Grafy v OpenOffice.org – Calc

calc.png Potrebujete si vizuálne zobraziť štatistiky? Alebo sa chcete pokochať rastom produkcie vašej firmy, alebo vývojom tržieb? Tak na toto sa najlepšie hodia práve grafy o ktorých si dnes niečo povieme.    

Dáta

Prvou podmienkou pre grafické zobrazenie nejakých dát je, že tieto dáta musíme najskôr mať. Pre tento účel a kvôli demonštrácii som vytvoril ukážkový súbor s názvom graf.ods. V oblasti A1:D25 sú dáta, kde v stĺpcoch C a D je z dátumu vzorcom získaný rok a mesiac. Nižšie je vytvorená na základe tejto oblasti tabuľka sprievodcu dátami, v ktorej nie sú povolené súčty riadkov ani stĺpcov. Takže v tabuľke máte už roztriedené dáta podľa mesiacov a rokov a na základe tejto tabuľky si vytvoríte graf, ktorý vám porovná výšku tržieb podľa rokov.

 

List1 z dátami pre grafList1 z dátami pre graf

 

Vytvorenie grafu

Príklad 1

Najjednoduchšie je si označiť bunku v tabuľke a kliknúť na tlačidlo Graf v hlavnej lište. Pre poriadok ide to aj cez menu Vložiť | Graf....

Tlačidlo GrafTlačidlo Graf

Teraz sa vám objavil v liste graf aj s otvoreným oknom Sprievodcu grafom. Ako sami vidíte výsledok by zatiaľ nebol veľmi uspokojivý, a preto pristúpte k úprave tohto ponúknutého grafu.

Sprievodca grafom a novo-ponúknutý grafSprievodca grafom a novo-ponúknutý graf

V prvom kroku si vyberte vhodný typ grafu. Pretože idete porovnávať dve dátové oblasti, tak najvhodnejšími typmi by boli oblasť úsečka, alebo XY. Skúsime XY a v tomto type grafu vyberte možnosť iba čiary.

Výber vhodného typu grafuVýber vhodného typu grafu

Teraz to už vyzerá lepšie a ako vidíte zmeny sa hneď prejavujú aj vo vami tvorenom grafe. Prejdite na krok 2 - Dátová oblasť. Tu si zmeňte oblasť $List1.$A$29:$C$42 na $List1.$A$30:$C$42. Je to kvôli tomu, aby sa vám v popiskoch zobrazili roky (vybratá možnosť prvý riadok zobrazuje popisky). Dátovú oblasť si môžete určiť aj väčšiu (napríklad $List1.$A$30:$C$80) pre prípad, že by sa vám v budúcnosti zväčšila tabuľka s dátami. Graf sa vám bude aktualizovať automaticky. Následne prejdete na krok 3 – Dátový rad, kde si myslím nie je potrebné nič upravovať. No pokiaľ by sa vám vyskytol v inom grafe dátový rad, ktorý nechcete zobraziť, je toto práve to miesto, kde ho môžete odstrániť. A ste pri poslednom kroku 4 – Prvky grafu. Vypíšte si nadpis, názvy osí X a Y. Môžete si určiť, na ktorých osiach sa zobrazia mriežky a stlačte tlačidlo Dokončiť.

Určenie názvov prvkov grafuUrčenie názvov prvkov grafu

Takto teraz vyzerá váš grafTakto teraz vyzerá váš graf

Ako vidíte, graf je umiestnený v liste 1 a nebolo by pekné tlačiť tento list aj s tabuľkami. Graf si označte (kliknite naň myšou) a vystrihnite ho [Ctrl+X]. Teraz prejdite na list 2 a dajte vložiť [Ctrl+V]. V liste 2 si graf opäť označte a môžete ho roztiahnuť na šírku listu (odporúčam formát strany na šírku a vypnúť hlavičku s pätou). Po kliknutí na náhľad strany vidíte výsledok.

Takto bude vytlačený váš grafTakto bude vytlačený váš graf

Úpravy

Aj keď je už graf zdá sa dokončený, je možné ešte stále v ňom robiť úpravy. Pre úpravy je nutné aktivovať graf (kliknúť doň) a je potom možné upravovať všetky prvky grafu. Nadpisy a popisky osí je možné editovať priamo. Pri pohybe myšou po aktivovanom grafe sa vám zobrazuje bublinová nápoveda o aký prvok grafu sa jedná. Pri dvojkliku na tento prvok sa vám zobrazí okno s vlastnosťami pre editáciu prvku.

Označený dátový rad grafuOznačený dátový rad grafu

Okno pre editovanie dátového raduOkno pre editovanie dátového radu

V okne s vlastnosťami prvku môžete meniť napríklad farbu, písmo, hrúbku čiary, ale napríklad pri osiach aj ich mierku, či pravítko. Tu by som chcel upozorniť na možnosť logaritmické pravítko, ktoré hlavne pri stĺpcových typoch grafu vyhladí veľké rozdiely medzi jednotlivými dátovými bodmi.

Príklad 2

V liste 3 som vytvoril koláčový graf so zaškrtnutou možnosťou 3D na základe dát, ktoré sú v tomto liste. Teraz v grafe kliknite dvojklikom na koláč grafu a zobrazí sa vám okno s vlastnosťami dátového radu. Tu vyberte a na karte Znaky zmeňte veľkosť písma na 10. Na karte Popisy dát vyberte možnosti podľa nasledovného obrázku.

Karta Dátového radu - Popisy dátKarta Dátového radu - Popisy dát

Teraz označte legendu a zmažte ju (nie je potrebná, veď popisy sú teraz postačujúce).

A takto teraz vyzerá váš ďalší grafA takto teraz vyzerá váš ďalší graf

Grafy je možné tvoriť aj z častí tabuliek len je potrebné najskôr označiť oblasť, z ktorej chcete graf vytvoriť a potom už známym postupom vytvoriť graf. Tak a môžete experimentovať.

PS: ešte jeden obrázok prvého grafu.

Aj takto môže vyzerať graf z príkladu 1Aj takto môže vyzerať graf z príkladu 1

 

 

(Jako ve škole) Průměr: 1.82 | Hodnotilo: 22
 

Komentáře

user avatar Stružák
Odpovědět
Grafy v OpenOffice.org – Calc
4. 11. 2009, 15:34:09
Kdy už konečně lidí pochopí, že 3D efekty VÝRAZNĚ ztěžují čitelnost grafu. Všechen 3D "balast" je u drtivé většiny grafů naprosto zbytečný a stejný graf vypadá mnohem lépe ve dvou rozměrech.

Stejně tak bych rád lidi naučil vyvarovat se použití koláčových a prstencových grafů pro porovnání více než dvou hodnot. Zkusil jste si koláčový graf vytvořit jako sloupcový nebo pruhový? :)
user avatar Miroslav Gešvantner
Odpovědět
Grafy v OpenOffice.org – Calc
4. 11. 2009, 23:18:12
Ďakujem za Váš názor.
No s tými 3D efektmi si myslím, že je to vec názoru a vkusu.
Samozrejme, že pri porovnávaní viac ako dvoch hodnôt by z 3D grafu bol "pekný guláš". Preto som aj prvý príklad uviedol, ako 2D.
V článku okrem iného,šlo aj o predvedenie rôznych možností.
K tomu koláčovému grafu v druhom príklade, tak pokiaľ sú tam hodnoty zobrazené ako %, podľa mňa je to lepšie zobrazenie, ako pruhový.
A obsahuje len jednu dátovú radu.
user avatar Zbycho
Odpovědět
Grafy v OpenOffice.org – Calc
5. 11. 2009, 08:21:57
Má někdo nápad jak vytvořit sloupcový graf, ale jako kombinace jednoduchého a skládaného. Mám např. 2 směny, každá sleduje 3 údaje a vyhodnocuji to denně. Teda chci mít na X-ose dni a na Y ose poskládané pruhy podle údajů. Pro každý den 2 takovéto pruhované sloupce (2 směny).

Strašně by mi to pomohlo, ale zatím jsem to nepřelstil.
user avatar Miroslav Gešvantner
Odpovědět
Grafy v OpenOffice.org – Calc
5. 11. 2009, 12:25:17
No pozrite si grafy v tomto súbore http://www.lugesa.szm.com/moje/graf.ods.
možno to bude ono.
Urobil som ku každému dňu dva prúžky s tromi údajmi, kde každý patrí inej smene.
Farebne si to môžete upraviť ako chcete, v liste s dátumami som to aj začal :)
user avatar Stružák
Odpovědět
Grafy v OpenOffice.org – Calc
5. 11. 2009, 15:43:05
Porovnání dvou a více hodnot jsem měl namysli právě u koláčů. Opravdu je ten koláč přehlednější než pruhy? Viz http://wormscesky.cz/struzak/images/ex/graf-ne_01.png

Chápu, že v článku šlo převážně o předvedení různých možností. Na druhou stranu bychom si měli uvědomit, které možnosti je vhodné prezentovat a které nikoli. Pokud se budou 3D grafy a koláče (nebo nedej bože 3D koláče) prezentovat jako jedna z možností, budou je lidé stále tvořit - a v 99 % případů to dopadne bídně.

Všimněte si, že i tak velká společnost jako Google (který má možností jistě nepočítaně) používá ve svých službách 2D grafy - jednoduché řešení, snadné pro interpretaci dat. Viz zajímavý článek na http://chandoo.org/wp/2009/11/04/dashboard-best-practice-google-analytics/
user avatar Miroslav Gešvantner
Odpovědět
Grafy v OpenOffice.org – Calc
6. 11. 2009, 10:46:12
K tomu koláču - v tomto prípade je myslím prehľadnejší, nakoľko zobrazuje podiel z celku. A na myslím, že na každé zobrazenie nejakého podielu z celku sa najlepšie hodí práve koláč.

K tomu 3D: je jasné že, 2D je prehľadnejšie, no dajme zadosť aj očiam človeka, ktorý sa chce pokochať a povedať si "aké je to pekné takto priestorovo" ( a nie stroho účelné). Ale o tomto by sa dalo polemizovať do nekonečna, tak ako sa hovorí "proti gustu žiaden dišputát"

Odkaz na článok o google analytics panel je zaujímavý a je jasné, že na webe len 2D kvôli oveľa väčšiemu množstvu dát pre 3D grafiku. V tomto prípade je to jednoduchšie a prehľadnejšie.
user avatar Stružák
Odpovědět
Grafy v OpenOffice.org – Calc
6. 11. 2009, 15:09:55
Problematika koláčů a sloupců (resp. pruhů) je ožehavá. Na jednu stranu, jak říkáte, koláče skutečně lépe zobrazují podíl z celku. Na straně druhé je zde problém s porovnáváním konkrétních hodnot - v tom se sloupcům (pruhům) prakticky žádný jiný typ grafu nemůže rovnat. To platí obzvlášť, jsou-li si hodnoty podobné (12 %, 13 %).

Diskuzi ohledně 2D a 3D bych asi uzavřel s tím, že je to skutečně otázka vkusu. Jak vidím, zřejmě vás nepřesvědčím, že pěkné je pouze to, co je zároveň účelné.

Moc jsem nepochopil trvzení "na webe len 2D kvôli oveľa väčšiemu množstvu dát pre 3D grafiku". Jakmile je graf na webu, je to v 99 % případů obrázek - a tomu už je víceméně jedno, jestli zobrazuje 2D nebo 3D objekt, ne? :)
user avatar petr
Odpovědět
3D a koláčové grafy
8. 11. 2009, 10:04:33
to: Stružák
Je pravda, že s koláčovými grafy by se mělo zacházet opatrně, protože mají svoje nevýhody, obecně však neplatí, že by se neměly používat vůbec.
3D grafy - v dokumentech dávám přednost jednoduchým monochromatickým grafům. Mám za to, že i na školách by se měly takovéto grafy vyžadovat (minimálně na úrovni semestrální práce). Neznamená to ovšem, že 3D grafy včetně koláčových jsou zcela nevhodné. Například pro Impress prezentace, kde nám nejde o konkrétní čísla, ale o podíly a trendy, může být barevný 3D graf mnohem vhodnější.
user avatar Miroslav Gešvantner
Odpovědět
Grafy v OpenOffice.org – Calc
6. 11. 2009, 15:27:20
Myslel som tým webovú aplikáciu (interaktívny graf), kde je graf generovaný on line. Ten obrázok to je jasné, že to nemá podstatný vplyv na množstvo dát.
Ale v tom máte pravdu, že je to na 99% vždy obrázok. Takže súhlasím že, podstatná je jednoduchosť a prehľadnosť.
Howk :) :) :)
user avatar drk22
Odpovědět
Grafy v OpenOffice.org – Calc
9. 11. 2009, 22:27:52
ad 3d grafy: nekdy se hodi, napriklad tehdy, kdyz srovnavame zavislost na dvou ruznych promennych. Pokud mame jen jednu nezavislou promennou a skladame vlastne, pomoci 3d, dva grafy dohromady je to neprehledne.
user avatar Strana
Odpovědět
Grafy v OpenOffice.org – Calc
6. 12. 2009, 11:46:03
Nazdarek, nevite nekdo jak tam vytvorit Lorenzuv oblouk??
user avatar jan z rokycan
Odpovědět
Grafy v OpenOffice.org – Calc
22. 05. 2011, 10:35:43
tento článek je úplně na nic a nepřínosný pro někoho kdo potřebuje informace o vytváření , je tak pro ty kdo to už umí , tak aby si něco zlepšily ale graf podle toho vytvořit nejde
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Grafy v OpenOffice.org – Calc
22. 05. 2011, 11:50:25
Výborně! Vítám Vás v redakci Liberixu jako kolegu. Takže Váš článek bude o tvorbě grafů, super. To je potřeba, jak sděluje šéfredaktorka. Prima, a kdy asi tak s tím budete hotov? Všichni se netrpělivě na Váš článek těšíme.
user avatar Martina
Odpovědět
Grafy v OpenOffice.org – Calc
21. 10. 2013, 10:18:41
Ahojte,
ja by som tiež potrebovala spraviť sĺpcový graf normálny v kombinácii so skladaným. Chcem porovnávať dve veličiny (príjmy a výdavky) tie by predstavovali dva stlpce vedla seba, chcem to porovnávať za tri roky, takto by boli tie stlpce vždy dva pre jeden rok, oba stlpce by boli rozdelené na viac farieb podla zloženia príjmov a výdavkov ( napr. Prijmy rozdelujem na kapitálový príjem a príjmovú finančnú operáciu a takisto výdavky na kapitálový výdavok a výdavkovú finančnú operáciu) Viete mi poradiť ako skombinujem tieto dva grafy. Ďakujem

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
 
 
woo jaw demo hz