Makro zvětšení písem

Tomáš Bílek nám zaslal makro na proporcionální změnu velikosti písem ve Writeru.  

Tomáš Bílek nám zaslal makro na proporcionální změnu velikosti písem ve Writeru.

'**************************************************************
' Makro na proporcionální změnu velikosti písem ve Writeru.
' Změny by se měly projevit ve všech textových stylech, hlavním textu,
' textových rámcích a tabulkách.
' Nepracuje v grafických objektech ve kterých je i text.

Sub ZmenVelikostPisemDokumentu ' pro writer, JTB v1.0 17.9.05
 Dim oFamilies, oStyle, oStyles As Object
 Dim Enum1, Enum2, oObj, TextElement, TextPortion As Object
 dim n%,j%, k#, tmp$, direct as long
 dim cellnames, cell
 tmp=inputbox("Zadejte koeficient zvětšení písma v dokumentu."+chr(13)+_
      "Změny se provedou ve stylech i v ručně provedených změnách velikosti."+chr(13)+_
      "Pozor, provedené změny možná nepůjde vrátit funkcí ZPĚT!","Změna výšky písem v celém dokumentu:","1.00")
 if (tmp="") then
  exit sub
  end if
 if 6 <> msgbox("Opravdu chcete zvětšit písma všech stylů "+cstr(val(tmp))+"x ?",4,"Potvrzení") then
  exit sub
  end if
 k = val(tmp)
 oFamilies = ThisComponent.StyleFamilies()
 oStyles = oFamilies.getByName("ParagraphStyles") ' odstavcove styly
 for n = 0 to oStyles.count-1
  oStyle=oStyles.getByIndex(n)
  if oStyle.getPropertyState("CharHeight")=0 then 'zmenit pouze pozmenene velikosti
    if oStyle.CharPropHeight=100 then ' mimo upravenych procentualne - ty zavisi na rodicich
     oStyle.CharHeight = oStyle.CharHeight*k
     end if
   end if
  next n
 oStyle=oStyles.getByName("Standard")
 if oStyle.getPropertyState("CharHeight")=1 then 'zmenit korenovy styl
   oStyle.CharHeight = oStyle.CharHeight*k
  end if
 oStyles = oFamilies.getByName("CharacterStyles") ' znakove styly
 for n = 0 to oStyles.count-1
  oStyle=oStyles.getByIndex(n)
    oStyle.CharHeight = oStyle.CharHeight*k
  next n
 ' prepocet rucnich zmen
 direct=0 'pocet rucnich zmen
 Doc = thiscomponent 'StarDesktop.CurrentComponent
 Enum1 = ThisComponent.Text.createEnumeration
 ' loop over all paragraphs
 While Enum1.hasMoreElements
   TextElement = Enum1.nextElement
   If TextElement.supportsService("com.sun.star.text.Paragraph") Then
    Enum2 = TextElement.createEnumeration
    ' loop over all paragraph portions
    While Enum2.hasMoreElements
      TextPortion = Enum2.nextElement
      If TextPortion.getPropertyState("CharHeight") = _
       com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE Then
       TextPortion.CharHeight = TextPortion.CharHeight * k
       direct=direct+1
      End If
    Wend
   End If
 Wend
 for n = 0 to ThisComponent.TextFrames.count-1 ' loop over all textframes
   oObj=ThisComponent.TextFrames.getByIndex(n)
   Enum1 = oObj.Text.createEnumeration
   While Enum1.hasMoreElements ' loop over all paragraphs
    TextElement = Enum1.nextElement
    If TextElement.supportsService("com.sun.star.text.Paragraph") Then
     Enum2 = TextElement.createEnumeration
     While Enum2.hasMoreElements    ' loop over all paragraph portions
       TextPortion = Enum2.nextElement
       If TextPortion.getPropertyState("CharHeight") = _
        com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE Then
        TextPortion.CharHeight = TextPortion.CharHeight * k
        direct=direct+1
       End If
     Wend
    End If
   Wend
  next n
 for n = 0 to ThisComponent.TextTables.count-1 ' loop over all tables
   oObj=ThisComponent.TextTables.getByIndex(n)
   CellNames=oObj.getCellNames()
   For j = 0 to UBound(CellNames) ' loop over all cells
    Cell = oObj.getCellByName(CellNames(J))
    Enum1 = Cell.Text.createEnumeration
    While Enum1.hasMoreElements ' loop over all paragraphs
     TextElement = Enum1.nextElement
     If TextElement.supportsService("com.sun.star.text.Paragraph") Then
      Enum2 = TextElement.createEnumeration
      While Enum2.hasMoreElements    ' loop over all paragraph portions
        TextPortion = Enum2.nextElement
        If TextPortion.getPropertyState("CharHeight") = _
         com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE Then
         TextPortion.CharHeight = TextPortion.CharHeight * k
         direct=direct+1
        End If
      Wend
     End If
    Wend
   Next j
  next n
 if direct>0 then
  msgbox "Bylo nalezeno a změněno "+cstr(direct)+" ručně provedených změn velikosti písem."
 end if
End Sub
'************************************************************************

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
redakce OpenOffice.cz

redakce OpenOffice.cz

redaktoři OpenOffice.cz

 

Public Relations

Jak si zabezpečit servery?

DNSSECPokud chce moderní člověk plně využívat to, co mu virtuální svět internetu nabízí, musí se stále více orientovat na bezpečnost. Musí činit kroky, jež ho ochrání před riziky, jež se právě na této síti skrývají a dnes a denně uživatele ohrožují.

Pokračování ...


 
 
woo jaw demo hz