Co bude v LibreOffice 5.4?

LibreOffice 5 Kvapem se blíží vydání verze 5.4.0 kancelářského balíku LibreOffice. Pojďme se podívat, co pro nás vývojáři připravili.  

Poslední řada začínající číslem 5

Jak jsme před pár dny informovali, označení verze LibreOffice bylo změněno z 5.5 na 6.0. To znamená, že řada verzí 5.4 bude poslední, která ponese číslo „5“. Jak velký přelom přechod na „šestku“ po funkční stránce bude, se nechme překvapit. Nyní je důležitější to, co přijde ve verzi 5.4.0, tedy první ostré v řadě 5.4.

Verze 5.4.0 je nyní ve fázi druhé betaverze. Škála funkcí je tedy zmrazená (už od první bety) a měnit se budou jen textové řetězce (v anglické i dalších verzích) a přesná podoba uživatelského rozhraní. Proto je vhodný čas podívat se, co se po funkční stránce v nové verzi balíku chystá.

Writer

Import automatického textu z dokumentů a šablon OOXML

LibreOffice podporuje vkládání automatického textu do dokumentů. Automatické texty se načítaly z dokumentů a šablon formátu OpenDocument a z dokumentů a šablon pro starý Microsoft Word; nebyla zde ale podpora pro import z dokumentů a šablon OOXML. Tuto podporu nyní implementoval Szymon Kłos, jako své první vývojářské dílo ve firmě Collabora.

Rychlý přístup k úpravě sekce

Do kontextové nabídky přibyla položka Upravit sekci… (pokud je kurzor v sekci), která umožňuje rychlý přístup k úpravě aktuální sekce. Sekce umožňují logicky členit textové dokumenty, aplikovat na jejich části specifická pravidla a zejména je zamykat či je skrývat na základě určených podmínek.

Úprava sekce z kontextové nabídky Úprava sekce z kontextové nabídky

Rychlý přístup k úpravě poznámek pod čarou a vysvětlivek

Obdobně, pokud je kurzor v poznámkách pod čarou nebo vysvětlivkách, objeví se položka v kontextové nabídce a lze rychle vstoupit do úprav. O tuto i předchozí funkci se zasloužil Gülşah Köse.

Export seznamů přes schránku

Díky práci Jana Holešovského bude export seznamů (číslovaných i nečíslovaných) přes schránku konečně fungovat tak, jak má. Dosud totiž takový přenos rozbíjí strukturu seznamu (z hlediska úroveň zanoření – všechno se „sesype“ na jednu úroveň odsazení); s tím je ovšem konec a nově se struktura přenáší správně.

Export seznamů přes schránku dříve a nyní (Cor Nouws, CC BY-SA 3.0) Export seznamů přes schránku dříve a nyní (Cor Nouws, CC BY-SA 3.0)

Panel nástrojů pro práci se styly

Využití stylů by se mělo zásadně preferovat před přímým formátováním. Tomu jde naproti nový panel nástrojů, který obsahuje funkce zaměřené právě na styly. Implementoval ho Yousuf Philips.

Vkládání vodoznaku

Ne, že by vodoznak dosud nešel do dokumentu vložit. Bylo to ale pracné a těžkopádné. Protože už se vodoznak dosud využíval u klasifikovaných dokumentů („Přísně tajné“ apod.), rozšířil Szymon Kłos tento mechanismus tak, že lze vkládat libovolný vodoznak podle potřeby.

Vodoznak vložený do stránky Vodoznak vložený do stránky

Calc

Výpočet s přesností podle zobrazení

Laurent Balland-Poirier rozšířil implementaci podpory pro výpočty s přesností podle aktuálního zobrazení. Nově funguje i pro zlomky, oddělovače tisíců, inženýrskou notaci a další formáty.

Přesnost podle zobrazení je volitelný režim výpočtu v tabulkách. Ve výchozím stavu se provádějí výpočty vždy v maximální přesnosti (bez ohledu na to, jak jsou čísla zobrazena). V tomto režimu se ale počítá s čísly tak, jak jsou zobrazena. Může to mít význam například pro některé finanční výpočty.

Priorita pravidel podmíněného formátování

Prioritu (pořadí) pravidel pro podmíněné formátování lze nyní měnit pomocí tlačítek (přesouvat pravidla nahoru a dolů). Implementoval Manfred Blume.

Podmíněné formátování s možností změny pořadí pravidel Podmíněné formátování s možností změny pořadí pravidel

Vylepšená práce s komentáři k buňkám

Gülşah Köse a Eike Rathke implementovali nové funkce pro práci s komentáři k buňkám v tabulce. Komentáře lze nyní snadno hromadně zobrazovat a skrývat (na aktuálně vybraných listech sešitu), lze je také hromadně smazat.

Podpora pro záporné roky

Nově lze používat záporné roky (implementoval Eike Rathke), a to jak ve standardizovaném formátu ISO 8601 (čili ve formátu -YY-MM-DD), tak i ve formátech podle jednotlivých lokalizací. Záporné datum znamená jednoduše datum před naším letopočtem, čili po 31. prosinci roku -1 (1 př. n. l.) následují 1. leden roku 1.

Nové možnosti ochrany dat

K dosavadním možnostem ochrany dat v sešitech (zamykání) přibyly čtyři nové – lze zakázat vkládání a mazání řádků a sloupců (každé z toho samostatně nezávisle na ostatních operacích); realizoval Kohei Yoshida. V nabídce Úpravy také přibyla nová položka Ochrana buňky (Gülşah Köse).

Nové možnosti zamykání Nové možnosti zamykání

Společné a ostatní

  • Podpora pro eliptické křivky (ECDSA) u podpisů v Linuxu a OS X prostřednictvím doimplementace do knihovny xmlsec-nss (Vajna Miklos). Ve Windows bohužel zatím eliptické křivky podporovány nebudou (závislost na CryptoAPI).

  • V programu Math byly implementovány editační operace v kontextové nabídce (Maxim Monastirsky).

  • Funce CDateFromIso v Basicu nově akceptuje ISO 8601 i s oddělovači, tedy například ve formátu YYYY-MM-DD. Toto je backportováno i do řady 5.3 a objeví se v chystané verzi 5.3.4. CDateFromIso a CDateToIso také umí pracovat s proleptickým gregoriánským datováním. Obojí má „na svědomí“ Eike Rathke.

  • Bartosz Kosiorek výrazně vylepšil import z vektorového formátu EMF+.

  • Podstatně vylepšen byl také import z PDF, zejména ve smyslu lepšího zobrazení PDF vložených do dokumentů.

  • Notebookbar dostal panel nástrojů pro zkratky k funkcím (podle vzoru Microsoft Office 2007 a novějších); u Notebookbaru lze také používat grafická témata (Szymon Kłos).

Notebookbar se zkratkami k funkcím a použitím modrého tématu Notebookbar se zkratkami k funkcím a použitím modrého tématu

Další informace o novinkách verze 5.4 najdete v poznámkách k vydání.

(Jako ve škole) Průměr: 1.17 | Hodnotilo: 6
 

Komentáře

user avatar kabi
Odpovědět
Co bude v LibreOffice 5.4?
15. 06. 2017, 17:44:29
Zapomněl jste na informaci o dlouho očekávané implementaci kontingenčních grafů. Věřím, že značné množství uživatelů ji netrpělivě vyhlíží.
user avatar TAP
Odpovědět
Co bude v LibreOffice 5.4?
17. 06. 2017, 18:59:05
Bohužel tam stále bude chybět možnost plnohodnotně pracovat s jedním dokumentem ve více jazycích. Tedy včetně správných uvozovek pro ten který jazyk. Nezbývá než čekat a doufat.
user avatar otázka
Odpovědět
Kam se poděl rok nula? :-)
17. 11. 2017, 21:56:47
"čili po 31. prosinci roku -1 (1 př. n. l.) následují 1. leden roku 1"
A kam zmizel celý rok 0?
user avatar Lukáš Jelínek
Odpovědět
Re:Kam se poděl rok nula? :-)
18. 11. 2017, 01:19:00
Žádný rok 0 není. Je to stejné, jako kdyby se dny pondělí až pátek označovaly jako 1 až 7. Také tam není žádný nultý den.
user avatar neutr
Odpovědět
Re:Kam se poděl rok nula? :-)
18. 11. 2017, 10:01:47
Když se nad tím zamyslíte tak neexistuje nulté tisíciletí, ani nulté století ani nultý rok a ani nultý den. Jde o intervaly stejnš na ose X jako na osy Y, tedy [-1 až {0] až 1}.

Ta nula [u]{0][/u] je bod bez vlastního rozměru a dopředu i dozadu už rozměr je. Tedy interval doleva záporný a doprava kladný - například rok 1 = 0 až 365 dnů, což je ale z dnešního hlediska správně. Tenkrát když se Kristus narodil nikdo nepočítal a začalo se asi o několik století později - a podle jiného kalendáře.

Okamžik "nula" je velice sporadický a není jistý ani rok. Uvádí se že Ježíš se narodil asi o 3-4 roky dříve nežli máme ustanoveno kalendářem. Toto se zase dovozuje podle krále Heroda Velikého.

Dlužno dodat, že jediný dobrý kalendář měli Mayové (cca 2500 př. n. l. – 1520/1697 n. l.) - ale v té době jsme ani nevěděli že existuje nějaká Amerika.

Tehdejší hebrejský kalendář byl sice relativně dobrý, ale Wikipedie uvádí toto : Kalendář založený na přesných výpočtech se začal používat od poloviny 4. století a dnes platný židovský kalendář zůstal nezměněný od 10. století.

Ovšem šlo by pátrat také v kalendářích národů které křesťanství přijaly ale stejně je to plus mínus autobus :-) Takže stejně je důležitý jen kalendář až asi pár desítek let po narození Ježíše a roky byly o pár milisekund kratší.

Závěr: okamžik "nula" fakticky nebyl nikdy stanoven a existuje jen po a před narozením. Vždyť i vlastní porod chvíli tvá a nežli se človíček stane nezávislým subjektem - není to otázka milisekundy ale spíš nějaké minuty sem nebo tam:-)
user avatar Michal
Odpovědět
Co bude v LibreOffice 5.4?
19. 11. 2017, 14:37:53
Tohle jem taky nikdy moc nechápal. To jako že ta číslovka označuje, který rok od počátku letopočtu je načatý? Já vždy měl za to, že to je kolik let už uplynulo.
user avatar neutr
Odpovědět
Re:Co bude v LibreOffice 5.4?
19. 11. 2017, 16:29:51
Ano - brzo si to znovu připomeneme. 31.12.2017 se rozloučíme se starým rokem 2017 a přivítáme Nový rok 2018.


Při rachjtlích začne rok 2018 ale rok 2017 už celý uplyne. Nyní tedy dožíváme rok 2017 který se stále ještě "plní":-)
user avatar Michal
Odpovědět
Re:Re:Co bude v LibreOffice 5.4?
19. 11. 2017, 16:48:33
To je ale hloupé. Př. Narodil jsem se 1.1. rok předtím, než se lámal letopočet, lidi to označili rok -1. O rok později jsem měl věk 1 rok, ale lidé tento rok označili rok 1... 1-(-1) = 2... Jsou mi Teda 2 roky???

To smrdí, teda narazil jsem na to nedávno při programování, ale doufal jsem, že je to jen chyba v implementaci komponenty...
user avatar Michal
Odpovědět
Re:Re:Co bude v LibreOffice 5.4?
19. 11. 2017, 17:04:13
Tak dle wiki (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Year zero) je to zabeěhnutý historický nesmysl a až astronomové měli dost rozumu (konkrétně pan Cassini) a udělal z roku -1 rok 0 a zbytek posunuli, aby se s tím líp počítalo.
user avatar neutr
Odpovědět
Re:Re:Re:Co bude v LibreOffice 5.4?
19. 11. 2017, 19:59:50
Už jsem to psal. Počítat letopočet od narození Ježíše se začal až hodně dlouho po jeho ukřižování. Musel bych se podívat ale myslím že to bylo po roce 300 našeho letopočtu. Takže aby se někdo narodil v roce -1 musel by to být biblický patriarcha jako třeba Adam, Henoch nebo Noe ap.


Jenomže na pochopení souřadnic a rozměru nuly je třeba naštudovat Euklidovu číselnou osu kde jsou bezrozměrné body vzdálené "rozměrnými" intervaly. To si netroufám ani zmínit protože bod "nula" je stejně rozměrný jako bod "jedna", nebo třeba bod "-25". Ono jde o ty intervaly mezi bezrozměrnými body. Celkem dobře se to dá pochopit na pravítku :-)


U programování jde pouze o skutečnost, že je potřeba vyjádřit 10 čísel pomocí jednoho místa - tedy 0...9 = 10 jednomístných čísel. Mimo toho by byla nula vyřazena a to je docela přepych. Jedná se o konvenci která někdy umí zamotat hlavu. Například při indexech vícerozměrných polí.


Ale míchat logiku indexů z IT a nuly z obecné matematiky nebo geometrie je fakt malér. Dá se ale pochopit že 1^0 = 0^0 = 0^1 = -1^0 ? Pokud ne platí axiom a selský rozum. Nula je matematický výraz a také podstatné jméno, respektive číslovka ale "nultý" (index) je přídavné jméno. Určitě víte že matematicky popsaná nula se v IT značí NULL s významem "empty" na rozdíl od obyčejné nuly (ZERO).

Odpovědět

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Lukáš Jelínek

Lukáš Jelínek

Dlouholetý člen autorského týmu LinuxEXPRESu a OpenOffice.cz. Vystudoval FEL ČVUT v oboru Výpočetní technika. Žije v Kutné Hoře a podniká v oblasti informačních technologií. Ve volném čase rád fotografuje, natáčí a stříhá video, občas se věnuje powerkitingu a na prahu čtyřicítky začal hrát tenis.

 
 
 
woo jaw demo hz