Makro zvětšení písem

Tomáš Bílek nám zaslal makro na proporcionální změnu velikosti písem ve Writeru.  

Tomáš Bílek nám zaslal makro na proporcionální změnu velikosti písem ve Writeru.

'**************************************************************
' Makro na proporcionální změnu velikosti písem ve Writeru.
' Změny by se měly projevit ve všech textových stylech, hlavním textu,
' textových rámcích a tabulkách.
' Nepracuje v grafických objektech ve kterých je i text.

Sub ZmenVelikostPisemDokumentu ' pro writer, JTB v1.0 17.9.05
 Dim oFamilies, oStyle, oStyles As Object
 Dim Enum1, Enum2, oObj, TextElement, TextPortion As Object
 dim n%,j%, k#, tmp$, direct as long
 dim cellnames, cell
 tmp=inputbox("Zadejte koeficient zvětšení písma v dokumentu."+chr(13)+_
      "Změny se provedou ve stylech i v ručně provedených změnách velikosti."+chr(13)+_
      "Pozor, provedené změny možná nepůjde vrátit funkcí ZPĚT!","Změna výšky písem v celém dokumentu:","1.00")
 if (tmp="") then
  exit sub
  end if
 if 6 <> msgbox("Opravdu chcete zvětšit písma všech stylů "+cstr(val(tmp))+"x ?",4,"Potvrzení") then
  exit sub
  end if
 k = val(tmp)
 oFamilies = ThisComponent.StyleFamilies()
 oStyles = oFamilies.getByName("ParagraphStyles") ' odstavcove styly
 for n = 0 to oStyles.count-1
  oStyle=oStyles.getByIndex(n)
  if oStyle.getPropertyState("CharHeight")=0 then 'zmenit pouze pozmenene velikosti
    if oStyle.CharPropHeight=100 then ' mimo upravenych procentualne - ty zavisi na rodicich
     oStyle.CharHeight = oStyle.CharHeight*k
     end if
   end if
  next n
 oStyle=oStyles.getByName("Standard")
 if oStyle.getPropertyState("CharHeight")=1 then 'zmenit korenovy styl
   oStyle.CharHeight = oStyle.CharHeight*k
  end if
 oStyles = oFamilies.getByName("CharacterStyles") ' znakove styly
 for n = 0 to oStyles.count-1
  oStyle=oStyles.getByIndex(n)
    oStyle.CharHeight = oStyle.CharHeight*k
  next n
 ' prepocet rucnich zmen
 direct=0 'pocet rucnich zmen
 Doc = thiscomponent 'StarDesktop.CurrentComponent
 Enum1 = ThisComponent.Text.createEnumeration
 ' loop over all paragraphs
 While Enum1.hasMoreElements
   TextElement = Enum1.nextElement
   If TextElement.supportsService("com.sun.star.text.Paragraph") Then
    Enum2 = TextElement.createEnumeration
    ' loop over all paragraph portions
    While Enum2.hasMoreElements
      TextPortion = Enum2.nextElement
      If TextPortion.getPropertyState("CharHeight") = _
       com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE Then
       TextPortion.CharHeight = TextPortion.CharHeight * k
       direct=direct+1
      End If
    Wend
   End If
 Wend
 for n = 0 to ThisComponent.TextFrames.count-1 ' loop over all textframes
   oObj=ThisComponent.TextFrames.getByIndex(n)
   Enum1 = oObj.Text.createEnumeration
   While Enum1.hasMoreElements ' loop over all paragraphs
    TextElement = Enum1.nextElement
    If TextElement.supportsService("com.sun.star.text.Paragraph") Then
     Enum2 = TextElement.createEnumeration
     While Enum2.hasMoreElements    ' loop over all paragraph portions
       TextPortion = Enum2.nextElement
       If TextPortion.getPropertyState("CharHeight") = _
        com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE Then
        TextPortion.CharHeight = TextPortion.CharHeight * k
        direct=direct+1
       End If
     Wend
    End If
   Wend
  next n
 for n = 0 to ThisComponent.TextTables.count-1 ' loop over all tables
   oObj=ThisComponent.TextTables.getByIndex(n)
   CellNames=oObj.getCellNames()
   For j = 0 to UBound(CellNames) ' loop over all cells
    Cell = oObj.getCellByName(CellNames(J))
    Enum1 = Cell.Text.createEnumeration
    While Enum1.hasMoreElements ' loop over all paragraphs
     TextElement = Enum1.nextElement
     If TextElement.supportsService("com.sun.star.text.Paragraph") Then
      Enum2 = TextElement.createEnumeration
      While Enum2.hasMoreElements    ' loop over all paragraph portions
        TextPortion = Enum2.nextElement
        If TextPortion.getPropertyState("CharHeight") = _
         com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE Then
         TextPortion.CharHeight = TextPortion.CharHeight * k
         direct=direct+1
        End If
      Wend
     End If
    Wend
   Next j
  next n
 if direct>0 then
  msgbox "Bylo nalezeno a změněno "+cstr(direct)+" ručně provedených změn velikosti písem."
 end if
End Sub
'************************************************************************

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
 
 
woo jaw demo hz