Počítáme denní prodej v květinářství

calc.png Drtivá většina uživatelů tabulkového kalkulátoru Calc, který je součástí OpenOffice.org, pracuje se strukturovanými daty. Pokud se zde objevují nějaké číselné hodnoty, obvykle vás zajímá celkový součet.  

Vžijme se na chvíli do role majitele květinářství. Tento majitel má ve svém obchodě pokladnu napojenou na počítač a na konci dne by chtěl zjistit, jak se mu prodávají jednotlivé druhy květin. Při zpracování v počítači se totiž dostal do drobných problémů a my se je pokusíme vyřešit. Zmiňovaná pokladna mu dává výstup v této podobě:

Růže červená  5
Růže žlutá   1
Tulipán modrý  12
Růže červená  1
Tulipán červený 3
Tulipán červený 3
Lilie bílá   1
Růže žlutá   3
Lilie fialová  3

Na tomto konkrétním případě si ukážeme jednoduchost OpenOffice.org Calcu. Jako majitele květinářství vás bude zajímat nejenom, kolik jste prodali červených růží, žlutých růží, bílých lilií, ale také kolik růží (bez barevného rozlišení) a kolik tulipánů. Budeme proto sčítat přes více skupin.

První operací, kterou musíme s tabulkou provést, je řazení. Pro mezisoučty je to absolutní nutnost. Ještě předtím však do prvního řádku napište jména sloupců. Sloupce pojmenujte Květina a Počet. Vyberte celou plochu tabulky a z nabídky zvolte Data-Řadit. Objeví se okno, ve kterém můžete zvolit, dle kterého sloupce budeme řadit. Pro naše účely zvolte sloupec Květina.

Teď můžeme provést vytvoření vlastních mezisoučtů. Opět vyberte celou plochu tabulky a zvolte Data-Mezisoučty. V řádku Seskupit podle zvolte Květina, zatrhněte přepínač u Počet v okně Spočítat mezisoučty pro a v okně Použít funkci vyberte Celkem. Po stisknutí OK se objeví tabulka podobná té na obrázku.

MezisoučtyMezisoučty

Všimněte si zvláště malých tlačítek mínus nebo plus, které slouží k rozbalování nebo ke sbalení podrobnějších údajů. Nad těmito tlačítky najdete ještě další malá tlačítka s čísly. Kliknutím na jedno z nich se vám rozbalí nebo sbalí položky na dané úrovni.

Výsledkem naší činnosti je tabulka, ve které máme sečteny hodnoty prodaných květin dle popisu. Pokud si dané květiny koupilo ten den více zákazníků, objeví se více řádků (např. u Růže červené) a v této tabulce je sečteno vše do jednoho čísla.

Pokud však budeme chtít statistiku prodejů za jednotlivé druhy květin (Růže, Tulipány, Lilie), musíme postupovat trochu jinak. Nejdříve totiž musíme dané květiny rozdělit do požadovaných skupin. Nejjednodušší řešení (a to použijeme) je v tuto chvíli vytvořit třetí sloupec, kam zadáme skupinu, ke které daná květina patří. Než sloupec vytvoříme, musíme si mezisoučty odstranit. Provedeme to funkcí Data-Mezisoučty-tlačítko Odstranit. Předtím ještě rozbalte celou strukturu na co nejpodrobnější úroveň a označte všechny buňky v tabulce.

Do sloupce C, pojmenovaného Druh, zadejte postupně Druhy květin. Teď to uděláme ručně, dá se to vždy nějak zautomatizovat. Například funkcí, která vypíše první slovo nebo první písmeno apod.

Pokud jsme druhy přidali, vrátíme se zpět k tabulce, označíme ji a zvolíme z nabídky Data-Mezisoučty. Na záložce 1. skupina zvolíme Seskupit podle a vybereme Druh, zaškrtneme Počet ve Spočítat mezisoučty pro a ještě vybereme Celkem v Použít funkci.

Dále pokračujeme na záložku 2. skupina. V Seskupit podle vybereme Květina, opět zaškrtneme Počet a zvolíme funkci Celkem. Pak už jen klikněte na OK. Dojde k vytvoření mezisoučtů ve dvou skupinách, a to Květina a Druh. Budeme tak mít nejenom přehled o tom, kolik jsme prodali červených růží, ale i kolik růží celkem bez ohledu na barvu. Samozřejmě dostaneme i číslo pro celkový prodaný počet květin.

To, co bude zobrazeno, můžeme ovládat právě pomocí malých tlačítek se znakem plus a mínus a také pomocí tlačítek s malými čísly. Tato čísla značí úroveň, která je zobrazena. Sami jistě rychle přijdete na to, jak postupně pronikat do podrobnější struktury celé tabulky.

Řada uživatelů tuto funkci nepoužívá, přitom vše spočte automaticky a dokáže reagovat na změny v tabulce bez nutnosti větších zásahů. A navíc si sami můžete určovat, jak moc detailní pohled chcete vidět. K dispozici máte až tři úrovně skupin, které by měly stačit i v rozsáhlejších projektech.

Článek vyšel v říjnovém čísle časopisu LinuxEXPRES 10/2006.

(Jako ve škole) Průměr: 2.25 | Hodnotilo: 4
 

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
 
 
woo jaw demo hz