vybrat spolehlivé online kasino

DNSSECHraní na internetu má mnoho výhod, ale nevyhnete se ani nevýhodám. V dnešní době, kdy existuje tolik casino, se můžete ztratit při výběru té správné a nejvýhodnější. Pro nováčky je často obtížné najít spolehlivou herní platformu, což je přesně to, pro co jsme vytvořili tento článek.
Než začnete hrát, natož vkládat skutečné peníze, vždy si řádně prověřte a přečtěte si odborné recenze online kasin na důvěryhodných webových stránkách. Na první pohled by se mohlo zdát, že všechna online kasina jsou stejná, ale zdaleka tomu tak není. Zjistěme, jaké funkce by mělo mít důvěryhodné online kasino.

Pokračování ...


 
 
woo jaw demo hz