Rozšíření Quick formule: „Formule 1“ pro psaní vzorců v OpenOffice.org

doplnek.png V tomto článku se můžete seznámit s rozšířením Quick formule pro textový editor Writer z kancelářského balíku OpenOffice.org. Po jeho nainstalování můžete ve Writeru opravdu rychle psát vzorce – bez použití editoru k tomu účelu určeného, popř. i bez myši (pokud si nastavíte pro převod textu na vzorec klávesovou zkratku).  

Rozšíření může dost urychlit psaní vzorců, obzvlášť efektní (a efektivní) je tvorba chemických strukturních vzorců, jak ukazuje první obrázek.

Strukturální vzorec vytvořený rozšířenímStrukturní vzorec vytvořený rozšířením

Pro nakreslení vzorce bylo třeba pouze napsat text, ovšem na první pohled trochu tajemný:

&f ph'4"cy(2=O)(5=O)4"ph(4-Oh)(5-Oh)

Ikona Quick formuleIkona Quick formule

a kliknout na ikonu rozšíření, která se po jeho nainstalování objeví mezi panely nástrojů.

Zápory a klady

Zápory: Pro používání rozšíření je tedy třeba naučit se způsob zápisu vzorců. Máte však k dispozici popis rozšíření s příklady, který se stáhne společně s ním. U složitějších vzorců ale asi přece jen raději použijete editor vzorců nebo další rozšíření Dmaths. Také vzhled (kvalita) vzorců tvořených s Quick formule může být v některých případech trochu horší než při standardním způsobu jejich psaní.

Klady: Předností je, že s tímto rozšířením je psaní vzorců zřejmě nejrychlejší. Na velký počet jeho jednodušších variant Quick formule stačí a jak je vidět na předchozím příkladu, lze s jeho pomocí napsat i chemické rovnice a vzorce, a to nejen empirické a sumární, ale také vzorce strukturní (konstituční, geometrické, konfigurační, konformační). Dál umožňuje rychlé psaní fyzikálních vzorců a některých dalších „specialit“. Pokud tedy píšete častěji podobné texty, může vám doplněk ušetřit dost času a při psaní strukturních chemických vzorců obzvlášť.

Porovnání možností pro psaní vzorců ve Writeru

Protože je možností psaní vzorců ve Writeru hodně, nejméně pět, uvádím jejich souhrn:

  • základní volba Vložit | Objekt | Vzorec a „vyklikání“ vzorce pomocí ikon panelu nástrojů Prvky vzorce
  • stejná volba, ale pak rychlejší přímé napsání vzorce pomocí jednoduchých klíčových slov modulu Math z OpenOffice (např. over pro zlomek, cdot pro tečku násobení atd.)
  • rozšíření (Dmaths, Quick formule), která buď usnadňují psaní vzorce pomocí nových panelů nástrojů a průvodců (Dmaths), nebo naopak tvorbu vzorců maximálně urychlují (Quick formule)
  • rozšíření OOoLatex.oxt pro psaní kvalitních LaTeXových vzorců přímo ve Writeru
  • třešničkou na dortu je rozšíření writer2latex.oxt, které dokáže text z Writeru i se vzorci exportovat do souboru LaTeXu!

Nezbývá než si vybrat podle vlastní potřeby a pochvalovat si pestrost, ke které vede otevřený software. Zde popisované rozšíření Quick formule má snahu maximálně urychlit psaní vzorců a použije je zřejmě uživatel, který je píše často. Odkazy na stránky o dalších možnostech psaní vzorců ve Writeru jsou na konci článku.

Jak získat a nainstalovat rozšíření

Rozšíření najdete na stránce s rozšířením Quick formule. Podrobný návod k instalacím rozšíření v OpenOffice.org najdete na naší wiki. Po kliknutí na tlačítko Get it! (získat) se nabídne uložení souboru: v tomto případě jde ale o archiv (quick formule.zip). Jeho rozbalením získáte dva soubory: samotné rozšíření (dle verze, např. CLC09-1.5.1.oxt) a výše zmíněný popis rozšíření s příklady (writerovský soubor quick formule151.odt). Vlastní instalaci rozšíření spustíte dvojklikem na soubor rozšíření. Nezapomeňte, že po instalaci je nezbytné restartovat Writer zavřením a znovuotevřením (podrobněji na wiki). Teprve po tomto restartu se mezi panely nástrojů Writeru objeví nový panel, který obsahuje jedinou ikonu (znáte ji z druhého obrázku tohoto článku).

Pokud byste tento panel nástrojů třeba omylem zavřeli, zobrazíte jej znovu volbou Zobrazit | Panely nástrojů | quick formule. Právě tato volba (quick formule) se v nabídce panelů po instalaci nově objevila.

Podrobný návod s příklady

Podrobný návod s příklady je stažen spolu s rozšířením. Je v angličtině, ale jazyk zde (především u spousty příkladů vzorců) není důležitý. V úvodu je popsán způsob práce s rozšířením, následují příklady pro jednotlivé kategorie vzorců. Text je důkladný, má jedenáct stran. Uvedený soubor s návodem však obsahuje makra. Proto se – podle toho, jakou máte nastavenu bezpečnost u zabezpečení maker – před otevřením návodu může zobrazit varovné hlášení:

Okno hlášení maker v souboruOkno hlášení maker v souboru

V tomto případě můžete makra odsouhlasit.

Míru zabezpečení maker můžete nastavit volbou Nástroje | Volby... | OpenOffice.org – bezpečnost | Zabezpečení maker.

V následujícím textu shrnu obecné principy a základní příklady.

Kategorie vzorců a způsob zápisu (syntaxe) vzorců

Vzorce se dají z pohledu rozšíření Quick formule rozdělit do několika kategorií. To je důležité proto, že jejich zápis z jednotlivých kategorií se odlišuje svými úvodními znaky. Způsob zápisu (používané znaky či slova) budu v dalším textu nazývat stručněji syntaxí zápisu. Syntaxe rozšíření se někdy liší od syntaxe vzorců v modulu Math z OpenOffice.org, na některé rozdíly bude upozorněno v dalším textu v poznámkách.

Kategorie a syntaxe zápisu vzorců:

  • přímé psaní pro obecné (nespecifické) vzorce: napíšete samotný text vzorce (tedy text bez zvláštních úvodních znaků) syntaxí charakteristickou pro toto rozšíření a kliknete na ikonu z panelu nástrojů Quick formule. Psaní vzorců je tedy opravdu rychlé! Upozornění: Příklady syntaxe, uvedené v následující tabulce, platí kromě obecných vzorců jen u vzorců fyzikálních (budou uvedeny dále), ale s výjimkou znaků psaných pomocí tečky (např. .A).

Obecná syntaxe, příklady

Zobrazení

x'12'

x12

x_12_

x12

%a

α

%S

Σ

%>

%=

.A

.E

  • vzorec, jehož text začnete znakem & a mezerou. V tomto případě píšete vzorec syntaxí (jazykem) modulu Math z OpenOffice.org, ale ušetříte si otevření editoru vzorců (čili volbou Vložit | Objekt | Vzorec).
  • vzorec začínající dvojicí znaků &c (chemistry) a mezerou. Takto napíšete chemické vzorce se syntaxí rozšíření.
  • vzorec, který začíná dvojicí &p (physics) a mezerou. Hodí se pro fyzikální vzorce a vzorce s vektory.
  • vzorec, jehož text začíná znaky &f (full) a mezerou. Použijete při psaní strukturních chemických vzorců.

Při psaní potřebujete často apostrof. Znaků podobných apostrofu je ale víc, např. ‘ , ’ , ‛ , ` , ′ . V rozšíření je nutno používat poslední ze zde uvedených, který má v kódování Unicode číslo 0027 (předchozí mají kódy U2018, U2019, U201B a U0060). Na české klávesnici bývá apostrof hned u kláves [Enter] nebo [Backspace] a napíšete ho kombinací s klávesou [Shift]. Pokud by vám ale tato kombinace vracela jiný než „náš“ apostrof, pak ve Windows použijte kombinaci [levý Alt – 39], v Linuxu ve Writeru volbu Vložit | Speciální symbol..., kde se nabízí hned v prvním řádku tabulky znaků. Rychlejší je použití uvedeného kódu v kódování Unicode, což ale vyžaduje zpočátku trochu snahy: více informací k tomu je na stránkách uvedených na konci dílu.

Ve většině kategorií začíná výraz vzorce znakem &. Ten je možno napsat ve Windows znaky [pravý Alt – c] nebo [levý Alt – 38], v Linuxu kombinací [pravý Alt – klávesa s & uprostřed horní řady kláves].

V dalším textu uvádím jen několik příkladů vzorců, a to nejdřív výsledek (vzorec, formuli) a potom „zdrojový“ text, podle kterého rozšíření vzorec vytvořilo po kliknutí na uvedenou ikonu. Na konec tohoto dílu se ale vejdou už jen ukázky základních vzorců, další typy jsou uvedeny v navazujícím článku.

Základní vzorce

Jak už víte, stačí napsat text bez zvláštních úvodních znaků a kliknout na ikonu rozšíření. Používá se speciální syntaxe rozšíření. Příklady:

Výsledná formule

Zdrojový kód vzorce

235U

'235'U

I1+I2=I3

I_1_+I_2_=I_3_

α+β+γ=180°

%a+%b+%g=180°

e=1,602×10-19

e=1,602E-19

∀x∈ℝ:x2>0

.Ax.e.R:x'2'>0

∀n∈ℕ:∃m∈ℕ:m>n

.An.e.N:.Em.e.N:m>n


Ukázky dalších typů vzorců najdete ve druhém díle.

Rozšíření vkládá do textu hotové vzorce jako objekty. Writer obvykle zobrazuje kolem objektů pomocný šedý rámeček, který se ovšem netiskne. Pokud byste chtěli zobrazení těchto rámečků v textu zrušit, použijte cestu Nástroje | Volby... | OpenOffice.org | Vzhled, kde zrušíte zatržení u volby Hranice objektu. Některé obrázky vzorců v tomto článku byly sejmuty s hranicí objektu, některé bez zobrazené hranice.

Na závěr článku ještě pár tipů pro vkládání znaků (např. apostrofu) v kódování Unicode:

Navazuje druhý díl s názvem Rozšíření Quick formule: „Formule 1“ pro psaní vzorců v OpenOffice.org, chemické a fyzikální vzorce

(Jako ve škole) Průměr: 1.00 | Hodnotilo: 4
 

Komentáře

user avatar Daník
Odpovědět
Rozšíření Quick formule: „Formule 1“ pro psaní vzorců v OpenOffice.org
24. 09. 2010, 06:49:44
Tak tohle je bomba :-) s tímhle vždy bojuji jak to napsat .
Kdyby se připravila "karta" rychlé nápovědy jako před časem pro programy byl bych moc rád. Děkuji
user avatar Josef Svoboda
Odpovědět
Re:Rozšíření Quick formule: „Formule 1“ pro psaní vzorců v OpenOffice.org
24. 09. 2010, 17:42:25
Děkuji za odezvu. Karta se syntaxí by byla dobrá, docela bych měl chuť se o to pokusit, ale možná už na tom někdo pracuje. Zatím ale dobře může posloužit uvedený .odt soubor popisu rozšíření, který obsahuje mnoho příkladů.
J. Svoboda
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Re:Rozšíření Quick formule: „Formule 1“ pro psaní vzorců v OpenOffice.org
25. 09. 2010, 23:19:44
To je velmi zajímavá připomínka, teď pracuju na jednom článku, který chci mít ještě dneska hotový, ale zítra chci upnout ty taháky které jsem dosud vytvořil a zapracuju případně tady na tom. Zajímavý nápad.
user avatar mica
Odpovědět
Rozšíření Quick formule: „Formule 1“ pro psaní vzorců v OpenOffice.org
24. 09. 2010, 17:22:01
Kde prosím získám soubor s nápovědou a příklady? Mně se s rozšířením nic dalšího nestáhlo.
user avatar Josef Svoboda
Odpovědět
Re:Rozšíření Quick formule: „Formule 1“ pro psaní vzorců v OpenOffice.org
24. 09. 2010, 17:39:46
Děkuji za upozornění, to je pro mě novinka: ještě nedávno se po kliku na tlačítko Get It! nabídlo stažení .zip archívu s rozšířením i s popisem. Autor to asi v poslední době změnil, to je škoda.
Popis ale přesto můžete snadno získat: pokud kliknete na stránce rozšíření (http://extensions.services.openoffice.org/en/project/quick_formule) o dva řádky níže na odkaz "View all releases", zobrazí se stránka i se staršími verzemi. A zde se už u předchozí verze (CLC09 quick_formule 1.5.1-corrected) nabídne po Get It! archív, ve kterém návod je.
Josef Svoboda
user avatar mica
Odpovědět
Re:Re:Rozšíření Quick formule: „Formule 1“ pro psaní vzorců v OpenOffice.org
24. 09. 2010, 19:25:17
Děkuji.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Rozšíření Quick formule: „Formule 1“ pro psaní vzorců v OpenOffice.org
25. 09. 2010, 13:15:44
Článek je opravdu kvalitní, díky za něj, nicméně toto rozšíření, které jsem si také kdysi stáhl - a aktualizuji jej, třebaže jsem si jej nenainstaloval - se podle mě uplatní spíše pokud jde o psaní chemických vzorců, na grafiku bych použil například jchempaint-2.2.1, prográmek, na který jsem byl díky openMagazínu upozorněn. Myslím si, že vypadá docela zdařile. Chápu, že to není zrovna super, importovat do OOo bitmapovou grafiku, v takovém případě mi nezbývá než doporučit zachovávat zdrojový soubor z JChemPaintu.
user avatar Ján Pastierik
Odpovědět
Rozšíření Quick formule: „Formule 1“ pro psaní vzorců v OpenOffice.org
26. 09. 2010, 16:14:21
To je to, čo som hľadal. Ďakujem, lebo o tomto rozšírení som nevedel.
user avatar zvedavec
Odpovědět
Rozšíření Quick formule: „Formule 1“ pro psaní vzorců v OpenOffice.org
27. 09. 2010, 00:19:16
Hraju si s tim, ale vadi mi jedna vec, proc to nejde treba i v Impressu?
Da se to rozsireni nejak "upravit"?
A dalsi vec (ktera asi primo nesouvisi s rozsirenim): Kdyz vzorec zkopiruju z Writeru, do Impressu se vlozi jako obrazek. To je IMHO dost blby nebo delam neco spatne ja?
user avatar j-pastierik
Odpovědět
Re:Rozšíření Quick formule: „Formule 1“ pro psaní vzorců v OpenOffice.org
27. 09. 2010, 08:29:12
V Impresse to nejde preto, lebo makrá pracujú s metódami, ktoré majú iba textové dokumenty. Z tohto dôvodu by "úprava" pre Impress znamenala kompletné preprogramovanie. Zdrojové kódy sú pomerne dobre okomentované (francúzsky), takže je to výzva a uvidím, či ju prijmem alebo nie - ešte som pre Impress a Draw nič neprogramoval :)

Do Impressu mi to skopírovalo presne tak, ako je to vložené vo Writeri, skúste urobiť na "obrázku" dvojklik a mal by sa Vám dať editovať.
user avatar Josef Svoboda
Odpovědět
Re:Re:Rozšíření Quick formule: „Formule 1“ pro psaní vzorců v OpenOffice.org
27. 09. 2010, 09:41:39
Vážený pane Pastieriku,
myslel jsem na to, že bych Vás v souvislosti s tímto rozšířením o něco poprosil, po této Vaší reakcí tak činím: nechcete zkusit do rozšíření doplnit možnost vložení mezer do vzorce? Myslím, že pokud jsou ve zdrojovém kódu vzorce kolem písmen mezery, vypadá pak výsledný vzorec lépe, písmena se zobrazí kurzivou a jsou kolem nich malé mezírky. Toto rozšíření ale v "základním módu psaní vzorců" vkládání mezer neumožňuje - přeruší se tím zpracovaná část zdrojového kódu. Na toto si netroufám. Nebo to mám zkusit u autora rozšíření? Kvalitě některých vzorců by to myslím velmi pomohlo.
Zdravím Vás Josef Svoboda
user avatar j-pastierik
Odpovědět
Re:Re:Re:Rozšíření Quick formule: „Formule 1“ pro psaní vzorců v OpenOffice.org
27. 09. 2010, 14:00:34
Medzeru vložíte do vzorca pomocou opačnej lomky \
Toto neplatí pre chemické vzorce, kde opačná lomka znamená otočenie vykresľovanej čiary o 60 stupňov.
user avatar j-pastierik
Odpovědět
Re:Re:Re:Rozšíření Quick formule: „Formule 1“ pro psaní vzorců v OpenOffice.org
27. 09. 2010, 14:27:23
Práve som vyskúšal, že ide vložiť aj úzka medzera presne tak isto, ako v Math, napr. &p x`+`y
user avatar zvedavec
Odpovědět
Re:Re:Rozšíření Quick formule: „Formule 1“ pro psaní vzorců v OpenOffice.org
27. 09. 2010, 11:09:49
To prave nejde, neni to vzorec, je to opravdu obrazek, kdyz pustim navigator, i on povazuje vzorec za obrazek a on je obrazek.
OO 3.2 na XP i na W7. DOma i v praci je to stejne.
user avatar j-pastierik
Odpovědět
Re:Re:Re:Rozšíření Quick formule: „Formule 1“ pro psaní vzorců v OpenOffice.org
27. 09. 2010, 12:45:13
To je pravda, je to obrázok, v ktorom sa dajú editovať písmená, čiary ale nie vzorec. Ale takto to vkladá aj vo Writeri, tam však máte "zdrojový kód" vzorca, ktorý môžte opraviť. Rozšírenie pri vkladaní vzorcov využíva nástroje pre vkladanie čiar a pod. Hovorím o chemických vzorcoch, matematické som neskúmal.
user avatar zvedavec
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Rozšíření Quick formule: „Formule 1“ pro psaní vzorců v OpenOffice.org
27. 09. 2010, 13:12:01
Tady jde o nedorozumeni, to se tyka i vzorcu vlozenych pres Math.
user avatar j-pastierik
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Re:Rozšíření Quick formule: „Formule 1“ pro psaní vzorců v OpenOffice.org
27. 09. 2010, 13:55:03
Pokiaľ takto kopírujete vzorec z Math, tak to naozaj vloží ako obrázok. Cez modul Math však môžte vkladať vzorce priamo v Impresse a potom sú editovateľné.

Inak rozšírenie, ktoré je opisované, vkladá matematické vzorce ako Math, takže sú editovateľné, akurát chemické vzorce vykresľuje - teraz som sa na to pozeral.
user avatar zvedavec
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Re:Re:Rozšíření Quick formule: „Formule 1“ pro psaní vzorců v OpenOffice.org
27. 09. 2010, 14:22:00
Ano, ale kdyz ten vzorec puvodem z Math kopiruju do Calcu, tak se vlozi jako vzorec. Postrada to logiku, kor, kdyz Impress Math sam umi pouzit.
user avatar j-pastierik
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Rozšíření Quick formule: „Formule 1“ pro psaní vzorců v OpenOffice.org
27. 09. 2010, 14:30:09
Logiku vnímam v tomto: keď vložíte vzorec cez Math, nedokážete ho zväčšiť, kým takto ho dokážete zväčšiť, čo v prípade prezentácií môže byť požadovaná vlastnosť. Ale je to iba moja domienka.
user avatar zvedavec
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Rozšíření Quick formule: „Formule 1“ pro psaní vzorců v OpenOffice.org
27. 09. 2010, 23:03:36
Moje domenka je, ze je to bordelismus programatoru, tak jako v jinych pripadech.
Jestlize vlozeny vzorec pres Math primo v Impressu nijak mysi "zvetsovat" nejde a hezky si pamatuje, kym je a odkud pochazi, nema toto chovani IMHO zadny vyznam.
Je to nesystemove, tak jako rada jinych veci mezi Writerem, Calcem na strane jedne a Impressem na strane druhe. Je to jako by Impress delala jina "firma".
user avatar PetrV
Odpovědět
Impress a vzorce
28. 09. 2010, 11:48:19
Nějak vám nerozumím.
Impress nakládá se vzorcem (generovaným Math) stejně jako Writer. O nějakém zvětšování nemůže být ani řeči.

Či se snad pletu?
user avatar zvedavec
Odpovědět
Re:Impress a vzorce
28. 09. 2010, 16:54:32
Zkuste si precist vlakno a porozumite.

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Josef Svoboda

Josef Svoboda

J. Svoboda učí M, F a IVT na Gymnáziu ve Frýdlantu nad Ostravicí

 
 
 
woo jaw demo hz