OpenOffice.org vo výrobnej firme 16 – Úprava pre obchodné firmy 2

calc.png V minulom diele ste si vytvorili podmienky pre úpravu systému, pre obchodné firmy vytvorením dokumentu tovary.ods a dnes si túto úpravu dokončíte. Bude sa jednať o prerobenie dokumentov faktúra, objednávka, faktúry a prehlad faktúry.    

Úprava dokumentu faktúra.ots

Začnite otvorením tohto dokumentu. Najskôr si v ňom odstráňte listy cena a spotreba. List kalkulacia si premenujte na list tovary. V tomto liste si označte všetko a zmažte. Otvorte si dokument tovary.ods, list data a skopírujte oblasť A1:K500. Túto následne vložte do otvoreného dokumentu faktúra, do listu tovary pomocou kontextovej ponuky Vložiť inak..., podľa nasledovného obrázku.

 

Kontextová ponuka Vložiť inak...Kontextová ponuka Vložiť inak...

 

Teraz pristúpte k úprave vzorcov v liste faktúra . Zmeňte si ich podľa vzorového dokumentu a do pozornosti dávam, zmeniť si v bunkách B15:B54 oblasť v zozname - Dáta | Platnosť... na oblasť $tovary.$B$1:$B$500.

 

Dáta | Platnosť... - zmena oblastiDáta | Platnosť... - zmena oblasti

 

Ďalším krokom bude pridanie vzorcov, ktoré vám budú odpočítavať faktúrované množstvo tovaru zo skladových zásob. V liste faktúra, v oblasti R15:R54 si vložte vzorce podľa vzorového dokumentu. Tieto budú slúžiť pre podmienené formátovanie buniek C15:C54 ako upozornenie, aby ste nevydali viac tovaru ako je skladom. Pokiaľ prekročíte pri zadávaní skladovú zásobu, pozadie bunky sa zmení na červené.

 

Podmienené formátovaniePodmienené formátovanie

 

Štýl s názvom červené pozadie pre podmienené formátovanie si musíte samozrejme vytvoriť.

Prejdite na list tovary a do oblasti M1:Q500 si vložte vzorce podľa vzorového dokumentu. Tieto vám budú slúžiť pre odpočet množstva tovaru zo skladových zásob. Bude sa to diať za pomoci exportného makra. Makro má názov export_obchod, a je umiestnené v module faktura. Toto makro si prepojte s ovládacím prvkom tlačidlo, s názvom ukončiť. Makro zabezpečí aj export faktúry do databázy faktúry.ods. Všetky cesty si v makre prepíšte podľa skutočných ciest, ktoré máte vo vašom systéme. Ja som volil C:\firma\obchod\databázy\faktúry.ods, kvôli oddeleniu systému od výrobnej firmy. V liste export si zmažte dáta a formátovanie v oblasti buniek FS1:GP2. Všimnite si, že súbor faktúra.ots bol úpravami zmenšený na 83kB, čo je už celkom rýchle načítanie súboru.

Úprava dokumentu objednávka.ots

Postup bude podobný ako pri faktúre. Najskôr si zmažte listy list výroby, spotreba, kód, kalkulácia a cena. Pridajte list tovary aj s dátami podobne, ako pri faktúre. Môžete ho prerobiť z listu kalkulácia. V liste objednávka si zmažte dáta z oblasti O1:U51. Formátovanie najľahšie odstránite, ak si v označenej oblasti vyvoláte kontextovú ponuku (pravé tlačidlo myši) a vyberiete Východzie formátovanie.

 

Kontextová ponuka Východzie formátovanieKontextová ponuka Východzie formátovanie

 

Vzorce si prepíšte podľa vzorového dokumentu objednávka.ots. V liste objednávka si zmažte ovládacie prvky tlačidlá s názvami +list výroby, len list výroby a prezrieť list výroby. Makro prepojené s tlačidlom uložiť do databázy je to isté ako pri výrobnej firme, zmenil som len cesty a názov. Takže tlačidlo si prepojte s makrom ulozit_objednavku_obchod, v module objednavka. Kto chce, môže si kvôli logistike do objednávky zakomponovať napríklad, váhu tovaru, alebo objem tovaru. Dokument objednávka sa vám tak isto zmenšil a to na 48 kB.

Úprava dokumentu faktúry.ods

Úprava tohto dokumentu spočíva len vo vymazaní dát a makro sa postará o nakopírovanie nových.

Úprava dokumentu prehlad faktúry.ods

V tomto dokumente si zobrazte všetky listy. Teraz zadajte Upraviť | Odkazy....

 

Upraviť odkazyUpraviť odkazy

 

Tu vyberte odkaz na dokument kalkulácia.ots a zvolte upraviť.

 

Upraviť odkaz kalkulácia.otsUpraviť odkaz kalkulácia.ots

 

Potom vyberte z ponuky súbor v … databázy\tovary.ods. a zatvorte dialóg. Teraz si prepíšte vzorce v oblasti D15:D54 v liste faktúry, podľa vzorového dokumentu. Pre poriadok list data je prepojený s listom data súboru faktúry.ods, list odberatelia s listom odberatelia súboru kontakty.ods a list tovary s listom data súboru tovary.ods. Tabuľku a graf v liste predaj výrobky si upravte podľa svojich potrieb. Nakoniec skryte listy, ktoré majú byť skryté a uložte dokument. Funkčnosť dokumentu je popísaná OpenOffice.org vo výrobnej firme 11 – Fakturanti, Materiál a Prehľad faktúry.

Súbor cenníky.ods si prispôsobte podľa vlastných potrieb, makro export z modulu tovar vám dáta do nich prekopíruje.

Na stiahnutie sú súbory faktura.ots, objednavka.ots, prehlad faktury.ods a súbory s makrami faktura.bas, objednavka.bas, ceny.bas, tovar1.bas. Súbor tovar.bas som trochu upravil a preto je tu na stiahnutie aktuálna verzia tovar1.bas.

Všetky makrá využívajú makrá z modulu ovladanie a preto je tento potrebné mať vytvorený – podrobnejšie popísané v diely OpenOffice.org vo výrobnej firme 4 - Ovládacie makrá.

Týmto ste dospeli k ukončeniu úprav systému pre obchodné firmy.

 

(Jako ve škole) Průměr: 1.40 | Hodnotilo: 10
 

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
 
 
woo jaw demo hz